Sunteți pe pagina 1din 6

2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

acasă important descarcă utile contact

2. Circuite rezistiv-capacitive serie

Acasă » Curent alternativ » 04 - Reactanţa şi impedanţa capacitivă

1. Circuite capacitive
2. Circuite rezistiv-capacitive serie
3. Circuite rezistiv-capacitive paralel

Circuit rezistiv-capacitiv serie

Până acum am văzut doar ce se întâmplă într-un circuit pur rezistiv ,


respectiv pur capacitiv . Acum vom analiza cele două componente conectate
împreună într-un circuit serie.
Rezistorul va produce o rezistenţă de 5 Ω în circuit faţă de curentul
alternativ, indiferent de valoarea frecvenţei, iar condensatorul va produce o
reactanţă de 26,5258 Ω faţă de curentul alternativ la o frecvenţă de 60 Hz.
∠ sau 5 + j0 ∠ Ω), iar
Deoarece rezistenţa rezistorului este un număr real (5 Ω
reactanţa condensatorului este un număr imaginar (26,5258 Ω ∠-90o sau 0 -
j26.5258 Ω), efectul celor două componente luate împreună (combinate) va fi o
opoziţie faţă de curent egală cu suma complexă a celor două numere. Termenul
folosit pentru desemnarea acestei opoziţii faţă de curent se numeşte
impedanţă, simbolizată prin Z şi exprimată în Ohm, la fel ca rezistenţă şi
reactanţa.

1 of 6 01/06/2012 10:07
2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

Impedanţa totală

În circuitul de sus, impedanţa totală a circuitului este:

Relaţia impedanţă-curent-tensiune

Relaţia dintre impedanţă, curent şi tensiune este similară rezistenţei din legea
lui Ohm.
De fapt, această expresie este o formă a legii lui Ohm mult mai
cuprinzătoarea (mai generală) decât cea considerată în curent continuu (E =
IR), la fel precum impedanţa este o expresie mult mai cuprinzătoare a opoziţiei
faţă de deplasarea electronilor decât rezistenţa. Orice rezistenţă şi orice
reactanţă, separate sau în combinaţii serie/paralel, pot fi şi trebuie exprimate ca
şi o singură impedanţă într-un circuit de curent alternativ.

Curentul total

Pentru a calcula curentul din circuitul de mai sus, trebuie să luăm prima data o
referinţă a unghiului de fază pentru sursa de tensiune; în mod normal, aceasta
se consideră zero:

2 of 6 01/06/2012 10:07
2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

Defazajul

Ca şi în cazul circuitului pur capacitiv, curentul este defazat înaintea


tensiunii (sursei), cu toate că de data aceasta diferenţa este de 79.325o, nu
90o.

Analiza circuitului

Să folosim din nou metoda tabelului pentru analiza circuitului de mai sus.

Valorile iniţiale

Mărime R C Total Unitate

10 + j0
E
10 ∠0 0 V

68,62m + j364,06m
I
370,5m ∠79,32 0 A

5 + j0 0 - j26,52 5 - j26,52
Z
5 ∠0 0
26,52 ∠-90 0
26,99 ∠-79,32 0 Ω

Primul pas este introducerea tuturor cantităţilor cunoscute în tabel.

Curentul total

3 of 6 01/06/2012 10:07
2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

Mărime R C Total Unitate

10 + j0
E
10 ∠0 0 V

68,62m + 68,62m + 68,62m +


I j364,06m j364,06m j364,06m A
370,5m ∠79,32 0
370,5m ∠79,32 0
370,5m ∠79,32 0

5 + j0 0 - j26,52 5 - j26,52
Z
5 ∠0 0
26,52 ∠-90 0
26,99 ∠-79,32 0 Ω

Într-un circuit serie, curentul total este acelaşi prin toate componentele
circuitului; prin urmare, valorile curentului din coloana „Total” pot fi trecute şi în
celelalte două coloane, a rezistorului şi a condensatorului.

Căderile de tensiune pe rezistor şi condensator

Mărime R C Total Unitate

343,11m + 68,62m +
10 + j0
E j364,06m
370,5m ∠79,32 0
j364,06m
370,5m ∠79,32 0 10 ∠0 0 V

68,62m + 68,62m +
68,62m + j364,06m
I
370,5m ∠79,32 0
j364,06m
370,5m ∠79,32 0
j364,06m
370,5m ∠79,32 0
A

5 + j0 0 - j26,52 5 - j26,52
Z
5 ∠0 0
26,52 ∠-90 0
26,99 ∠-79,32 0 Ω

Continuând analiza, putem aplica legea lui Ohm (E = IR) vertical, pentru
determinarea căderilor de tensiune pe rezistor şi condensator.
Observaţi faptul că tensiunea şi curentul prin rezistor au acelaşi unghi de
fază, ceea ce înseamnă că E şi I sunt în fază în cazul rezistorului. Tensiunea la
bornele condensatorului are un unghi de fază de -10.675o, cu exact 90o mai
puţin decât unghiul de fază al curentului din circuit. Acest lucru ne spune că
tensiunea şi curentul condensatorului sunt defazate cu exact 900 între ele (în
cazul condensatorului!).

Indicaţia instrumentelor de măsură

Din nou, trebuie să insistăm pe faptul că valorile calculate ce corespund cu

4 of 6 01/06/2012 10:07
2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

măsurătorile reale luate de aparatele de măsură, sunt cele sub formă polară,
nu rectangulară! De exemplu, dacă am construi fizic acest circuit rezistiv-
capacitiv (R-C) şi am măsura tensiunea la bornele rezistorului, voltmetrul ar
indica 1,8523 V, nu 343,11 mV (termenul real rectangular) şi nici 1,8203 V
(termenul imaginar rectangular). Instrumentele reale de măsură, conectate la
circuite reale indică lungimea vectorului (amplitudinea). Notaţia rectangulară,
deşi este mai uşor de folosit pentru operaţiile aritmetice de adunare şi scădere,
este o formă de notaţia mai abstractă decât forma polară pentru măsurătorile
reale. Dacă ar fi să folosim doar o singură notaţie, cea mai bună alegere ar fi
cea polară, pentru că este singura ce are legătură directă cu măsurătorile
reale.

Diagrama impedanţei

Impedanţa (Z) unui circuit serie R-L poate fi calculată cunoscând


rezistenţă (R) şi reactanţa inductivă (XL). Din moment ce E = IR, E = IXL şi E =
IZ, rezistenţa, reactanţa şi impedanţa sunt proporţionale cu tensiunea. Prin
urmare, diagrama fazorială a tensiunii poate fi înlocuită cu o diagramă similară
a impedanţei.

Problemă

Găsiţi impedanţă unui circuit serie format dintr-un rezistor de 40 Ω şi un


condensator de 88.42 mF la frecvenţa de 60 Hz.
Răspuns: Z = 40 - j30 = 50 36.87o. ∠
‹ 1. Circuite capacitive sus 3. Circuite rezistiv-capacitive
paralel ›

© 2000-2012, Tony R. Kuphaldt, traducerea şi adaptarea Mihai Olteanu; pentru condiţiile de copiere, modificare şi distribuire, vezi licenţa Design Science License

5 of 6 01/06/2012 10:07
2. Circuite rezistiv-capacitive serie | circuiteelectrice.ro http://www.circuiteelectrice.ro/curent-alternativ/reactanta-si-impedanta-...

Tema Drupal originală oferită de Tribute Media sub licenţă GPL.

6 of 6 01/06/2012 10:07