Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019

Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

Perioada: S1-S4 (11 sept. – 5 oct.)

Timp alocat: 76 ore

S1 - SĂPTĂMÂNA I (11 – 14 septembrie)

Ziua/ Compe- Detalii de


Data tente continut Activitati de învățare integrate /pe discipline Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
LUNI Deschiderea festivă a noului an Festivitatea de deschidere a noului an școlar
10 școlar ,,Să facem cunoștință” - activități interactive cu elevii, discuții
sept. Prima zi de școală cu părinții
Prezentarea spațiului educațional
MARȚI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Caietul de Observarea
11 predicții, surpriza zilei aplicații CLR – comportamen
sept. pag. 5 tului
CLR: 1.1, CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste- pag. 75) verbal/nonver
1.2, 1.3, Amintirile vacanței Audierea unei poveşti: caiete, bal al copilului
1.4; 2.1; -Acte de vorbire – a saluta persoane -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe
2.2; 2.3; cunoscute, a se prezenta, a parcursul lecturii creioane
2.4; 3.2, identifica un obiect, o persoană, a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
3.3, 3.4; formula o rugăminte; mesaj colorate, Observarea
4.1 -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba sistematică
adecvate; (în acest fragment de poveste)?” carioci colectivă sau
-Audierea unei povești; Numirea - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care individuală
presonajului dintr-o poveste testează înţelegerea textului audiat fișe de lucru
audiată; Selectarea unei imagini - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul
dintr-un set pentru indicarea unui unui mesaj/ text scurt audiat -fișe cu desene
aspect dintr-un mesaj audiat; - reformularea unor mesaje
-Formularea de întrebări și - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

răspunsuri; AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!”


-Recunoașterea unor litere și a unor (activitate individuală) Calendar,
cifre; MM: Cântecul „Școlărei și școlărițe” jetoane

Caiet de
aplicații MEM
(pag. 4)

Fișe de lucru,

creioane
colorate,

carioci
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MEM: MEM: -Amintirile vacanței MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Calendar, Observarea
1.1; 1.2; -Exerciții de numărare concepte matematice jetoane modului de
2.1; 2.2; -Recunoașterea culorilor, Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor realizare a
3.1; 3.2; animalelor, fructelor de obiecte; Caiet de sarcinilor de
4.1; 4.2; -Simboluri pentru calendarul vremii AV/AP:Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date; aplicații MEM lucru
5.1, 6.1 -Mulțimi de elemente Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din (pag. 4)
-Sortarea și clasificare mediul apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; Autoevaluare
unor/elemente după diferite criterii identificarea simbolurilor vremii); Fișe de lucru,
specificate MM:Jocuri muzicale și cîntecele învățate la grădiniță și nu Aprecieri
-Terminologie matematică: numai creioane individuale si
scund/înalt, tot atâtea elemente colorate, globale
CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste- pag. 75)
Audierea unei poveşti: carioci
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, apoi pe Expunerea
parcursul lecturii lucrărilor
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în realizate
mesaj
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba
(în acest fragment de poveste)?”
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea textului audiat
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul
unui mesaj/ text scurt audiat
- reformularea unor mesaje
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!”
(activitate individuală)
MM: Cântecul „Școlărei și școlărițe”

LIMBA ENGLEZĂ

AVAP: AVAP:,,O zi din vacanţă,, AVAP: Caiet de Observarea


1.1; 1.3; Realizarea unor desene/ colorare în Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia modulată, aplicații AV/AP comportamen
2.1, 2.2; contur repetetiție; Colorarea în conturIdentificarea materialelor și creioane tului
2.3; 2.4 Descoperirea elevilor cu dificultăți în instrumentelor pentru desenare. colorate, verbal/nonver
mânuirea instrumentelor de scris și CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple referitoare la carioci bal al copilului
colorat semnificația unui mesaj vizual simplu; Povestirea unui
Caiet de aplicații AV/AP eveniment personal cu ajutorul desenului, picturii, colajului;
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

creioane colorate, carioci Colorarea în contur;

MIER- Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
CURI predicții, surpriza zilei jetoane modului de
12 realizare a
sept CLR: 1.1, CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste) Caietul de sarcinilor de
1.2, 1.3, În Țara Culorilor Reaudierea unei poveşti: aplicații CLR – lucru
1.4; 2.1; -Acte de vorbire – a saluta persoane - formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la conținutul pag. 6
2.2; 2.3; cunoscute, a se prezenta, a poveștii Autoevaluare
2.4; 3.2, identifica un obiect, o persoană, a - realiz. unui desen pt a indica despre ce este vorba în mesaj caiete,
3.3, 3.4; formula o rugăminte; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba
4.1 -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri (în acest fragment de poveste)?” creioane
adecvate; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care colorate, Aprecieri
-Audierea unei povești; Numirea testează înţelegerea textului audiat individuale si
presonajului dintr-o poveste - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul carioci globale
audiată; Selectarea unei imagini unui mesaj/ text scurt audiat Caietul „Darul
dintr-un set pentru indicarea unui - reformularea unor mesaje literelor” – Expunerea
aspect dintr-un mesaj audiat; - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat pag. 6 lucrărilor
-Formularea de întrebări și AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” realizate
răspunsuri; despărțirea în silabe (activitate individuală) fișe de lucru
-Elemente grafice ludice (linia MM:Cântec: „A Ram Sam Sam”
ondulată punctată) – Pag. 5

1.1; 1.2; MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caiet de Observarea
2.1; 2.2; -În Țara Culorilor concepte matematice aplicații MEM comportamen
3.1; 3.2; -Să ne amintim de grădiniță! I Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor – pag. 5 - 6 tului
4.1; 4.2; -Exerciții de numărare de obiecte; verbal/nonver
5.1, 6.1 -Recunoașterea culorilor, CLR: Formularea de propoziții despre simbolurile vremii. Fișe de lucru, bal al copilului
animalelor, fructelor AV/AP:Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date;
-Simboluri pentru calendarul vremii Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din creioane
-Mulțimi de elemente mediul apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; colorate, Observarea
-Sortarea și clasificare identificarea simbolurilor vremii); sistematică
unor/elemente după diferite criterii MM:Jocuri muzicale de mișcare „Am o căsuță mică...” carioci colectivă sau
specificate Probe de evaluare inițială: individuală
-Terminologie matematică: Jocuri matematice simple de numărare, de orientare spațială
scund/înalt, tot atâtea elemente

DP: 1.1; DP:Să ne amintim de grădiniță! CLR: Texte – suport: Ghicitoare( despre educatoare) Caiet de Obs.comporta
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

2.1; 2.2; Persoane dragi de la grădiniță Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregat. aplicații DP – mentului
2.3; 3.1, Reguli de grup din perioada DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de pag. 4 verbal/nonver
preșcolarității ceilalţi (trăsături fizice);Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte Fișe de lucru, bal al copilului
Obiecte/culori preferate familiare;Reguli de comunicare în activitatea şcolară creioane Aprecieri
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești de la finalul colorate, individuale si
săptămânii carioca globale

EFS

JOI
13
sept religie

CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste) Caietul de


CLR: Repovestirea unei poveşti: aplicații CLR – modului de
CLR: 1.1, Să ne amintim de grădiniță! I - repovestirea cu întrebări ajutătoare pag. 7 realizare a
1.2, 1.3, -Acte de vorbire – a saluta persoane - schimbarea finalului sau al începutului Calendar, sarcinilor de
1.4; 2.1; cunoscute, a se prezenta, a - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care jetoane lucru
2.2; 2.3; identifica un obiect, o persoană, a testează înţelegerea textului audiat
2.4; 3.2, formula o rugăminte; - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul caiete, Autoevaluare
3.3, 3.4; -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri unui mesaj/ text scurt audiat
4.1 adecvate; - reformularea unor mesaje creioane Interevaluare
-Recunoașterea unor litere și a unor - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat colorate, Acordarea de
cifre; recunoașterea unui sunet AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” carioci recompense
-Elemente grafice ludice (linia (activitate individuală)
ondulată punctată – pag. 5); MEM: Poziționarea unor obiecte pe vaporaș și numărarea fișe de lucru
hublourilor. Aprecieri
-fișe cu desene individuale si
globale

MEM: MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caiet de Observarea
1.1; 1.2; ,,Te găsim cu bine școală!,, concepte matematice aplicații MEM comportamen
2.1; 2.2; -Orientare spațială și localizări în –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - repere/direcţii în – pag. 7 tului
3.1; 3.2; spațiu spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, verbal/nonver
4.1; 4.2; -Sortarea și clasificare obiectelor sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic Fișe de lucru, bal al copilului
5.1, 6.1 după criterii date -Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția obiectului ascuns
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

-Forme geometrice folosind terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în. creioane
-Mulțimi de elemente. – proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, colorate, Observarea
Corespondența elementelor înalt-scund sistematică
CLR:– Formularea de propoziții referitoare la poziția unor carioci colectivă sau
obiecte. individuală
AV/AP:– desenarea unor obiecte după pozițiile indicate
MM: Repetarea cântecului „Eu am zece degețele”
AVAP: AVAP,,Şcoala mea” AVAP: Caiet de Observarea
1.1; 1.3; Realizarea unor desene/ colorare în Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia modulată, aplicații AV/AP comportamen
2.1, 2.2; contur repetetiție; Colorarea în conturIdentificarea materialelor și creioane tului
2.3; 2.4 Descoperirea elevilor cu dificultăți în instrumentelor pentru desenare. colorate, verbal/nonver
mânuirea instrumentelor de scris și CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple referitoare la carioci bal al copilului
colorat Caiet de aplicații AV/AP semnificația unui mesaj vizual simplu; Povestirea unui
creioane colorate, carioci eveniment personal cu ajutorul desenului, picturii, colajului;
Colorarea în contur;
VINERI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendarul
14 predicții, surpriza zilei zilei Observarea
sept. - jetoane modului de
CLR: 1.1, Să ne amintim de grădiniță! II CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste) realizare a
1.2, 1.3, -Acte de vorbire – a saluta persoane Audierea unei poveşti: Caietul de sarcinilor de
1.4; 2.1; cunoscute, a se prezenta, a - prezentarea propriului drum către școală aplicații CLR lucru
2.2; 2.3; identifica un obiect, o persoană, a - creare de povești scurte cu titluri de forma „La școal „Darul
2.4; 3.2, formula o rugăminte; fluturilor” literelor”, pag. Autoevaluare
3.3, 3.4; -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care 5
4.1 adecvate; testează înţelegerea textului audiat Interevaluare
-Formularea de întrebări și - formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul Acordarea de
răspunsuri; unui mesaj/ text scurt audiat Creioane recompense
-Recunoașterea unor litere și a unor - reformularea unor mesaje colorate
cifre; - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat Aprecieri
-Elemente grafice ludice (linia AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” Cretă colorată individuale si
ondulată punctată); (activitate individuală) globale
MM: Cântece de la grădiniță

OPTIONA
L

EFS
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MM: MM ,,Noi acum suntem școlari MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică;Creatiimuzicale laptop, Observarea
1.1;1.2, “(Aurel Ivășcanu) AV/AP:Desen inspirat de versurile cântecului (activitate caiet cu foaie independentă
1.4; 2.1; "A, a, a, acum e toamna, da!" de individuală velină,
2.2; 2.3; Cantece pentru copii; Audierea și MEM : sortarea obiectelor după anumite criterii (form creioane Expunerea
interpretarea unui cântec. Cântarea afrunzelor și culoarea lor) colorate lucrărilor
vocală (în cor, indidividual pentru realizate
descoperirea copiilor cu auz muzical
deosebit)

S2 - SĂPTĂMÂNA A II-A (17 – 21 septembrie)

Ziua Compe- Detalii de


tente continut Activitati integrate /pe discipline Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
LUNI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Autoevaluare
17 CLR: 1.1, predicții, surpriza zilei jetoane
sept 1.2, 1.3, CLR: ,,Te găsim cu bine școală!,, CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ”Povestea Caietul de
1.4; 2.1; -Audierea unei povești mărului “ aplicații CLR –
2.2; 2.3; -Intonarea propoziției Audierea unei povești; Identificarea semnificației unui mesaj pag. 75 Interevaluare
2.4; 3.2, enunțiative/interogative scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt;
3.3, 3.4; -Propoziția. Reprezentarea grafică a Intonarea propoziției enunțiative Propoziția (Reprezentarea -fișe de lucru
4.1 propoziției grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a Acordarea de
-Ghicitori despre presonajele sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; -fișe cu desene recompense
cunoscute din povești DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare instrumente
-Dialoguri despre uzuală (ce este școala, reguli școlare, rechizitele școlarului,); de lucru:
poveștile/perosnajele preferate Repovestirea textului poveştii audiatecu ajutorul imaginilor creioane
(aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit moment, colorate, Aprecieri
selectarea unui moment preferat etc.) carioci, individuale și
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se simte unul creioane globale
dintre personaje -Formularea de întrebări și răspunsuri scurte; pensule,
AV/AP:Elemente grafice ludice acuarele,
MM: Cântecul „Ora-i de plecat la școală” (repetare) pahar cu apă
Caietul de
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor aplicații MEM


concepte matematice – pag. 8 - 9
–orientare spaţială şi localizare în spaţiu - repere/direcţii în
spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, Diverse jucării
jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic de mici
-Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția obiectului ascuns dimensiuni
folosind terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în.
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, -, ppt-uri,
înalt-scund fișiere
CLR:– Formularea de propoziții referitoare la poziția unor multimedia
obiecte. (animație,muzi
AV/AP:– desenarea unor obiecte după pozițiile indicate că, text)
MM: Repetarea cântecului „Eu am zece degețele”
MEM
MEM: ,,Ce am în ghiozdan?,, MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de bservarea
1.1; 1.2; -Orientare spațială și localizări în concepte matematice aplicații MEM sistematică
2.1; 2.2; spațiu –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - repere/direcţii în – pag. 8 - 9 colectivă sau
3.1; 3.2; -Sortarea și clasificare obiectelor spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, individuală
4.1; 4.2; după criterii date jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic Diverse jucării
5.1, 6.1 -Forme geometrice -Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția obiectului ascuns de mici Observarea
-Mulțimi de elemente. folosind terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în. dimensiuni comportament
Corespondența elementelor – proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, ului
înalt-scund -, ppt-uri, participativ în
CLR:– Formularea de propoziții referitoare la poziția unor fișiere secvențele de
obiecte. multimedia învățare
AV/AP:– desenarea unor obiecte după pozițiile indicate (animație,muzi Observarea
MM: Repetarea cântecului „Eu am zece degețele” că, text) modului de
realizare a
sarcinilor de
lucru

DP: 1.1; DP:Să ne amintim de grădiniță! CLR: Texte – suport: Ghicitoare( despre educatoare) Caiet de Obs.comporta
2.1; 2.2; Persoane dragi de la grădiniță Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregat. aplicații DP – mentului
2.3; 3.1, Reguli de grup din perioada DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de pag. 4 verbal/nonver
preșcolarității ceilalţi (trăsături fizice);Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte Fișe de lucru, bal al copilului
Obiecte/culori preferate familiare;Reguli de comunicare în activitatea şcolară creioane Aprecieri
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești de la finalul colorate, individuale si
săptămânii carioca globale
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MM: MM: ,,Scolarei si scolarite,, -JOC: Prezintă-te printr-o mișcare laptop, Observarea
1.1;1.2, ,,Carticica mea,, -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării sufletești de la caiet cu foaie comportament
1.4; 2.1; finalul săptămânii velină, ului
2.2; 2.3; -Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi creioane participativ în
Sunete de intensităţi diferite; diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: colorate, secvențele de
CLR:--Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de învățare
cultură vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea
interpretării demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii;
AV/AP:completarea unui desen (carte) cu diverse ilustrații

MARTI
18
sept. Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
colectivă sau
CLR: 1.1, CLR: ,,Te găsim cu bine școală!,, CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ,,Povestea Caietul de individuală
1.2, 1.3, Semne grafice ludice (pag. 6 – Darul mărului “ aplicații CLR –
1.4; 2.1; literelor) Reaudierea unei povești; Identificarea semnificației unui mesaj pag. 8 Observarea
2.2; 2.3; - Reluarea unei povești scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj scurt; Caietul „Darul comportamen
2.4; 3.2, -Intonarea propoziției Intonarea propoziției enunțiative; Propoziția (Reprezentarea literelor” – tului
3.3, 3.4; enunțiative/interogative grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a pag. 6 participativ în
4.1 -Propoziția. Reprezentarea grafică a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; secvențele de
propoziției DP: - învățare
-Ghicitori despre presonajele Repovestirea textului poveştii audiatecu ajutorul imaginilor
cunoscute din povești (aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit moment,
-Dialoguri despre selectarea unui moment preferat etc.)
poveștile/perosnajele preferate -Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se simte unul
dintre personaje -Formularea de întrebări și răspunsuri scurte;
AV/AP:Elemente grafice ludice

MEM: MEM MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de Autoevaluare
1.1; 1.2; ,,Cufărașul cu povești,, concepte matematice aplicații MEM-
2.1; 2.2; -Orientare spațială și localizări în –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - repere/direcţii în pag. 8 Interevaluare
3.1; 3.2; spațiu spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus,
4.1; 4.2; -Sortarea și clasificare obiectelor jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic Diverse jucării
5.1, 6.1 după criterii date -Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția obiectului ascuns de mici Acordarea de
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

-Forme geometrice folosind terminologia orientării spațiale: pe, sub, deasupra, în. dimensiuni recompense
-Mulțimi de elemente. – proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, mic-mare, -, ppt-uri,
Corespondența elementelor înalt-scund fișiere
CLR:– Formularea de propoziții referitoare la poziția unor obiec. multimedia Aprecieri
AV/AP:– desenarea unor obiecte după pozițiile indicate individuale și
(animație,
MM: Repetarea cântecului „Eu am zece degețele” globale
muzică, text)

LB. ENGLEZĂ

AVAP: AVAP: AV/AP:-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al Caiet de Observarea
1.1; 1.3; Colaj: ,,Umbrela cu frunze,, versurilor cântecelor aplicații AV/AP comportamen
2.1, 2.2; -Decupare, asamblare, lipire AVAP: creioane tului
2.3; 2.4 -Joc: Pe cine aș lua cu mine sub Colaj: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru colorate, verbal/nonver
umbrela mea?/ Ce aș face cu o realizarea unui colaj.Transformarea unui material prin tehnici carioci, bal al copilului
umbrelă magică? simple: tăiere, decupare după contur, lipire; forfecuță, lipici
MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare,
difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după diferite
criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate;
CLR:Jocuri de observare (Cine descoperă ceva
roșu/rotund/neted/frumos)
CLR:-ghicitori despre obiectele școlarului

MIER- Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii,


CURI predicții, surpriza zilei
19 CLR: 1.1,
sept. 1.2, 1.3, CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ,,Povestea Caietul de Observarea
1.4; 2.1; ,,Ce am în ghiozdan?,, mărului “. aplicații CLR, sistematică
2.2; 2.3; -Audierea unei povești Intonarea propoziției interogative; Propoziția (Reprezentarea pag. 9 colectivă sau
2.4; 3.2, -Intonarea propoziției grafică a unei propoziții enunțiative; Pronunțarea clară a individuală
3.3, 3.4; enunțiative/interogative sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; -fișe de lucru
4.1 -Propoziția. Reprezentarea grafică a DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare
propoziției uzuală (ce este școala, reguli școlare, rechizitele școlarului) instrumente Observarea
-Ghicitori despre presonajele Repovestirea textului poveştii audiatecu ajutorul imaginilor de lucru: modului de
cunoscute din povești (aranjarea lor în ordine, povestirea unui anumit moment, creioane realizare a
-Dialoguri despre selectarea unui moment preferat etc.) colorate, sarcinilor de
poveștile/perosnajele preferate AV/AP: desenarea personajului principal din poveste; lucru
- Semne grafice ludice – pag. 6 în desenarea semnului grafic la prpoziției interogative; desenarea
caietul „Darul literelor” semnului ntrebării;
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MEM: MEM MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de Autoevaluare
1.1; 1.2; ,,Cine sunt eu?- Corpul omenesc,, concepte matematice aplicații MEM,
2.1; 2.2; Părţile corpului omenesc; -observarea părților componente ale corpului omenesc și pag. 11 - 12 Interevaluare
3.1; 3.2; Poziţia corectă în bancă; precizarea rolului lor; rolul organelor de simț;
4.1; 4.2; Sortarea și clasificare obiectelor Diverse jucării
-sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date;
5.1, 6.1 de mici
după criterii date; descoperirea intrusului într-un șir logic de elemente
dimensiuni
Liniuţe drepte si oblice; DP:identificarea consecințelor unor acțiuni asupra Acordarea de
Igiena corpului propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena -, ppt-uri, recompense
-Igiena corpului. Programul zilnic îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, obiecte fișiere
al școlarului de igienă personală; programul activ. zilinice al unui școlar multimedia
-compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților (animație,
sau bunicilor muzică, text) Aprecieri
-dialoguri despre importanța igienei personale și a individuale și
repsectării unui program școlar globale
AV/AP:-elemente grafice; continuarea unor modele
repetitive reprezentate prin desene (linia
orizontală/verticală/oblică)
MM:-joc muzical„Deschide urechea bine!”;

DP: 1.1; DP: ,,Te găsim cu bine școală!,, DP: Texte –suport: ”Săptămâna” (poezie) Caietul de Observarea
2.1; 2.2; -Zilele școlare/punctualitatea la Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei pregătitoare; aplicațiiDP, comportament
2.3; 3.1, școală Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de pag. 5, 61 ului
-Activități școlare/Orarul unei zile alții(tr. fizice);Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; verbal/nonver
reprezntat prin desene sau simboluri CLR:Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare;Reguli de bal
-Jocuri de prezentare și comunicare în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii -fișe cu desene
intercunoaștere -Audierea poeziei ”Săptămâna”

JOI
20
sept. RELIGIE

CLR: 1.1, CLR:,,Cufărașul cu povești,, CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ,,Povestea Caietul de Observarea
1.2, 1.3, -Audierea unei povești mărului” aplicații CLR, comportament
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

1.4; 2.1; -Intonarea propoziției Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; pag. 10 ului
2.2; 2.3; enunțiative/interogative DP:-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi bani, participativ în
2.4; 3.2, -Propoziția. Reprezentarea grafică a Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, Capra cu trei iezi, instrumente secvențele de
3.3, 3.4; propoziției Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitcic, Fata de lucru: învățare
4.1 -Ghicitori despre presonajele moșneagului și fata babei creioane
cunoscute din povești AV/AP:Elemente grafice ludice colorate Autoevaluare
-Dialoguri despre -Colorarea personajului preferat de poveste;
poveștile/perosnajele preferate
- Semne grafice – pag. 8 (primele
patru rânduri)

MEM: MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de Autoevaluare
1.1; 1.2; ,,Ce pot face eu?,, concepte matematice aplicații MEM
2.1; 2.2; Părţile corpului omenesc; -observarea părților componente ale corpului omenesc și - pag. 13
3.1; 3.2; Poziţia corectă în bancă; precizarea rolului lor; rolul organelor de simț;
4.1; 4.2; -sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date; Diverse jucării
Sortarea și clasificare obiectelor
5.1, 6.1 descoperirea intrusului într-un șir logic de elemente de mici
după criterii date;
dimensiuni Interevaluare
Liniuţe drepte si oblice; DP:identificarea consecințelor unor acțiuni asupra
Igiena corpului propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena
-, ppt-uri,
-Igiena corpului. Programul zilnic îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, obiecte fișiere
al școlarului de igienă personală; programul activităților zilinice al unui multimedia
școlar (animație, Acordarea de
-compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților muzică, text) recompense
sau bunicilor
-dialoguri despre importanța igienei personale și a
repsectării unui program școlar
AV/AP:-elemente grafice; continuarea unor modele Aprecieri
repetitive reprezentate prin desene (linia individuale și
globale
orizontală/verticală/oblică)
MM:-joc muzical„Deschide urechea bine!”;

AVAP: AVAP: AV/AP:-Colorarea unor desene care redau conținutul de idei al Caiet de Observarea
1.1; 1.3; Pictură: ,,Obiectele școlarului,, versurilor cântecelor aplicații AV/AP comportament
2.1, 2.2; -Familiarizarea cu materialele de MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare, creioane ului
2.3; 2.4 lucru. Recunoșterea culorilor de pe difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după diferite colorate, verbal/nonver
paleta de culori. Pensulația criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; carioci, trusa bal al copilului
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

CLR:Jocuri de observare (Cine descoperă ceva de pictură


roșu/rotund/neted/frumos)
Pictură: Identificarea materialelor și instrumentelor pentru
pictură. Precizarea culorii obiectelor personale; Tehnici de
lucru: pensulație, ștampilare
CLR:-ghicitori despre obiectele școlarului

MM: MM: ,,Scolarei si scolarite,, MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi , laptop, Observarea
1.1;1.2, ,,Carticica mea,, diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: caiet cu foaie comportament
1.4; 2.1; CLR:-Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă (ridicarea velină, ului
2.2; 2.3; -Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; mâinii pentru anunțarea la răspuns; neînteruperea creioane participativ în
Sunete de intensităţi diferite; intrelocutorilor; vorbirea clară, răspicată, cu privirea spre colorate, secvențele de
interlocutor; învățare
-Dialoguri despre alternanța activitate de
învățare/joc/recreație;
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de
cultură vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea
interpretării demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii;

VINERI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
colectivă sau
CLR: 1.1, CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” (poveste), ”Povestea Caietul de individuală
1.2, 1.3, ,,,Cufărașul cu povești,, mărului” aplicații CLR,
1.4; 2.1; -Audierea unei povești Intonarea propoziției enunțiative și interogative; Propoziția pag. 11
2.2; 2.3; -Intonarea propoziției (Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; Observarea
2.4; 3.2, enunțiative/interogative Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; -fișe de lucru modului de
3.3, 3.4; -Propoziția. Reprezentarea grafică a DP:-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi bani, realizare a
4.1 propoziției Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, Capra cu trei iezi, -fișe cu desene sarcinilor de
-Ghicitori despre presonajele Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitcic, Fata lucru
cunoscute din povești moșneagului și fata babei instrumente
-Dialoguri despre AV/AP:Elemente grafice ludice de lucru:
poveștile/perosnajele preferate -Puzzle: aplicație de verificare a acuității vizuale/identificarea creioane
uni fragment de desen lipsă colorate Autoevaluare
-Decorarea portului fetei moșneagului
- Semne grafice ludice
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

OPȚIONAL

EFS

MM: MM: ,,Scolarei si scolarite,, MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi , laptop, Observarea
1.1;1.2, ,,Carticica mea,, diferite; Cântarea instrumentală; Creaţii muzicale accesibile: caiet cu foaie comportament
1.4; 2.1; CLR:-Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă (ridicarea velină, ului
2.2; 2.3; -Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; mâinii pentru anunțarea la răspuns; neînteruperea creioane participativ în
Sunete de intensităţi diferite; intrelocutorilor; vorbirea clară, răspicată, cu privirea spre colorate, secvențele de
interlocutor; învățare
-Dialoguri despre alternanța activitate de
învățare/joc/recreație;
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul exercițiilor de
cultură vocală (respirație corectă, emisie corectă, ascultarea
interpretării demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii;

S3 - SĂPTĂMÂNA A III-A (24 – 28 septembrie)

Ziua Compe- Detalii de


tențe continut Activitati integrate /pe discipline Resurse Evaluare
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

specifice/
Disciplina
LUNI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Aprecieri
24 predicții, surpriza zilei jetoane individuale și
sept. CLR: 1.1, CLR:,,Cine sunt eu?,, CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) globale
1.2, 1.3, -Audierea unei poezii Audierea unui text; Identificarea semnificației unui mesaj
1.4; 2.1; -Crearea blazonului personal scurt pe teme familiare/ a unor informații dintr-un mesaj
2.2; 2.3; scurt; Pronunțarea clară a unor cuvinte și reprezentarea
-Propoziția. Cuvântul.
2.4; 3.2,
Reprezentarea grafică a propoziției lor grafică; Propoziția (Reprezentarea grafică a
3.3, 3.4;
și a cuvântului propoziției enunțiative și a cuvintelor);
4.1
-Persoane dragi din universul DP:Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în
cotidian al copilului enunțuri simple; Participarea la dialoguri scurte, în
-Simboluri care transmit mesaje – situații de comunicare uzuală (prezentarea copilului,
semne de circulație caracteristicile lui fizice, preocupări și pasiuni, date
Semne grafice ludice – pag. 7 în personale, descrierea familiei); Formularea de enunțuri
caietul „Darul literelor” scurte după imagini date;
AV/AP:Poziția corectă la scris; Trasarea după contur a
unor desene;
MM:- Refrenul „Suntem mari, suntem mari...”

MEM:
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de Expunerea
1.1; 1.2;
2.1; 2.2;
,,Simțurile. concepte matematice aplicații lucrărilor
3.1; 3.2; Părţile corpului omenesc; -observarea părților componente ale corpului omenesc și MEM, pag. realizate
4.1; 4.2; Poziţia corectă în bancă; precizarea rolului lor; rolul organelor de simț; 14
5.1, 6.1 Sortarea și clasificare obiectelor -sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date; Observarea
după criterii date; descoperirea intrusului într-un șir logic de elemente comportame
Liniuţe drepte si oblice; DP:identificarea consecințelor unor acțiuni asupra ntului
Igiena corpului propriului corp; reguli de igienă a corpului (igiena verbal/nonve
-Igiena corpului. Programul zilnic al îmbrăcămintei, activități de menținere a sănătății, , pensule, rbal al
școlarului obiecte de igienă personală; programul activităților acuarele, copilului
zilinice al unui școlar pahar cu apă
-dialoguri despre importanța igienei personale și a
repsectării unui program școlar Fișe de lucru,
AV/AP:-elemente grafice; continuarea unor modele creioane
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

repetitive reprezentate prin desene (linia colorate


orizontală/verticală/oblică)
MM:-joc muzical„Deschide urechea bine!”;

DP: 1.1; DP: ,,Te găsim cu bine școală!,, DP: Texte –suport: ”Săptămâna” (poezie) Caietul de Observarea
2.1; 2.2; -Zilele școlare/punctualitatea la școală Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei aplicațiiDP, comportament
2.3; 3.1, -Activități școlare/Orarul unei zile pregătitoare; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine pag. 5, 61 ului
reprezntat prin desene sau simboluri şi faţă de alții(tr. fizice);Trăire si manifestare emoţională, verbal/nonver
-Jocuri de prezentare și starea de bine; bal
intercunoaștere CLR:Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare;Reguli de -fișe cu desene
comunicare în activitatea şcolară. Comunicarea cu colegii
-Audierea poeziei ”Săptămâna”

MM: MM: ,,A venit toamna ,, MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; Sunete de instrumente Observarea
1.1;1.2, (Paraschiva Țipordei) intensităţi diferite; Creaţii muzicale accesibile. de lucru: modului de
1.4; 2.1; ,,Furnicile ,,(folclorul copiilor) -Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a vocii; creioane realizare a
2.2; 2.3; Audierea și receptarea unui cântec -Cântec vesel/cântec trist colorate, sarcinilor de
-Cântarea vocală;Mişcare pe AV/AP:-Colorarea unor desene care redau conținutul de carioci, lucru
muzică; Sunete de intensităţi idei al versurilor cântecelor creioane
diferite; CLR:-Exerciții de discrimare a suntelor scurte-lungi; Autoevaluare
sunete articulate – onomatopee

MARTI
25 CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
sept. 1.2, 1.3, predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
1.4; 2.1; colectivă sau
2.2; 2.3; CLR:,,Cine sunt eu?,, CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) individuală
2.4; 3.2, -Audierea unei poezii Memorarea poeziei; Pronunțarea clară a unor cuvinte și Caietul de
3.3, 3.4; reprezentarea lor grafică; Propoziția (Reprezentarea aplicații CLR,
-Crearea blazonului personal Observarea
4.1
-Propoziția. Cuvântul. grafică a propoziției enunțiative și a cuvintelor); pag. 13 comportame
Reprezentarea grafică a propoziției DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de ntului
și a cuvântului comunicare uzuală (prezentarea copilului, caracteristicile participativ în
-Persoane dragi din universul lui fizice, preocupări și pasiuni, date personale, secvențele de
cotidian al copilului descrierea familiei); Formularea de enunțuri scurte după -fișe de lucru învățare
-Simboluri care transmit mesaje – imagini date;
semne de circulație AV/AP: - calculator Autoevaluare
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

Semne grafice ludice – pag. 7 în -Crearea propriului blazon


caietul „Darul literelor” -Realizarea unui desen ”Familia mea” -fișe cu Interevaluare
MM:-Cântec „Familia mea” (audiție) desene Acordarea de
recompense
MEM: MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de Aprecieri
1.1; 1.2; ,,Igiena corpului,, concepte matematice aplicații individuale și
2.1; 2.2; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea MEM, pag. globale
3.1; 3.2; -Mulțimi de elemente. Compararea grupurilor de obiecte. 15
4.1; 4.2;
numărului de elemente. -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după Expunerea
5.1, 6.1
Terminologie matematică: tot diferite criterii: băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul lucrărilor
atâtea/ mai multe/ mai puține blond, fetițe care s-au născut primăvara, băieți care s-au realizate
elemente născut iarna
-Reguli de igienă colectivă; DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în Observarea
Activități de igienă/ obiecte de relație cu mediul familiar (activități de igienă a corpului,a Fișe de lucru, comportame
igienă clasei și a locuinței); creioane ntului
-Realizarea desenului ”Camera -identificarea efectelor pozitive/negative ale unor colorate verbal/nonve
mea” alimente, a necesității hranei pentru creștere și rbal al
dezvoltare copilului
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera
mea,,
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene; jocuri logico-matematice

LB. ENGLEZĂ

AVAP: AVAP:Ariciul AVAP: foarfecă, Observarea


1.1; 1.3; -Decupare, asamblare, lipire Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: lipici modului de
2.1, 2.2; -Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, lipire; Jocuri de pensule, realizare a
2.3; 2.4 ștampilare recunoaștere, descoperire, sortare, diferențiere/ grupare acuarele, sarcinilor
a unor obiecte, materiale după diferite criterii: formă, pahar cu apă Autoevaluare
culoare, valoare estetică, utilitate;
MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare, Aprecieri
difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după individuale și
diferite criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; globale
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

calde Expunerea
lucrărilor
MIER- Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Aprecieri
CURI predicții, surpriza zilei jetoane individuale și
26 MEM: MEM: ,,Colegii mei,, globale
sept. 1.1; 1.2; -Mulțimi de elemente. Compararea MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor Caietul de
2.1; 2.2; numărului de elemente. concepte matematice aplicații Expunerea
3.1; 3.2; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea MEM,
Terminologie matematică: tot lucrărilor
4.1; 4.2; grupurilor de obiecte.
atâtea/ mai multe/ mai puține pag. 16 realizate
5.1, 6.1
elemente -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după
-Reguli de igienă colectivă; diferite criterii: băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul Observarea
Activități de igienă/ obiecte de blond, fetițe care s-au născut primăvara, băieți care s-au comportame
igienă născut iarna ntului
-Realizarea desenului ”Camera DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în , pensule, verbal/nonve
mea” relație cu mediul familiar (activități de igienă a corpului,a acuarele, rbal al
clasei și a locuinței); pahar cu apă copilului
-identificarea efectelor pozitive/negative ale unor
alimente, a necesității hranei pentru creștere și Fișe de lucru,
dezvoltare creioane
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera colorate
mea,,
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene; jocuri logico-matematice

CLR: 1.1, CLR: ,, Ce pot face eu?,, CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) Caietul de Observarea
1.2, 1.3, -Audierea unei poezii Pronunțarea clară a unor cuvinte și reprezentarea lor aplicații CLR, sistematică
1.4; 2.1; -Crearea blazonului personal grafică; Propoziția (Reprezentarea grafică a propoziției pag. 14 colectivă sau
2.2; 2.3; -Propoziția. Cuvântul. enunțiative și a cuvintelor); individuală
2.4; 3.2,
Reprezentarea grafică a propoziției DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de
3.3, 3.4;
și a cuvântului comunicare uzuală (prezentarea copilului, caracteristicile Observarea
4.1
-Persoane dragi din universul lui fizice, preocupări și pasiuni, date personale, -fișe de lucru modului de
cotidian al copilului descrierea familiei); Formularea de enunțuri scurte după realizare a
-Simboluri care transmit mesaje – imagini date; -fișe cu sarcinilor de
semne de circulație AV/AP:Poziția corectă la scris; Trasarea după contur a desene lucru
Semne grafice ludice – pag. 7 în unor desene;
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

caietul „Darul literelor” -Joc-labirint: ”Drumul spre școală” – colorarea Autoevaluare


indicatoarelor potrivite pentru ca personajul să ajungă la
școală
DP: 1.1; DP:,, Ce înseamnă să fiu școlar,, DP: Texte – suport: ,,Ah, nu-mi găsesc! ,,(poveste) Caietul de Observarea
2.1; 2.2; Regulile clasei noastre Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei aplicații DP, comportame
2.3; 3.1, Reguli de comunicare în activitatea pregătitoare; pag. 7, 61 ntului
școlară. Comunicarea elev-elev, Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; participativ în
comunicarea elev-cadru didactic Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; secvențele de
CLR:Reguli de comunicare în activitatea şcolară. învățare
Comunicarea cu colegii; Audierea unei poevști.
AV/AP:-Exprimarea acordului sau dezacordului față de
anumite comportamente în sala de clasă prin desenarea
unor emoticoane;
-Realizarea unor desene cu obiectele școlarului prin
simetrie;
- Identificarea emoției pe care o trăiește personajul din
poveste prin colorare;

EFS

JOI RELIGIE
27 Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
sept. CLR: 1.1, predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
1.2, 1.3, CLR:,,Pot să scriu și eu!,, colectivă sau
1.4; 2.1; Audierea unei poezii CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) individuală
2.2; 2.3; Pronunțarea clară a unor cuvinte și reprezentarea lor Caietul de
-Crearea blazonului personal
2.4; 3.2, grafică; Propoziția (Reprezentarea grafică a propoziției aplicații CLR,
-Propoziția. Cuvântul. Observarea
3.3, 3.4;
enunțiative și a cuvintelor); pag. 15
Reprezentarea grafică a propoziției comportame
4.1
și a cuvântului DP:Pcopilului, caracteristicile lui fizice, preocupări și Creioane ntului
-Persoane dragi din universul pasiuni, date personale, descrierea familiei); Formularea colorate participativ în
cotidian al copilului de enunțuri scurte după imagini date; secvențele de
-Simboluri care transmit mesaje – Identificarea unor litere ascunse în desene. desene învățare
semne de circulație AV/AP:Poziția corectă la scris; Trasarea după contur a
Semne grafice ludice – pag. 7 în unor desene;
caietul „Darul literelor” - desenarea mâinii, apoi transformarea fiecărui deget
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

într-un personaj drag;


MM:Cântec „Eu am zece degețele”

MEM: MEM: ,,Igiena clasei. Igiena MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor Caietul de Aprecieri
1.1; 1.2; locuinței,, concepte matematice; Numărarea elementelor unei aplicații individuale și
2.1; 2.2; -Mulțimi de elemente. Compararea mulțimi; Compararea grupurilor de obiecte. MEM, pag. globale
3.1; 3.2; numărului de elemente. -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după 17-18
4.1; 4.2;
Terminologie matematică: tot diferite criterii: băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul Expunerea
5.1, 6.1
atâtea/ mai multe/ mai puține blond, fetițe care s-au născut primăvara, băieți care s-au lucrărilor
elemente născut iarna realizate
-Reguli de igienă colectivă; DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în
Activități de igienă/ obiecte de relație cu mediul familiar (activități de igienă a corpului,a , pensule, Observarea
igienă clasei și a locuinței); acuarele, comportame
-Realizarea desenului ”Camera -identificarea efectelor pozitive/negative ale unor pahar cu apă ntului
mea” alimente, a necesității hranei pentru creștere și verbal/nonve
dezvoltare Fișe de lucru, rbal al
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera creioane copilului
mea,, colorate
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin
desene; jocuri logico-matematice

AVAP: AVAP:Covorul de frunze AVAP: foarfecă, Observarea


1.1; 1.3; -Decupare, asamblare, lipire Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: lipici modului de
2.1, 2.2; -Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur, lipire; Jocuri de pensule, realizare a
2.3; 2.4 ștampilare recunoaștere, descoperire, sortare, diferențiere/ grupare acuarele, sarcinilor de
a unor obiecte, materiale după diferite criterii: formă, pahar cu apă lucru
culoare, valoare estetică, utilitate; Autoevaluare
MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare, Interevaluare
difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după Aprecieri
diferite criterii: formă, culoare, valoare estetică, utilitate; individuale și
globale
Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori
calde Expunerea
lucrărilor
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

VINERI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
28 CLR: 1.1, predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
sept. 1.2, 1.3, colectivă sau
1.4; 2.1; CLR:,,Pot să scriu și eu!,, CLR: Texte-suport:”Nu sunt prea mic” (poezie) Caietul de individuală
2.2; 2.3; Audierea unei poezii Reprezentarea grafică a propoziției enunțiative și a aplicații CLR,
2.4; 3.2, cuvintelor; pag. 16
-Crearea blazonului personal
3.3, 3.4;
-Propoziția. Cuvântul. DP:); Formularea de enunțuri scurte după imagini date; Observarea
4.1
Reprezentarea grafică a propoziției Identificarea semnificației unor simboluri care transmit modului de
și a cuvântului mesaje de necesitate imediată, din universul realizare a
-Persoane dragi din universul familiar/cotidian (M, H, P, intrare, ieșire, poliția, stop, -fișe de lucru sarcinilor de
cotidian al copilului trecere de pietoni, acces biciclete, tren, tunel, interzic lucru
-Simboluri care transmit mesaje – acces câini etc)
semne de circulație AV/AP:-Joc-labirint: ”Drumul spre școală” – colorarea -fișe cu
Semne grafice ludice – pag. 7 în indicatoarelor potrivite pentru ca personajul să ajungă la desene
caietul „Darul literelor” școală
OPT

EFS

DP: 1.1; DP:,, Ce înseamnă să fiu școlar,, DP: Texte – suport: ,,Ah, nu-mi găsesc! ,,(poveste) Caietul de Observarea
2.1; 2.2; Regulile clasei noastre Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; aplicații DP, comportame
2.3; 3.1, Reguli de comunicare în activitatea Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; pag. 8 ntului
școlară. Comunicarea elev-elev, CLR:Reguli de comunicare în activitatea şcolară. participativ în
comunicarea elev-cadru didactic Comunicarea cu colegii secvențele de
-Audierea unei poevști. AV/AP:-Exprimarea acordului sau învățare
dezacordului față de anumite comportamente în sala de
clasă prin desenarea unor emoticoane;
-Realizarea unor desene cu obiectele școlarului prin
simetrie;
-Redarea unei reguli școlare elementare prin desen
- Identificarea emoției pe care o trăiește personajul din
poveste prin colorare;
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

S4 - SĂPTĂMÂNA A IV-A (1 – 5 octombrie)

Ziua Compe- Detalii de


tențe continut Activitati integrate /pe discipline Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
LUNI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
1 oct. predicții, surpriza zilei jetoane modului de
realizare a
MEM: MEM: ,,Hrana, sursă de energie,, MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor Caietul de sarcinilor de
1.1; 1.2; concepte matematice; Numărarea elementelor unei aplicații lucru
2.1; 2.2; mulțimi; Compararea grupurilor de obiecte. MEM, pag.
-Mulțimi de elemente. Compararea
3.1; 3.2; -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după 19
numărului de elemente. Autoevaluare
4.1; 4.2;
Terminologie matematică: tot diferite criterii: băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul
5.1, 6.1
atâtea/ mai multe/ mai puține blond, fetițe care s-au născut primăvara, băieți care s-au pensule,
elemente născut iarna acuarele,
-Reguli de igienă colectivă; DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în pahar cu apă Interevaluare
Activități de igienă/ obiecte de relație cu mediul familiar (activități de igienă a corpului,a
igienă clasei și a locuinței);
-Realizarea desenului ”Camera -identificarea efectelor pozitive/negative ale unor
mea” alimente, a necesității hranei pentru creștere și Caiet cu foaie
” dezvoltare velină
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera Creioane
mea,, colorate Acordarea de
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin recompense
desene; jocuri logico-matematice
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

CLR: 1.1, CLR:,, Eu și colegii mei,, CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Caietul de Observarea
1.2, 1.3, Nami Adachi) aplicații CLR, sistematică
1.4; 2.1; Acte de vorbire – formulare de -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații pag. 17 colectivă sau
2.2; 2.3; întrebări și răspunsuri în pereche; referitoare la sine și la colegii de clasă Prospectarea individuală
2.4; 3.2,
formule de salut nevoilor de învățare ale copilului; Formularea de -fișe de lucru
3.3, 3.4;
Elemente grafice întrebări și răspunsuri în pereche; Observarea
4.1
Pasiuni și preocupări ale copiilor DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: -fișe cu modului de
salutul, prezentarea, formule de adresare către desene realizare a
copil/adult necunoscut/persoană familiară; Caietul de sarcinilor de
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, aplicații MEM lucru
civilizată (vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului,
păstrarea ideii),, Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,, Autoevaluare
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii
mâinii Interevaluare
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Acordarea de
Redarea prin desen a preferințelor colegului de clasă recompense
MEM:- Numărarea colegilor, gruparea după anumite
criterii

DP: 1.1; DP:,, Ce înseamnă să fiu școlar,, DP: Texte – suport: ,,Ah, nu-mi găsesc! ,,(poveste) Caietul de Observarea
2.1; 2.2; Regulile clasei noastre Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; aplicații DP, comportame
2.3; 3.1, Reguli de comunicare în activitatea Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare; pag. 8 ntului
școlară. Comunicarea elev-elev, CLR:Reguli de comunicare în activitatea şcolară. participativ în
comunicarea elev-cadru didactic Comunicarea cu colegii secvențele de
-Audierea unei poevști. AV/AP:-Exprimarea acordului sau învățare
dezacordului față de anumite comportamente în sala de
clasă prin desenarea unor emoticoane;
-Realizarea unor desene cu obiectele școlarului prin
simetrie;
-Redarea unei reguli școlare elementare prin desen
- Identificarea emoției pe care o trăiește personajul din
poveste prin colorare;

MM: MM: ,,Coroana ,,(Gh. Teodosiu) MM: Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; Sunete de fișe, creioane Aprecieri
1.1;1.2, ,,Unu-doi ,,(Alexandru Pașcanu) intensităţi diferite;; Creaţii muzicale accesibile. colorate individuale și
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

1.4; 2.1; -Cântarea vocală;Mişcare pe AV/AP:Completarea unor șiruri de modele repetitive globale
2.2; 2.3; muzică; Sunete de intensităţi legate de tema cântecului (activitate individuală)
diferite; Cântarea instrumentală;

MARTI
2 oct.
Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
colectivă sau
CLR: 1.1, CLR:,,Ce vreau să învăț la școală,, CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, individuală
1.2, 1.3, Nami Adachi) Caietul de
1.4; 2.1; -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații aplicații CLR.
Acte de vorbire – formulare de Observarea
2.2; 2.3;
întrebări și răspunsuri în pereche; referitoare la sine și la colegii de clasă Prospectarea Pag. 18 comportame
2.4; 3.2,
formule de salut nevoilor de învățare ale copilului; Formularea de ntului
3.3, 3.4;
4.1 Elemente grafice întrebări și răspunsuri în pereche; -fișe de lucru participativ în
Pasiuni și preocupări ale copiilor DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: secvențele de
salutul, prezentarea, formule de adresare către -fișe cu învățare
copil/adult necunoscut/persoană familiară; desene
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, Caietul de
civilizată (vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, aplicații MEM Autoevaluare
păstrarea ideii),, Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,,
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii Interevaluare
mâinii Acordarea de
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; recompense
Redarea prin desen a preferințelor colegului de clasă

MEM: MEM: Recapitulare U1 MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor Fișe de Observarea
1.1; 1.2; -Orientare spațială și localizări în concepte matematice; Numărarea elementelor unei recapitulare modului de
2.1; 2.2; spațiu mulțimi; Compararea grupurilor de obiecte. realizare a
3.1; 3.2; -Sortarea și clasificare obiectelor după -Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea grupurilor Creioane sarcinilor de
4.1; 4.2; criterii date de obiecte; colorată lucru
5.1, 6.1 -Forme geometrice - „Ghicitori” care oferă date desprepoziția unui obiect pentru
-Mulțimi de elemente. Corespondența identificarea acestuia. Autoevaluare
elementelor Compararea numărului -Observarea părților componente ale corpului omenesc Caiet cu foaie
de elemente. Terminologie și precizarea rolului lor; rolul organelor de simț; velină
matematică: tot atâtea/ mai -sortarea și clasificarea obiectelor după criterii date;
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

multe/ mai puține elemente descoperirea intrusului într-un șir logic de elemente Cretă
-Părţile corpului omenesc; DP: jocuri de rol și mimă pentru igiena corpului, a colorată Interevaluare
-Poziţia corectă în bancă; îmbrăcămintei, a locuinței Forfecuță,
-Liniuţe drepte si oblice; AV/AP:Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date; lipici
-Igiena corpului Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din
mediul apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe;
Programul zilnic al școlarului Acordarea de
identificarea simbolurilor vremii);
-Reguli de igienă colectivă; recompense
Decuparea și asamblarea părților corpului omenesc
Activități de igienă/ obiecte de MM:Jocuri muzicale cu numărătoare – „Un elefant se legăna”
igienă

Lb. engleză

AVAP: AVAP: ,,Coșulețul cu fructe,, AVAP: Caiet de Observarea


1.1; 1.3; Colaj: decupare, asamblare, lipire Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: aplicații comportame
2.1, 2.2; Pictură: Pesnulația, amprentarea. tăiere, decupare după contur, lipire; AV/AP ntului
2.3; 2.4 Culori calde Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori creioane verbal/nonve
calde colorate, rbal al
-ghicitori despre toamnă; carioci copilului
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru
descoperirea culorilor predominante;
MIER- CLR: 1.1, CLR: Recapitulare U1: propoziția, CLR:- exerciții de recunoaștere a sunetului inițial din Observarea
CURI 1.2, 1.3, intonarea propoziției, semnul unele cuvinte; sistematică
3 oct. 1.4; 2.1; grafic al propoziției, cuvântul - stabilirea numărului de silabe a unui cuvânt; colectivă sau
2.2; 2.3; Acte de vorbire – formulare de - exerciții de înelegerea a mesajului unui enunț; -fișe de lucru individuală
2.4; 3.2,
întrebări și răspunsuri în pereche; - stabilirea numărului de cuvinte al unui enunț; -creioane
3.3, 3.4;
formule de salut - corelarea mesajului unui enunț cu imaginea potrivită; colorate Observarea
4.1
Propoziția enunțiativă; propoziția - semne grafice ludice: linia ondulată, bucle, spirale comportame
interogativă; Cuvântul. - reprezentarea grafică a propoziției enunțiative și ntului
Reprezentarea grafică a propoziției interogative; participativ în
și a cuvântului; despărțirea în - reprezentarea grafică a cuvintelor și silabelor; - secvențele de
silabe; identificarea unui sunet - formularea de întrebări și răspunsuri învățare
inițial; Semne grafice;

MEM: Evaluare sumativă MEM: Evaluare - Elemente pregătitoare pentru Fișa de Evaluare scrisă
- Mulțumi de elemente înţelegerea unor concepte matematice evaluare (pag.
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MEM: - poziția stânga/dreapta -Formarea unor mulțimi după criteri date. 6 -7) din
1.1; 1.2; - igiena alimentației -Marcarea cu x a alimentelor care trebuie spălate caietul auxiliar
2.1; 2.2; - stabilirea poziției corpurilor - Desenarea unor obiecte în anumite poziții
3.1; 3.2; - identificarea obiectelor pentru - Selectarea obiectelor folosite la curățenie Creiooane
4.1; 4.2; colorate
cărățenie - Colorarea palmelor aflate în aceeași poziție
5.1, 6.1
- indentificarea pozițiilor similare

DP: 1.1; DP:,,Cine sunt eu?,, DP: Texte – suport:”Doi prieteni” (poveste) Caietul de Aprecieri
2.1; 2.2; -Prezentarea trăsăturilor fizice Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă aplicații DP, individuale și
2.3; 3.1, (băiat/ fată, înălțime, greutate) de ceilalţi (trăsături fizice);Compararea propriilor pag. 9, 61 globale
-Elemente de identitate personală fotografii cu cele ale colegului de bancă/părinților, în
(vârstă, anotimpul în care s-a scopul identificării caracteristicilor comune și individuale Instrumen-te
născut) CLR:-Audierea unei povești; Verificare înțelegerii de măsură: Expunerea
mesajului poveștii prin colorarea imaginii potrivite; metru;cântar lucrărilor
MEM:-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală fișe, creioane realizate
colorate

EFS

JOI 4 RELIGIE
oct.

Fișa de Evaluarea
CLR: Evaluare sumativă - CLR:Test de evaluare sumativă care are în vedere evaluare din scrisă
CLR: 1.1, Propoziția, cuvântul următorii itemi: auxiliar, pag.
1.2, 1.3, Propoziția enunțiativă; propoziția - Identificarea cuvintelor care încep cu sunetul „a”; 4-5
1.4; 2.1;
interogativă; Cuvântul. - Stabilirea numărului de silabe al unui cuvânt;
2.2; 2.3;
Reprezentarea grafică a propoziției - Asocierea imaginii cu mesajul audiat;
2.4; 3.2,
3.3, 3.4; și a cuvântului; despărțirea în - Identificarea numărului de cuvinte al unei propoziții;
4.1 silabe; identificarea unui sunet - Asocierea imaginii cu răspunsul la întrebare;
inițial; Semne grafice; - Trasarea după contur (bucle)

MEM Remediere/Dezvoltare MEM: Exerciții de remediere și de dezvoltare în funcție Fișe de Observarea


de rezultatele de la evaluarea sumativă remediere independ.
Fișe de
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

dezvoltare
AVAP: AVAP:,,Copăcelul trist,, AVAP: Caiet de Observarea
1.1; 1.3; Colaj: decupare, asamblare, lipire Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: aplicații comportame
2.1, 2.2; Pictură: Pesnulația, amprentarea. tăiere, decupare după contur, lipire; AV/AP ntului
2.3; 2.4 Culori calde Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori creioane verbal/nonve
calde colorate, rbal al
-ghicitori despre toamnă; carioci copilului
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru
descoperirea culorilor predominante;

VINERI CLR: 1.1, Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
5 oct 1.2, 1.3, predicții, surpriza zilei jetoane sistematică
1.4; 2.1; - fișe de
2.2; 2.3;
colectivă sau
2.4; 3.2, CLR: Remediere/Dezvoltare CLR: - exerciții de remediere în funcție de greșelile tipice remediere individuală
3.3, 3.4; de la evaluare - fișe de
4.1 - exerciții de dezvoltare dezvoltare
OPTIONAL FGF
EFS
FGGGFG

MM REPETAREA CÂNTECELOR SI A
JOCURILOR ÎNVĂȚATE

JOCURI:

1. Cine sunt eu: fiecare copil se prezintă (prenume, băiat/ fată/ vârstă) și va spune o preferință pe care o are (culoarea
preferată, floarea preferată, etc.).
2. Tu ești ecoul meu: copiii reproduc la intensități diferite un mesaj spus de învățătoare.
3. Ghici ce este: se descriu obiecte din spațiul clasei, copiii ghicesc răspunsul și indică obiectul.
4. Mima: copiii aduc jucăria preferată la școală și mimează un joc, ceilalți ghicesc ce joc a mimat copilul din fața clasei.
5. Mingea călătoare: mingea este dată de la un copil la altul, copilul care are mingea spune ceva despre el, o impresie din acea
zi de școală etc.
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

6. Salutul: un copil ales se deplasează prin clasă și îi salută pe copii folosind formula de salut preferată; se exersează frontal
forme de salut ale clasei copil-copil, copil-învățătoare; copil-adult
7. Eu sunt și îmi place: un copil se va prezenta și va spune ce îi place (să facă, sa mănânce etc).
8. Dacă… atunci…: la cerința învățătoarei, copiii grupează diferitele rechizite/ obiecte/ jucării după anumite criterii (formă,
culoare, utilitate, mărime etc.).
9. Sunt de acord: conturarea și decuparea propriei mâini și lipirea ei în spațiu destinat regulilor clasei, ca semn al acceptării
acestora.
10. Continuă!: fiecare copil va spune ”Îmi place de mine deoarece….” și va continua enunțul.
11. Poștașul: Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului spune: ”Poștașul a adus scrisori pentru copiii care au părul șaten și ochi
căprui/ copiii cărora le place să cânte, dar care nu știu să înoate). Copiii care consideră că se potrivesc descrierii schimbă
repede locurile între ei.
12. Și mie îmi place: Copiii stau în cerc. Învățătorul spune un enunț (Îmi place să mă dau cu bicicleta). Copiii care au aceeași
preferință, se ridică în picioare și spun ”Și mie îmi place”, făcând mișcări sugestive (mersul pe bicicletă).