Sunteți pe pagina 1din 68

30.07.

2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

 100% (21) · 12K vizualizări · 152 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Retorica - Curs Universitar -
Alexandru Ticlea

Încărcat de Clayzingo în Oct 26, 2010

Descriere completă
RETORICA Aristotel - retorica analiza
     JURIDICĂ ETICA… discursului pu
Salvare 100% 0% Inserare Partajare


Imprimare

Descărcați Acum  Căutați document 


 

Titluri conexe


ALEXANDRU ŢICLEA

RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

RETORICA
CURS UNIVERSITAR
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 1/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

- CURS UNIVERSITAR -
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

2007
Titluri conexe


 

RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

CUPRINS
CAPITOLUL I.................................................................................
INTRODUCERE ÎN STUDIUL RETORICII ..................................
1. Definiţia retoricii ..................................................................
2. Utilitatea şi obiectul retoricii ................................................
3. Începuturile retoricii.............................................................
3.1. Retorica biblică ..............................................................
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 2/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

3.2.
3.3. Retorica o creaţieăa.........................................................
Retorica homeric grecilor .........................................
Căutare 
CAPITOLUL II................................................................................
CONTRIBUŢII ANTICE LA DEZVOLTAREA RETORICII...........
1. Contribuţia lui Pitagora........................................................
2. Contribuţia lui Corax şi a elevului său Tisias.......................
Descărcați Acum  Căutați document 
3. Contribuţia sofiştilor ............................................................
4. Contribuţia lui Platon şi Aristotel .........................................
5. Contribuţia lui Demostene...................................................
5.1. Demostene – mare orator ............................................
5.2. Discursurile politice ......................................................
6. 5.3. Discursurile
Contribu juridice
ţia lui Cicero ......................................................
..........................................................
6.1. Cicero avocat ...............................................................
6.2. Cicero – om politic........................................................
6.3. Cicero despre elocvenţă şi oratori ................................
CAPITOLUL III...............................................................................
APĂRAREA LUI SOCRATE SAU IGNORAREA RETORICII ......
1. Socrate – date biografice....................................................
2. Acuzaţiile. Procesul ............................................................
3. Apărarea...............................................................................
4. Verdictul. Rejudecarea. Pedeapsa .....................................
5.
6. Ultimul cuvânt
Concluzii .....................................................................
.............................................................................
CAPITOLUL IV...............................................................................
RETORICA ÎN ROMÂNIA...........................................................
1. Consideraţii introductive......................................................
2. Învăţământul retoric în România.........................................
Titluri conexe 3. Manualele de retorică ..........................................................


3.1. Ioan Molnar Piuariu: Retorica, adică învăţătura şi întocm
frumoasei cuvântări..............................................................
3.2. Simeon Marcovici. Curs de retorică...............................
3.3. Dimitrie Gusti: „Retorică pentru tinerimea studioasă”....

4. 4.1.
Oratori
Primiiromâni.....................................................................
oratori.................................................................
4.2.Oratorii paşoptişti şi ai Unirii de la 1859. .......................
RETORICA 4.3. analiza
Aristotel - retorica Titu Maiorescu..............................................................
Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de
JURIDICĂ ETICA… 4.4. discursului
Mihail Kog ă lniceanu .....................................................
public argumentative Oratorie pragmatica
4.5. Barbu Ştefănescu Delavrancea....................................
CAPITOLUL VI...............................................................................
FIGURILE DE STIL ....................................................................
1. Stilul şi calităţile sale...........................................................

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 3/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

2. Stilul judiciar.......................................................................
Descărcați Acum 3. Figurile de stil tropii. Definiţie.Necesitate
Căutați document 
...........................
4. Clasificarea figurilor de stil..................................................
5. Figurile de cuvinte...............................................................
6. Figurile de gândire..............................................................
7. FigurileVII..............................................................................
CAPITOLUL gramaticale ............................................................
DISCURSUL................................................................................
1. Aspecte introductive ...........................................................
2. Structura discursului. ..........................................................
3. Metodologia de redactare şi pregătire a discursului............
4. Aspecte specifice privind pledoaria.....................................
CAPITOLUL VIII.............................................................................
ORATORUL ...............................................................................
1. Preliminarii..........................................................................
2. Corectitudinea oratorului.....................................................
4. Uneleătirea
3. Preg reguliprocesului..........................................................
privind susţinerea pledoariei ...........................
5. Fizicul oratorului..................................................................
6. Vocea oratorului..................................................................
7. Gestica................................................................................
8. Relaţia orator – auditor .......................................................
9. Tracul.................................................................................
Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 4/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


 

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN STUDIUL RETORICII


1. Definiţia retoricii
În vorbirea curentă, termenul de retoric ă circulă,
principal, sensuri peiorative sau neconforme cu esenţa s
De exemplu, se foloseşte sintagma „întrebare „întrebare re
Titluri conexe semnificaţia unei întrebări căreia i se cunoaşte deja răs


pusă doar de dragul de a fi auzită. Se mai foloseşte te
„retorica lui x ” (sau lui y), desemnând stilul de expr
vorbire al acelei persoane.
Mai sunt întâlnite expresiile „retorica „ retorica disper ării ”
de nemulţumire acută, mâhnire profundă  faţă  de greu
sau cea din „retorica„retorica dintre x şi y ”, ”, având semnificaţia un
RETORICA
neînţelegeri, certuri între
Aristotel - retorica analiza
x şi y.
Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de
JURIDICĂ ETICA… Din punct de Citiți
vedere
discursului public argumentativeo previzualizare
etimologic,
Oratoriecuvântul „ retoric
„retoric
pragmatica
„rhetorica ”,
din latinescul „rhetorica  ”, iar acesta din grecescul „rh „rh
Încărcați documente pentru a descărca.
 însemna, în antichitate, „vorbitor”, orator ori cel ce î
elocvenţei (elocinţei). La romani, rhitorul   era denumit r
Încărcați pentru a descărca
1
magister dicendi ,„retoric
Termenii adică maestru ţă” seţă.pot
în elocin
ă” şi „elocin   confunda
 într-un anumit sens ambii desemneaz SAU ă  arta de a vo
frumos. Dar, ei nu sunt sinonimi.
Deveniți pentru aelocin 
Pe când
membru Scribd ţ a 
citi și ţ a  este
este
a convinge, retorica  este
  este artadocumente
descărca care dezvolt ă acest talen
complete.
s-a născut înaintea regulilor
Începeți
retoricii, precum limba s
perioada GRATUITĂ de probă de 14
2
 înaintea gramaticii.  Retorica se zile deosebeşte de elocvenţ
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 5/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea
zile
se deosebeşte teoria de practică.
Elocvenţa – talentul de a Căutare
convinge – este un  dar
spune Dimitrie Gusti , iar retorica – arta de a conduce
este un fruct al studiului. Tot Dimitrie Gusti   ne spune c
Descărcați Acum bărbaţilor care din instinct au fost elocven
 Căutați ţi, au venit
document ace
studiu au ajuns de a fi elocven ţi şi aceştia se numesc or
ei au venit aceia care au adunat şi ordonat diferitele m
ajutorul cărora se poate ajunge la elocvenţă  şi aceştia s
retori , iar arta creată de ei s-a numit retorică.3 
Celebrul Cicero (106-43) jurist, avocat şi orat
scrisese anterior (în „De oratore”) că nu elocvenţa s-a
retorică, ci retorica a luat naştere din elocvenţă.
1
 Ştehfan Ză
Zăvăla
laşş, Introducere în retoric ă, Editura Unex, Bucureş
Bucureşti, 1991, p. 14.
2
 Cristi Negoescu, Retoric ă şi stilistic ă, Bucureş
Bucureşti, 1896, p. 23.
3
 Dimitrie Gusti, Retorica pentru tinerime , Iaş
Iaşi, 1875, p. 3.

Titluri conexe


Cele mai multe definiţii ale retoricii au fos
antichitate, în condiţiile apariţiei şi înfloririi ei şi când i s-a
maximă importanţă pentru rolul său în funcţionarea dem

societăţilor greceşti şi romane.
O analiză critică a acestor definiţii, formulate pâ
RETORICA
face însuşi Quintilian  Tehnici
Aristotel - retorica analiza
(35-96 e.n.),Mic Tratat
retorice si
celebrul
de
profesor
dictionar de
JURIDICĂ ETICA… retorică îndiscursului
nu mai pu ţ in celebra
public argumentative lui lucrare
Oratorie „ Institutio
„Institutio Ora
pragmatica
1
oratorică) : „... unii au numit retorica o simpl ă for ţă, alţii
nu virtute; unii i-au zis exerciţiu, alţii artă care nu are nim
cu ştiinadic
artei, ţa şăi  gust
cu virtutea;
greşit. al ţii în sfârtoşţiti, au
Aproape însănumit-o chiar
, au fost de
menirea oratorului este s ă  conving ă  sau s ă  vorbeasc ă 
 încât să convingă”, definiţia cea mai răspândită în antic
„retorica este for ţ ţa  de a convinge ”. ”. Quintilian adaugă că 
numeşte „vis ” (forţă), mulţi o denumesc potestas   (pu
facultas   (uşurinţă  de vorbă). La fel, Cicero , a scris
oratorului este „să vorbească în aşa fel încât să convingă
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea iii i li 6/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Un oarecare Athenaeus  Citiți o previzualizare


  considera retorica „a
 înşela”. Iar celebrul Încărcați Platon 
filozofdocumente   (427-347
 (427-347
Căutare î.e.n.) avea
pentru a descărca. 
contradictorie. El afirma că retorica este „o iscusinţă de
şi plăcea” dar şi „un simulacru de politic ă  şi al patru
Încărcați pentru a descărca
Descărcați Acum înşelătorie”.  Căutați document 
Quintilian   a apreciat definiţia dată  de Cleonte
SAU
fondatorii stoicismului, contemporan cu Zenon , născut la
scriitor fecund, autorul poemului
Deveniți Imn lui
membru Scribd Zeus):
pentru „retorica
a citi și„retorica
de a vorbi bine ”.”. Concluziadescărcamarelui
documente profesor
complete. este c ă „ da
 „da
îns ăş
ăşi este ştiin ţ ţa de a vorbi
  Începeți bine,
perioada scopul
GRATUITĂ ei suprem
de probă de 14 şi ult
a vorbi bine ”.
”. zile

Retorica este, însă, nu numai o ştiinţă, ci şi o a


spunea în acest sens c ă „ceea ce denumim retorică es
 în forme artistice”. Aristotel   mai înainte (384-322 î.e.
profesor de retorică  la prima universitate particulară 
(Academia lui Platon ) mărturiseşte că  retorica este o a
atribuie o parte din politică, precum şi din dialectic ă.
facultate de a cerceta, pentru fiecare caz în parte, ceea
capabil de a convinge. 2 
Quintilian , după analiza pe care o face, denumeş
artă  practicăă”  însau
administrativ  administrativ
ţelegând ă, ăprin
o artă aplicat termenul
 a afacerilor.

1
Titluri conexe   A se vedea Quintilian, Arta oratoric ă, (traducere, studiu introductiv, tabel cronologic


Maria Hetco), Editura Minerva, Bucureş
Bucureşti, 1974, vol. I, p. 180-191.
2
  Aristotel, Retorica   (Traducere, studiu introductiv, index de Maria Cristina Andr
Bucureşşti, 1004, p. 91.
Bucure

  

RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica
 

În sensul celor de mai sus, Ioan Piuariu – Molnar  


sfârşitul secolului XVIII) scria c ă retorica „este meşteşug al bun
cuvântări”, „treaba ei fiind aceea de a afla şi a zice lucruri toa
vrednice ca să  îndemne, ca să  mişte şi să  încredinţeze
ascultător, iar sfârşitul ei este de al trage şi a-l pleca spre cele
ea pofteşte”.1 
Pentru Dimitrie Gusti , retorica este „arta care învaţă a zi
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 7/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

bine, adică  a vorbi ca s ă  înduplecăm. A îndupleca este a luc


asupra altora într-un chip încât ideile, simţămintele şi rezoluţiun
noastre să le primească şi să devină...Căutare
ale lor”.2  
O altă definiţie este cea dată de Cristu Negoescu : „Retori
este arta de a cuvânta bine şi frumos, adică  de a vorbi spre
 îndupleca sau convinge”.3 
Descărcați Acum  Căutați document 
Pentru Pierre Guirand, un mare stilistician francez, „
retorica este altceva decât un simplu m ănunchi de reguli; ea es
expresia unei culturi; dintre toate disciplinele antice, ea este, c
siguran 
amploareaţă, cea care merit ă  cel mai mult numele de ştiin
ţă
observa ţ ţiilor,
i ilor, precizia defini ţ ţ iilor
iilor şi rigoarea clasific ări
ei constituie un studiu sistematic al resurselor limbajului, al c ă
echivalent nu se vede nic ăCitiți ieri îno previzualizare
restul cuno ştin ţ ţ elor
elor umane
4
vremii aceleia ”.”.  
Minimalizarea Încărcați importan ţei retoricii,
documente neglijarea
pentru a descărca.
marginalizarea acesteia o bună perioadă de timp au determinat
ea să fie confundată cu stilistica, Încărcați cupentru
gramatica  . Astfel, s-a arătat
a descărca
„...retorica studiază  genurile, stilurile şi figurile... Dar, retorica
este numai analiza i gramatica expresiei literare, ea este i
SAU
tratat de compoziţie”5ş. ş
O grupare a defini ţiilormembru
Deveniți care s-au
Scribddat retoricii
pentru a citi și în decurs
timpurilor o face Vasile Florescu   un autor român modern.
 un
descărca documente complete.
Prima defini ţ ţie 
i e  este „creatoare a persuasiunii ”,
 este aceea de „creatoare ”,
care Platon   o atribuieÎncepeți perioada
lui Gorgias  GRATUITĂ deî.e.n.)
  (485-380 probă de în14dialogul
zile
această  denumire. Alături de Platon, Isocrate, Aristotel, Eudo
Hermagoras, Ariston, Apollodor şi Cicero , au considerat, cu m
diferenţe, că  nucleul noţiunii de retorică  sau aşa zisul officiu
Titluri conexe


oratoris , îl constituie persuasiunea, fie în toate domeniile d
activitate, fie numai în cel politic şi judiciar.
Al doilea tip de defini ţ ţie  i e , caracteristic fazei postciceronie
până  la scolastica medievală, are în centrul său definiţia

1
 Ioan Piuariu – Molnar, Retorica, adic ă înv ăţă
ăţătura şi întocmirea frumoasei cuvânt ări , Editura Dacia,
 – Napoca, 1976, p. 42-43.
2
 Dimitrie Gusti, op. cit .,., p. 1.
3
RETORICA  Cristu- retorica
Aristotel Negoescu, analiza
op. cit., 23. Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de
4
 Pierre Guirand, La styilistique , Paris, P.U.F., 1967, p. 24-29.
JURIDICĂ ETICA… 5
 Cecilia Hernandezdiscursului
de Mendoza, public argumentative
Introduccion Oratorie
a la estilistice , Bogota, 1962, p. 61-65. pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 8/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea
 

Căutare 

Quintilian :
Descărcați Acum retorica este ars (arta) Căutați
sau document
scientia ( ştiin ţ ţ a)
a)be
dicendi . Prin bene, Quintilian  a
 a înţeles nu numai un rezultat bun
comunicării dar şi o estetică deosebită a acestei comunicări, ca
trebuie să fie neapărat frumoasă. Marele profesor, mai adaugă 
retorica
ornamente„este arta care
potrivite şi şpot
tiin ţ ţa servi
inven 
la aţ ţiei, alegerii şi exprim ării
  convinge”.
Ceea ce trebuie cu deosebire reţinut, este că  promovâ
ornarea discursului, deci înfrumuseţarea lui, se produce
alunecare a retoricii din sfera stilisticii, a problematicii literar
adică  a ceea ce va fi mult mai târziu, în epoca modern
neoretorica.
Al treilea tip de defini ţ ţ ie ie , aflată tot în sfera stilisticii este ce
de ars ornandi , foarte des întâlnită  în Evul Mediu şi mai târz
adică o stilistic ă practică „ rhetorica verba colorat ”1.
 „rhetorica
Un autor francez contemporan afirmă  că  retorica nu es
numai arta de a convinge prin discurs, ci şi teoria şi înv ăţ  ăţ ar
ar
2
acestei arte .  

2. Utilitatea şi obiectul retoricii


Citiți o previzualizare
Prin urmare, în sensul cel mai general, retorica este ar
discursului bene dicendi Încărcați
, sau mai eles, aarta
pe înţpentru
documente de a vorbi bin
descărca.
Titluri conexe prin discurs în ţ ţelegându-se
e  legându-se un ansamblu organizat de fraze asup


unui subiect dat convinge”
. Încărcați pentru a descărca
Prin „a se înţelege actul de a suscita la altul
credinţă prin mijloace mai degrabă afective, decât raţionale, unin
 în acelaşi timp adevărul cu voluptatea.SAU 3
  
Conform lui Cicero, un discurs pentru a convinge
Deveniți membru Scribd pentru a citi și
trebuie
satisfacă  trei exigenţe: să descărca instruiasc (docere ),
ă, să  explice (docere 
documente complete.
), - es
rolul argumentativ al discursului, să placă ( delectare ) – este part
 (delectare 
RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici
Începeți retorice
perioada si Mic Tratat
GRATUITĂ de de 14
de probă dictionar de
JURIDICĂ ETICA…
agreabilă, umanistic ă  a discursului; auditoriului
discursului public argumentative zile Oratorie
trebuie să-i spui
pragmatica
glume, să-l faci să râdă şi, în sfârşit să emoţioneze (movere  (movere ), ), adi
auditoriul trebuie adus într-o stare sufleteasc ă  în care să-i
modelate sentimentele.
Dacă retorica se aplic ă discursului în sensul clasic, judici
şi politic, ea trebuie s ă se aplice şi unui curs universitar (prelege
universitară) şi chiar unei... declaraţii de dragoste. Important es
să vrei să convingi.

1
 Vasile Florescu, Retorica şi neoretorica , Editura Academiei, 1973, p. 16-18.
2
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 9/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea
3 Olivier
 Olivier Reboul,
Reboul, La cit., p. 6. , P.U.F., Paris, 1984, p. 5-8.
op.Rhetorique 
cit.,
Căutare 
 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


8-12) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 10/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 11/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 12/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 13/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 14/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


Titluri conexe 17-46) prin încărcarea documentelor


sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 15/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 16/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 17/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 18/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 19/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… Citiți o previzualizare 
discursului public argumentative Oratorie pragmatica

Deblocați accesul complet (paginile


51-57) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 20/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 21/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 22/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 23/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 24/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

Citiți o previzualizare 
https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 25/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Deblocați accesul complet (paginile


62-63) prin încărcarea documentelor
Căutare 
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Descărcați Acum
Continuați gratuit
 Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 26/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 27/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 28/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 29/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 30/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 31/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 32/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 33/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

Citiți o previzualizare 

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 34/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Deblocați accesul complet (paginile


71-74) prin încărcarea documentelor
Căutare 
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Descărcați Acum
Continuați gratuit
 Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 35/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 36/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 37/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 38/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 39/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 40/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 41/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 42/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

Citiți o previzualizare 

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 43/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Deblocați accesul complet (paginile


82-106) prin încărcarea Căutare 
documentelor sau cu o perioadă
gratuită de probă de 14 zile
Descărcați Acum Continuați gratuit  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 44/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 45/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 46/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 47/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 48/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


111-120) prin încărcarea
documentelor sau cu o perioadă
gratuită de probă de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 49/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 50/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 51/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 52/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 53/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 54/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexeCitiți o previzualizare 

RETORICA Deblocați
Aristotel - retorica accesul complet
analiza Tehnici(paginile
retorice si Mic Tratat de dictionar de
JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica
126-140) prin încărcarea
documentelor sau cu o perioadă
gratuită de probă de 14 zile
Continuați gratuit

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 55/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 56/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 57/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 58/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 59/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 60/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 61/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 62/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 63/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


RETORICA Aristotel - retorica analiza Tehnici retorice si Mic Tratat de dictionar de


JURIDICĂ ETICA… discursului public argumentative Oratorie pragmatica

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 64/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Citiți o previzualizare 

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 65/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Deblocați accesul complet (paginile


149-151) prin încărcarea Căutare 
documentelor sau cu o perioadă
gratuită de probă de 14 zile
Descărcați Acum
Continuați gratuit  Căutați document 

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 66/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document


    

Documente similare cu Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 67/68
30.07.2020 Retorica - Curs Universitar - Alexandru Ticlea

RETORICA Aristotel - retorica analiza discursului Tehnici retorice si Mic Tratat de


JURIDICĂ ETICA public argumentative Oratorie
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCATCăutare
DE ÎNCĂRCAT DE 
Blajinu Sorin gabone10 Eveline Ţib… btco Pavel-Emili…

Descărcați Acum  Căutați document 


Mai multe de la Clayzingo

Ordinea Publica in LEGE_303.doc istorie22.pdf dreptul-familiei- Dreptul


Dreptul… anul-iii-sem-ii-… International Al…
I t ti lP i t l i ii df M di l i Mi
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Clayzingo Clayzingo Clayzingo Clayzingo Clayzingo

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
   
Termeni

Confidențialitate

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site . Limba site-ului: român

https://ro.scribd.com/doc/40194028/Retorica-Curs-Universitar-Alexandru-Ticlea 68/68

S-ar putea să vă placă și