Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ


LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 Cluj-Napoca
Str. Al. Vlahuţă 12-14, Tel. 0264-580615 / 580966,
Fax. 0264-580615
E-Mail : ghibu_cj@yahoo.com

Raport privind activitatea didactică în perioada


11 martie – 3 aprilie 2020

Prof. Ghiţă Valentin


Disciplina: Educaţie muzicală, educaţie artistică
Clasa/clasele: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B,
8C, 8D, 9I, 9S1, 9S2, 10I, 10S1, 10S2, 12S2. La 12S2, denumirea disciplinei este educaţie
artistică

Activitatea didactică la clase1

Clasele: 5A-5F.
Capitolul/subcapitolul: Măsura de 4/4 (săptămâna 24), Tempoul (săptămâna 25),
Nuanţele – intensitate constantă (săptămâna 26). Mijloace și instrumente folosite 2: postare
pe blog, reacţii ale elevilor pe instagram Direct.

Clasele: 6A-6F.
Capitolul/subcapitolul: Contratimpul (săptămâna 24), Noţiuni de forme – generalităţi
– (săptămâna 26). Pentru săptămâna 25 era prevăzută verificarea unităţii de învăţare
aferentă.
Mijloace și instrumente folosite2: postare pe blog, screenshot pe Instagram,
comunicare pe Instagram şi Instagram Direct

Clasele: 7A-7D.

1
Dovezile (poze, fișe rezolvate, capturi de ecran, înregistrări, interacțiuni pe email, înteracțiuni online) se vor
păstra intr-un dosar personal.
2
Ex. Videoconferinta cu tema: termenii regent ai propoziției subordonate subiective, fișe de consolidare cu
tema: formarea statelor medievale românești, secolele XIII-XVIII, mijloacele interne de îmbobățire a vocabularului,
fișe de lucru cu tema etc.
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 Cluj-Napoca
Str. Al. Vlahuţă 12-14, Tel. 0264-580615 / 580966,
Fax. 0264-580615
E-Mail : ghibu_cj@yahoo.com

Capitolul/subcapitolul : Clasicismul – tipuri de lucrări (saptămâna 24), Romantismul


– generalităţi (săptămâna 25), Romantismul – tipuri de lucrări (săptămâna 26).
Mijloace și instrumente folosite2: postare pe blog, screenshot pe Instagram,
comunicare pe Instagram şi Instagram Direct.

Clasele: 8A-8D
Capitolul/subcapitolul: Romantismul – generalităţi (săptămâna 24), Romantismul –
organizări sonore (săptămâna 26); la clasele a opta se merge după programa veche, fapt ce
justifică posibilele suprapuneri cu clasele a şaptea, care studiază după programa nouă.
Mijloace și instrumente folosite: postare pe blog, screenshot pe Instagram, comunicare
pe Instagram şi Instagram Direct.

Clasele: 9I, 9S1


Capitolul/subcapitolul: Barocul – tipuri de lucrări (săptămâna 25; reactualizare)
Mijloace și instrumente folosite: postare pe blog, screenshot pe Instagram, comunicare
pe Instagram şi Instagram Direct.

Clasa: 9S2
Capitolul/subcapitolul: Clasicismul: generalităţi şi organizări sonore (reactualizare;
săptămâna 25). Pentru săptămâna 24 era prevăzută verificare, care va fi perfectată
perioada următoare.
Mijloace și instrumente folosite: postare pe blog, screenshot pe Instagram, comunicare
pe Instagram şi Instagram Direct.
Clasele: 10I, 10S1, 10S2
Capitolul/subcapitolul: Richard Wagner (săptămâna 25).
Mijloace și instrumente folosite: postare pe blog, screenshot pe Instagram, comunicare
pe Instagram şi Instagram Direct.

Clasa: 12S2
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 Cluj-Napoca
Str. Al. Vlahuţă 12-14, Tel. 0264-580615 / 580966,
Fax. 0264-580615
E-Mail : ghibu_cj@yahoo.com

Capitolul/subcapitolul: Maurice Ravel (săptămâna 25), Manuel De Falla (săptămâna


26).
Mijloace și instrumente folosite: postare pe blog, screenshot pe Instagram, comunicare
pe Instagram şi Instagram Direct.

Pentru săptămâna 27 era prevăzută o verificare la toate clasele, activitate care va fi


perfectată în perioada următoare.

Data întocmirii: 20.04.2020


Semnătura……