Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019

Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

S5 – S6 (8 – 19 oct.)

S5 - SĂPTĂMÂNA a V-a (8 – 12 octombrie)

Ziua/ Compe- Detalii de


Data tențe conținut Activități de învățare integrate /pe discipline Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
LUNI CLR: CLR,,A sosit toamna!,, CLR: Texte-suport: ”Călătoria unui norişor năzdrăvan” Caietul de Observarea
8 oct 1.1; 1.2; -Audierea unei povești (poveste) aplicații comportament
1.3; 2.1, -Crearea unei scurte povești Audierea unei poveşti: CLR, pag. 19 ului
2.4; 3.2; după imagini -efectuarea de predicţii pornind de la titlul poveştii, apoi pe participativ în
4.1 -Acte de vorbire – parcursul lecturii secvențele de
-Elemente grafice (liniuța - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba învățare
oblică spre dreapta, liniuța (în acest fragment de poveste)?”etc
oblică spre stânga) -numirea presonajului dintr-o poveste audiată
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul Observarea
unui mesaj/ text scurt audiat Creioane modului de
- identificarea într-un şir de imagini a celor care redau colorate realizare a
momente ale poveştii audiate sarcinilor de
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte lucru
care testează înţelegerea textului audiat
Acte de vorbire – formule de adresare, formule de politeţe, Autoevaluare
participare cu interes la dialoguri scurte. Povestirea după
imagini; Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,
manifestând interes pentru comunicare;
JOC: ”Dacă aş fi un norişor....”
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

AV/AP– colorează una dintre scenele din poveste


MM – Cântec:A, a, a! Acum e tomnă, da!
Caiet de
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 aplicații Expunerea
MEM: MEM ,,A sosit toamna! -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de MEM, pag. lucrărilor
1.1, 1.2, Numărul şi cifra 1” obiecte cu un element 20-21 realizate
1.3; 1.4; -Recunoaşterea, scrierea cifrei 1 Observarea
1.5; 3.1, CLR-Poezii despre numărul și cifra 1; povestea cifrei 1 Kit-ul de comportament
4.1; 5.1 Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; matematică ului
AV/AP-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin verbal/nonver
desenarea/completarea numărului de elemente; Creioane bal al copilului
- Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin colorate
desene/numere

DP: DP: Corpul meu DP: Text – suport: ghicitori despre părțile corpului omenesc Caiet de
1.1; 2.2; Părțile corpului omenesc (I) Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine aplicații DP,
2.3; 3.3 (identificarea unor trăsături personale elementare); Hobby- pag. 11
uri, jocuri și activități preferate; Explorarea caracteristicilor
ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu Creioane
acestea colorate
Schema corporală; Rolul părților corpului (cap, trunchi,
brațe, picioare); Planșă cu
AV/AP-Modelaj sau colaj: Fructe de toamnă; Evidențierea corpul
rolului mâinilor în activitățile de la AVAP omenesc
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MM: Cântecul „Am zece degețele”

MM: MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale Calculator Observarea
1.1;1.2, Acum e toamnă, da! (Gr. Mişcarea pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de comportament
1.4; 2.1; Teodosiu), limbaj muzical (Timbrul: sunete din mediul înconjurăto, videoproiec ului
2.2; 2.3; - Audierea și interpretarea sunete vocale vorbite sau cântate, sunete muzicale tor participativ în
unui cântec. Cântarea vocală intrumentale; Ritmul- sunet lung-scurt, tare-încet; secvențele de
(în cor, individual pentru Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist); învățare
descoperirea copiilor cu auz CLR: propoziții despre toamnă, analiza fonetică a unei
muzical deosebit) propoziții formată din trei cuvinte.

MARTI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar,
9 oct predicții, surpriza zilei jetoane

CLR: CLR „Roadele toamnei” CLR: Texte-suport: ”Călătoria unui norişor năzdrăvan” Caietul de
1.1; 1.2; Silaba. (poveste) aplicații Observarea
1.3; 2.1, -Elemente grafice (bastonașe Despărţirea cuvintelor în silabe; Asocierea unor imagini CLR, pag. 20 modului de
2.4; 3.2; cu întorsătura în partea de sus) pentru identificarea cuvintelor compuse din acelaşi număr realizare a
4.1 de silabe Fișe cu sarcinilor de
Exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic; semne lucru
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor. grafice
MEM: sortarea fructelor și a legumelor după diverse criterii; Interevaluare
AV/AP: colorarea pomișorului din stânga Creioane
MM: Cântecul „...” colorate

MEM: MEM ,,Fenomene ale naturii.” MEM: Științele vieții; științele pămîntului Caiet de Aprecieri
1.1, 1.2, ,,Fructe şi legume” Fenomene ale naturii/vremea în anotimpul toamna; aplicații individuale și
1.3; 1.4; -Simboluri pentru calendarul Completarea calendarul naturii pe o săptămână;Importanța MEM, globale
1.5; 3.1, vremii fructelor și a legumelor; Condiții de viață ale plantelor; pag. 22,
4.1; 5.1 - nevoile plantelor pentru a se Medii de viață ale plantelor – grădina de legume pag. 25 Expunerea
dezvolta -Organizarea datelor în tabel respectând coordonatele date Creiane lucrărilor
- denumirea unor fructe și CLR:despart în silabe denumiri de fenomene ale naturii, de colorate (calendarul
legume fructe și de legume; formulează enunțuri despre vreme. naturii)
AV/AP:colorează fenomene ale naturii care se produc Calendara
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

toamna; colorează fructe de acelși fel; desenează fructe în al naturii


tabel.
LB.
ENGLEZĂ

AVAP: AVAP: AVAP: Caiet de Observarea


1.1; 1.2; Selfie Foto-film– realizarea unui selfie cu telefonul; analiza apl. AV/AP, modului de
1.3; 2.2; Autoportret asemănărilor și diferențelor dintre chipurile colegilor; pag. 3 realizare a
2.3; 2.4 Desen – conturare autoportret sarcinilor de
Pictură – pensulație Trusa de lucru
CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple; pictură Autoevaluare
telefon nterevaluare

MIER- Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Aprecieri
CURI predicții, surpriza zilei jetoane individuale și
10 oct CLR: CLR,,Haideţi toamna în Caietul de globale
1.1; 1.2; livadă!” CLR: Texte-suport: ”Călătoria unui norişor năzdrăvan” (pov.) aplicații
1.3; 2.1, -Silaba.Sunetul Despărţirea cuvintelor în silabe; Asocierea unor imagini CLR, pag. 21 Expunerea
2.4; 3.2; -Sunetului inițial/final în pentru identificarea cuvintelor compuse din acelaşi număr lucrărilor
4.1 cuvinte de silabe Creioane realizate
-Elemente grafice (bastonașe -Identificarea sunetului iniţia/finall dintr-un cuvânt, a colorate Observarea
cu întorsătura în partea de jos) silabelor şi a cuvintelor din propoziţi rostite clar şi rar; comportament
Exerciţii de dezvoltare a auzului fonematic; Fișă cu ului
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor, sunetelor semne verbal/nonver
Realizarea unor desene pentru a reprezenta anumite grafice bal al copilului
cuvinte din universul familiar copiilor
MEM: exerciții de numărare a silabelor;
AV/AP: desenarea unor obiecte
MEM: MEM ,,Roadele toamnei. MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 Caiet de
1.1, 1.2, Numărul şi -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de aplicații Observarea
1.3; 1.4; cifra 2”: recunoaştere, formare obiecte cu un element/două elemente MEM, pag. modului de
1.5; 3.1, (compunere și descompunere), - Formarea, scrierea, compunerea, descompunerea nr. 2 23-24 realizare a
4.1; 5.1 citire, scriere (cu cifre), vecini, -Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea Kit-ul de sarcinilor de
comparare, ordonare. numerelor 1, 2; Asocierea cifrelor cu diferite elemente matematică lucru
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

grafice; continuarea unor modele repetitive reprezentate


prin desene/numere; Creioane Autoevaluare
-Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin colorate
desenarea/completarea numărului de elemente; Interevaluare
CLR-Poezie despre numărul și cifra 2; povestea cifrei 2 Soft
AV/AP-decorarea cifrelor 1 și 2 educațional

DP:1.1; DP: Corpul meu DP: Texte – suport: ghicitori despre părțile corpului Caiet de Observarea
2.2; 2.3; Părțile corpului omenesc (II) omenesc aplicații DP, comportament
3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Pag. 11 ului
(identificarea unor trăsături personale elementare); Hobby- participativ în
uri, jocuri și activități preferate; Explorarea caracteristicilor Creioane secvențele de
ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu colorate învățare
acestea
Schema corporală; Rolul părților corpului (cap, trunchi, Planșă cu
brațe, picioare); corpul
AV/AP-Modelaj sau colaj: Fructe de toamnă; Evidențierea omenesc
rolului mâinilor în activitățile de la AVAP
MM: Cântecul „Am zece degețele”

EFS
JOI RELIGIE
11 oct Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Caietul de Observarea
predicții, surpriza zilei aplicații modului de
CLR: CLR, pag. 22 realizare a
1.1; 1.2; CLR ,,Sunete magice, sunete CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) sarcinilor de
1.3; 2.1, amuzante” Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea Creioane lucru
2.4; 3.2; Poziția sunetului în cuvinte, semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor colorate
4.1 sunetul inițial: a, e, i, o, u, s, z, informații dintr-un mesaj scurt; Autoevaluare
l, r, f, v, ș. Rostirea corectă a -Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor (a,e,i,o,u) și a Fișă cu
acestora. Sunetul final consoanelor (s,z,l,r,f,v) semne Interevaluare
-Elemente grafice (zala) -Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar cunoscute grafice
-Identificare sunetului inițial/final
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

MEM: Jocuri de imitare a diferitelor sunete din natură: Cum


face trenul? Cum face albina? Dar vântul? Ploaia?
-Pregrafisme și semne grafice
AV/AP: colorează imaginea potrivită pentru poezie;
desenează lucruri a căror denumire începe cu sunetul
indicat

MEM: MEM - Numărul şi cifra 3 - MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 Caiet de Aprecieri


1.1, 1.2, recunoaştere, formare -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de 3 aplicații individuale și
1.3; 1.4; (compunere și descompunere), - Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea MEM, pag. globale
1.5; 3.1, citire, scriere (cu cifre), numerelor 1, 2, 3, 26-27
4.1; 5.1 comparare, ordonare -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin Creioane Expunerea
(crescător, descrescător), desenarea/completarea numărului de elemente; colorate lucrărilor
vecini. - Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin realizate
desene/numere Soft Observarea
- Completarea unui tabel; educațional comportament
Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; ului
CLR: Povestea cifrei 3; Kit-ul de verbal/nonver
AV/AP: Colorează mulțimile cu trei elemente; colorează matematică bal al copilului
cifra 3; decorează cifra 3.

AVAP: AVAP: Rama pentru AVAP: Trusa de Observarea


1.1; 1.2; autoportret Colaj – decupare după contur a ramei pentru autoportret pictură modului de
1.3; 2.2; Pictură – ștampilare cu capătul de gumă al creionului; Creion cu realizare a
2.3; 2.4 ornarea ramei după propria creativitate; gumă la un sarcinilor de
Asamblarea ramei pe autoportret; expunerea lucrărilor; capăt lucru
analiza lucrărilor; Forfecuță Autoevaluare
lipici Interevaluare

VINERI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
12 oct predicții, surpriza zilei jetoane comportament
Caietul de ului
CLR: CLR „Deschide urechea CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) aplicații participativ în
1.1; 1.2; bine!”Poziţia sunetului în CLR, pag. 23 secvențele de
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

1.3; 2.1, cuvinte: A, E, I Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea învățare
2.4; 3.2; -Elemente grafice (nodulețul și semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor Creioane
4.1 bucla) informații dintr-un mesaj scurt; colorate Observarea
Participarea la dialoguri scurte; modului de
-Emiterea/pronunțarea corectă a vocalelor: a, e, i Fișe cu realizare a
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar: A, E, I. semne sarcinilor de
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor grafice lucru
MEM: numărarea silabelor și a sunetelor
AV/AP- Colorarea cerculețelor potrivite și a literelor A, E, I. Autoevaluare
OPT MM: cântecul „A, a, a! Acum e toamnă, da!”
EFS
MM: MM: MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale Calculator Observarea
1.1;1.2, Toamna cea bogată (Ion Mişcarea pe muzică; cântarea instrumentală; Elemente de comportament
1.4; 2.1; Potolea)https://www.youtube. limbaj muzical (Timbrul: sunete din mediul înconjurăto, videoproiec ului
2.2; 2.3; com/watch?v=Um8kVa3trRI sunete vocale vorbite sau cântate, sunete muzicale tor participativ în
- Audierea și interpretarea intrumentale; Ritmul- sunet lung-scurt, tare-încet; secvențele de
unui cântec. Cântarea vocală Interpretarea – nuanțe: cântec vesel/trist); învățare
(în cor, individual pentru
descoperirea copiilor cu auz
muzical deosebit)
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

S6 - SĂPTĂMÂNA a VI-a (15 – 19 octombrie)

Ziua/ Compe- Detalii de


Data tențe conținut Activități integrate /pe discipline Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
LUNI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Caietul de
15 oct predicții, surpriza zilei aplicații CLR, Observarea
CLR: CLR „Deschide urechea bine!” pag. 23 – 24 modului de
1.1; 1.2; Poziţia sunetului în cuvinte: O, realizare a
1.3; 2.1, U, S CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) Fișe cu sarcinilor de
2.4; 3.2; -Elemente grafice (zala, semne lucru
4.1 bastoane legate) Audierea unei poezii; Memorizarea poeziei; Identificarea grafice Autoevaluare
semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor
informații dintr-un mesaj scurt; Creioane Interevaluare
Participarea la dialoguri scurte; colorate
-Emiterea/pronunțarea corectă a sunetelor o, u, s.
-Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar: O, U, S
Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor
MEM: numărarea silabelor și a sunetelor
AV/AP- Colorarea cerculețelor potrivite și a literelor A, E,
I.
MM: cântecul „A, a, a! Acum e toamnă, da!”
Calendar,
MEM: MEM: Numărul şi cifra 4 MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 jetoane Observarea
1.1, 1.2, -recunoaştere, formare -Formarea conceptului de număr natural. Mulțimi de 3 comportame
1.3; 1.4; (compunere și descompunere), sau 4 elemente Caietul de ntului
1.5; 3.1, citire, scriere (cu cifre), - Recunoaşterea, scrierea, compararea, ordonarea aplicații participativ în
4.1; 5.1 comparare, ordonare (crescător, numerelor 1, 2, 3, 4; MEM, pag. secvențele de
descrescător), vecini. -Construirea unor mulțimi după un cardinal dat prin 29 - 30 învățare
desenarea/completarea numărului de elemente;
Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin Creioane Observarea
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

desene/numere colorate modului de


Asocierea cifrelor cu diferite elemente grafice; realizare a
CLR: povestea cifrei 4 Kit-ul de sarcinilor de
AV/AP:colorează obiecte, cifra 4, completează desene; matematică lucru
Soft
educațional
DP: DP:Ce pot face eu? (I) DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Caiet de Observarea
1.1; 2.2; -Activități preferate (identificarea unor trăsături personale elementare); aplicații DP, comportame
2.3; 3.3 -Albumul preferințelor (jucărie, Hobby-uri, jocuri și activități preferate; Explorarea pag. 12 ntului
fruct, floare, animal) caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a participativ în
interacțiunii simple cu acestea Creioane secvențele de
-Discuții despre aspecte ale vestimentației (legarea colorate învățare
șireturilor; purtarea corespunzătoarea a hainelor;
CLR: alcătuirea de enuțuri după imagini
AV/AP: colorează imaginile indicate

MM: MM:„Instrumente muzicale” (O MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Instrument- Aprecieri
1.1; 1.2, vioarămică… ) Jucării muzicale;Mişcarea pe muzică;cântarea te muzicale: individuale și
1.3; 1.4; https://www.youtube.com/watc instrumentală; Elemente de limbaj muzical (Timbrul: tobiță, globale
2.1; 2.2, h?v=bp1V30ptkrU sunete din mediul înconjurăto, sunete vocale vorbite sau tamburină,
2.3; 3.1 -Cântarea vocală;Mişcare pe cântate, sunete muzicale intrumentale; Ritmul- sunet chitară
muzică; Sunete de intensităţi lung-scurt, tare-încet; Interpretarea – nuanțe: cântec
diferite; vesel/trist

MARTI
16 oct Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
predicții, surpriza zilei jetoane modului de
realizare a
CLR: CLR „Deschide urechea bine!” CLR: Texte-suport: ”Pic, pic, pic” (poezie) Caietul de sarcinilor de
1.1; 1.2; Poziţia sunetului în cuvinte: R, Z, Participarea la dialoguri scurte; aplicații CLR, lucru
1.3; 2.1, L -Emiterea/pronunțarea corectă a sunetelor r, z, l. pag. 24
2.4; 3.2; -Elemente grafice (linii oblice, -Asocierea sunetelor cu litere mari de tipar: R, Z, L Autoevaluare
4.1 ovalul) Reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor sunetelor
MEM: numărarea silabelor și a sunetelor Interevaluare
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

AV/AP- Colorarea cerculețelor potrivite și a lit. A, E, I.


MM: cântecul „A, a, a! Acum e toamnă, da!”

MEM: MEM: MEM: Științele vieții; științele fizicii Caietul de


1.1, 1.2, -Pomişorul din livadă. -Părțile -Părțile componente ale plantelor; Observarea aplicații Observarea
1.3; 1.4; unei plante (pag. 28) modificărilor prin care trece un pom în cele patru MEM, comportame
1.5; 3.1, anotimpuri, cu ajutorul imaginilor; Plantarea unei pag. 28, pag. ntului
4.1; 5.1 Unde şi vibraţii(pag. 31) semințe în scopul evidențierii dezvoltării unei plante; 31 participativ în
Utilizarea jucăriilor sau Evidențierea rolului fructului și seminței; secvențele de
instrumentelor muzicale pentru -imitarea sunetelor care se aud toamna în natură (ploaia, creioane învățare
producerea sunetelor vântul, fâlfâitul aripilor/ciripitul, duduitul unui tractor.- colorate
Utilizarea jucăriilor pentru producerea sunetelor Observarea
(identificarea relației vibrație-sunet) planșe modului de
-Sunete de intensităţi diferite didactice realizare a
CLR:Imaginarea unei povești: ”Povestea seminței” sarcinilor de
MM:Cântarea vocală;Mişcare pe muzică; softuri lucru
Jocuri de recunoaștere a instrumentelor muzicale și a educaționale
suntelor produse de acestea
AV/AP: colorează pomii în culorile toamnei; colorează
selectiv (doar instrumente muzicale)
LB.
ENGLEZĂ
AVAP : AVAP: AVAP: Caiet de Observarea
1.1; 1.2; ,,Toamna – frunzulițe vesele” Pictură – Amprentare – colorarea cu tempera a frunzelor aplicaţii modului de
1.3; 2.2; de la diferiți arbori, pe partea cu nervuri, apoi, AV/AP, pag. 4 realizare a
2.3; 2.4 amprentarea pe foaia de desen; Trusa de sarcinilor de
Desen - „personificarea” frunzulițelor prin realizarea pictură lucru
ochilor, a gurii etc. frunze Autoevaluare
CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple Carioci Interevaluare

MIER- CLR: CLR – Recapitulare CLR:Recapitulare Fișe pentru


CURI 1.1; 1.2; Acte de vorbire – formule de adresare, formule de recapitulare Observarea
17 oct 1.3; 2.1, politeţe, participare cu interes la dialoguri scurte. comportame
2.4; 3.2; Povestirea după imagini; Exprimarea propriilor idei în Creioane ntului
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

4.1 contexte cunoscute, manifestând interes pentru colorate participativ în


comunicare; secvențele de
-Silaba.Sunetul învățare
-Sunetului inițial în cuvinte – reprezentare grafică
-Suntele a, e, i, o, u, r, s, z, l- rostire, poziția în cuvinte,
reprezentare grafică
-Elemente grafice

Calendar,
MEM: Numerele naturale de la 0 la 10 jetoane Observarea
MEM - Recapitulare Numerația 1-4, axa numerelor, vecinii, compunere, modului de
MEM: descompunere, comparare, ordonare (crescător/descr.) Fișe pentru realizare a
1.1, 1.2, Fenomene ale naturii; fructe și legume: alcătuirea recapitulare sarcinilor de
1.3; 1.4; plantelor; unde și vibrații. lucru
1.5; 3.1, Kit-ul de
4.1; 5.1 matematică

DP: DP:Ce pot face eu?II DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Caiet de Observarea
1.1; 2.2; -Activități preferate (identificarea unor trăsături personale elementare); aplicații DP, modului de
2.3; 3.3 -Albumul preferințelor (jucărie, Hobby-uri, jocuri și activități preferate; Explorarea pag. 13 realizare a
fruct, floare, animal) caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a sarcinilor de
interacțiunii simple cu acestea Creioane lucru
-Discuții despre aspecte ale vestimentației (legarea colorate
șireturilor; purtarea corespunzătoarea a hainelor;
păstrarea hainelor în cuier);
MEM: discuții despre igiena personală și igiena locuinței
CLR: ”Jocul preferinţelor”

EFS
JOI RELIGIE
18 oct CLR:Evaluare sumativă Caietul de Evaluare
CLR - Evaluare sumativă Itemi: alicații orală și scrisă
CLR: Stabilirea numărului de silabe pentru
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

1.1; 1.2; Identificarea suntelui inițial evaluare,


1.3; 2.1, Identificarea sunetului final pag. 8-9
2.4; 3.2; Reprezentare grafică a silabelor și sunetelor,
4.1 identificarea sunetului L Creioane
Asocierea imaginii cu mesajul audiat colorate
Redarea prin desen a unui ob. a cărui denumire este un
cuvânt monosilabic și unul a cărui denumire începe cu R
Trasează după contur elemente grafice (linii oblice)
MEM: MEM: Evaluare sumativă MEM: Evaluare sumativă Caietul de Evaluare
1.1, 1.2, Itemi: alicații scrisă
1.3; 1.4; Numără, apoi notează în caste numărul de elemente pentru
1.5; 3.1, Completează elementele pentru a obține numărul indicat evaluare,
4.1; 5.1 de cardinalul mulțimii pag. 10-11
Compară numerele, apoi colorează numărul mai mic din
fiecare pereche Creioane
Completează vecinii numerelor 2 și 3 colorate
Identifică fructele de toamnă și le colorează
Identifică părțile componente ale plantei
Ordonează crescător, apoi descrescător
Identiică și colorează fructele care sunt în pom
Scriu după contur cifrele 1, 2, 3, 4

AVAP : AVAP: AVAP: Caiet AV/AP, Observarea


1.1; 1.2; ,,Toamna - copacul roditor” Colaj:realizarea unei compoziții prin tehnica ruperii pag. 4 modului de
1.3; 2.2; hârtiei, lipire, răsucire (la trunchi și ramuri); prezentarea hârtie realizare a
2.3; 2.4 etapelor de lucru; demonstrarea și exersarea răsucirii colorată sau sarcinilor de
șervețelului, a ruperii și lipirii bucățelor de hârtie; din reviste lucru
expunerea și analiza lucrărilor; vechi, lipici,
CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple șervețele Autoevaluare
maro Interevaluare
VINERI Întâlnirea de dimineață Salutul, prezența, calendarul naturii, noutăți, impresii, Calendar, Observarea
19 oct predicții, surpriza zilei jetoane modului de
realizare a
CLR: CLR - Remediere/ Dezvoltare CLR:Exerciții și jocuri pentru remediere și dezvoltare care Fișe de lucru sarcinilor de
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

1.1; 1.2; se vor stabili după evaluarea sumativă pentru lucru


1.3; 2.1, remediere/ Autoevaluare
2.4; 3.2; dezvoltare Interevaluare

OPTIONAL
EFS
MM: MM:„Instrumente muzicale” (O MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Instrument- Aprecieri
1.1; 1.2, vioarămică… ) Jucării muzicale;Mişcarea pe muzică;cântarea te muzicale: individuale și
1.3; 1.4; https://www.youtube.com/watc instrumentală; Elemente de limbaj muzical (Timbrul: tobiță, globale
2.1; 2.2, h?v=bp1V30ptkrU sunete din mediul înconjurăto, sunete vocale vorbite sau tamburină,
2.3; 3.1 -Cântarea vocală;Mişcare pe cântate, sunete muzicale intrumentale; Ritmul- sunet chitară
muzică; Sunete de intensităţi lung-scurt, tare-încet; Interpretarea – nuanțe: cântec
diferite; vesel/trist

JOCURI – Unitatea 2

1. Coșulcufructe:Copiiivor forma un cerc. Un copil este cumpărătorul. Ceilalțicopiisuntfructe. Cumpărătorulspune: ”Merg la


piață și culegmere”. Copiiicaresunt ”mere” se vorașezaînspateleconducătorului de joc și se
vordeplasaunuldupăaltulîninteriorulcercului. Joculcontinuăcunumirea altor fructe. Când, cumpărătorulspune ”Coșulețul s-
a rupt”, copiii se deplaseazărepede la locullor. Celcarenu a reușit devine cumpărător.
2. Ridicăjetonul:Copiiiaujetoanecudiferite numere. Conducătorul de jocspune: ”Ridicăjetonulcarearatăcâtemâini are un
copil”, eleviicareaujetonulcunumărul 2 îlvorridica. Se continuăjoculcualtesemnale (câtepicioare are ariciul, câteroți are
bicicleta etc.)
3. Ce știidespre…?:Conducătorul de jocîntreabă ”Ce știidesprearici?“.
Copiiicaredorescsărăspundăiesînfațaclaseiimitândmersulariciului, apoicufațasprecopiispunlucrurile pe care le
cunoscdespreanimalul ales.
4. Cine e mai mare?: Li se vordistribuielevilorjetoanecu numere de la 0 la 10. Conducătorul de joc va spune: ”Cine e mai
mare decât 1?” Copiiivorridicajetoanelepotrivite.
PROIECTAREA INTEGRATĂ pe unități tematice - CLASA PREGĂTITOARE A, an școlar 2018 -2019
Prof. înv. primar: Ungureanu Amalia- Școala Gimnazială, Comuna Măgureni, Jud. Prahova

5. Mănâncă-mă!:Copiiialeg un fruct. Elevuldesemnat va spunecolegilor ”Mănâncă-mă!”, însoțindîndemnul de argumente


caredescriufructul ales: ”pentrucăsuntgalbenă, zemoasă și hrănitoare”. Copilulcare va ghicidenumireafructului va
deveniconducător de joc. Dacăfructulnupoate fi recunoscut i se vor solicita copiluluimai multe detalii (Cum se poate
consuma fructul?, În ce anotimp este cules?, Unde a mâncatacestfruct?, etc.)
6. Bucătarul:Copiii se vorgândi la denumiri de fructe/ legume. Bucătarulaflatînfațaclaseinumește 6-7 copiipentru a face o
salată. Cerecopiilorsăspună ce au ales să fie. Dacăsuntmai multe fructe, copiiicareau ales fructelevor forma un cerc,
vorface o piruetă. Bucătarul va ceresprijinulcopiilorcareau ales legume, în a mima acțiuni de preparare a
uneisalatecufructe.

Jocuri – Unitatea 1

JOCURI:

1. Cine sunteu:fiecarecopil se prezintă (prenume, băiat/ fată/ vârstă) și va spune o preferință pe care o are (culoareapreferată,
floareapreferată, etc.).
2. Tu eștiecoulmeu:copiiireproduc la intensitățidiferite un mesajspus de învățătoare.
3. Ghici ce este: se descriuobiectedinspațiulclasei, copiiighicescrăspunsul și indicăobiectul.
4. Mima:copiiiaducjucăriapreferată la școală și mimează un joc, ceilalțighicesc ce joc a mimatcopiluldinfațaclasei.
5. Mingeacălătoare:mingea este dată de la un copil la altul, copilulcare are mingeaspunecevadespre el, o impresiedinaceazi de
școală etc.
6. Salutul: un copil ales se deplaseazăprinclasă și îisalută pe copiifolosind formula de salutpreferată; se exersează frontal forme
de salut ale claseicopil-copil, copil-învățătoare; copil-adult
7. Eu sunt și îmi place: un copil se va prezenta și va spune ce îi place (săfacă, samănânceetc).
8. Dacă… atunci…: la cerințaînvățătoarei, copiiigrupeazădiferitelerechizite/ obiecte/ jucăriidupăanumitecriterii (formă, culoare,
utilitate, mărime etc.).
9. Sunt de acord:conturarea și decupareaproprieimâini și lipireaeiînspațiudestinatregulilorclasei, casemn al acceptăriiacestora.
10. Continuă!: fiecarecopil va spune ”Îmi place de mine deoarece….” și va continua enunțul.
11. Poștașul: Copiiistauîncerc. Conducătoruljoculuispune: ”Poștașul a adusscrisoripentrucopiiicareaupărulșaten și ochicăprui/
copiiicărora le place săcânte, dar carenuștiusăînoate). Copiiicareconsiderăcă se
potrivescdescrieriischimbărepedelocurileîntreei.
12. Și mie îmi place: Copiiistauîncerc. Învățătorulspune un enunț (Îmi place sămădaucu bicicleta). Copiiicareauaceeașipreferință,
se ridicăînpicioare și spun ”Și mie îmi place”, făcândmișcărisugestive (mersul pe bicicletă).