Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE  GALVANICE

Încă înainte de anul 1800 s-a constatat că reacțiile redox permit transformarea energiei
chimice în energie electrică. Dispozitivul folosit în acest scop se numește  element
galvanic (sau celulă galvanică, pilă electrică sau celulă voltaică).
Un element galvanic este alcătuit din două plăci conductoare de naturi diferite (electrozii),
introduse într-o soluție de electrolit; una din ele reprezintă polul pozitiv (sau catodul) sursei
de curent, iar a doua placă - polul negativ (sau anodul).
Un exemplu de element galvanic îl constituie un vas cu soluție de acid sulfuric în care se află
două plăci metalice - una de zinc și cealaltă de cupru; printr-un fir metalic conductor exterior,
care leagă cele două plăci (electrozii), circulă un curent electric de la electrodul de cupru la
cel de zinc.
 

                         
 
Tensiunea electromotoare a elementului galvanic se datorează diferenței dintre potențialele de
contact cu soluția ale metalelor din electrozi produsă prin concentrația diferită a electronilor,
aceasta producând un proces de difuzie a electronilor între cele 2 metale până la stabilirea
unui echilibru caracterizat prin apariția unei diferențe de potențial electric (localizate într-un
strat subțire de la suprafețele de contact dintre metale și electrolit) care compensează efectul
difuziei.
Lichidul sau soluția lichidă in care sunt introduși electrozii poate fi și o soluție de sare de
bucătărie în apă ca în cazul pilei voltaice sau chiar apă distilată datorită autodisocierii ionice a
dielectricului apă distilată prin autoprotoliza apei.
Numele de „galvanic” vine de la cel al fiziologului italian Luigi Galvani, care l-a descoperit
în timp ce făcea cercetări pe animale cu doi electrozi (sârme) diferiți. Numele de „pilă
voltaică” provine de la fizicianul italian Alessandro Volta, cel care a inventat și a perfecționat
pila electrică.
Ecuațiile proceselor care au avut loc sunt :
Zn  
0
  Zn                     oxidare, agent reducător
+2

Cu 2+
Cu                         reducere , agent oxidant
0
Ecuația reacției totale care are loc în pilă este dată de suma ecuațiilor celor două reacții care
au loc la electrozi:

Zn   +  Cu     →    Zn   +   Cu
0 2+ 2+ 0

În elementele galvanice:
- anodul are un potențial negativ, fiind electrodul la nivelul căruia are loc oxidarea;
- catodul are un potential pozitiv, fiind electrodul la nivelul căruia are loc reducerea.

S-ar putea să vă placă și