Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.1.2.

Dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în propriile capacități de învățare


(240 min)

Activitate de învățare pentru clasa a V-a


Disciplina Consiliere și dezvoltare personală.
Competențele specifice vizate:
3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/ blochează învățarea;
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei.
Activităţi de învăţare:
-experimentarea unor strategii și tehnici de învățare variate pentru a rezolva o sarcină de învățare
în modalități cât mai diverse și reflectarea asupra preferințelor personale pentru una sau alta
dintre strategii/tehnici;
- completarea de fișe individuale, postere, prezentări, formularea de întrebări pentru identificarea
intereselor și motivațiilor de învățare pentru anumite domenii de cunoaștere și a tehnicilor de
învățare adecvate;
- elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte încrucișate, care să conțină ocupații
din diferite domenii de activitate.
Pentru a înțelege modul de învăţare în mediu școlar, dar și extra-școlar, elevii pot să
răspundă la un chestionar online pentru a-și identifica fiecare stilul de învățare, explicându-le că
acesta îi va ajuta să găsească modul prin care pot învăța cel mai
bine: www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/.
Pentru a valorifica informațiile aflate, elevii vor lucra în echipe la realizarea a trei postere
cu colaje, care descriu fiecare stil în parte, prin identificarea caracteristicilor (simbol și tehnici de
învățare). Se distribuie fiecărui grup câte o coală A3, markere, foarfece, lipici (dacă o tehnică
este potrivită mai multor stiluri, elevii vor face ei înșiși o bulă și vor scrie). Un reprezentant din
fiecare grup prezintă pentru întreaga clasă, își scriu toți numele într-un colţ al foii, iar apoi
posterele vor fi lipite pe perete pentru a le revedea mereu, putând fi valorificate și de profesori.
Cunoașterea dominantei stilului de învățare al elevului oferă posibilitate de a
individualiza procesul didactic prin adaptarea stilului de predare, alegerea strategiilor didactice, a
sarcinilor de învățare, a materialelor didactice cu scopul de a stimula învățarea elevilor.
Chestionarul poate fi realizat individual, elevii realizând astfel o activitate de
autoevaluare, sau în perechi, cu colegul de bancă, unul citește întrebările, celălalt răspunde, sau
la unele întrebări poate răspunde chiar un coleg, de multe ori ceilalți ne percep mai obiectiv și ne
cunosc mai bine, realizând astfel inter-evaluare.

Caracteristici ale învăţării:

Folosesc asocieri de cuvinte pentru a reține noțiuni


Copiez ce scrie profesorul la tablă
Folosesc multe exemple când iau notițe
Folosesc planșe de memorare
Subliniez cu culori în manual sau în caietul de notițe cele mai importante idei
Repet informația cu voce tare și cu ochii închiși
Înlocuiesc cuvinte sau noțiuni întregi cu un simbol sau cu inițiale (acronime)
Învăț pe bucăți, făcând pauze dese
Învăț alături de alții sau purtând o discuție despre ce am de învățat
Învăț folosind roluri diferite
Încercuiesc, subliniez, colorez
Realizez planșe de memorare și le folosesc
Folosesc imagini mentale și povești (asociez un cuvânt sau o frază cu o imagine sau chiar
inventez o poveste cu o listă de cuvinte pe care trebuie să le rețin)
Fac scheme, tabele sau hărți mentale
Ascult muzică în timp ce învăț sau fac teme
Scriu pe post-it-uri
Discut ideile, problemele noi şi le explic cu cuvinte proprii!
Scriu lucrurile în ordinea lor, pas cu pas sau scriu ideile cu cuvintele proprii
Repet cu voce tare
Se realizează o proiecţie a temelor/ lecțiilor pe care le au elevii la disciplina Limba şi
literature română pentru ziua următoare, pentru a stabili cum pot fi adaptate stilului de învăţare al
fiecăruia.
Analiză, reflecţie și evaluare
1. Care sunt metodele principale prin care oamenii pot studia?
2. Învăț diferit de alți colegi/alte persoane?
3. Care sunt elementele comune în ce privește învățarea?
4. Dacă există diferențe individuale, în ce fel difer eu de alte persoane cunoscute?
5. Prin ce metode învăț eu mai bine?

Elevii în risc beneficiază în mod particular de aceste activități, întâi prin lucrul în
echipă, și apoi identificându-și stilul de învățare și tipul/urile de inteligență/e, vor fi ajutați să
conștientizeze că învățatul le este și lor la îndemână, că nimic nu e prea greu dacă folosesc
tehnica potrivită, că și ei dispun deja de multe resurse interioare pe care trebuie doar să le
folosească și abilități sau talente pe care trebuie să le descopere sau să le pună în valoare, cu
sprijinul profesorilor, desigur.
La ora de Limba şi literatura română pot valorifica posterele realizate, întâi întrebând
elevii ce tehnici se potrivesc învățării părţilor de vorbire, apoi înainte de fiecare test de evaluare
le indic ce tehnici să folosească pentru a se pregăti. Ţinând cont de răspunsurile lor, voi ști mai
bine cum să distribui sarcinile şi pot concepe activități prin care să am în vedere inteligențele
multiple.