Sunteți pe pagina 1din 17

RESTANTA PROBAREA NAVEI

1. Ce presupune intocmirea contractului intre cumparator si santierul naval?


Intocmirea contractului intre comparator si santierul naval cuprinde urmatoarele etape: stabilirea drepturilor
si obligatiilor partilor cntractante, definitivarea tuturor clauzelor contractuale, semnarea contractului,
lansarea contractului.

2. Ce presupune constructia navei?


Constructia navei cuprinde urmatoare etape: faza de proiectare a navei, aprovizionarea si prelucrarea cu
materiale, faza finala de constructive.

3. In ce consta probarea navei?


Probarea navei sau Commissioning consta in: pregatirea navei pentru probare, prima pornire, probarea la
cheu, proba de mare. Se verifica corpul navei si instalatiile de la bordul acesteia pentru a se vedea daca
indeplinesc conditiile optime de functionare.

4. Ce implica livrarea navei?


Livrarea navei implica organizarea echipei care a ajutat la rezultatul final, predarea navei aramatorului si
semnarea incheierii contractului de livrare.

5. Care este structura administrativa a unui santier naval?


Structura administrativa a unui santier este formata din sectii si servicii: Director general – Director
productie – Sefi sectii si servicii – Specialisti sectii si servicii.

6. Care este structura tehnica a unui santier?


Structura tehnica a unui santier este formata din echipe de proiect care construciesc una sau mai multe navei
de acelasi tip: Director general – Director proiecte – Manager de proiect – Echipa de proiect formata din
specialist de la sectii si servicii.

7. Care este fluxul de productie intr-un santier naval?


Fluxul de productie intr-un santier naval cuprinde urmatoarele etape: aprovizionarea si depozitarea
materialelor, prelucrarea materialelor, confectionarea sectiilor si blocsectiilor prin montare, sudare si
vopsirea, unirea blocsectiilor, saturarea corpului, probarea si lansarea navei, livrarea navei.

8. Care sunt responsabilii intr-un santier naval?


Responsabilii pe activitati intr-un santier naval sunt: proiectanti, manager de proiect, sef lucrari,
coordonatorul de probe si lucrari.

9. Cum se dobandeste competenta?


Competenta se dobandeste prin experinta practica si studiul teoretic.

10. Fata de cine se exercita responsabilitatea?


Responsabilitatea se exercita fata de: propriile actiuni, actiunile echipei sale, actiunile subalternilor.

11. Fata de cine se manifesta respectul?


Respectul se manifesta fata de propria persoana, sefi, colegi, subalterni, comapanie.

12. Care este rolul comunicarii?


Comuncarea ajuta la desfasurarea eficienta a activitatilor si armonziarea relatiilor intre membrii echipei.

13. Carea sunt caracteristicile comunicarii?


Caracteristicile comunicarii sunt: multidirectionala, flexibila pentru a se adapta in orice situatie, directionata
catre atingerea scopului final.
14. De cate feluri poate fi comunicarea?
Tipologia comunicarii: de sus in jos, de jos in sus, pe orizontala, externa.

15. Care sunt formele comunicarii?


Formele comunicarii sunt: verbala, non-verbala, scrisa.

16. Ce reprezinta planificarea?


Planificarea probarii navei este procesul cu ajutorul caruia coordonatorul de probe stabileste obiectivele si
tot ce este necesar pentru indeplinirea scopului final.

17. Ce este organizarea?


Organizarea probarii navei este procesul cu ajutorul caruia coordonatorul de probe configureaza si
repartizeaza resursele pentru atingerea scopului final.

18. Care este definitia coordonarii?


Coordonarea probarii navei este procesul cu ajutorul caruia coordonatorul de probe mobilizeaza, motiveaza
si dirijeaza forta de munca pentru atingere scopului final.

19. Ce reprezinta controlul?


Controlul probarii navei monitorizeaza realizarea obiectivelor stabilite.

20. Ce reprezinta contractul navei?


Contractul navei este acordul intre client si santierul naval cu intentia de a construi una sau mai multe nave.

21. Ce contine documentatia anexa la contract (DAC)?


Documentatia anexa la contract este formata sintr-un set de informatii scrise care transpun in detaliu obiectul
Contractului si care ofera raspunsuri referitoare la programul de constructie a navei.

22. Ce contin schemele functionale ale instalatiilor?


Schemele functionale ale instalatiilor contin informatii grafice despre constructia si functionarea instalatiilor
dar si conditii tehnice si/sau functionale impuse de catre Clasa, Client si proiectant.

23. Ce contin instructiunile tehnologice?


Instructiunile tehnologice contin informatii scrise despre constructia si functionarea instalatiilor dar si
conditii tehnice si/sau functionale.

24. Ce contin cartile tehnice ale agregatelor?


Cartile tehnice ale agregatelor contin informatii despre constructia si functionarea agregatului, reguli de
depozitare si de intretinere, conditii de garantie, informatii despre furnizorul agregatului.

25. Care este rolul Programului de probe?


Programul de probe sau Cartea de probe este intocmit de catre proiectant si are rolul de a explica cum
anume vor decurge probele.

26. Ce contine programul de probe?


Programul de probe contine denumirea instalatiei, numarul planului instalatiei, elementele din instalatie care
se probeaza, parametrii nominali de functionare ai elementelor din instalatie care se probeaza, operatiile
tehnologice, durata probei pentru fiecare elemt din instalatie care se probeaza, inregistrari impuse de catre
Clasa, Client sau proiectant, observatii.

27. Care este rolul Graficului detaliat de probe?


Graficul detaliat de probe are rolul de a realiza intr-o forma scrisa, grafica, a etapei de planificare a probelor
prin transpunere a Programului de probe pe o baza de timp.
28. Ce contine Graficul detaliat de probe?
Graficul detaliat de probe contine denumirea activitatilor, data de incepere, data de finalizare, relatia intre
activitati, durata activitatilor.

29. Cum este evaluata calitatea fortei de munca?


Calitatea fortei de munca este evaluate prin pregatire profesionala, participarea la cursuri de perfectionarea,
calitatea muncii effectuate.

30. Care sunt specialistii echipei de probe?


- personalul santierului naval
- reprezentantii furnizorilor de aggregate

31. Care este structura echipei de probe?


- personalul santierului naval
- inspectorii

32. Care e rolul materialelor de probe si cel al materialelor consumabile?


Materialele de probe au rolul de a asigura functionarea agregatelor, acestea sunt: combustibilii, uleiurile,
unsorile, aditivii, fluide speciale.
Materialele consumabile au ca scop sa asigure buna functionare a instalatiilor care vehiculeaza fluide, cum
ar fi pentru filtrare sau material folosite ca elemente de etansare.

33. Ce contine lista de material?


Lista de material contine: denumirea materialului, tipul materialului, cerinte fzico-chimice impuse de
proiectant sau de furnizorul echipamentului, cantitatea necesara pentru probe, data de livrare.

34. Care este rolul dispozitivelor tehnologice?


Dispozitivele tehnologice au rolul de a completa anumite elemente tehnice care exista in mod normal in
timpul exploatarii navei, dar care din motive obiective nu exista in timpul probelor.

35. Ce contine lista dispozitivelor tehnologice?


Lista dispozitivelor tehnologice contine: denumirea dispozitivelor tehnologice, numarul planului
disdispozitivului tehnologic, cantitatea necesara pentru probe, destinatia dispozitivului tehnologic, data cand
dispozitivul trebuie sa fie disponibil in santier, data cand sau loc probele.

36. Care este rolul pieselor de rezerva?


Piesele de rezerva au rolul de a lua locul pieselor care s-au defectat in timpul probelor.

37. Ce contine lista pieselor de rezerva?


Lista pieselor de rezerva contine: denumirea piesei de rezerva, codul de identificare conform Cartii tehnice a
agregatului, cantitatea necesara pentru probe, destinatia piesei de rezerva, data cand piesa de rezerva trebuie
sa fie disponibila in santier, data cand au loc probele.

38. Ce contine Specificatia de material?


Specificatia de material contine informatii despre materialul solicitat pe proiect: cantitatea necesara,
caracterictici tehnice/fzico-chimice, conditii cerute de standard, norme de registru, data de livrare.

39. Care este structura procesului de aprovizionare?


Procesul de aprovizionare are urmatoare structrura: Serviciul tehnologic – Specificatia de material –
Serviciul de aprovizionare – Comanda – Furnizor – Santier.

40. Care sunt metodele de aprovizionare?


Metodele de aprovizionare sunt urmatoarele: meyoda intervalelor de timp fixe, metoda cantitatilor fixe,
metoda stocului, metoda just in time.
41. Care sunt factorii externi de care trebuie sa se tina cont la depozitarea agregatelor?
Cerintele de depozitare ale unui agregat sunt indicate in cartea tehnica si sunt urmatorii:
- conditiile atmosferice
- conditiile din interiorl depozitului
- specificatiile agregatului

42. Care sunt metodele de depozitare?


Metodele de depozitare sunt:
- depozitare exterioara
- depozitare interioara
- depozitarea la bordul navei

43. Care este definitia tehnologiei?


Tehnologia reprezinta ansamblul proceselor, metodelor, operatiilor facute pentru realizarea unui anumit
produs.

44. Ce reprezinta fluxul tehnologic?


Fluxul tehnologic este succesiunea operatiilor tehnologice prin care trec materiile prime, materialele si
semifabricatele in procesul de fabricatie a unui produs.

45. Ce reprezinta costul navei?


Costul navei reprezinta totalul cheltuielilor alocate materialelor si fortei de munca necesare pentru
realizarea/fabricarea unei nave.

46. Care este clasificarea costurilor?


- costuri directe si indirecte
- costuri variabile si fixe
- costuri directe variabile, indirecte variabile, directe fixe, indirecte fixe

47. Ce este costul tehnologic?


Costul tehnologic reprezinta cheltuielile care se regasesc in procesul de productie sau de probare a navei.

48. Ce conditii trebuie sa indeplineasca corpul navei pentru inceperea probelor?


Pentru inceperea probelor, corpul navei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- toate lucrarile de montare si sudare sa fie finalizate
- lansarea la apa navei

49. Ce conditii trebuie sa indeplineasca instaltiile navei pentru inceperea probelor?


Pentru inceperea probelor, instalatiile navei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- montarea agregatelor
- montarea tablourilor electrice de comada si control
- montarea tevilor
- montarea aparturii de masura si control
- conectarea tevilor la aggregate
- conectarea aparaturii de masura si control
- derularea si montarea cablurilor electrice pe trasee electrice principale si secundare
- conectarea cablurilot electrice la agregate, tablouri electrice, aparatura de masura si control, inchiderea
tancurilor de rezerva

50. Ce conditii trebuie sa indeplineasca lucrarile de amenajari pentru inceperea probelor?


Pentru inceperea probelor, lucrarile de amenajari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- finalizarea lucrarilor de vopsitorie
- finalizarea lucrarilor de izolatii
- finalizarea lucrarilor de captuseli
- finalizarea lucrarilor de izolare si acoperirea puntii
- finalizarea lucrarilor de mobilier, tamplarie

51. Ce conditii trebuie sa indeplineasca caile de acces pentru inceperea probelor?


Pentru inceperea probelor, caile de acces trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- montarea usilor
- monatarea ferestrelor
- montarea hublourilor
- amenajarea lifturilor
- amenajarea platformelor mobile si fixe
- amenajarea deschiderilor in punti
- amenajarea paiolului
- amenajarea pasarelelor
- amenajarea scarilor
- amenajarea treptelor
- amenajarea balustrazilor
- amenajarea mainilor curente

52. Ce conditii trebuie sa indeplineasca mijloacele de stingere a incendiilor pentru inceperea


probelor?
Pentru inceperea probelor, mijloacele de stins incendiu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- alimenatare cu apa de la instalatia santierului
- stingatoare cu spuma
- stingatoare cu CO2
- stingatoare cu pulberi
- existent unui panou cu mijloace de interventie
- existenta unui pompier de serviciu

53. Ce conditii trebuie sa indeplineasca curatenia pe nava pentru inceperea probelor?


Pentru inceperea probelor de indeparteaza peste tot, prin toate spatiile de pe nava prin curatenie tot ceea ce
nu are legatura cu activitatea de probare si implicit a navei.

54. Cum se verifica etanseitatea tancurilor si rezervoarelor?


Pentru a identifica defectele de material sau de excutie care ar putea afecta etanseitatea tancurilor si
rezervoarelor se verifica astfel:
- se introduce aer sub presiune (0.2 bar)
- se acopera cordoanele de sudura cu spuma
- zonele gasite neetanse se remediaza

55. Cum se verifica etanseitatea instalatiilor cu tubulaturi?


Pentru a identifica defectele de material sau de excutie care ar putea afecta etanseitatea instalatiilor cu
tubulaturi se verifica astfel:
- tevile se probeaza cu apa sau cu aer
- se citeste presiune din instalatie cu ajutorul unui manometru montat pe instalatie
- zonele cu defect se indentifica visual sau cu aplicarea spumei
- se remediaza neetanseitatile

56. In ce consta verificarea continuitatii si integritatii cablurilor instalatiilor electrice?


Identificarea cablurilor electrice defecte consta in verificarea rezistentei de izolatie care este masurata intre
bornele unui echipament electric si pamant sau intre doua conductoare ale unei retele.

57. Care este scopul alimentarii cu curent de la mal a tabloului principal de distributie?
Scopul alimentarii cu curent de la mal este pentru functionarea instalatiilor care vor asigura punerea in
functie a DG-ului, care mai apoi aceasta energie va fi produsa de Diesel generatoarele navei.
58. Care sunt etapele de lucru ale alimentarii cu curent la mal a tabloului principal de distributie?
Etapele de lucru ale alimentarii cu current de la mal a tabloului principal de distributie sunt urmatoarele:
- verificarea circuitelor electrice dintre tabloul principal de distributie si mal
- verificarea aparturii de masura si control din tabloul principal de distributie
- verificarea sistemelor de protective electrica din tabloul principal de distributie
- verificarea circuitelor electrice dintre tabloul principal de distributie si tablourile electrice ale agregatelor
- verificarea aparturii de masura si control din tablourile electrice ale agregatelor
- verificarea sistemelor de protective alectrica din tablourile electrice ale agregatelor
- alimentarea cu current de la mal a tabloului electric

59. Care sunt etapele de lucru la punerea in functie a instalatiei de iluminat?


Etapel de lucru la punerea in functie a instalatiei de iluminat sunt urmatoarele:
- verifiacrea instalatiei electrice
- verificarea sitemelor de protective
- introducerea curentului electric in instalatie si punerea in funtionarea a iluminatului pe nava

60. Care este scopul determinarii capacitatii tancurilor?


Scopul determinarii capacitatii tancurilor este identificarea diferentelor intre capacitatea reala si capacitatea
teoretica a tancurilor si corectarea diferentelor prin actualizarea tabelelor de sonde.

61. Care sunt etapele de lucru pentru determinarea capacitatii tancurilor?


Etapele de lucru pentru determinarea capacitatii tancurilor sunt urmatoarele:
- se introduce lichid in tanc
- periodic se fac masuratori
- se citeste volumul de lichid din tanc corespunzator indicatiei sondei si asietei navei
- se compara cele doua valori
- in cazul in care exista diferente, valoarea masurata la nava se inlocuieste in tabelul de sonde
- tabelul de sonde va fi aprobat de catre Clasa si Client

62. Cum se curata interiorul buteliilor de aer comprimat?


Curatarea interioara a buteliilor cu aer comprimat se realizeaza astfel:
- se deschide gura de vizitare a buteliei
- se curate interiorul buteliei prin indepartarea eventualelor impuritati cu ajutorul unei carpe nescamosabile
- se deschide etans gura de vizitare a buteliei

63. Care sunt materialele necesare pentru curatarea instalatiei de racire a motorului principal de
propulsie?
Materialele necesare pentru curatarea instalatiei de racire a motorului principal de propulsie sunt:
- rezervor provizoriu cu apa dedurizata
- rezervor provizoriu pentru substante chimice de curatare si neutralizare
- pompa provizorie de circulatie
- filtru provizoriu si elemente filtrante
- furtuni provizorii de legatura a elementelor in instalatie
- instalatie provizorie de incalzire a apei

64. Care sunt etapele de lucru pentru curatarea instalatiei de combustibil a motorului principal de
propulsie?
- se deconecteaza tubulatura de combustibil a navei
- se conecteaza cu ajutorul furtunilor provizorii la tubulatura de combustiibil a navei
- se incalzeste combustibilul
- se circula combustibilul prin instalatie
- se citeste periodic presiunea indicate de manometrele montate la intrare respective la iesirea din filtru
- la egalizarea presiunilor se trce la etapa urmatoare
- se verifica calitatea spalarii cu ajutorul unei probe de lichid
- daca se dovedeste contaminarea circuitul de spalare este reluat
- daca rezultatele se incadreaza in limitele de toleranta impuse de standardele contractuale atunci circuitul de
spalre este considerat incheiat
- se reface instalatia navei
- se curate interiorul tancului de combustibil

65. Care sunt materialele necesare pentru curatarea instalatiei de ungere?


Materialele necesare pentru curatarea instalatei de ungere sunt urmatatoarele:
- rezervor provizoriu pentru ulei
- ulei
- pompa provizorie de circulatie
- filtru provizoriu si elemente filtrante
- furtuni provizorii de legatura a lementelor in instalatie
- instalatie provizorie de incalzire a uleiului

66. Care sunt etapele de lucru pentru montarea filtrelor pentru probe?
Etapele de lucru pentru montarea filtrelor pentru probe sunt urmatoarele:
- verificarea carcasei filtrului
- verificarea elementului filtrant
- montarea elementului filtrant

67. Ce contine Specificatia de uleiuri si combustibili?


Specificatia de uleiuri si combustibili este intocmita de catre proiectantul navei si cotine informatii despre
uleiurile si combustibilii necesari tuturor instalatiilor de pe nava:
- denumirea agregatului sau a instalatiei
- numarul de plan
- fabricantul agregatului
- furnizorul agregatului
- denumirea uleiului sau a combustibilului
- caracteristicile fizico-chimice ale uleiului sau a combustibilului
- furnizorul uleiului sau a combustibilului
- cantitatea necesara pentru functionarea agregatului sau a instalatiei pe durata probelor de cheu si de mare
- recomandari special

68. Care este rolul graficului detaliat de probe?


Graficul detaliat de probe are rolul de a materializa intr-o forma scrisa, grafica, a etapei de planificare a
probelor.

69. Care sunt cerintele impuse graficului detaliat de probe?


Cerintele impuse Graficului detaliat de probe sunt urmatoarele:
- corelare cu graficul genaral al navei si cu data de livrare a navei
- este adaptat la cerintele impuse de catre Clasa, Client sau furnizorul echipamentului
- este adaptat la particularitatile specifice perioadei in care au loc probele.

70. Care este rolul coordonarii la bordul navei?


Rolul coordonarii la bordul navei este de a pune in practica graficul detaliat de probe.

71. Care sunt cerintele impuse coordonarii la bordul navei?


Cerintele impuse coordonarii la bordul navei sunt urmatoarele:
- prezenta permanenta la bordul navei
- implicarea directa in toate activitatile de probe
- asumarea responsabilitatii actiunilor membrii echipei de probe

72. Care este rolul sedintelor de coordonare?


Sedintele de coordonare au rolul de a pune in practica graficul detaliat de probe prin organizarea fluxului de
productie in vederea incadrarii in termenele impuse de graficul detaliat de probe.
73. Care este modulul de organizare al sedintelor de coordonare?
Sedintele de coordonare sunt organizate de coordonatorul de probe care transmite urmatoarele informatii:
locul de desfasurare, periodicitatea, ora de incepere, durata de desfasurare, participant, subiecte discutate.

74. Cum trebuie condusa o sedinta de coordonare?


O sedinta de coordonare trebuie sa fie condusa astfel:
- trebuie incurajata critica si dezacordul dar fara ca participantii sa fie agresivi
- situatiile confuze trebuie sa fie clarificate
- nu trebuie sa existe cearta cu purtatorii de cuvant
- discutia nu trebuie sa devieze
- se stabilesc obiectivele si termenele limita
- sedinta trebuie incadrata in durata planificata
- reluarea deciziilor luate
- stabilirea urmatoarei sedinte

75. Care sunt regulile de participare la o sedina de coordonare?


Regulile de participare la o sedinta de coordonare sunt :
- disciplinare
- gandeste-te la scopurile urmarite
- nu vorbi daca nu ai nimic de spus
- adreseaza-te grupului ca intreg
- claritate in vorbire
- defineste problema
- enumera si argumenteaza solutiile
- invata si de la ceilalti

76. Cum evaluezi o sedinta de coordonare?


O sedinta de coordonare poate fi evaluata ca fiind eficitenta daca si-a atins scopul pentru care a fost
organizata, daca tuturor membrilor li s-au acordat sarcini si obiective, s-au clarificat termenele de finalizare
si orice moment din sedinta poate fi considerat important.

77. Ce informatii contine lista de observatii a coordonatorului de probe?


Lista de observatii a coordonatorului de probe contine urmatoarele informatii:
- denumirea instalatiei
- numarul desenului instalatiei
- data efectuarii verificarii
- lucrarea verificata
- constatari facute in timpul verificarii
- modalitati de rezolvare a problemelor
- responsabilitati privind efectuarea lucrarilor de rezolvare a problemelor
- data finalizarii lucrarilor de rezolvare a problemelor

78. Ce informatii contine lista de observatii a inspectorului QC?


Lista de observatii a inspectorului QC contine urmatoarele infromatii:
- denumirea instalatiei
- numarul desenului instalatiei
- data efectuarii verificarii
- lucrarea verificata
- constatari facute in timpul verificarii
- modalitati de rezolvare a problemelor
- responsabilitati privind efectuarea lucrarilor de rezolvare a problemelor
- data finalizarii lucrarilor de rezolvare a problemelor

79. Ce informatii contine lista de observatii a inspectorului de Clasa?


Lista de observatii a inspectorului de Clasa contine urmatoarele infromatii:
- denumirea instalatiei
- numarul desenului instalatiei
- data efectuarii verificarii
- lucrarea verificata
- constatari facute in timpul verificarii
- modalitati de rezolvare a problemelor
- responsabilitati privind efectuarea lucrarilor de rezolvare a problemelor
- data finalizarii lucrarilor de rezolvare a problemelor

80. Ce informatii contine lista de observatii a reprezentantului clientului?


Lista de observatii a reprezentantului clientului contine urmatoarele infromatii:
- denumirea instalatiei
- numarul desenului instalatiei
- data efectuarii verificarii
- lucrarea verificata
- constatari facute in timpul verificarii
- modalitati de rezolvare a problemelor
- responsabilitati privind efectuarea lucrarilor de rezolvare a problemelor
- data finalizarii lucrarilor de rezolvare a problemelor

81. Care este rolul tabelului de probe?


Tabelul de probe are rolul de a centraliza intr-o forma scrisa si sistematizata parametrii functionali ai
agregatelor inregistrati in timpul probelor conform cerintelor Programului de probe.

82. Care este continutul tabelului de probe?


Continutul tabelului de probe este urmatorul:
- denumirea instalatiei, denumirea agregatului care se probeaza, parametrii nominali de functionarea
agregatului
- seria agregatului, parametrii nomani de functionare ai agregatului, data efectuarii probei, intervalul orar la
care s-a efectuat proba, numele si semnatura celui care a citit si inregistrat parametrii functionali ai
agregatului probat
- semnatura tuturor participantilor la probe

83. Cum se clasifica aparatura de masura si control?


Clasificarea aparturii de masura si control este urmatoarea:
- dupa locul de montaj
- dupa natura parametrului masurat/controlat

84. Verificarea aparaturii de masura si control


Scopul verificarii aparaturii de masura este de a constata si confirma functionarea corecta a acesteia.

85. Cum se regleaza aparatura de masura si control?


Reglarea aparaturii de masura si control se adreseaza aparturii functionale, dar care cu ocazia verificarii au
prezentat parametrii functionali diferiti de cei impusi. Aparatura care nu se poate regla se inlocuieste.

86. Cum se face verificarea manometrului?


Cu ajutorul unei prese se creeaza o presiune controlabila unde se folosesc doua manometre, unul etalon si
cel de verificat; daca presiunea celor doua manometer difera, se constata ca manometrul care trebuia
verificat nu este bun, iar acesta se inlocuieste

AMI

1. De ce probam o nava?
Probarea navei se realizeaza pentrua a demonstra armatorului ca primeste ce a contractat
2. In ce conditii se probeaza o nava?
Nava se probeaza in conditii apropiate daca nu chiar identice cu cele de functionare si lansata la apa.

3. Cum trebuie sa fie o nava cand o probam?


Atunci cand probam nava aceasta trebuie sa fie complet finalizata.

4. Nava se poate proba daca nu este lansata?


Nava nu poate sa fie probate daca nu este lansata.

5. Toate instalatiile trebuie montate ca sa poata fi probate o nava?


Atunci cand probam o nava aceasta trebuie sa aiba toate instalatiile montate.

6. De ce trebuie sa fie curatenie pe nava la probarea navei?


motive: estetic, prafu perturba functionarea instalatiilor de la bord ( filtrele se pot infunda de la prof), si din
cauza obiectelor imprastiate nu pot vedea anumite defecte ale navei, mizeria deterioreaza nava, deranjanta
ptr echipaj.

7. Unde se face curatenie pe nava?


peste tot, de ex: in interiorul agregatelor, sub agregate, in agregate,cai de acces etc

8. In ce categorii se impart incendiile?


• incendiu mic: sunt catalogate a fi mici cand pot fi stinse foarte usor
• Mari: sunt cele care initial au fost mici, s au dezvoltat devenind mari, aproape imposibil sa fie stins,
dupa timp indelungat, devastator

9. De ce se foloseste o instalatie de stins incendiu provizoriu temporar a santierului?


pentru ca instalatia navei nu este inca probata sau nu este pusa in functie.

10. Care sunt materialele de probe?


pentru ca instalatia navei nu este inca probata sau nu este pusa in functie.

11. Ce face inainte de inceperea probelor?


verificam etanseitatii tancurilor( introducem aer), a tubulaturii ( introducem apa sau aer), a cablurilor
electrice

12. Daca pentru a verifica etanseitatea tancurilor este necesara o presiune de 0.2 bari, putem
actiona o presiune de 0.4 bari?
nu, , la o presiune de 0.4 bari forta se dubleaza si pot aparea deformatii in peretii tancului

13. De ce la probarea cu aer a tubulaturilor se impugn luarea unor masuri de siguranta specific?
pentru ca aerul e compresibil iar fenomenul ar fi similar unei bombe

14. Cu ce current se probeaza nava?


Nava se probeaza cu curent de la diesel generatoare, current continuu

15. Ce instalatii sunt alimentate la mal pana sa porneasca DG?


instlatia de aer comprimat
Insalatia de santina
Instalatia de stins incendiu cu apa
Instlatia de ventilatii
Semnalizari si protectii

16. Cine a stability capacitatea tancurilor? De ce trebuie sa stim asta? De ce trebuie verificat?
proiectantul a calculat capacitatea tancurilor. Poate a avut o eroare de proiectare sau de constructie.
17. Cum aflam capacitatea reala a tancurilor?
bagam apa si masuam cati l de apa intra intr o perioada de timp
Tabelele de sonde intocmite de proiectant ne spun oua ce capacitate au tancurile

18. Ce este o sonda?


unealta(rigla gradata) cu care coboram in tanc pana in fundul acestuia iar unealta se uda si citim valoarea.

19. De ce este importanta comunicarea externa?


coord de probe are in atributii sa tina legatura cu reprezentantii furnizorilor de agregate ce participa la probe
si care vin din alte tari ( de la firmele unde se confectioneaza agregatelor)

20. De ce este importanta comunicarea scrisa?


importanta dearece majoritatea documentelor sunt scrise si cu caracter oficial, sa fie in stare sa capabil

21. Cati pasi cuprinde planificarea?


- Documentatia necesara
- Graficul detaliat de probe

22. Cine ne da permisiunea sa plecam cu nava de la cheu ca sa facem probe pe mare?


Inspectorii

23. Ce informatii specificam furnizorului cand vrem sa ne trimita ulei sau combustibil?
- Denumirea materialului
- Tipul materialului
- Cerinte fizico chimice impuse de proiectant sau furnizorul echipamentului
- Cantitatea necesara ptr probe
- Data de livrare

24. Care este scopul verificarii etanseitatii?


Identificarea defectelor de material sau de executie care ar putea scurgerea fluidelor din interiorul tancurilor,
rezervoarelor sau tevilor.

25. Cum identificam fisurile din tancuri?


se acopera cordoanele de sudura cu un strat de emulsie, preparata cu apa si sapun iar acolo unde apar bule
acolo exista fisura.

26. Care este scopul verificarii cablurilor electrice?


identificarea cablurilor defectate pentru a nu cauza:
- Defectarea instalatiilor electrice
- Incendii
- Electrocutarea personalului care deserveste instalatiile in cauza

27. Cum se verifica cablurile electrice?


se verifica valarea rezistentei de izolatie cu ajutorul manometrului.

28. Cum verificam etanseitatea tancurilor?


se introduce aer sub presune(0.2 bar), valoare mica pentru a nu se deforma peretii tancului, verificam
presiunea iar daca aceasta scade inseamna ca exista fisuri.

29. De ce avem nevie de current electric de la mal pe nava?


pentru functionarea instalatiilor care vor asigura punerea in functie a diesel generatoarelor.

30. Cum se face controlul probelor?


se realizeaza in doua moduri:
- Continuu, in timpul derularii probelor
- Secvential, la sfarsitul probelor.
-
31. Ce este lista de observatii a coordonatorului de probe?
este intocmita de catre coord de probe inainte de punerea in functiune a instalatiilor in timpul probarii navei.

32. Cui ii este destinata lista de observatii?


proiectare, pregstirea fabricatiei, sectii de productie, subcontractori si inspectorului de calitate.

33. Ce aparatura de control se foloseste pentru presiunea fluidului?


presostatul diferential, supapa de siguranta.

34. Ce calitati ar trebui sa insuseasca un manager?


competent, responsabil,respectuos

35. Cum se realizeaza probabirea instalatiilor cu tubulaturi?


Probarea instalatiilor cu tubulaturi se probeaza hidraulic. Presiunea de proba = 1,5 x presiunea nominala de
lucru a instalatiei. Se poate proba si cu aer insa sunt necesare masuri de siguranta specifice

NICOLETA

1. Ce asemanari si ce diferente exista intre Specificatia de constructive a navei si Planurile de


constructive a navei?
Specificatia de costructie explica modul de constructie sl navei sub forma de text, iar planurile de constructie
sub forma grafica.

2. De ce este recomandata efectuarea analizei fizico-chimica a combustibilului destinat motorului


principal de propulsive, inainte de amplasarea pe nava?
In scopul constatarii daca exista necorelatii intre ceea ce s-a comandat si ceea ce s-a livrat precum si pentru a
se verifica daca corepsunde din punct de vedere calitativ.

3. Ce se poate intampla in cazul in care nu verificam etanseitatea instaltiilor cu tubulaturi inante


de inceperea probelor?
Pot exista multiple defecte si fisuri care duc la scurgerile de lichide din instalatii si tubulaturi ceea ce duce la
defectarea acestora

4. Manometrul?

A.
1-manometru, 2-carcasa, 3-gradatie presiune, 4-ac indicator, 5-stut de admisie, 6-tub bourdon, 7-sistem de
parghii
B
Presiunea intra in stut, ajunge in interiorul tubului bourdon, pe care il deformeaza. Ca urmare a deformarii
tubului, acest capat isi v-a modifica pozitia si v-a actiona sistemul de parghii, sistem de parghii pe care este
fixat acul indicator.
Rezumat: Sub influenta presiunii care intra in tub are loc deplasarea capatului tubului, deplasare care
actioneaza sistemul de parghii, care odata pus in miscare v-a produce miscarea acului indicator.

5. Cine confirma ca probele de cheu s-au incheiat sic a se poate trece la urmatoarea etapa, anume
la probarea de mare?
Inspectorii de clasa, de calitate precum si reprezentantul clientului.

6. Care suntmijloacele de productie prin intermediul carora realizam Controlul probelor?


Explicate in cateva cuvinte rolul acestora.
- Sa studiem documentatia;
- Cu ocazia controlului se intocmesc liste de observatie;
- Exista un tabel de probe in care sunt inregistrati parametrii functionali ai instalatiei;
- Avem de a face cu aparatura de masura si control, care are rolul principal in indicarea parametrilor
functionali care trebuiesc trecuti in tabelele de probe.
Rolul documentatiei este de a furniza informatii catre coordonatorul de probe si catre celelalte persoane,
informatii necesare pentru controlul corect si eficient
Listele de observatie de catre coordonatorul de probe si inspector.

7. Explicate de ce o instalatie cu tubulaturi se curata la interior cu fluid asemanator cu cel care


circula in mod normal prin instalatie in timpul functionarii acesteia?
O instalatie cu tubulaturi se curate la interior cu un fluid asemanator cu cel care circula in mod normal prin
instalatie in timpl functionarii deorece un alt fluid diferit de acesta poate uce la defectarea instalatiei.

8. Ce avem de facut atunci cand un agreement nu functioneaza corespunzator in timpul


probelor? Care sunt consecintele atunci cand agregatul se defecteaza din cauza santierului?
A. Se inlocuieste.
B. Santierul v-a cumpara alt agregat.

9. Ce verificari de ultima ora, vizuale se fac un tanc inainte de a introduce combustibil in el?
Inainte de a introduce combustibil in tanc, coordonatorul de probe verifica visual daca tevile de transfer,
depozitare, imbarcare si debarcaresunt pe pozitie. Verificarea se realizeza pe urmatoarele instalatii: aerisire,
debarcare, semnalizari, imbarcare, la plina incarcare.

10. Care este rolul probelor de mare?


Prin probarea navei se confirma functionalitatea navei in conditii normale de exploatare, in parametrii
impusi in contract.

11. Denumeste reperele notate in desen. Cu ajutorul notatiilor de pe desen explica prin cuvinte, cat
se poate de clar, functionarea aparaturii din imagine

A.
1-Supapa de siguranta, 2-Stut de admisie, 3-Scaun tija,4-Tija verticala metalica, 5-resort, 6-Surub reglare, 7-
Teava evacuare.
B. Prin stutul de admisie v-a intra lichidul, de aici lichidul nu poate trece mai departe deoarece este obturat
de un capac ce este pozitionat pe asa-zisul scaun al supapei; etansarea este perfecta in asa fel in cat fluidul
aflat sub presiune nu poate sa treaca; in cazul in care presiunea ar fi suficient de mare, fluidul ar ridica
capacul si ar iesi pe teava de evacuare.
Deplasarii capacului i se opune tija de la partrea superioara care impune o forta creata de resortul aflat in
stare de tensiune.Tensiunea impusa resortului se datoreaza ansablului format din surubul si discul superior
cu care se poate face si reglarea.

12. Care sunt iesirile de pe flux specific activitatii de probare? Care este rolul acestora?
A:Parametri functionali ai instalatiilor.
B: Rolul acestora este de a confirma ca sistemele navei functioneaza corespunzator cu cerintele impuse de
armator.

13. Care sunt mijloacele specific de productie prin intermediul carora realizam coordonarea
probelor? Explicate in cateva cuvinte rolul acestora?
A:Parametri functionali ai instalatiilor.
B: Rolul acestora este de a confirma ca sistemele navei functioneaza corespunzator cu cerintele impuse de
armator.

14. Care sunt situatiile in care nava este alimentata cu current electric de la mal?
- se doreste punerea in functiune a diesel generatoarelor
- nava aflandu-se in stationare in santier, i s-au finalizat probele sau sunt intrerupte.

15. Explica in ce fel folosesti informatiile din Programul de probe la organizarea probelor?
Programul de probe este structurat pe instalatii si explica prin cuvinte detaliat, cum anume vor decurge
probele.
-Ce anume e probat;
-Ce conditii tehnice sau functionale sunt impuse;
-Care este durata probelor;
-Ce inregistrari vor fi facute in timpul probelor;
-Organizarea.

16. Defineste reperele notate in desen. Cu ajotorul notatiilor de pe desen explica prin cuvinte, cat
se poate de clar, cum se realizeaza verificarea aparaturii din imagine.

A.
1-presostat, 2-cilindrii hidraulici, 3-maneta de deplasare a pistonului, 4-manometru etalon, 5-dispozitiv de
verificare format dintr-o baterie cu bec.

B.In momentul in care se invarte maneta, pistolul actioneaza in interiorul cilindrului si creeaza o persiune
care este transmisa simultan presostatului care trebuie verificat si manometrului etalon. Ar trebui ca la o
anumita presiune la care presostatul a fost reglat din fabrica, becul sa se aprinda. Acea presiune se verifica
cu ajutorul manometrului etalon. In cazul in care nu se aprinde la nici o valoare a presiunii inseamna ca
presostatul e defect si se arunca. In cazul in care becul se aprinde la o valoare a presiunii diferita fata de cea
de pe carcasa, rezulta ca presostatul trebuie reglat. Daca aprinderea becului este concomitenta cu atingerea
presiunii de pe carcasa, atunci presostatul e bun.

17. Numeste cele doua costuri directe variabile principale specific probelor
Cheltuieli cu materialele de probe si consumabile, cheltuieli cu manopera.

18. Explica cum anume se determina cantitatea de ulei dintr-un tanc de ulei? Ce informatii si ce
instrumente avem nevoie si ce anume facem?
Capacitatea tancului se determina cu ajutorul tabelului de sonde. Sonda este introdusa in tanc si se urmareste
nivelul pana la care aceasta a fost umezita. Utilizand tabelul de sonde, concomitent cu masurarea asietei si
valoarea indicata pe sonda, se determina cantitatea de lichid dintr-un tanc.

19. Care sunt cerintele majore impuse fortei de muca implicate in activitatea de probe?
Sa detina cunostinte teoretice si practice pentru activitatiile care trebuie sa le intreprinda si sa corespunda din
punct de vedere numeric.

20. Care este stadiul fizic de constructive a navei necesar la inceperea probelor?
Nava este finalizata si lansata la apa.

21. In ce conditii se desfasoara probele de mare?


Nava este lansata la apa si se primeste aprobare de la inspectori.

22. Care sunt mijloacele specific de productie prin intermediul carora realizam planificarea
probelor, adica ce ai de facut atunci cand planifici probele la o nava si cum se incheie aceasta
etapa?
Se cere cunoasterea documentatiei si se intocmeste graficul detaliat de probe. Graficul detaliat de probe este
o transpunere pe baza de timp a programului de probe.

23. Denumeste reperele notate in desen. Cu ajutorul notatiilor de pe desen explica prin cuvinte, ca
se poate de clar, cum functioneaza si cum se realizeaza reglarea aparaturii din imagine.

A.
1-termostat, 2-element sensibil, 3-calorimetru, 4-termometru etalon, 5-lichid de lucru, 6-tub de legatura intre
element sensibil si termostat, 7-stut de admisie, 8-membrana elastica, 9-tija verticala, 10-resort, 12-
microintrerupator, 13-dispozitiv de verificare format din baterie cu bec.
B. Reglarea se face cu ajutorul surubului de reglaj.
- daca se vrea ca termostatul sa reactioneze la o temperatura mai mare se insurubeaza surubul, resortul
se va comprima, v-a impune o forta mai mare membranei elastice care se v-a deplasa la o presiune mai mare
data de gazul din elementul sensibil.
- daca se vrea opusul atunci de desurubeaza surubul de reglare.
Dupa reglare, se mai face inca o verificare.

24. Ce document furnizeaza informatii despre agregatele pe care urmeaza sa le probezi? Care sunt
aceste informatii?
A.Cartea tehnica.
B. Locul de depozitare, conditii de depozitare si functionare, conditii de intretinere.

25. La ce risc este expusa nava si ecipa de probe atunci cand exista cabluri electrice deteriorate?
Risc de electrocutare, scurtcircuit, de defectare a agregatelor si a tuturor instalatiilor.

26. In ce conditii observatiile venite in timpul probelor din partea clientului pot fi considerate
rezolvate (“inchise”)
Observatia se transmite coordonatorului de probe, apoi personalului care o v-a rezolva, v-a fi prezentata
clientului, iar clientul o va inchide.

27. Care este legatura dintre graficul detaliat de probe si Programul de probe>
Graficul detaliat de probe este o reprezentare pe baza de timp a programului de probe.

28. Care sunt cei doi factori de risc major, existenti pe nava in timpul probelor, care necesita
masuri de paza constra incendiilor?
Defectarea instalatiei electice, scurgeri din tancul de combustibil si ulei.

29. Care este rolul celor doua manometre de pe filtru provizoriu montat pe instalatia provizorie de
curatare a instaatiei de ulei ungere?
Are rolul de a indica diferenta de presiune de la intare si iesire. Daca presiunea de la intrare e mai mare decat
cea de la iesire, atunci filtrul e murdar si trebuie inlocuit.

30. Ce informatii transmite graficul detaliat de probe?


Cand si cu cine si cat timp este necesar pentru realizarea activitatilor prezentate in programul de probe.

31. Care sunt materialele folosite pentru curatarea instalatiei de comb ?

Combustibil, pompa provizorie de combustibil, filtre provizorii, rezervor provizoriu.

32. Controlezi activitatea de probe si constati ca exista abateri in raport cu ceea ce ai planificat. Ce
faci in aceasta situatie ?

Aplic masuri proactive si corectivesi se reia ciclul.

33. Ce informatii sunt necesare pentru a comanda combustibilul necesar pentru probarea nave?

Denumirea combustibilului, tipul, calitatile fizico-chimice, cantitatea, data livrarii.

34. Cum pot fi afectate probele atunci cand este mizerie pe nava?

Nu pot fi efectuate probele, se impune efectuarea curateniei pe toata nava.

35. Cum se determina momentul in care s a incheiat curatarea instalatiei de combustibil ?

In urma analizei fizico chimice, nivelul de contaminare al combustibilului se afla in tolerantele admise.

36. Care este rolul contractului dintre santierul naval si client?

Rolul contractului:stabileste drepturile si obligatiile partilor contactante si definirea tuturor clauzelor


contractuale.
37. A: ce se intelege prin depozitarea agregatelor la bordul navei?
B: Ce reguli se aplica inaceasta situatie?
A.Montarea agregatului pe nava dupa momentul in care a fost adus in santier si pana la punerea in functiune
a acestuia.
B. Agregatul trebuie sa fie ferit de influenta factorilor externi (vant, ploaie, praf, etc).

38. Care sunt materialele de probe utilizate la nava?


Uleiuri, combustibili, unsori, aditivi.

39. Supapa de siguranta

Adjusting scrow- surub de reglare


Spring- arc
Spindle- ax
Disc- disc
Nozzle- stut de admisie
Constructia: stutul de admisie: pe unde intra lichidul inauntru
Discul este cel ce impiedca fluidul deoarece este opturat de un capac ce este pozitionat pe asa zisul seal al
supapei, etansarea este perfecta in asa fel in cat fluidul aflat sub presiune nu poate sa treaca, in cazul in care
presiunea ar fi sufficient de mare, fluidul ar ridica capacul si ar iesi pe teava de evacuare.
Verificarea: se creeaza o presiune cu instalatia de relizare apresiunii de lucru, presiune care la un moment
data r trebui sa fie eliberata pe teava de evacuare. In momentul in care se atinge presiunea l care supapa este
reglata din fabrica sa se deschida apa din instalatie trebuie sa iasa prin teava de evacuare si presiunea
indicate la manometrul etaon scade.
Daca lichidul din instalatie este eliberat si presiunea indicate nu scade stricam supapa.
Daca lichidul este eliberat si presiunea scade insa la o alta valoare fata de cea indicate de fabricantpe supapa
inseamna ca supapa necesita sa fie reglata.

Reglarea: reglarea se face prin insurubarea sau desurubarea surubului de reglare .


Daca surubul este insurubat inseamna ca discul apasa pe resort iar tija se va ridica si va elibera lichidul la
presiuni mai mari
Daca surubul este desurubat presiunea la care tija se va deplasa si va lasa lichidul sa iasa va fi mai mica.