Sunteți pe pagina 1din 8

APLICAŢII FILOSOFIE

1. Propuneţi două proiecte prin a căror implementare aţi putea afirma că v-


aţi depăşit propria condiţie (exemple: proiect de voluntariat pentru
integrarea copiilor de alte etnii) .

2. Dialog pe tema modelului de succes pentru tineri. Găsiţi exemple de lideri


– model în istoria românilor şi întocmiţi o listă cu calităţi obligatorii
pentru un lider.

3. Universul vitrtual/universul real. Tinerii pot realiza un sondaj de opinie în


rândul elevilor de gimnaziu şi liceu despre timpul petrecut în faţa
calculatorului (telefonului).

4. Elaborarea unui dicţionar al personalităţilor culturale din judeţ.

5. Fiindcă eşti om, ai dreptul ….


Fiindcă eşti om meriţi ….

6. Jurnal de învăţare (exemplu - omul ca fiinţă socială).


Cunoştinţe, idei Sentimente, gînduri
Sociabilitatea este înnăscută Sentimentul că avem nevoie de cel de
lângă noi

7. ,,Story telling”.
(scriem pe bileţele câte un cuvânt relevant pentru temă, le punem în bol, îi
punem pe elevi să extragă şi să spună povestea legată de cuvânt. Tur de
poveşti şi lecţia fiecărei poveşti)

1
8. Metoda semaforului.
Ce voi opri în conduita mea?
Ce voi începe să fac?
Ce voi continua?

9. Metoda ,,Open space” (la fiecare oră, 5 minute, fiecare scrie pe post-it
întrebări, idei despre care ar vrea să discutăm, lipim pe tablă şi începem
discuţiile prin dialog de idei).

10. Propuneţi elevilor simularea unei situaţii de participare la rezolvarea unei


probleme a şcolii, spre exemplu: introducerea unei ţinute decente. (vor
lucra în echipe – echipa celor care propun ţinuta, echipa celor care o
resping, moderatorul dezbaterii, secretarul care va nota propunerile
fiecărei echipe pentru soluţionarea problemei).

11. ,,Clasa mea este în Europa”. (Elevii vor fi împărţiţi în 4 grupe de exeperţi
ce vor studia rolul partidelor politice, avantajele pluripartidismului,
pluripartidismul în Parlamentul European şi cel din România; 15 minute
vor lucra, apoi vor discuta obiectiv şi vor răspunde reciproc la întrebări).

12.Campania electorală pentru alegerea preşedintelui Consiliului Elevilor din


Şcoală (joc de rol: director de campanie, candidaţii, electorartul) . Elevii
vor răspunde la înrebarea: cum decizi pe cine votezi?

13.Ce relevanţă are UE pentru viaţa tinerilor? Daţi 10 exemple şi explicaţi


(locuri de muncă, servicii telefonice….).

14. Dialog despre migraţie.


Aproximativ 214 milioane de oameni din întreaga lume locuiesc într-o
ţară care nu e patria lor. Vă puteţi imagina că aţi putea părăsi pentru
totdeauna România? Din ce motive aţi face acest lucru? De ce v-aţi duce
într-o ţară în care prezenţa voastră nu este agreată?

15.Provocări la nivel global


Provocări: - războaie şi conflicte civile
- sărăcie
- boli
2
- penuria de resurse
- dependenţa de energie a Europei
- îmbătrânirea populaţiei
- terorismul
- crima organizată
- ameninţări la adresa mediului
Soluţia …..

16.Călătoria de vis.
Imaginaţi-vă că plecaţi în Germania, în cadrul unui schimb de elevi.
Colegii voştri de acolo vă roagă să susţineţi o scurtă prezentare pe tema:
Ţara mea. Lucraţi în echipe, scrieţi povestea României concentrîndu-vă pe
cele mai importante aspecte, prezentaţi 5 minute (folosiţi cuvintele:
geografie, istorie, muzică, mâncare, literatură, timp liber, economie,
educaţie).

17.Fişă de lucru. Eu şi anul 2030.


Unde doriţi să locuiţi în 2030 , cum doriţi să trăiţi şi ce doriţi să faceţi?
Ce planuri aveţi şi care sunt aşteptările voastre pe plan politic?
În 2030 doresc să locuiesc în ………………... şi să lucrez ca………………..

Îmi imaginez situaţia personală astfel ……………………….

Am următoarele aşteptări de la politicienii din ţara mea……………………..

Vreau ca factorii de decizie europeni să ………………………

18. ABC – ul adevărului


A
D
E
V
Ă
R

19.Ateliere de lucru interdisciplinare. (Exemplu: adevăruri dobândite prin


învăţare şi utilitatea acestora).
3
20.Dreptate şi adevăr în deciziile comunităţii locale.
Primar pentru o zi (joc de rol).

21.Adevărul transmis prin reţelele de socializare (dezbatere).

22.Despre ignoranţă. Exemplu:


- Ce voi opri?(R: să primesc adevărul de la alţii);
- Ce voi începe să fac? (R. să citesc);
- Ce voi continua? (R: să verific adevărul).

23.Fiecare cu adevărul său.


Exemplu: Urmăriţi o săptămână mass - media şi analizaţi obiectivitatea
informaţiilor.

24.Codul moral al omului de ştiinţă (activitate în echipe).

25.Condiţia umană din perspectiva fizicii mecaniciste şi a celei relativiste.

26.Care este opinia ta?


Politica mă interesează:
- foarte mult
- destul de mult
- moderat
- puţin
- foarte puţin
- deloc
pentru că …..

27.Când ai făcut ultima dată o faptă bună şi cum te-ai simţit?


(scrie povestea în 5 min. şi scrie colegilor)
ABC – ul moralei.
M
O
R
A
L

4
A

28.Ateliere de lucru cu elevii:


- Ghid de bune practici în afaceri.
- Codul moral al elevului din şcoala ta.
- Deontologia profesiei de jurnalist.
- Codul moral al politicianului.
- Exemple de bune practici în comunitatea şcolară în care activezi.
- Ghid de bune practici în mediul familial.

29.Jurnal de învăţare: Omul ca fiinţă morală.

30. Rolul instituţiilor statului în iniţierea dialogului pe probleme publice


(solicităm elevilor să întocmească o listă cu probleme locale şi discutăm
despre dialogul cu reprezentanţii primăriei).

31. Rolul societăţii civile în dialog (solicităm elevilor să dea exemple de


asociaţii, sindicate, fundaţii şi alte ONG-uri ce relaţionează cu instituţiile
statului).

32.Dialogul în şcoală. (elaboraţi listă cu teme pe care doriţi dialog în


consiliul elevilor; ce înseamnă mediatorul în şcoală?).

33.Rolul dezbaterilor publice(dezbatere la clasă între guvern şi opoziţie pe o


temă potrivită capitolului).
Exemplu: Moralitatea în politică, Omul are mai multă nevoie de protecţie
decît de libertate etc.

34.Puterea zugrăvită în pictură, sculptură.(elevii vor găsi imagini


reprezentative, vor fi proiectate şi explicate).

35.Puterea – în scrierile literare sau ştiinţifice; prezentaţi scriitori, opere…).

36.Elaboraţi o listă cu politicieni ce au marcat istoria României.

5
37.Puterea în mass - media. (elevii vor selecta articole de ziar, comentarii de
pe reţelele de socializare cu privire la acţiuni ale instituţiilor publice într-o
săptămână).

38.Excursie de documentare (Identificaţi, în parcurile din oraş, sculpturi ce


sugerează puterea în statul democratic, faceţi poze şi prezentaţi-le clasei).

39.Despre legitimitatea puterii (citim din constituţie şi explicăm statul de


drept).

40.Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (discutăm pe articole, cu


trimitere la democraţii clasice şi la democraţii noi).

41.Elaboraţi, lucrând în echipe codul moral al politicianului.

42.ABC-ul politicii.
P
O
L
I
T
I
C
A

43.Presupunem că eşti parlamentar român. Scrie şi susţine un discurs de 5


minute, în plen, pe tema comunicării politicienilor cu cetăţenii.

44. Democraţia ca o casă. Lucraţi în echipe şi reprezentaţi prin desen (casa),


statul democratic (instituţii, principii, valori), prezentaţi şi explicaţi.

45. Scrieţi câte 10 noţiuni pe care le-aţi reţinut din capitolul Politica şi
explicaţi una.

6
46. Elaboraţi o listă cu probleme de interes public pe care doriţi să o înaintaţi
parlamentarilor din judeţ.

47. Analizaţi 4-5 jocuri de pe calculator şi găsiţi analogii cu jocul de putere


de pe scena politică (proiectăm pe ecran câteva minute apoi încercăm să
găsim analogii).

48.Spunere de poveste. Alege un personaj din literatură, teatru, economie,


politică, sistemul medical etc. şi scrie povestea lui pe o pagină (lipim
poveştile pe panouri, facem turul galeriei, schimbăm impresii).

49.ABC ul filosofiei.
F
I
L
O
S
O
F
I
A

50.Realizaţi o hartă a raportului filosofie /ştiinţă pe baza momentelor


temporale esenţiale. (ex. Renaştere, secolul luminilor, revoluţia tehnico -
ştiinţifică,secolul XX).

51.Lucrând în perechi şi valorificând cunoştinţele de istorie, literatură, religie


etc. schiţaţi sensul filosofiei de :
- iubire de înţelepciune;
- formă de cunoaştere a lucrurilor omeneşti şi divine;
- modalitate de pregătire pentru moarte;
- artă a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor.
52. Cereţi elevilor să elaboreze o listă cu filosofi români din sec. XIX – XX şi să
prezinte câte 2 idei pe care ei le-au susţinut (se lucrează în echipe).

7
53. Dimensiunea filosofică a operelor lui C.Brâncuşi (Lucrând în echipe, elevii
vor descoperi ,,mesaje ascunse” ale operelor, vor scrie o poveste despre fiecare
operă, vor prezenta clasei).

54. Cereţi elevilor să scrie, în 15 minute, ,,filosofia adolescentului” şi organizaţi


turul poveştilor pornind de la afirmaţia lui J. Piaget că orice om care gândeşte şi
construieşte o filosofie.

55. Solicitaţi elevilor (jumătate din elevii clasei) să formuleze întrebări despre
probleme economice, socio-culturale, politice etc. ce le-au stârnit curiozitatea
într-o săptămână şi invitaţi-i la răspuns pe ceilalţi (notaţi pe tablă întrebări şi
răspunsuri).

56. Dezbateri pe tema raporturilor filosofie-estetică, filosofie-religie, filosofie-


ştiinţa.

57. Joc de rol ,, Maestru şi discipoli” – pentru dezvoltarea gândirii dialogice (


spre ex. pe tema ,,Rosturile filosofiei pentru viaţă” sau ,,Criticismul în
modelarea caracterului”).

58. Elevii pot citi (recita) versuri cu încărcătură filosofică (solicitati elevilor să
găsească, să înveţe versuri ce aparţin poeţilor români şi să le prezinte clasei ora
viitoare).

59. Jurnalul de învăţare – Jurnalul filosofic (elevii vor nota, lucrând în echipe,
problemele fundamentale studiate la filosofie, concepte învăţate şi valori
dobândite prin studiul filosofiei.

60. Realizarea unui album virtual cu picturi (din diferite curente artistice) ce
abordează ,,filosofic” viaţa şi confirmă afirmaţia lui E. Cioran: ,,Universul nu se
discută, se exprimă”.

61. Cereţi elevilor să dea exemple de situaţii concrete (discipline studiate, ore la
clasa etc.) în care au meditat asupra modului în care cunoaşterea (filosofică,
ştiinţifică, religioasă) influenţează sensul vieţii.

S-ar putea să vă placă și