Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Clasa:a V-a
Data: săpt 5
Titlul lecţiei: CINE SÎNT EU?
Modul:Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Obiective:
1. Dupa realizarea acestei lecţii, elevii vor fii capabili sa-şi exprime gîndurile şi
sentimentele despre problemele personale.
2. După realizarea acestei lecţii ,elevii vor fii capabili să identifice aspecte
pozitive despre ei înşişi şi despre alţii
Concepte –cheie:
Mîndrie
Respect de sine
Legături de grup
Încredere
Înainte de a incepe lecţia trebuie să se stabilească de comun accord o lista cu
reguli.Trebuie să se creeze un mediu prielnic,cerînd elevilor să nu se tachineze,să
nu se jignească şi să se acorde şanse egale şi fetelor şi băieţilor să participe la
această activitate.
Informaţii preliminare:
Elevii vor realiza că au multe calităţi şi vor putea reflecta la calităţile admirabile
ale altora
Materiale :
Fişa de lucru a elevilor ,,Cine sînt eu?,,
Creioane
Hîrtie
A Activitate:
1. Elevii vor completa fişa de lucru ,,Cine sînt eu?,, incercînd să răspundă cît
mai sincer.Trebuie precizat că urmează să împărtăşească doar una dintre
calităţile oamenilor pe care îi admiră cel mai mult.Nimeni ,nici măcar
profesorul diriginte,nu se va uita la ceea ce e scris pe fişă.
2. După ce elevii au completat fişa de lucru,le putem cere să împărtăşească una
din calităţile pe care au arătat că o admiră.Se vor scrie pe tablă.Dacă apar
repetiţii ,se va însemna cu cite o linie fiecare menţionare, pentru a arăta cîţi
elevi s-au referit la acea calitate.
3. După ce elevii răspund la întrebările pentru facilitarea discuţiilor, le vom
spune că pot face ce doresc cu fişele lor
Înrebări pentru discuţii:
1. A fost greu să răspundeţi la întrebările de pe fişă? Explicaţi.
2. V-aţi simţit stînjeniţi sau vi s-a părut greu să scrieţi lucruri pozitive despre
voi înşivă ,chiar dacă nimeni nu va citi ce aţi scris? Explicaţi.
3. Cum vi se pare să vă folosiţi timpul pentru a vă gîndi la calităţile voastre?
4. Ce vă spune lista despre tipurile de oameni pe care îi admiraţi
5. Admirăm şi trăsături negative ale oamenilor? Explicaţi.
FIŞA DE LUCRU A ELEVILOR

NUMELE………………………………………..DATA……………..

OAMENII DE CARE ÎMI PASĂ CEL MAI MULT ÎN VIAŢĂ


SUNT……………………………………………………………

MĂ SIMT MÎNDRU DE MINE


CÂND…………………………………………………………………

SUNT O PERSOANĂ PLĂCUTĂ PENTRU


CĂ………………………………………………………………...

OAMENII PE CARE ÎI ADMIR CEL MAI MULT ÎN VIAŢĂ SUNT .....


……………………….......................

CALITĂŢILE PE CARE LE ADMIR CEL MAI MULT LA EI


SUNT…………………………………………………………………….

DOUĂ DIN CELE MAI REMARCABILE CALITĂŢI ALE MELE SUNT


………………........................................

UNUL DINTRE LUCRURILE CELE MAI BUNE LE-AM FĂCUT VREODATĂ


A FOST………………………………..
B. Activitate:
1. Discursul la o petrecere: toţi elevii se adună într-un cerc şi-şi imaginează că
se află la o petrecere . Ei îşi închipuie că au în mînă un pahar cu suc. Unul
cite unul ridică mina şi rostesc un discurs laudativ la
adresa lor. După fiecare discurs , elevii se prefac că
sorb din paharul cu suc, în conformitate cu
discursul.
,,Nu vreu să mă laud ,dar…,,

S-ar putea să vă placă și