Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere solicitare închiriere

spaţiu de publicitate pe mijloacele de transport in comun şi alţi suporţi care pot fi


folosiţi pentru afişarea de materiale publicitare.

Depun această cerere având cunoştinţă de tarifele, respectiv condiţiile de


contractare ale societăţii dumneavoastră.

1.Solicitant S.C. sau nume persoana fizica


2.CUI/CIF sau date buletin, si o copie pe mail
3. Înregistrată la ORC J
4. cod IBAN
5. banca
6.Adresa
7.Reprezentat prin
8. Având funcţia de
9.Telefon de contact
10.Adresa de email :
11.Obiectul solicitării
Închirierea de spaţiu pentru Afise format A3 in tramvaie, 20 bucati.

12.Perioada de inchiriere solicitată :


de la data xxxxxxx pană la data xxxxxxxxxxx

13.Data depunerii solicitării: ………………………

14.Semnatură ………………….

15.Ştampilă …………………..

DD-608;V:2;Pg.1/1