Sunteți pe pagina 1din 2

INTERVIU CLINIC

ITEM RĂSPUNS
Data nașterii (vârstă)
Stare civilă
Copii
Suport familial
Boli psihice anterioare
Boli psihice actuale
Boli fizice anterioare
Boli fizice actuale
Calitatea somnului
Aveți următoarele senzații? Și dacă da, cât de -------------------------------------------------------
frecvent?
1. palpitații, bătăi puternice ale inimii
sau accelerarea ritmului cardiac
2. transpirații
3. tremur sau trepidație
4. senzații de scurtare a respirației sau
ștrangulare
5. senzații de sufocare
6. durere sau disconfort precordial
7. greață sau detresă abdominală
8. senzație de amețeală, dezechilibru,
vertij sau leșin
9. derealizare sau depersonalizare
10. frica de pierdere a controlului sau de a
înnebuni
11. frica de a nu muri
12. parestezii
13. valuri de căldură
OBSERVAȚIILE CERCETĂTORULUI
Aparență fizică (îngrijită, exhuberantă, etc)
Facies (expresiv, imobil, etc.)
Sociabilitate (are relații sociale?)
Demonstrativitate
Trăsături de personalitate exacerbate
Ostilitate
Tratament psihiatric
Subiectul prezintă următoarele?
preocupare persistentă în legătură cu faptul de
a nu avea atacuri ulterioare.
teama în legătură cu implicațiile atacului sau
cu consecințele sale (teama de pierdere a
controlului)
o modificare semnificativă de comportament
în legătură cu atacurile.
***pentru itemii referitori la atacul de panică, subiectul trebuie să indeplinească minimum 4 din
cele 13 criterii de diagnostic. Trebuie avut în vedere că există și atacuri de panică limitate în
simptomatologie, adică indeplinesc mai puțin de 4 criterii de diagnostic.