Sunteți pe pagina 1din 4

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Calea Moților nr. 11


Cluj-Napoca, RO-400084 Cluj-Napoca, RO-400029
Tel: 0264-40.53.00 Tel./Fax: 0264-59.70.00
Fax: 0264-59.19.06 http://dppd.ubbcluj.ro
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II


SESIUNEA AUGUST 2020 – PROFESORI
Nr. Metodica predării specialităţii si elemente de pedagogie si psihologie
Specializarea Examen
crt. Proba scrisă
Limba şi 31.08.2020
1. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31,
română Sala Grimm, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
2. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31
maghiară Sala Blaga, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
3. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31
engleză Sala Shakespeare, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
4. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31,
franceză Sala Auger, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
5. literatura Gr. did. II Str. Horea, nr. 7
germană Sala 118, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
6. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31,
latină Cabinet 130, ora 9.00
Limba şi 31.08.2020
7. literatura Gr. did. II Facultatea de Litere, Str. Horea, nr. 31,
spaniolă Cabinet 212, ora 9.00
31.08.2020
Matematică
8. Gr. did. II Clădirea Mathematica, Str. Ploiești nr. 23-25,
Linia română
Sala gamma, ora 9.00
31.08.2020
Matematică
9. Gr. did. II Clădirea Mathematica, Str. Ploiești nr. 23-25,
Linia maghiară
Sala e, ora 9.00
31.08.2020
Informatică
10. Gr. did. II Clădirea Mathematica, Str. Ploiești nr. 23-25,
Linia română
Sala pi, ora 9.00
31.08.2020
Fizică
11. Gr. did. II Clădirea Centrală a Universităţii, Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. II,
Linia română
Sala Farkas Gyula (5/II), ora 9.00
31.08.2020
Chimie
12. Gr. did. II Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Str. Arany Janos, nr. 11,
Linia maghiară
et. I, Sala 112, ora 9.00
Nr. Metodica predării specialităţii si elemente de pedagogie si psihologie
Specializarea Examen
crt. Proba scrisă
31.08.2020
Biologie
13. Gr. did. II Clădirea Centrală a Universităţii, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, parter,
Linia română
Sala Emil Pop (64), ora 9.00
31.08.2020
Biologie
14. Gr. did. II Clădirea Centrală a Universităţii, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, parter
Linia maghiară
Laborator Morfologia plantelor, ora 9.00
31.08.2020
Geografie
15. Gr. did. II Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, Et. I,
Linia română
Sala 52, ora 9.00
31.08.2020
Geografie
16. Gr. did. II Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, nr. 5-7, parter Sud,
Linia maghiară
Sala 27, ora 9.00
31.08.2020
Istorie
17. Gr. did. II Clădirea Centrală a Universităţii, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I
Linia română
Sala Lucian Blaga, ora 9.00
Istorie/ 31.08.2020
18. Cultură civică Gr. did. II Institutul de Istorie, Str. Napoca, nr. 11,
Linia maghiară Sala Silviu Dragomir, ora 9.00
31.08.2020
Cultură civică Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
19. Gr. did. II
Linia română Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Sala 102, ora 9.00
31.08.2020
Filosofie Clădirea Centrală a Universităţii, Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, et. I,
20. Gr. did. II
Linia română Departamentul de Filosofie Premodernă și Românească,
ora 9.00
31.08.2020
Sociologie Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
21. Gr. did. II
Linia română Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Sala 102, ora 9.00
31.08.2020
Ştiinţe
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
22. economice Gr. did. II
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Linia română
Sala 121, ora 9.00
31.08.2020
Ştiinţe
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
23. economice Gr. did. II
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Linia maghiară
Sala 127, ora 9.00
31.08.2020
Psihologie Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
24. Gr. did. II
Linia română Str. Sindicatelor, nr. 7,
Sala 5, ora 9.00
31.08.2020
Psihologie Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de
25. Gr. did. II
Linia maghiară Psihologie Aplicată, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128
Sala 101, ora 9.00
31.08.2020
Pedagogie Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
26. Gr. did. II
Linia română Str. Sindicatelor, nr. 7,
Sala 11, ora 9.00
Nr. Metodica predării specialităţii si elemente de pedagogie si psihologie
Specializarea Examen
crt. Proba scrisă
31.08.2020
Pedagogie Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de
27. Gr. did. II
Linia maghiară Psihologie Aplicată, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128
Sala 115, ora 9.00
31.08.2020
Psihopedagogie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
28. specială Gr. did. II
Str. Sindicatelor, nr. 7,
Linia română
Amf. Roșca + Amf. Todoran, ora 9.00
31.08.2020
Psihopedagogie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de
29. specială Gr. did. II
Psihologie Aplicată, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128
Linia maghiară
Sala 104, ora 9.00
31.08.2020
Teologie Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan
30. Gr. did. II
ortodoxă (f.n. - lângă Consiliu Județean),
Sala 301 (Teofil Herineanu), ora 9.00
31.08.2020
Teologie Facultatea de Teologie Romano-Catolică,
31. Gr. did. II
romano-catolică Str. Iuliu Maniu, nr. 5, et. II,
Sala Márton Áron, ora 9.00
Teologie 31.08.2020
reformată/ Facultatea de Teologie Reformată,
32. Gr. did. II
Pedagogie Str. Horea, nr. 7, et. II
muzicală Sala 219, ora 9.00
Educaţie fizică/ 31.08.2020
33. Kinetoterapie Gr. did. II Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Parcul Iuliu Haţeganu
Linia română Sala Amfiteatru (Clădirea nouă), ora 9.00
31.08.2020
Educaţie fizică
34. Gr. did. II Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Parcul Iuliu Haţeganu
Linia maghiară
Amf. Gheorghe Comănaru, ora 9.00

Taxa de procesare pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2020, este de
200 RON/candidat. Taxa se poate achita la orice oficiu poştal din ţară, prin mandat poştal în
contul RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849
cu menţiunea la rubrica destinatar – „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”
COPIA după chitanţă se prezintă la examen. Nu se vor accepta copiile chitanţelor care la
destinatar nu au menţionat „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II


ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - SESIUNEA AUGUST 2020
CLUJ-NAPOCA – LINIA ROMÂNĂ
Metodica predării limbii și literaturii române, metodica predării matematicii,
Categoria de personal Examen pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională
Proba scrisă
Profesori învăţământ 31.08.2020
primar/ institutori/ Gr. did. II Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7,
învăţători Amf. Zorgo, ora 9.00
Metodica predării limbii române și literaturii pentru copii, metodica predării
activităților instructiv-educative în grădinița de copii, pedagogie și elemente de
Categoria de personal Examen
psihologie și de sociologie educațională
Proba scrisă
Profesori învăţământ 31.08.2020
preșcolar/ institutori/ Gr. did. II Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7,
educatoare Amf. Mărgineanu, ora 9.00
Metodica predării psihopedagogiei speciale, pedagogie și elemente de psihologie
Categoria de personal Examen și de sociologie educațională
Proba scrisă
Învățătoare- 31.08.2020
Educatoare Gr. did. II Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Sindicatelor, nr. 7,
înv. special Amf. Roșca, ora 9.00
CLUJ-NAPOCA – LINIA MAGHIARĂ
Metodica predării limbii și literaturii române și universale pentru copii,
metodica predării limbii materne, metodica predării matematicii, pedagogie și
Categoria de personal Examen
elemente de psihologie și de sociologie educațională
Proba scrisă
Profesori învăţământ 31.08.2020
primar/
institutori/
Gr. did. II Str. Moților, nr. 11,
învăţători Sala 105, ora 9.00
Metodica predării limbii și literaturii române și universale pentru copii,
metodica predării limbii materne, metodica predării activităților instructiv-
Categoria de personal Examen educative în grădinița de copii, pedagogie și elemente de psihologie și de
sociologie educațională
Proba scrisă
Profesori învăţământ 31.08.2020
preșcolar/
institutori/
Gr. did. II Str. Moților, nr. 11,
educatoare Sala 104, ora 9.00
CLUJ-NAPOCA – LINIA GERMANĂ
Metodica predării limbii și literaturii române și universale pentru copii,
metodica predării limbii materne, metodica predării activităților instructiv-
Categoria de personal Examen educative în grădinița de copii, pedagogie și elemente de psihologie și de
sociologie educațională
Proba scrisă
Profesori învăţământ 31.08.2020
preșcolar/
institutori/
Gr. did. II Str. Moților, nr. 11,
educatoare Sala 104, ora 9.00

Taxa de procesare pentru examenul de grad didactic II, sesiunea august 2020, este de
200 RON/candidat. Taxa se poate achita la orice oficiu poştal din ţară, prin mandat poştal în
contul RO 35 TREZ 21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849
cu menţiunea la rubrica destinatar – „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”
COPIA după chitanţă se prezintă la examen. Nu se vor accepta copiile chitanţelor care la
destinatar nu au menţionat „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”