Sunteți pe pagina 1din 3

Formatare conditionata

Formatarea conditionata e o facilitate ce pemite aplicarea unor efecte de formatare


asupra unor celule sau campuri dintr-un registru delucru Excel, pornind de la un set de
criterii. Formatarea conditionala reprezinta o conditie mentionata explicit intr-o rubrica.
Daca aceasta conditie se dovedeste a fi adevarata, atunci se aplica efectul de
formatare dorit, altfel ramane formatarea initiala. Ca procedura de realizare se parcurg
urmatoarele etape :

 Se slecteaza plaja de celule pentru care se doreste Formatarea Conditionala;


 Se selecteaza din meniul Format -> Conditional Formating;
 In fereastra Conditional Formating: se poate alege una din cele doua optiuni
disponibile si anume:
o Cell value is (“valuarea celulei este”) – compara valoarea celulei de
formatat (fara a mentiona explicit adresa acesteia) cu o constanta sau cu
rezultatul unei formule.
o Formula is (“formula este”) – se construieste in jurul unei formule ce
implica o referinta circular, adica se editeaza o expresie prin care adresa
celulei curente, mentionata explicit, se compara cu o constanta sau cu
rezultatul unei formule.
 Celula formatata poate contine un sir de caractere, o valoare numerica, o valoare
logica sau rezultatul unei formule de calcul.
 Pentru a stabili parametric de formatarea celulelor a caror valori indeplinesc
criteriul editat a rubric “Condition 1”, se actioneaza butonul Format. Pe ecran va fi
afisata caseta de dialog Format cells cu fisele Font, Border si Patterns.
 Daca se doreste intreoducerea unui alt criteriu de formatare, se utilizeaza
butonul Add (se permit maximum 3 conditii).
 Executati click pe butonul OK.

Observatie: Pentru a sterge conditiile dintr-o foaie de calcul (eliminati formatarile


conditionale aplicate) parcurgeti urmatorii pasi:
 Se slecteaza intraga foaie de calcul apasamd butonul Select All;
 Se slecteaza meniul Format-> Conditional Formating;
 In fereastra Conditional Formating se alege optiunea Delete…
 In fereastra Delete Conditional Format Se slecteaza conditiile care se doresc
sterse;
 Se apasa butonul OK pentru revenire in fereastra Conditional Formating;
 Se apasa butonul OK pentru apl;icarea modificarilor.