Sunteți pe pagina 1din 15

Elemente de marketing personal

psih. Natalia Velciov.

Exista numeroase modalităţi care să te conducă spre succes în găsirea unui loc de muncă
potrivit calităţilor şi aspiraţiilor tale. În primul rând trebuie să te pregăteşti psihic şi fizic
pentru a începe "atacul".
E bine de ştiut faptul că piaţa de muncă are doua zone distincte:
- piaţa de muncă "vizibilă", pe care o vezi prin anunţuri (reprezintă aproximativ 20% din
totalul pieţei)
- piaţa de muncă "ascunsă", pe care n-o vezi (aprox.80% din piaţa).
Prin găsirea unui loc de muncă are loc un proces de formare şi de descoperire a abilităţilor
personale, adică a unor aptitudini de autoinformare, de prezentare a experienţei profesionale
şi de a comunica altora calităţile personale.
In cele ce urmează, vom încerca să-ţi răspundem la următoarele întrebări:
 Care sunt metodele care mă ajută să-mi găsesc un loc de muncă?
 Prin ce etape trebuie să trec ca să-mi găsesc un loc de muncă?

A. METODE DE A GASI OPORTUNITAŢILE DE ANGAJARE

De multe ori, cei care învaţă să găsească posibilităţile de angajare au un succes mai mare
decât cei care, deşi au numeroase calificări, nu ştiu să caute în mod eficient aceste
oportunităţi.
Cum poţi să-ţi găseşti un loc de muncă ? Apelând la metodele de mai jos :
1. Înscrie-te la agenţiile private de angajare;
2. Citeşte frecvent ziarele şi revistele care anunţă noi locuri de muncă;
3. Obţine unele informaţii despre angajări prin contactarea unor persoane;
4. Foloseşte serviciile centrelor de plasare a forţei de muncă;
5. Participă la târgurile de joburi;
6. Caută anunţurile de genul: ‘’ Angajăm ….’’pe vitrinele
magazinelor/firmelor/instituţiilor;
7. Contactează direct patronii sau pe cei care angajează;
8. Anunţă faptul că eşti în căutarea unui job ( loc de muncă ), în ziare şi reviste.

În anumite circumstanţe, diferite metode sunt mai eficiente decât altele. Cecetările au
constatat că metoda 3 şi metoda 7 sunt mai eficiente decât toate celelalte combinate.
Căutarea informaţiilor despre un posibil loc de muncă prin contactarea unor persoane este
considerată cea mai bună metodă. Patronii sunt prea ocupaţi pentru a avea timp să citească
foarte multe C.V.-uri şi să organizeze interviuri. Ei preferă să-i întrebe pe cei din apropiere
( alţi patroni, angajaţi etc.) dacă nu cunosc pe cineva calificat şi care îşi caută un job, atunci
când apar locuri de muncă disponibile.
În acest sens, mai jos îţi prezentăm doar acele metode care se dovedesc a fi mai eficiente.

Obţinerea informaţiilor despre posibile joburi prin


CONTACTAREA UNOR PERSOANE

 CONSULTĂ-TE cu prieteni şi cu vecini, oameni care au fost la târguri de joburi,


coordonatori de proiecte, fundaţii, organizaţii non - guvernamentale;

1
 OAMENII OFERĂ JOBURI CELORLALŢI OAMENI: încearcă să întâlneşti cât mai
mulţi oameni, familia şi rudele, părinţii prietenilor/colegilor, asociaţii, echipe de sport
etc;
 CINE TE CUNOAŞTE TE POATE AJUTA! ( învăţătorii/profesorii , doctorul tău,
oamenii care te simpatizează, oamenii pe care i-ai ajutat în trecut);
 SPUNE-I ORICUI DESPRE CĂUTĂRILE TALE: străinilor, persoanelor aflate în
legătură cu multe alte persoane, angajaţilor la o firmă/companie, celor pe care îi
întâlneşti la biserică, foştilor colegi de serviciu sau de şcoală, cunoştinţelor ocazionale.

REŢINE !
 SCOPUL ACESTEI METODE ESTE DE A AFLA INFORMAŢII DESPRE UN
POSIBIL LOC DE MUNCĂ!
 NU CERE CHIAR UN LOC DE MUNCĂ!

CONTACTAREA DIRECTĂ A PATRONILOR


SAU A CELOR CARE ANGAJEAZĂ

 IDENTIFICĂ PATRONII SAU FIRMELE CARE TE-AR PUTEA ANGAJA


 ALEGE O METODĂ DE CONTACTARE A PATRONILOR/FIRMELOR
( personal, telefonic, prin scrisoare )
 IDENTIFICĂ PERSOANA DE CONTACT
 REALIZEAZĂ CONTACTAREA: Nu abandona, chiar dacă vei fi refuzat!
Perseverenţa şi experienţa pe care o vei obţine te vor ajuta până la urmă să fi invitat
pentru interviu.
 URMĂREŞTE REZULTATELE CONTACTĂRII: lasă sau trimite un C.V. dacă ţi se
spune că vor exista probabil locuri de muncă; după un timp rezonabil ( 2 săptămâni )
poţi să telefonezi pentru a întreba din nou ce te interesează.

Metode creative de marketing personal


Gândeşte-te cum să-ţi faci reclamă ! Apelează la creativitatea şi imaginaţia ta ! ( pune-ţi în
evidenţă calităţile, aptitudinile )
 O metodă este să-ţi faci un CV profesionist şi să te duci direct la managerii care au
puterea de a te angaja (necesită o informare riguroasă). Prezintă-te şi oferă soluţii la
problemele pe care le au. Mai mult ca sigur că vei începe o perioadă de probă. Dacă
distanţa nu-ţi permite deplasarea, poţi să foloseşti telefonul pentru a stabili o întâlnire. In
primul rând, prezintă-te şi spune de la cine ai recomandarea. Apoi, în 30-60 de secunde,
comunică ceea ce poţi să faci pentru departamentul pe care îl conduce. Cere o întâlnire
pentru detaliere. Dacă persoana sunată nu doreşte să se întâlnească cu tine, întreabă dacă
poţi suna din nou in 2-3 săptămâni.
 Ai identificat o problemă în cadrul unei companii? Simţi că o poţi rezolva? Pregăteşte o
scurtă prezentare a propunerii pe care vrei să o faci şi trimite-o angajatorului. Dacă este
interesat te va căuta cu siguranţă.
 Alta posibilitate de angajare este să începi propria afacere. Iţi trebuie câteva lucruri:
personalitate puternică, motivaţie, ştiinţă despre business şi experienţa profesională.

B. ETAPELE DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ

Obţinerea unui bun loc de muncă înseamnă a fi la locul potrivit în momentul potrivit, adică a
depista posibilităţile care se ivesc. Timpul rezervat pentru obţinerea locului de muncă dorit
şi pregătirea proprie ( documente, atitudini, informaţii ) compun strategia care asigură de

2
cele mai multe ori succesul demersului de angajare. Pentru aceasta îţi propunem să parcurgi
nişte etape, şi anume:
 Citirea corectă a unui anunţ;
 Alcătuirea scrisorii de prezentare, de intenţie, de mulţumire şi a curriculum-ului
vitae;
 Procurarea documentelor necesare solicitării unui loc de muncă ;
 Prezentarea la un interviu ;
 Negocierea salariului.

1. CITIREA CORECTĂ A UNUI ANUNŢ

 Anunţurile de ofertă a unui loc de muncă ( formă şi conţinut )


Informaţiile care nu trebuie să lipsească dintr-un anunţ:
 Descrierea exactă a activităţii dorite
 Cunoştinţe, abilităţi şi experienţă profesională
 Domeniul de activitate căutat
 Localitatea căutată
 Vârsta, nu este necesară, dar deseori reprezintă pentru angajator un
reper important.
Exerciţiu: compune un anunţ pentru căutarea unui loc de muncă referitor la persoana ta.

Discută-l cu colegii şi profesorul de la Club.

 Citirea corectă a anunţurilor


Multe încercări de găsire a unui loc de muncă rămân fără succes pentru că cei care le fac nu
se orientează în mod consecvent după indiciile din anunţuri. În majoritatea cazurilor, trebuie
citit ,, printre rânduri’’ cine anume este căutat.
Informaţiile obligatorii într-un anunţ dat de o firmă sunt următoarele:
 Datele de contactare a firmei (adresa, număr de telefon, fax);
 Termenul limita până la care se primesc ofertele;
 Prezentarea întreprinderii şi a scopurilor ei;
 Specificarea zonei geografice şi a locului de muncă oferit;
 Definirea clară a cerinţelor profesionale;
 Prezentarea ofertelor firmei ( salariu, beneficii corelate postului );
 Documentele necesare ( de ex. ,, Dacă vă interesează locul de muncă, vă rugăm
trimiteţi următoarele documente, data cea mai recentă când doriţi să începeţi şi
pretenţiile în ceea ce priveşte salariul.’’).
 Motivul pentru care se oferă un post ( de ex. ‘’ Pentru întărirea echipei noastre,
căutăm…’’)
 Climatul de muncă ( de ex. ‘’ Veţi găsi un climat de muncă agreabil’’ )
 Cerinţele personale (vârsta, starea familială, flexibilitatea, implicarea în activitate,
capacitatea de a face faţă solicitărilor, domiciliul etc.)

 Tipuri de anunţuri
 ,,Anunţuri cu cifru’’ – sunt acelea în care angajatorul nu poate fi identificat ( se
specifică numai căsuţa poştală, numărul telefonului mobil, fără denumirea firmei, fără
adresă ).
 Anunţurile date de agenţii de recrutare – sunt asemănătoare celor cu cifru, deoarece
nu ştii despre ce firmă este vorba; e bine de ştiut că aceste agenţii nu transmit direct
C.V.-ul primit firmelor angajatoare, ci fac de regulă o preselecţie.

3
 ,, Anunţurile alibi’’ sau ,, pro-forma’’ – sunt anunţuri date din cauza unor reguli
interne, care obligă angajatorul să anunţe public posturile libere; primul indiciu al lor
este termenul relativ scurt de depunere a C.V. –urilor .
( după Maria Liana Stănescu )

Exerciţiu: caută câte un anunţ din ziar pentru fiecare tip de anunţ.

Discută-l cu colegii şi profesorul de la club.

2. ALCĂTUIREA SCRISORII DE PREZENTARE, DE INTENŢIE, DE


MULŢUMIRE ŞI A CURRICULUM - ULUI VITAE

SCRISOAREA DE PREZENTARE

O scrisoare de prezentare are o importanţă deosebită, deoarece reprezintă primul contact


între tine şi instituţia la care vrei să lucrezi. Este bine să nu ratezi acest prim contact şi să te
prezinţi în mod satisfăcător.
ATENŢIE:
 Trebuie adresată unei anumite persoane ( directorului responsabil cu angajările,
şefului departamentului de resurse umane etc. );
 Nu trebuie să conţină informaţiile din C.V.

Se poate utiliza în următoarele situaţii:


1. La solicitarea angajatorului,
2. În cazul găsirii pe cont propriu a unei firme / instituţii ce te poate angaja (vezi anexe );

3. În cazul obţinerii unei recomandări pentru o firmă/instituţie care te poate angaja (vezi
anexe ).

SCRISOAREA DE INTENŢIE ( sau de motivaţie )

Scrisoarea de intenţie conţine motivaţia, calificările şi exprimă disponibilităţile tale faţă de


firma la care intenţionezi să te angajezi, într-un format concis şi atractiv. Este prima ta şansă
să faci o impresie bună, iar o scrisoare concepută exclusiv pentru firma respectivă arată
interesul deosebit pe care îl acorzi acesteia. CV-ul tău poate da o mulţime de informaţii,
locuri în care ai lucrat, toate studiile terminat etc, dar scrisoarea de intenţie trebuie să-l facă
pe cititor să se gândească un minut în plus să te aleagă pe tine şi nu pe oricare alt candidat.
Zece motive pentru care iţi trebuie o scrisoare de intenţie.
1. Chiar trebuie să scrii o scrisoare de intenţie ?
Bineînţeles ! Aşa cum niciodată nu trebuie să te duci undeva neanunţat, CV-ul tău nu trebuie
să apară niciodată singur pe masa unui angajator. Scrisoarea de intenţie este prima
modalitate de a te prezenta, de a-ţi arăta principalele calităţi care te fac un candidat favorit
pentru jobul solicitat.
2. Personalizeaz-o pentru firma respectivă !
Oricine poate lua o scrisoare de intenţie "standard" pe care să o trimită şi să spere că va fi
invitat la interviu. In loc să faci aşa, mai stai câteva minute şi scrie ceva legat direct de firma
respectivă pentru a-ţi arăta interesul. Scrie un motiv special pentru care vrei jobul,
4
menţionează un departament, un proiect al firmei la care ai vrea să participi. Adresează
scrisoarea direct unei anumite persoane dacă e posibil.
3. De ce să trimiţi şi o scrisoare şi un CV ?
Scrisorile de intenţie trebuie să fie clare şi la obiect. Să conţină titlul jobului solicitat, câteva
motive pentru care experienţa ta profesională te-ar ajuta şi câteva puncte forte ale carierei
tale.
4. Scoate-ţi în evidenţă realizările !
Poţi fi un om excepţional dar potenţialii angajatori vor să ştie exact de ce ar trebui să te ia în
echipă. Laudă-te un pic ! Dă câteva exemple de realizări care crezi că ar impresiona. Ai
iniţiat nişte programe de pregătire care au dat rezultate ?
5. Scrie-ţi intenţiile şi calificările la vedere.
Dacă te aştepţi ca un şef de personal să bâjbâie printr-o mulţime de informaţii date într-o
scrisoare de intenţie pentru a-şi da seama de ce a fost trimisă, te înşeli, nu se va întâmpla
niciodată.
6. Ce te face diferit ?
Subliniază-ţi calităţile şi abilităţile şi arată cum le poţi pune în slujba firmei. Dacă ai o
experienţă profesională relevantă, menţioneaz-o pe scurt în scrisoare.
7. Fără informaţii negative !
Niciodată să nu incluzi menţiuni despre conflictele avute sau vreun fel de remarci sarcastice.
Dacă vorbeşti de rău locurile unde ai fost angajat, cititorul se întreabă dacă urmează şi el la
rând.
8. Informaţii despre salariu.
Regula este să menţionezi nivelul salariului cerut în scrisoarea de intenţie (dacă firma
respectivă cere acest lucru) si niciodată în CV. Poţi face asta sub forma: "Salariul solicitat se
încadrează între … şi … - negociabil" sau "ultimul salariu a fost de …".
9. Arată-ţi disponibilitatea de comunicare.
Scrisoarea de intenţie să te prezinte ca pe o persoană foarte deschisă comunicării.
Menţionează ca eşti disponibil pentru interviu; furnizează toate detaliile cum poţi fi găsit
(telefon, e-mail, adresa); spune că poţi fi contactat oricând pentru orice detalii ar mai fi
nevoie.
10 .Fii direct !
O scrisoare de intenţie redactată profesionist şi un CV bun iţi pot deschide calea spre un
nou job. O prezentare clară şi fără greşeli (de orice natură), construită pe cuvinte puternice,
va încuraja cititorul să parcurgă cu atenţie CV-ul tău şi să te cheme la interviu.
Formatul scrisorii de intenţie
Trebuie respectate câteva reguli:
 Modul de adresare este formal, cum ar fi: ,, Stimate Domnule Ionescu’’ ( atunci când
cunoaşteţi numele directorului ) sau ,, Stimate doamne şi stimaţi domni ’’ ( atunci când
este vorba de o firmă mare ).
 Paragrafele trebuie separate printr-un spaţiu de o linie.
 În încheiere se scrie ,, Al dumneavoastră ’’ sau ,, Cu mulţumiri ’’ şi, după un spaţiu
rezonabil, semnătura proprie.
Informaţiile necesare într-o scrisoare de intenţie:
 Nume şi prenume, adresă, număr de telefon, data redactării;
 Referire la locul de muncă scos la concurs;
 Referire la întrebările formulate în anunţ ( este important să se răspundă la eventualele
întrebări existente în anunţ, de ex. dacă se pun întrebări referitoare la salariul dorit,
neapărat trebuie puse pretenţiile salariale; se poate spune şi că doreşte să se discute
personal această problemă );
 Informaţii despre propria persoană.

5
Trimite scrisoarea în original şi nu copii cu aspect de reproducere în masă. Păstrează o copie
a scrisorii. Contactează telefonic, în cel mai scurt timp, persoana căreia i-ai adresat
scrisoarea. Asta în cazul în care nu te-a contactat din proprie iniţiativă.
Tipărirea scrisorii trebuie să fie de calitate. Va avea aceeaşi formă ca şi CV-ul (aceeaşi hârtie
şi grafică!!). Dispoziţia în pagină, marginile, forma grafica finală sunt foarte importante.
Verifică claritatea, tonul abordat, acurateţea. Verifică scrierea cuvintelor, punctuaţia,
gramatica.
Trimite scrisoarea şi CV-ul într-un plic mare, care să nu îndoaie hârtia.
SCRISOAREA DE MULŢUMIRE
Trimite scrisori de mulţumire oricărei persoane care te-a ajutat. Obţine sprijinul lor.
Mulţumeşte fiecărei persoane cu care ai susţinut un interviu. Menţionează 1-2 aspecte din
care ai avut de învăţat. Promptitudinea scrisorilor este un element esenţial. Se pot trimite
scrisori de mulţumire post-interviu şi ca urmare a respingerii candidaturii.( vezi anexe)

CUM SĂ REDACTEZI SINGUR UN CURRICULUM VITAE ?


CE ESTE UN CURRICULUM VITAE?
In analizarea unei candidaturi pentru ocuparea unui post, angajatorul are nevoie de un
minimum de informaţii despre persoana în cauză, de aceea, oricine se află în căutarea unui
loc de muncă va trebui să înveţe să-şi redacteze o scurtă biografie, denumită Curriculum
vitae (lat. "cursul vieţii").
Un CV este mai mult decât un document personal, este un mijloc de a te promova pe tine
însuţi/ însăţi, deci Nu vă subestimaţi!, încercaţi să vă puneţi într-o lumină cât mai bună fără
a distorsiona adevărul: Nu minţiţi!
Un CV nu este o simplă înşiruire de ani, slujbe, şcoli urmate, el trebuie să scoată în evidenţă
cele mai importante realizări ale tale, astfel încât angajatorul să fie convins că eşti persoana
pe care o caută.

CUM TREBUIE CONCEPUT UN CV?


Există mai multe tipuri de CV adaptate unor situaţii diferite, prin urmare, primul
lucru care trebuie avut în vedere este obiectivul profesional (postul vizat). Află care sunt
condiţiile impuse de angajator (pregătire, experienţă, abilităţi).
Alcătuieşte o listă cu principalele tale "puncte forte" (pregătire, calităţi, abilităţi
punctate de câteva realizări) care te recomandă pentru dobândirea slujbei. Tinerii absolvenţi
fără experienţă anterioară vor trebui să evidenţieze potenţialul de care dispun insistând
asupra studiilor (note medii obţinute, cursuri importante, proiecte realizate, burse în
străinătate, participări la olimpiade sau alte concursuri, premii obţinute) şi a altor activităţi/
preocupări extracurriculare (pasiuni, activităţi desfăşurate pe perioada verii sau cu program
parţial, experienţa voluntară etc.).
Alege tipul de CV adecvat situaţiei tale.
Aranjează-ţi informaţiile corespunzător formatului ales ţinând cont de faptul că un
CV prezintă pe scurt date esenţiale (prin prisma postului vizat) despre tine (încearcă să te
încadrezi în 1-2 pagini şi evită exprimarea ambiguă).

CUM SĂ ARATE?
Nu vei da niciodată greş cu un CV clasic! Drept tipuri speciale de caractere, foloseşte-le
doar pe cele îngroşate (bold), fără sublinieri sau scris înclinat (italic).

6
Nu folosi hârtie colorată!
Nu îl scrie de mână! Dactilografiat sau tehnoredactat este mai uşor de citit, are un aspect
structurat şi îţi dă posibilitatea de a include mai multe informaţii.

CONŢINUTUL UNUI CV
Datele personale: nume, adresă, telefon, fax, e-mail (la începutul primei pagini, pe
paginile următoare numai numele si prenumele). Data naşterii sau starea civilă nu sunt
informaţii obligatorii.
Atenţie! Când laşi un număr de telefon, asigură-te că poţi fi contactat (eventual precizează
anumite ore când eşti sigur că va răspunde cineva la telefon). Adresa e-mail o menţionezi
doar dacă îţi verifici frecvent poşta (zilnic).
Obiectivul profesional
Când trimiţi CV-ul "în prospectare" oferă informaţii despre aspiraţiile tale profesionale
(domeniul care te interesează, posturi pentru care te consideri calificat). Dacă vizezi
obţinerea unei anumite slujbe, specifică clar care este aceasta.

Pregătirea
In ordine invers cronologică prezintă instituţiile de învăţământ absolvite şi orice alte cursuri
complementare urmate. Poţi insista asupra unor proiecte de cercetare realizate pe durata
studiilor, mai ales dacă eşti tânăr absolvent şi acestea au legătură cu postul vizat. Nu uita să
aminteşti bursele în străinătate de care ai beneficiat, participările la olimpiade şi eventualele
premii obţinute.
Experienţa profesională
Menţionează de asemenea în ordine invers cronologică slujbele pe care le-ai avut, stagii de
pregătire efectuate (împreună cu numele instituţiei/ firmei şi localitatea, iar dacă firma nu
este cunoscută, aminteşte şi profilul acesteia de activitate), insistând asupra
responsabilităţilor avute şi realizărilor tale.
La capitolul Informaţii suplimentare se pot trece interese speciale (hobby-uri, alte
activităţi în care te-ai implicat şi care ţi-au fost de folos în dezvoltarea unor abilităţi/
deprinderi necesare pentru ocuparea postului vizat, experienţa voluntară), nivelul de
cunoaştere a limbilor străine, cunoştinţele de operare/ programare PC, permisul de
conducere. Chiar dacă astfel de informaţii nu par a fi relevante prin prisma slujbei pentru
care ai optat, ele îl ajută pe angajator să-şi facă o imagine asupra persoanei tale.
Atenţie! Nu se vor include informaţii de natură religioasă, politică sau alte tipuri de
informaţii controversate deoarece acestea ar putea deveni criterii de discriminare.
Referinţe
În general, pentru că la depunerea unui dosar de angajare se solicită recomandări scrise fie
de la universitate, fie de la ultimul serviciu, în CV candidatul doar îşi va exprima
disponibilitatea de a mai furniza alte referinţe la cerere, fără a mai indica nume.
Însă în cazul în care trimiţi CV-ul "în prospectare", fără alte recomandări, ar fi de aşteptat să
incluzi măcar două nume (un profesor şi o persoană pentru care ai lucrat), dar, numai cu
acordul acestora pentru că multe firme vor să verifice referinţele înainte de desfăşurarea
interviului.

Greşelile cele mai răspândite în elaborarea unui C.V.

Prea lung – lungimea optimă este de una - două pagini format A4.
Dezorganizat- informaţiile nu sunt prezentate într-o succesiune logică, fiind greu de
urmărit.
Aspect neîngrijit al tipăririi sau al fotocopierii - nu numai că arată neprofesional dar este
şi greu de citit.
Propoziţii şi paragrafe prea lungi care oferă prea puţine informaţii.
Prea vag – nu oferă nici un fel de detalii despre date şi poziţii ocupate.

7
Nu este orientat spre rezultate - nu arată ceea ce de fapt aţi realizat în cadrul slujbei.
Prea multe detalii irelevante - sex, stare civilă şi sănătate nu sunt necesare.
Greşeli de ortografie şi de exprimare - un CV trebuie să fie recitit cu atenţie înainte de a
fi tipărit sau trimis.
Prea încărcat grafic – fotografiile distrag atenţia de la claritatea prezentării.
Neadaptat postului - prea multe CV-uri ajung pe masa celor care angajează fără să fie
solicitate şi fără nici o legătură cu organizaţia respectivă.

Cuvinte cheie ?
Am lăsat la urmă această parte pentru că probabil nu te-ai lovit încă de aşa ceva, dar trebuie
să fi în gardă. Vine momentul în care o să-ţi înscrii CV-ul într-o bază de date, pe Internet
sau în altă parte. Trebuie să ai in vedere în primul rând că CV-ul tău va fi găsit dintre alte
câteva mii, doar pe baza unei căutări după un cuvânt cheie relevant pentru domeniul tău de
activitate. O hotărâre asupra potenţialelor cuvinte pe care trebuie să le foloseşti o poţi lua
consultând descrierile oficiale ale joburilor care te interesează. Nu trebuie să faci o listă
separată, aşează-le discret în tot cuprinsul CV-ului.

SCRISOAREA DE SCRISOAREA DE CURRICULUM SCRISOAREA DE


PREZENTARE INTENŢIE VITAE MULŢUMIRE

Primul contact între Însoţeşte C.V.-ul; E indispensabil pentru Trebuie adresată unei
tine şi instituţie Nu conţine angajare. anumite persoane.
( înaintea C.V. –ului ); informaţiile din C.V.;
Nu conţine Trebuie adresată unei
Informaţiile din C.V.; anumite persoane. Conţinut:
Trebuie adresată unei Conţinut: -numele complet al
anumite persoane. -adresa personală; persoanei care te-a
Conţinut -adresa firmei; Conţinut: intervievat;
-adresa personală; -data; Date personale -formule-standard de
-adresa firmei; -referire la locul de Obiectivul profesional mulţumire pentru
-data; muncă scos la Pregătire posibilitatea oferită
-informaţii despre concurs; Experienţă de firmă de a
firmă, despre -referire la întrebările profesională participa la interviu;
persoanele care te formulate în anunţ; Informaţii -în final să-ţi declari
recomandă -informaţii despre suplimentare disponibilitatea de a
propria persoană Referinţe stărui în pregătirea ta.
Se foloseşte: (motivul solicitării Se foloseşte: Se foloseşte:
-La solicitarea acestui loc de muncă ) -pentru orice angajare, -post- interviu;
angajatorului, Se foloseşte: penru ocuparea -ca urmare a
-În cazul găsirii pe -la solicitarea oricărui post. respingerii;
cont propriu a unei angajatorului; candidaturii;
firme/linstituţii ce te -din proprie iniţiativă, -pentru scoaterea
poate angaja; deoarece ea conţine C.V.-ului din baza de
-În cazul obţinerii unei informaţii despre date a firmei;
recomandări motivaţia ta pentru -pentru refuzarea unei
pentru o postul respectiv. oferte de muncă sau
firmă/instituţie care te pentru acceptarea unei
poate angaja . oferte de muncă.

8
Exerciţiu: Folosindu-te de explicaţiile de mai sus, redactează un curriculum vitae şi o
scrisoare de intenţie pentru ocuparea unui loc de muncă dorit de tine. Fă apel la
cunoştinţele acumulate în capitolele anterioare.

Prezintă materialul redactat colegilor tăi de la Club

3. PROCURAREA DOCUMENTELOR NECESARE GĂSIRII UNUI LOC DE


MUNCĂ
Dosarul cu documente conţine 4 elemente esenţiale şi unul opţional:
 scrisoarea de intenţie
 C.V.-ul
 Fotografia
 Diplome, certificate şi alte documente
 Probele de lucru ( opţional –- sunt cerute doar pentru anumite locuri de
muncă;
- ele sunt derulate cu ocazia interviului ;
- nu trebuie trimise probe de lucru ( lucrări
scrise )
decât dacă se cere în anunţ.

4. PREZENTAREA LA UN INTERVIU

Ai trecut de prima etapa a selecţiei (pe bază de Curriculum Vitae şi Scrisoare de intenţie ) şi
ai fost invitat să te prezinţi la interviu? Te întrebi dacă vei face o impresie bună? Dacă îţi vei
prezenta bine deprinderile şi abilităţile? Cei mai mulţi oameni se întorc de la interviu
criticându-se şi fiind convinşi că s-ar fi putut comporta mult mai bine.
Secretul susţinerii unui interviu.... este SĂ TE PREGĂTESTI !
In acest sens, iată câteva sfaturi practice pe care ar trebui să le urmezi:
 Cum în orice întreprindere, informaţia este esenţială... nu porni la drum fără să ai cât
mai multe date despre întreprindere şi postul vizat, dacă este posibil, află câte ceva şi
despre persoana care va susţine interviul! Sursele tale pot fi: persoane cunoscute,
pliante, reviste de prezentare ale firmei, pagina web, presa, departamentul de relaţii
cu publicul. Dacă există întrebări despre firmă sau post la care nu ai găsit răspuns, nu
ezita să le pui în timpul interviului!
 Pasul urmator: răspunsul la întrebarea De ce mă interesează această slujbă? Nu poţi
deveni convingător dacă tu însuţi/ însăţi nu eşti convins(ă) de ceea ce vrei!
 Pentru asta însă... trebuie să te cunoşti foarte bine! Prin urmare... se impune o trecere
în revistă a aptitudinilor, calităţilor personale şi a experienţei de muncă care se
raportează la exigenţele postului vizat!
Un bun punct de plecare ar putea fi analizarea următoarelor întrebări (grupate pe teme de
discuţie) ce pot fi puse de comisie.
 Postul vizat:
De ce vreţi să lucraţi pentru noi?
Ce vă interesează mai mult la postul pe care îl oferim?
Descrieţi candidatul ideal pentru acest post.
 Experienţa de muncă, preocupări şi obiective profesionale:
9
Vorbiţi-mi despre postul pe care l-aţi ocupat până acum.
Ce activitate v-a plăcut cel mai mult? De ce?
Cum v-a evaluat munca şeful dumneavoastră?
Credeţi că experienţa acumulată până în prezent v-ar permite să vă asumaţi responsabilităţi
mai mari?
Care sunt obiectivele dumneavoastră profesionale?
Acceptaţi să faceţi ore suplimentare?
 Pasiuni/ Hobby-uri:
Ce pasiuni/ hobby-uri aveţi?
Dacă aţi avea mai mult timp liber ce v-ar place să faceţi?
Aveţi aptitudini/ talente pe care le-aţi dezvoltat în timpul liber şi pe care nu aţi avut ocazia să
le exploataţi în munca dumneavoastră? Puteţi să vorbiţi despre ele?
 Pregătire:
Ce v-a determinat să va faceţi studiile în acest domeniu?
Cum v-aţi descurcat cu programul şcolar?
Cum vă stabiliţi priorităţile?
În cadrul facultăţii aţi preferat să lucraţi singur sau în echipă? De ce?
Ce întelegeţi prin "a face treabă bună"?
Credeţi că prin examenele şcolare aţi fost evaluat corect?
 Personalitate:
Vorbiţi-mi despre dumneavoastră.
Care sunt punctele dumneavoastră forte?
Care sunt principalele puncte slabe?
Ce vă motivează în muncă?
Ce aţi învăţat din greşelile dumneavoastră?
Descrieţi-mi o situaţie în care activitatea dumneavoastră a fost criticată.
Ce avantaje şi dezavantaje prezintă pentru dumneavoastră munca în echipă?
Puteţi primi ordine fără să vă deranjeze?
Cum faceţi faţă la situaţiile stresante?
Care este mediul în care munciţi cel mai bine?
Puteţi să-mi descrieţi genul de persoana cu care v-ar plăcea cel mai mult sa lucraţi?

Aminteşte-ţi despre faţeta socială descrisă în capitolul Planul meu de carieră

Pe durata interviului...
...e bine să:
 fii natural şi sincer! Nu încerca să-ţi înfloreşti experienţa şi calificările pe care le ai,
fii pregătit să-ţi recunoşti punctele slabe, însă subliniază-ţi calităţile. Găseşte o cale
să arăţi ca eşti o persoană responsabilă, competentă, sigură pe sine şi interesată de
post!
 gândeşti pozitiv! Când trebuie să vorbeşti despre foştii şefi, de programul tău şcolar,
de profesori sau de colegi, evită comentariile negative. Punând accent pe aspectele
pozitive din experienţa ta, vei crea în mod sigur o impresie favorabilă.
 te implici în conversaţie! Poţi pune întrebări despre firmă, organizarea activităţii sau
întrebări referitoare la responsabilităţile tale.
 priveşti interlocutorul în ochi.
 zâmbeşti.
Nu te încăpătâna... şi EVITA...
 un discurs monoton! Dacă un ton ridicat poate irita, o voce monotonă plictiseşte.

10
să aduci în discuţie de la început lucruri care să creeze o atmosferă negativă: "mi-e teamă că
experienţa mea nu este suficientă", "din păcate nu am nici un fel de experienţă" etc. Fii sigur
pe tine!
 stereotipele verbale sau folosirea jargonului! (ştiţi..., înţelegeţi?, adică, ok, nici o
problemă, nu-i aşa? etc.)
 să te tutuieşti cu comisia!
 să ţii privirea lăsată în jos sau să te agiţi! Gesturile care exprimă nervozitate sau
nesiguranţă nu produc o impresie favorabilă.
Iar în încheiere... câteva reguli de conduită obligatorii:
 Nu întârzia! Vino cu 15 minute înainte de începerea interviului.
 Respectă regulile obişnuite de curtoazie: la sosire salută şi dă mâna cu
intervievatorul, te aşezi când te invită şi mulţumeşti la sfârşitul interviului.

Intrebări pe care le poţi pune tu în cadrul interviului


1. Care este stilul de conducere al firmei?
2. Care sunt calităţile pe care se pune accentul în cadrul firmei?
3. Care este punctul forte al firmei?
4. Când angajaţii părăsesc din proprie iniţiativa firma, care este motivul pe care
îl invocă?
5. Dacă totul se desfăşoară conform aşteptărilor, care sunt perspectivele mele
peste 3 ani? Dar peste 5 ani?
6. In ce mod recompensează compania realizările personale?
7. Cum au fost trataţi angajaţii în perioade grele?
8. Care este fluxul de personal în firma?
9. In ce măsură viitorul şef este dispus aş delege atribuţii importante?
10. Care este mediul concurenţial în care firma operează?
11. Ce obstacole se anticipează în atingerea scopurilor firmei?
12. Cum a evoluat firma în ultimii ani?
13. Care îmi vor fi responsabilităţile?
14. In ce mod se aşteaptă sa-mi rezolv sarcinile?
15. Ce resurse îţi oferă firma pentru îndeplinirea obiectivelor şi care sunt cele pe
care trebuie să le găsesc singur din alta parte ?

Exerciţiu: odată parcurse aceste întrebări, de mare folos simulează la club un interviu cu
ajutorul unui prieten. Găsiţi-vă un observator ( alt coleg sau un profesor ) care să fie atent la
reacţiile voastre

5. NEGOCIEREA SALARIULUI

Mulţi oameni ar prefera să nu fie puşi în situaţia de a negocia vreodată. Alţii se aruncă
bucuroşi în "bătălii" de acest gen.. Primele lucruri pe care le spui si le faci pot fi foarte
semnificative pentru cursul discuţiilor. Iată câteva chestiuni care te pot ajuta să-ţi stabileşti
atitudinea de adoptat pentru a obţine un rezultat favorabil:

1. Clarifica scopul întâlnirii.


Timpul este o resursă preţioasă. Şeful îţi va aprecia abilitatea de a capta rapid şi a menţine
atenţia pe motivele invocate şi beneficiile realizate (pentru toţi) din rezolvarea propusă. Poţi

11
spune apoi, că luarea unei decizii în sensul indicat este critica pentru atingerea anumitor
scopuri ...etc. Pentru această decizie supui acordului şefului ideile tale.

2. Pune totul sub forma unei probleme comune, de rezolvat în colectiv.


Poţi întâmpina reţineri de cealaltă parte, mai ales în negocierea unor chestiuni delicate.
Eliminarea acestor reţineri se poate obţine prin transformarea negocierii într-o discuţie pe
marginea subiectului, acesta devenind o problemă comună pentru care trebuie găsită o
soluţie. Poţi spune " Am această problemă şi aş aprecia sfaturile Dvs." sau " Nu ştiu exact
cum să atac această problemă şi apelez la ajutorul Dvs." Apoi poţi discuta pe marginea ei şi
găseşte împreună cu ceilalţi rezolvarea.

3. Începe cu nevoile şi dorinţele celeilalte părţi.


Pentru a putea stabili o atmosferă cât mai bună în cadrul negocierii, începe expunerea prin a
vorbi despre nevoile şi dorinţele interlocutorului. Apoi invită-l să-şi expună punctul de
vedere. Astfel îl vei face să se simtă integrat în discuţie şi iţi va acorda aceeaşi atenţie. După
ce cealaltă parte s-a simţit ascultată şi înţeleasă, este mult mai probabil să asculte cu interes
ce ai de zis şi să capete o deschidere mai mare la rezolvarea problemelor expuse de tine.

NEGOCIAZĂ INTELIGENT

În orice negociere vine timpul când cealaltă parte pune o ofertă pe masă. Doar dacă nu vrei
să accepţi ce ţi se oferă sau să renunţi, trebuie să faci o contraofertă. Probabil că fiecare ştie
din auzite tot felul de sfaturi de genul: “Cere întotdeauna cu 20% mai mult decât vei accepta.
Întotdeauna trebuie să cedezi ceva” sau “Adaugă întotdeauna 10% la ce ţi se oferă. Patronii
încearcă mereu să dea mai puţin” Poate aceste tactici vor funcţiona uneori, dar este clar că au
mari goluri. Nu numai că te pun să arunci nişte cifre la întâmplare, dar aceste cifre s-ar putea
să nu fie tot ceea ce iţi doreşti să obţii din negociere.

1. Pregăteşte-te !
Înainte să începi negocierea, informează-te asupra nivelelor de salarizare şi facilităţi/sporuri
specifice jobului în cauză. Stabileşte-ţi aproximativ o sumă pentru salariu de acceptat şi alte
beneficii acordate de obicei (acţiuni, al 13-lea salariu, ….etc). Toate acestea te vor ajuta să
aproximezi pe moment cu mai multă luciditate care ofertă e mai bună. Apoi, din toate datele
generale, stabileşte care puncte sunt mai importante pentru tine. Trebuie să fii gata să explici
şi să justifici toate pretenţiile pe care le ridici. Fii sigur că cerinţele reflectă integral nevoile
tale. Este foarte probabil să ai probleme mai târziu dacă ceri mai mult, adică ceea ce ai omis
la negociere.

2. Fii ferm.
Mulţi ajunşi la negocierea condiţiilor de muncă, aruncă o contraofertă întâmplătoare şi sunt
nevoiţi să cedeze foarte mult şi foarte repede din ea pentru că nu au cum să o justifice sau
pentru că cealaltă parte are o reacţie ostilă. Evită toate acestea formulând o contraofertă
rezonabilă bazată pe datele obţinute din pregătirea iniţială. Susţine-ţi cauza până când
partenerul de negociere iţi oferă un motiv convingător să faci o mişcare. Motiv convingător
înseamnă un argument bazat pe informaţii reale. De exemplu, un angajator poate spune:
“Ştiu că unele firme concurente oferă salarii mai mari. Dar sunt firme mult mai mari decât
noi şi responsabilităţile pe care le-ai avea acolo sunt foarte ridicate. Noi iţi oferim un salariu
rezonabil pentru stilul nostru de lucru.” Un exemplu de argument total neconvingător :
”Suma cerută

12
este prea mare. Nu se poate.”

3. Fii flexibil.
Gândeşte-te mereu în ansamblu. Scopul tău în negociere este să ajungi la o înţelegere care
să-ţi satisfacă interesele, nu să câştigi o bătălie a cifrelor. Dacă contraoferta ta nu are şanse
să ducă la o încheiere rezonabilă a discuţiei, nu te bate pentru ea până în pânzele albe. În
schimb, gândeşte-te la o altă ofertă, la fel de realistă şi bazată pe interesele tale. Foloseşte-ţi
energia pentru a găsi soluţii, nu pentru a genera dispute.

Exerciţiu: Alege-ţi un coleg şi face-ţi un joc de rol pe tema negocierii salariului: unul
este angajatorul, celălalt angajatul. Rugaţi profesorul sau pe un coleg să vă observe
comportamentul, pentru ca apoi să analiza-ţi situaţia .

RECAPITULARE !!!
Să încercăm să sintetizăm ceea ce am învăţat aici:
 CUM SĂ NE CĂUTĂM UN LOC DE MUNCĂ ? CARE SUNT METODELE
MAI EFICIENTE ?

 CARE SUNT INFORMAŢIILE NECESARE DINTR-UN ANUNŢ DE ZIAR


PENTRU GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ ?

 CE ETAPE TREBUIE SĂ PARCURGEM PENTRU A NE GĂSI UN LOC DE


MUNCĂ?

 CUM SĂ REDACTĂM ACTELE NECESARE SOLICITĂRII UNUI LOC DE


MUNCĂ? ( scrisori de prezentare, intenţie şi mulţumire, C.V. )

 CUM SĂ NE PREZENTĂM FAVORABIL LA INTERVIUL DE ANGAJARE ?

 CUM SĂ NEGOCIEM INTELIGENT PENTRU OBŢINEREA SALARIULUI


DORIT ŞI MERITAT?

REFECTEAZĂ !!!
AI AFLAT LUCRURI NOI ŞI UTILE PARCURGĂND ACEST MATERIAL ???

Link-uri utile

... cand cauti un loc de munca


Motoare de cautare:
 www.yahoo.com  www.altavista.com
 www.google.com  www.lycos.com
 www.excite.com  www.hotboot.com
 www.infoseek.com
Motoare de cautare si site-uri utile in limba romana:
 www.top100.ro  www.start.ro
 cauta.ro  www.zealsoft.ro
 www.run.ro  www.click.ro
 www.index.ro  www.ebony.ro

13
 www.now.ro  www.webinfo.ro/munca/mun
 www.sider.ro ca.htm
 www.portal.ro  www.topedge.ro/cerere-
 www.romaniabynet.com oferta
 www.gaseste.com  www.wa.ro/jobs.htm
 www.job.ro  www.jobs2000.go.ro
 www.anunt.ro/job/romanian  www.anunturi-concrete.co.ro
Site-uri specializate pe locuri de munca:
 www.jobs-careers.com  www.careermosaic.com
 www.asia-jobs.com  www.job-hunt.org
 www.hitechcareers.com  www.icdirect.com
 www.ajb.dni.us  www.jobshark.com
 www.careersite.com  www.canadajobs.com
 www.cweb.com  www.selectjobs.com
 www.careercity.com  www.workinfonet.bc.ca
 www.canworknet.ca  www.technoskill.com
 www.kenevacorp.mb.ca  www.theassociatesgroup.co
 www.mediacorp2.com m
 www.positionwatch.com  www.isearch.com
 www.hrdc-drhc.gc.ca  www.canadiancareers.com
 www.monster.com  www.jobnet.com

14
BIBLIOGRAFIE

 Stănescu , Maria Liana – Tehnici de căutare a unui loc de muncă , Institutul de


Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, România
 Un viitor pentru fiecare - ziar despre carieră, anul 1998, Bucureşti
 Un viitor pentru fiecare - ziar despre carieră,nr.7, anul 2000, Bucureşti
 Un viitor pentru fiecare - ziar despre carieră, nr.8, anul 2001, Bucureşti
 Link-uri : cipo-gate..uaic.ro
www.myjob.ro
www.1educat.ro
www.job-consulting.ro
www.utcluj.ro
www.verde.ro

15

S-ar putea să vă placă și