Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ cu convocare DE ÎNDATĂ din data de 05.08.

2020
va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Dotare și reabilitare termică Liceul Teoretic Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Modernizare strada Plopului în comuna Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Modernizare strada Liliacului în comuna Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz
Comisia de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr.


58/30.07.2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.
II din cadrul Consiliului Local Periam.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit
legii, a unui teren înscris în C.F. nr. 404605 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu
privat, reprezentând teren viran;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.
II din cadrul Consiliului Local Periam.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii construcţiei cu destinaţie de locuinţă


aflată în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Iusco Iulian –
Damian;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.
II din cadrul Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL