Sunteți pe pagina 1din 5

Dezvoltare personală

Clasa: a II-a
Subiectul lecției: Am încredere în mine

Competențe specifice:
1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să descrie situațiile în care stima de sine este scăzută;

O2- să modifice benzile desenate, scriind replici care arată o stimă de sine crescută;

O3 – să identifice situații care îi fac să aibă încredere în sine;

O4- - să exprime păreri/comentarii pe baza unui video motivațional

Aplicații digitale: Pixton, Canva, Biteable

Material didactic: fișe de lucru, tablete, markere, benzi desenate, document video

Metode și strategii didactice: metoda activ-participatică, audio-vizuală, învățarea prin


descoperire, discuții frontale și individuale, dezbaterea, comentariul, completarea de fișe.

Mod de lucru: lucru individual, pe grupe, frontal

1. Captarea atenției: învățătorul le spune elevilor că a întîlnit un copil foarte nemulțumit de


sine și care arăta că se simte foarte nefericit. De asemenea, îi întreabă care ar putea fi
motivul. Motivație: deseori, elevii sunt mai dezinhibați când este vorba despre altcineva și
nu despre ei înșiși.

Apoi învățătorul le spune că le va face cunoștință cu acest copil. Pentru aceasta, le trimite
pe tabletă un link cu banda desenată
https://Pixton.com/bd:3ivgz7gz
ncâ o zi la men nu ma
scoalâ! ca o z in salutâ, nimeni si eu
care n sâ fiu 1h nu cu
stare de cmi vorbeste!

sunt bun Ce frunos ar fi lost Tu crezi câ voi fi


la dacâ as fi râspuns vreodatâ In
si eu ca ei la ora stare de ceva*
asta!
Le solicită elevilor să privească cu atenție personajul principal, să îi observe expresia feței, să identifice locurile, să
descrie decorurile și să descopere/să imagineze cauzele stării de spirit negative a personajului (10 minute)

2. Activitate pe grupe: elevii sunt organizați în grupe de câte 6, corespunzător numărului de 6 imagini și le cere să creeze
alt monolog pentru fiecare scenă, însă care să ilustreze o stare de spirit pozitivă (5 minute)
Fiecare grupă își desemnează un reprezentant. Acesta citește replicile scrise. Elevii votează cel mai bun text și justifică
alegerea. (5 minute)

3. Învățătorul le distribuie elevilor fișa ”Floarea soarelui”, simbol al imaginii pozitive despre sine, apoi le solicită să
completeze fiecare frunză cu situațiile care îi fac să se simtă mulțumiți sau mândri de ei înșiși.
Exemple de posibile completări:

”Când cânt”, „Când prietenii mă apreciază”, ”Când părinții mă laudă”, ”O faptă bună”, ”Să îngrijesc un
animal”, ”Când am grijă de frățiorul meu”, ”Când iau o notă bună”, ”Când reușesc să înțeleg ceva dificil” etc.
Elevii sunt invitați să privească un video motivațional ”Încrederea și stima
de sine, un dar pe care poți să ți-l faci” :
https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-
2162741