Sunteți pe pagina 1din 2

Stimata comisie ma numesc Vaida Daniel Flaviu student masterand in cadrul facultati de

Protectia mediului programul de studiu valorificarea durabilă a resurselor pădurii , va prezint


disertatia cu titlul Studiul privind optimizarea folosirii masinilor si echipamentelor in
silvicultura

Importanța mecanizării tuturor proceselor de producție din silvicultură este subliniată în


toate documentele care se referă la dezvoltarea silviculturii în România, la ridicarea acesteia la
un nivel tehnic și economic corespunzător unei silviculturi moderne, astfel încât prin folosirea
celor mai perfecționate mașini și instalații silvice să se asigure creșterea productivității muncii
silvice, care să facă posibilă reducerea ponderii populației în silvicultură la circa 10-15%, în
condițiile sporirii de circa 3 ori a volumului producției silvice globale.

Mecanizarea completă a lucrărilor silvice este o condiție hotărâtoare la valorificarea


potențialului biologic al arborilor, a introducerii unor tehnologii noi, a industrializării silvice, a
ușurării muncii fizice, a sporirii considerabile a productivității muncii și a reducerii substanțiale a
cheltuielilor de producție,pentru atingerea parametrilor stabiliți privind dezvoltarea silviculturii.

Masini pt lucrarile solului - pluguri, grape, cultivatoare,tavalugi, masini de sapat gropi,


masini de semanat,

Masini pt combaterea bolilor si daunatorilor - masini si aparate pt prafuit, masini


combinate pt prafuit si stropit, masini si echipamente pt tratarea semintelor, masini si
echipamente pt dezinfectia si dezinsectia constructiilor silvice si a solului,

STOCAREA MASINILOR SI UTILAJELOR

Prin destinația lor mașinile și instalațiile silvice au perioade de funcționare în exploatare destul
de minime între 3% și 40% din numărul de zile lucrătoare ale unui an. Operațiile principale
comune care se execută la stocarea mașinilor și instalațiilor silvice se referă la curățarea de praf,
pămâmt și resturi vegetale după care mașinile se spală pe platformă sau pe rampa de spălare cu
apă sub presiune.

Optimizarea folosirii în exploatare a agregatelor silvice formate corect contribuie la


reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor specifice de combustibil și materiale și a
necesarului de forță de muncă
CONCLUZII

1. În procesul de producție silvică în care se folosesc mașini și echipamente este necesar să


se respecte cerințele ergonomice în scopul asigurării desfășurării normale și apărării
sănătății personalului utilizat.
2. Muncitorii folosiți pentru mașinile și echipamentele silvice trebuie aleși pentru ca
atitudinile, temperamentul, caracterul și psihologia să corespundă muncii efectuate.
3. Respectând cerințele ergonomice în exploatarea mașinilor și echipamentelor silvice se
asigură sănătatea oamenilor și o producțivitate maximă a muncii.
4. Folosirea mașinilor și echipamentelor în procesele de producție din silvicultură au
drept scop creșterea productivității muncii, realizarea posibilității de executare a
lucrărilor la termenul optim contribuind la obținerea unor producții sporite și de
calitate la un cost redus.
5. Extinderea mecanizării în silvicultură este condiționată și de utilizarea factorilor care
concură la creșterea productivității în silvicultură (îngrășăminte, erbicide, irigații) pentru
a mări eficiența economică a folosirii acesteia ( mecanizării).
6. Mașinile și echipamentele folosite în mecanizarea lucrărilor silvice trebuie să corespundă
constructiv funcțional, energetic din punct de vedere al exploatării și protecției muncii.
7. Silvicultura modernă nu se poate concepe fără mecanizarea totală sau măcar parțială a
lucrărilor silvice.
8. Recomand ca sistemul de mașini și echipamente să fie perfecționat continuu,
corespunzător dezvoltării rapide al tehnicii și științei având în vedere continua
înlocuire a tehnicii și tehnologiei vechi cu tehnica și tehnologia modernă și
mecanizarea operațiilor încă nemecanizate
9. Pentru ca amortismentul unei mașini sau al unui echipament să fie cât mai redus este
necesar ca prețurile utilajelor să fie cât mai mici, capacitatea de lucru cât mai mare și o
durată cât mai lungă de viață.