Sunteți pe pagina 1din 20

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinară a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul întocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., şi validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 18 (1),(2), (3),(4) şi (5) din ORDINUL 4742/10.08.2016


pentru aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
În temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu


Karpen” decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu MUSTRARE SCRISĂ, potrivit art. 18 din
OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzuta la art. 1 se aplică de dirigintele clasei, este
însoţită de scăderea notei la purtare cu unu / două puncte şi se
înregistrează în raportul Consiliului clasei prezentat Consiliului profesoral
la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din R OMENCS 4742/10.08.2016,
dirigintele poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la
purtare.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinară a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul întocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., şi validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 18 (1),(2),(3), (4) şi (5) din ORDINUL 4742/10.08.2016


pentru aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
În temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu


Karpen” decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu MUSTRARE SCRISĂ, potrivit art. 18 din
OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzuta la art. 1 se aplică de dirigintele clasei, este
însoţită de scăderea notei la purtare cu unu / două puncte şi se
înregistrează în raportul Consiliului clasei prezentat Consiliului profesoral
la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din R OMENCS 4742/10.08.2016,
dirigintele poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la
purtare.

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul întocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., şi validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 19 (1) si (2), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
În temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu retragerea temporara / definitiva a bursei
profesionale / Bani de liceu / bursei de merit, potrivit art. 19 din
OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu unu / două puncte.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele
poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la purtare.
Art. 4. Dirigintele clasei, serviciul secretariat şi serviciul contabilitate
duc la îndeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
EMANOIL REMUS CAZACU

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 19 (1) si (2), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu retragerea temporara / definitiva a bursei
profesionale / Bani de liceu / bursei de merit, potrivit art. 19 din
OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu unu / două puncte.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele
poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la purtare.
Art. 4. Dirigintele clasei, serviciul secretariat şi serviciul contabilitate
duc la îndeplinire prezenta decizie.

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
DIRECTOR, DIRIGINTE
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 20 (1),(2) si (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu MUTAREA DISCIPLINARA la clasa ..........,
potrivit art. 20 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu unu / două puncte si se consemneaza in catalogul clasei si in
registrul matricol.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele
poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la purtare.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
EMANOIL REMUS CAZACU

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 20 (1),(2) si (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
• Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016.

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu MUTAREA DISCIPLINARA la clasa ..........,
potrivit art. 20 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu unu / două puncte si se consemneaza in catalogul clasei si in
registrul matricol.
Art. 3. În condiţiile art. 26 (1) din OMENCS 4742/10.08.2016, dirigintele
poate decide anularea prevederii privind scăderea notei la purtare.

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 21 (1),(2) si (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu PREAVIZ DE EXMATRICULARE, potrivit
art. 21 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu doua / trei puncte, se consemneaza în registrul de evidenţă a
elevilor, în catalogul clasei şi în raportul Consiliului clasei la sfârşitul
semestrului / anului şcolar .
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
Art. 4. Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 21 (1),(2) si (3), din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru


aprobarea STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016

Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”


decide:

Art. 1. Elevul …………………………………………………... din clasa


……... se sancţionează cu PREAVIZ DE EXMATRICULARE, potrivit
art. 21 din OMENCS 4742/10.08.2016, privind Statutul elevului.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu doua / trei puncte, se consemneaza în registrul de evidenţă a
elevilor, în catalogul clasei şi în raportul Consiliului clasei la sfârşitul
semestrului / anului şcolar .
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.
Art. 4. Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
EMANOIL REMUS CAZACU

PREAVIZ

Prin prezenta va comunicăm următoarele:

1. Elevul ............................................................................................
din clasa ….... , pentru absenţe nejustificate, a fost sancţionat cu preaviz
de exmatriculare, conform Deciziei nr. ….............…. din ……….....…....
2. La data de ……………… elevul …………………………………
are un număr de ................. absenţe nejustificate.
3. Potrivit art. 47 (2) din Legea 272/2004 (Legea privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, părinţii copilului au obligaţia să asigure
frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare).
4. Conform art. 23 (2) din OMENCS 4742/10.08.2016, privind
Statutul elevului, pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate
din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o
singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, elevii se
sancţionează cu exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în
aceeaşi unitate de învăţământ în acelaşi an de studiu
În consecinţă, pentru a preîntâmpina acest eveniment, aveţi obligaţia
de a asigura prezenţa zilnică a elevului la orele de curs şi la activităţile
didactice obligatorii.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

PREAVIZ

Prin prezenta va comunicăm următoarele:

1. Elevul ............................................................................................
din clasa ….... , pentru absenţe nejustificate, a fost sancţionat cu preaviz
de exmatriculare, conform Deciziei nr. ….............…. din ……….....…....
2. La data de ……………… elevul …………………………………
are un număr de ................. absenţe nejustificate.
3. Potrivit art. 47 (2) din Legea 272/2004 (Legea privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, părinţii copilului au obligaţia să asigure
frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare).
4. Conform art. 23 (2) din OMENCS 4742/10.08.2016, privind
Statutul elevului, pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate
din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o
singură disciplină de studiu, cumulate pe un an şcolar, elevii se
sancţionează cu exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în
aceeaşi unitate de învăţământ în acelaşi an de studiu
În consecinţă, pentru a preîntâmpina acest eveniment, aveţi obligaţia
de a asigura prezenţa zilnică a elevului la orele de curs şi la activităţile
didactice obligatorii.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea


STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016
Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”
decide:

Art. 1. Elevul ........................................................................... din clasa


………... se sancţionează cu exmatriculare cu drept de reînscriere în
anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de
studiu, potrivit art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu cinci/şase puncte şi se consemnează în registrul de procese
verbale al Consiliului profesoral,în registrul de evidenţa a elevilor, în
catalogul clasei şi în registrul matricol.
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.
Art. 4, Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea


STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016
Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”
decide:

Art. 1. Elevul ........................................................................... din clasa


………... se sancţionează cu exmatriculare cu drept de reînscriere în
anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de
studiu, potrivit art. 23 din ORDINUL 4742/10.08.2016
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu cinci/şase puncte şi se consemnează în registrul de procese
verbale al Consiliului profesoral,în registrul de evidenţa a elevilor, în
catalogul clasei şi în registrul matricol.
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.
Art. 4, Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 24 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea


STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016
Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”
decide:

Art. 1. Elevul ........................................................................... din clasa


………... se sancţionează cu exmatriculare fără drept de reînscriere la
Colegiul Tehnic de Comunicaţii N Vasilescu Karpen Bacău, potrivit art.
24 din ORDINUL 4742/10.08.2016.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu cinci/şase/şapte puncte şi se consemnează în registrul de
procese verbale al Consiliului profesoral,în registrul de evidenţa a
elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.
Art. 4. Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU
Nr. ………......…. Din ………......…………
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”

DECIZIE
privind sancţionarea disciplinara a
elevului ................................................................................ din clasa
………..
Având în vedere;
 referatul intocmit de ............................................, profesor / diriginte,
înregistrat în registrul de intrare-ieşire sub nr. ……..........., si validat de
consiliul clasei, prin care sunt reclamate abaterile disciplinare săvârşite:

 prevederile art. 24 din ORDINUL 4742/10.08.2016 pentru aprobarea


STATUTULUI ELEVULUI,
 Aprobarea Consiliului Profesoral din data .........................................
In temeiul:
 Art. 96 și 97 din Legea nr. 1 a Educației Naționale ,
 Art. 22 din R. O. F. U. I. P., aprobat prin O. M. E. N.C.S. 5079/2016
Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu Karpen”
decide:

Art. 1. Elevul ........................................................................... din clasa


………... se sancţionează cu exmatriculare fără drept de reînscriere la
Colegiul Tehnic de Comunicaţii N Vasilescu Karpen Bacău, potrivit art.
24 din ORDINUL 4742/10.08.2016.
Art. 2. Sancţiunea prevăzută la art. 1 este însoţită de scăderea notei la
purtare cu cinci/şase/şapte puncte şi se consemnează în registrul de
procese verbale al Consiliului profesoral,în registrul de evidenţa a
elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
Art. 3. Sancţiunea se comunică, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal.
Art. 4. Dirigintele şi serviciul secretariat duc la îndeplinire prezenta
decizie.

Nr. ………......…. Din ………......…………


COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU KARPEN”
DIRECTOR, DIRIGINTE,
EMANOIL REMUS CAZACU

Nr. ………......…. Din ………......…………

S-ar putea să vă placă și