Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA 1

1. Indică sensul din text al secvenței începu a fierbe.


Răspuns: Secvența „începu a fierbe” indică că
marea a devenit agitată.
2. Menționează două destinații ale celor care
călătoresc cu vaporul, utilizând informaţiile din
textul dat.
Răspuns: Viena și Brăila sunt două dintre
destinațiile celor care călătoresc cu vaporul.
3. Precizează perioada anului în care are loc
călătoria descrisă de D. Bolintineanu, justificându-ți
răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.
Răspuns: Călătoria descrisă de D. Bolintineanu are
loc toamna: „La 20 sept. ... mă îmbarcai pe un
vapor al companiei dunărene austriace.”
4. Explică motivul pentru care căpitanul ordonă
mutarea femeilor cu copii.
Răspuns: Căpitanul ordonă mutarea femeilor cu
copii, deoarce îi este milă de condițiile pe care
trebuie sa le îndure.
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, ce se întâmplă cu
vaporul pe timp de furtună, aşa cum reiese din
textul dat.
Răspuns: Pe timp de furtună ofițerii vaporului au
dat ordine marinarilor spre a se prepara pentru
orice întâmplare iar o mare parte dintre pasagerii
ce sufereau de rău de mare au căzut la pat.

S-ar putea să vă placă și