Sunteți pe pagina 1din 1

P- ţa Eftimie Murgu nr.

2, Timişoara, cod 300041, România


Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E- mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro
 
Generat in 28.07.2020 15:41:48

LISTA LOCURILOR NEOCUPATE ÎN URMA PRIMEI ETAPE DE CONFIRMARE A


LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ÎN URMA CONCURSULUI DE
ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2020
Nr.
Specializare Numar locuri neconfirmate
crt.
1 Asistenţă medicală generală (la Deva) 7
2 Asistenţă medicală generală (la Lugoj) 6
3 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 33
4 Medicină 4
5 Nutriţie şi dietetică 12
6 Asistenţă medicală generală 41
7 Medicină dentară 7
8 Tehnică dentară 2
9 Asistenţă de farmacie (la Lugoj) 6
10 Farmacie 42

Conform Regulamentului de admitere, în data de 28 iulie 2020 vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

În data de 29 iulie 2020, între orele 09:00 – 19:00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi
inițial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea
acestora pe platforma de admitere.

Cererile tipizate sunt puse la dispoziția candidaților, pe site- ul universității www.umft.ro, Sectiunea Admitere!

Incărcarea pe platforma admitere.umft.ro a cererii tip individuale, a dovezii plății taxei de confirmare și a contractului de studii semnat,
se poate face de către candidaţii inițial respinşi, numai în data de 29.07.2020, între orele 9.00-19.00.

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul
de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare este nereturnabilă.

Rezultatele, după a II- a etapă de confirmare a locului, vor fi afişate la data de 30 iulie 2020.

1 \ 1

S-ar putea să vă placă și