Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Săptămâna : 21 – 25 Ianuarie
Grupa: „Copăcelul”
Educatoare: Tincuţa Gherase
Categoria de activitatea: Jocuri şi activităţi liber creative pe arii de stimulare
Tema activităţii: „Localitatea natală şi ţara”
Subtema: „ Evenimente (sărbători) istorice”
Tipul activităţii: mixt
Forma de organizare: în grupuri, pe echipe, individual
Durata: 90'
Scopul activităţii:
Cultivarea capacităţii copiilor de a desfăşura un timp mai îndelungat activitatea
aleasă şi încurajarea stabilităţii intereselor pentru jocuri şi activităţi educative plăcute;
promovarea unei atitudini tolerante, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor
între membrii grupului şi prevenirea instabilităţii comportamentelor.
Stimularea şi dezvoltarea potenţialului creativ şi cultivarea respectului faţă de
jocul sau munca altor copii.

1. Sectorul „BIBLIOTECA”
Teme: - Citire şi descrieri de imagini despre Unirea de la 24 Ianuarie
- Povesteşte şi colorează imagini cu moş Ion Roată
- „Scriem în albumul grupei despre Unirea Principatelor”
- „De vorbă cu ţăranii” – întrebări şi răspunsuri
Obiective operaţionale:
O1. – să povestească după imaginile fişei date şi să coloreze respectând succesiunea
culorilor din modelul pus la dispoziţie;
O2. – să descrie şi să interpreteze conţinutul imaginilor exprimându-se în propoziţii
clare şi concise;
O3. – să utilizeze dialogul, vorbirea adresativă, gestica şi mimica de vorbă cu ţăranii
(păpuşi îmbrăcate în costume naţionale);
O4. – să aleagă imagini specifice temei şi să le asambleze în albumul grupei;
O5. – să pună întrebări şi să răspundă determinând legături dintre oamenii care locuiesc
în diferite zone ale ţării , referitoare la portul românesc şi la limba vorbită;
O6. – să participe activ în cadrul grupului
Strategii didactice:
Metode şi procedee: - observaţia
- povestirea
- conversaţia
- exerciţiul oral şi scris
- jocul
Mijloace de învăţământ: - imagini cu stema ţării, harta ţării, steagul tricolor, portretul
lui Al. I. Cuza, domnitorul Moldovei, păpuşi îmbrăcate în straie populare, elemente ale
costumului naţional de fată şi de băiat, fişe de lucru individuale şi instrumente de scris.
2. Sectorul „ARTĂ”
Teme: „Bolovani mari şi mici” – modelaj
„ Satul lui Moş Ion Roată” – desen ( pictură )
„Fota” – activitate practică (aplicaţie prin tehnica ruperii)
„Bolovani mari şi mici” – mototolire

Obiective operaţionale:
O1. – să utilizeze tehnici de lucru însuşite anterior pentru pictură, modelaj, activităţile
practice;
O2. – să-şi dezvolte deprinderi practice de mânuire, prelucrare, îmbinare a materialelor;
O3. – să folosească un limbaj adecvat referitor la materiale, unelte, accesorii;
O4. – să-şi dezvolte dragostea pentru frumosul din artă;
O5. – să găsească utilitate pentru lucrările realizate;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: - expunerea
- conversaţia
- explicaţia
- demonstraţia
- exerciţiul / jocul
Mijloace de învăţământ: foi de hârtie de trei dimensiuni, creioane colorate, acuarela
şi pensule, borcane cu apă, şerveţele, lipici, hârtie glasse, şabloane cu elementul
costumului naţional – fota , plastilină şi planşete.

3. Sectorul „JOC DE MASĂ”


Teme: „Alege şi grupează ” – jetoane cu elemente ale costumului
naţional românesc
„ Harta ţării” - puzzle
„ Drapelul României” - joc de întregire după culori

Obiective operaţionale:
O1. – să identifice materialele puse la dispoziţie;
O2. – să sorteze corect culorile drapelului şi să le ordoneze după modelul oferit de
educatoare;
O3. – să aleagă elementele costumului naţional românesc şi să le denumească;
O4. – să completeze harta ţării din mai multe bucăţi / să realizeze un puzzle;
O5. – să comunice cu partenerii de grup manifestând spirit cooperant;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: - conversaţia
- explicaţia
- instructajul
- exerciţiul
- jocul
Mijloace de învăţământ: - Trusa „Alegeţi şi grupaţi”; jetoane ( dreptunghiulare ,
egale ca mărime) cu cele trei culori ale drapelului românesc – pentru ordonare (întregire) , beţişorul;
harta ţării tăiată în mai multe bucăţi – pentru puzzle şi modelul

2
4. Sectorul „CONSTRUCŢII”
Tema: „Satul şi casa lui Moş Ion Roată”
„Case ţărăneşti”
„Monumente istorice”

Obiective operaţionale:
O1. – să redea prin intermediul construcţiei modele tridimensionale valorificând
deprinderile şi tehnicile de lucru însuşite anterior ( suprapunere,
alăturare,îmbinare)
O2. – să selecteze adecvat piesele truselor de construcţii puse la dispoziţie şi să le
asambleze / îmbine armonios
O3. – să manifeste stabilitate şi perseverenţă în acţiune
O4. – să accepte responsabilităţi în cadrul grupului
Strategii didactice:
Metode şi procedee: - explicaţia
- conversaţia
- instructajul verbal
- jocul
Mijloace de învăţământ: Trusele de construcţii „Arco”, „Mozaic”(figuri geometrice),
„Mozaic” (pioneze) ; modele din cărţi şi reviste

Documentare bibliografică

*** M.E.C (2005) – „ Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţa de copii”,


Bucureşti.
Preda, Viorica (2000) – „Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă – investigaţie, descoperire,
creativitate”, Ed. Compania, Bucureşti
Preda, Viorica (2003) – „Grădiniţa altfel”, Ed. V & I Integral, Bucureşti
Ana,Aurelia, Cioflică, Smaranda Maria, (2003) – „Proiecte tematice orientative”, Editura
Tehno – Art, Oradeap

3
Scenariul didactic

Evenimentul Strategii Evaluarea


didactic CONŢINUTUL ŞTIINŢFIC didactice (instrumente
şi indicatori

Momentul Voi pregăti sala de grupă şi materialele


organizatoric necesare pentru fiecare centru de interes

Voi atrage copiii într-un dialog referitor la


domeniul tematic şi la etapa sărbătorilor –
potrivit calendarului istoric – dirijând *explicaţia
discuţiile către tema pe care o urmărim : *conversaţia
Captarea atenţiei „ Evenimente naţionale şi istorice” – *expunerea
sărbătorite în toată ţara de foarte mulţi ani narativă
pentru Unirea tuturor ţărilor române mici ,
într-o ţară mare , numită România.

Introducerea în activitate o voi realiza prin


prezentarea imaginilor sugerând aspecte de
la Unire şi prin recitarea - sau interpretarea
unui fragment din poezia (cântecul „Hora
Unirii”:
„Hai să dăm mână cu mână /
Cei cu inima română/
Să-nvârtim hora frăţiei/ *observaţia
Pe pământul României.
Unde-i unul nu-i putere/ *conversaţia
La nevoi şi la durere/
Unde-s doi puterea creşte/ *explicaţia
Şi duşmanul nu sporeşte. *recitarea
Măi muntene, măi vecine/
Vino să te prinzi cu mine/…….

Despre ce este vorba în aceste versuri?

Anunţarea temei Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează


şi enunţarea a fi desfăşurate în fiecare centru de interes, *explicaţia
obiectivelor invitând grupa de copii să le viziteze şi să-şi
aleagă tema dorită. *exerciţiul oral
Pentru fiecare centru voi purta discuţii participare
referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul activă
materialelor puse la dispoziţie, modul de
utilizare al ustensilelor.

4
Desfăşurarea Copiii se organizează în centrul dorit, *instructajul tablouri (fişe)
jocului intuiesc şi se familiarizează cu materialele verbal jetoane
pregătite, îşi asumă rolurile, colorează,
sortează imaginile – asociindu-le după diferite
criteriul cerut. *exerciţiul instrumente de
Pe tot parcursul activităţii asigur condiţiile *jocul lucru
optime, urmăresc modul de relaţionare, de
comunicare între parteneri dar şi cu
materialele puse în joc.
pe grupe

în echipă
Asigurarea feed- Voi cere copiilor să facă aprecieri şi
back-ului autoaprecieri exprimând opinii referitoare la în perechi
modul cum s-au jucat, cum au comunicat,
cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-
au obţinut.

*conversaţia de aplauze
Încheierea Voi face aprecieri stimulative referindu-mă încheiere
activităţii la fiecare grup în parte şi voi nominaliza
copiii care s-au remarcat în joc.
Lucrările realizate în sectorul „Artă” vor fi
expuse la expoziţie. evaluarea prin
expoziţie

S-ar putea să vă placă și