Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

Cerere privind alegerea în scris a unității care acordă voucherele de vacanță


de către beneficiarul căruia nu i se poate stabili funcția de bază

APROBAT,
DIRECTOR

Domnule(ă) Director,

Subsemnatul/a ________________________________________
CNP____________________,
salariat al
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________ în perioada _________________________________, în conformitate cu
prevederile art. 2 alin (2) din OMEN 3560/2018 modificat și completat de OMEN 3751/2018,
OMEN 3956/2019 prin prezenta vă aduc la cunoștință că am ales ca unitatea de învățământ
care să îmi acorde voucherele de vacanță în cuantum de 1.450 lei să fie
__________________________________________________________________.
Mă oblig ca în termen de maximum 10 zile lucrătoare să transmit această decizie tuturor
celorlalți angajatori la care am fost salariat în perioada menționată.
Vă mulțumesc !

Data:_________________________ Semnătura__________________

Către conducerea _______________________________________________________