Sunteți pe pagina 1din 1

SUBVENTII CAZARE

conditii si acte necesare

Conform O.U.G. nr.73/2004 aprobata prin Legea nr.527/2004 studentii de la învatamantul


cu prezenta in campus (licenta si masterat), cu finantare de la buget, care indeplinesc urmatoarele
conditii, pot depune cerere pentru a beneficia de subventie individuala de sprijin pentru cazare:
 nu au domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla institutia de invatamant
superior la care studiaza;
 provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depasesc salariul
minim brut pe economie;
 au varsta de pana la 29 de ani;
 opteaza pentru subventie si nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare la caminele
studentesti ale institutiei de invatamant superior in care frecventeaza cursurile.

Documentele justificative impreuna cu cererea si copia contractului de inchiriere vor fi depuse la


biroul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor in perioada 1 - 5 octombrie 2012.