Sunteți pe pagina 1din 1

Fiecare părtășie la masa Domnului este o reamintire a

faptului că beneficiile câștigate de Hristos, prin cruce, sunt


eterne și că toți cei care suntem acum, aici, în părtășie cu El
vom fi în părtășie cu El în împărăția Tatălui.
Cina este principală dacă nu singura “activitate” pe care o are
biserica și care ne ține, tot timpul, conectați la realitate:
-avem iertarea,
- suntem într-un legământ veșnic pecetluit cu sângele
veșnicului Dumnezeu viu în vecii vecilor;
- am murit pentru că El a muri;
-suntem vii pentru că El este viu;
-vom fi cu Tatăl pentru că El este cu Tatăl;
-suntem ai Lui pentru că El ne-a câștigat, El ne-a
răscumpărat;
-suntem protejați, hrăniți și îngrijiți în perimetrul bisericii
locale;
-ne este garantată masa împreună cu El în împărăția Tatălui.
Privind la Cină înțelegem Evanghelia.
A neglija, disprețui, nesocoti, a nu deosebi masa Domnului
este nebunie, înseamnă să-ți dai singur la picioare.
“Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței
până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui
Meu.“”Matei 26:29 NTR

S-ar putea să vă placă și