Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în localitatea


……………….., str. ……………………., nr. ….., bloc ….., scara ….., et. ……., ap. ………, Judeţul
………………, posesor/are al cărţii de identitate seria ………, nr. ……………………, eliberată de
…………………………. la data de ___.___._______, CNP …………………………………., avand profesia
de ……………………………….., prin prezenta solicit:

- angajarea in functia de ……………………………………., scoasa la concurs de catre


compania/institutia dvs.

Mentionez faptul ca am o vechime in munca de …………………. si consider ca experienta mea


corespunde cerintelor dvs. pentru postul respectiv.

In speranta ca veti da curs cererii mele, va multumesc anticipat.

Data,
_________________

SEMNATURA,

_________________________________________________________________________

APROBARILE ANGAJATORULUI:

- salariul de incadrare - 2.230,00 LEI


- per. nedeterm./ determ. - NEDETERMINATA
- functie de baza/ cumul functii - FUNCTIA DE BAZA
- data incepere activitate - 04.08.2020
- nr. ore/ zi - 8 ORE/ZI REPARTIZATE INEGAL
- denumirea functiei - SOFER CAMION DE MARE TONAJ
- salar brut - 2.252,00 LEI

APROBAT ADMINISTRATOR,

_______________________