Sunteți pe pagina 1din 4

LEGUMICULTURĂ

CTI

OG
BLI
FIE
SE

RA

LE

BI
BAICU, T. (1989) - Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor în horticultură.
Rev.Prod.veg. - Hortic., nr.3, Bucureşti.
BAJURIAN, G., ŢURCANU I. (1980) - Culturi condimentare şi legumicole puţin
răspândite. Chişinău, „Cartea Moldovenească”.
BARBIER, R. (1970) - Producerea şi controlul seminţelor şi materialului săditor.
CIDAS, Traducere Nr.7, Bucureşti.
BĂLAŞA, M. (1973) - Legumicultura. Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
BECKER-DILLIGEN (1956) - Handbuch des gesamten Gemüsbaues. P. Parey
Verlag. Berlin-Hamburg.
BORLAN, Z. şi colab.(1995) - ~ngrăşăminte simple şi complexe foliare. Edit. Ceres,
Bucureşti.
BURZO, I. şi colab. (1984) - ~ndrumător tehnic pentru dirijarea factorilor de
păstrare în depozitele de legume şi fructe. Edit. Tehnică, Bucureşti.
BUTNARIU, H. şi colab (1992) - Legumicultura. Edit. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
CALCATIN, N., HOMUTESCU, Vl. (1964) - Curs de legumicultură. Centrul de
multiplicare, Institutul Agronomic Iaşi.
CEAUŞESCU, I. şi colab. (1980) - Legumicultură generală şi specială. Edit.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
CEAUŞESCU, I. şi colab. (1984) - Legumicultură generală şi specială. Edit.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
CHAUX, CL., FOURY, CL. (1994) - Productions légumiéres. Lavoisier TEC/DOC,
Paris.
COSTACHE, M., ROMAN, T. (1998) - Ghid pentru recunoaşterea şi combaterea
agenţilor patogeni şi a dăunătorilor la legume. Edit. Ceres, Bucureşti.
CROITORU, FLORICA şi colab. (1988) - Biostimulatorii şi influenţa acestora în
cultura legumelor. Ministerul Agriculturii, Bucureşti.
DASKALOV, N. S. i dr. (1965) - Zelenciukoproizvodstvo. Zemizdat, Sofia.
DAVIDESCU, VELICICA, DAVIDESCU, D. (1975) - Fertilizarea în sere şi
solarii. M.A.I.A., Bucureşti.
DAVIDESCU, D., DAVIDESCU, VELICICA (1981) - Agrochimie modernă. Edit.
Academiei RSR, Bucureşti.
N.T. STAN, T.N. STAN

DAVIDESCU, D., DAVIDESCU, VELICICA (1992) - Agrochimie horticolă. Editura


Academiei Române, Bucureşti.
DUMITRESCU, M. (1975) - Erbicide folosite în cultura legumelor. M.A.I..,
Bucureşti.
DUMITRESCU, M. şi colab. (1977) - Tehnologia producerii seminţelor şi a
materialului săditor la plantele legumicole. Edit. Ceres, Bucureşti.
DUMITRESCU, M. şi colab. (1998) - Producerea legumelor. Artprint, Bucureşti.
GHENKOV, GH., MURTAZOV, T., MINKOV, IL. (1974) - Zelenciukoproizvodstvo.
Zemizdat, Sofia.
GHERGHI, A.şi colab. (1984) - Tehnologia de valorificare a produselor horticole în
stare proaspătă. ~ndrumări tehnice, nr.57, Bucureşti.
GHERGHI, A. (1996) - Care este perspectiva serelor din România. Revista
Hortinform, nr.8, Bucureşti.
GRUMEZA, N. şi colab. (1969) - Irigarea culturilor legumicole. Edit. Agrosilvică,
Bucureşti.
HERA, C., BORLAN, Z. (1975) - Ghid pentru alcătuirea planurilor de fertilizare.
Edit. Ceres, Bucureşti.
ILIE, GH. şi colab. (1988) - Noi aspecte tehnologice privind cultura legumelor în
sere. Revista Producţia vegetală Horticolă, nr.10, Bucureşti.
INDREA, D. (1974) - Curs de legumicultură. Atelierele de material didactic Institutul
Agronomic Cluj.
INDREA, D., APAHIDEAN, S.AL. (1995)- Ghid practic pentru cultura legumelor.
Edit. Ceres, Bucureşti.
INDREA, D., APAHIDEAN, S.AL. (1997) - Cultura legumelor timpurii. Edit. Ceres,
Bucureşti.
IORDĂCHESCU, C. şi colab. (1984) - Valorificarea tomatelor în stare proaspătă.
Edit. Rev.agricole, Bucureşti.
KUPERMAN, G.M. (1962) - Biologhiceskii kontroli v seliskom hoziaistve. Izd. Mosk.
Univ.
MĂNESCU,B., MAIER, L. (1966) - Utilizarea unor noi tipuri economice de
răsadniţe şi înmulţitoare. Redacţia Rev.agricole, Bucureşti.
MĂNESCU, B., CRĂCIUN,V. (1968) - Aspecte din legumicultura Italiei. Edit. Agro-
Silvică, Bucureşti.
MĂNESCU,B. (1972) - Culturi forţate de legume. Edit. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
MĂNESCU, B. şi colab. (1977) - Microclimatul în sere. Edit. Ceres, Bucureşti.
MAIER, I. şi colab. (1961) - Cultura legumelor în sere şi răsadniţe. Edit. Agrosilvică,
Bucureşti.
LEGUMICULTURĂ

MAIER, I. (1969) - Cultura legumelor. Edit. Agrosilvică, Bucureşti.


MARINESCU, A. (1981) - Mecanizarea lucrărilor în culturi agricole protejate. Edit.
Ceres, Bucureşti.
MARINESCU, A. (1986) - Mecanizarea lucrărilor în sere, solarii şi ciupercării. Edit.
Ceres, Bucureşti.
MARINESCU, A. (1989) - Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor în
cultura legumelor de câmp. Edit. Ceres, Bucureşti.
MARINESCU, GH. şi colab. (1986) - Bolile plantelor legumicole. Edit. Ceres,
Bucureşti.
MARKOV, V.M., HAEV, M.K. (1953) - Ovoşcevodstvo. Selihozgiz, Moskva.
MATEESCU, N. (1965)- Cartea cultivatorului de ciuperci. Edit. Agrosilvică,
Bucureşti.
MATEESCU, N. şi colab.(1975) - Tehnologia culturii ciupercilor. Edit. Ceres,
Bucureşti.
MAXWELL, B. (1959) - Commercial hidroponica. Bendon Books, Johanesburg.
MIHALACHE, M. şi colab. (1985) - Ghid pentru meseria de legumicultor. Edit.
Ceres, Bucureşti.
MUREŞAN,T. şi colab. (1986) - Producerea şi controlul calităţii seminţelor agricole.
Edit. Ceres, Bucureşti.
MURTAZOV, T., i dr. (1975) - Oranjerino zelenciukoproizvodstvo. Izd., Hr. G.
Danov, Plovdiv.
MURTAZOV, T., i dr. (1984) - Zelenciukoproizvodstvo săs selekţia i
semeproizvodstvo. Izd., Hr.G. Danov, Plovdiv.
NEAGU, M. (1979) - Ameliorarea plantelor horticole. Edit. Ceres, Bucureşti.
PANĂ, S., PANĂ,VIORICA (1983) - Economisirea consumului de energie în
agricultură prin rotaţia culturilor. Producţia vegetală, Cereale şi plante tehnice,
nr.4, Bucureşti.
PLEŞCA, T. (1982) - Contribuţii privind îmbunătăţirea elementelor de structură şi
funcţionale ale serelor industriale. Teză de doctorat. Institutul Politehnic Iaşi.
POPESCU, V. (1996) - Legumicultură. Vol.I. Edit. Ceres, Bucureşti.
RAICU, CRISTINA (1984) - Tehnologia combaterii bolilor la legume. Edit. Ceres,
Bucureşti.
RĂDUICĂ, ST. şi colab.(1988) - Producerea răsadurilor de legume în condiţiile
reducerii consumurilor energetice. A.S.A.S.-I.C.L.F. Vidra, Bucureşti.
STAN, N. (1975) - Studiul diferenţierii mugurilor floriferi la tomate. Teză de doctorat.
Institutul Agronomic Bucureşti.
STAN, N. şi colab. (1980) - Influenţa sistemelor de conducere şi tăiere asupra
producţiei la castraveţii de seră. Rev.Cercet.agr. în Moldova, vol.1, Iaşi.
N.T. STAN, T.N. STAN

STAN, N.şi colab. (1980) - Măsuri tehnologice privind producerea răsadurilor de


tomate (timpurii şi de vară) pentru culturi în câmp, prin eliminarea consumului
de combustibil şi biocombustibil. Rev. Horticultura, nr.11, Bucureşti.
STAN, N., STOIAN, L. (1981) - Posibilităţi de reducere a consumurilor energetice în
legumicultură. Rev.Cercet.agr.în Moldova, vol.1, Iaşi.
STAN, N. şi colab.(1986) - Cercetări privind influenţa procainei asupra producţiei de
tomate cultivate în seră în condiţiile raţionalizării consumului de energie
termică. Rev. Cercet.agr. în Moldova, vol.3, Iaşi.
STAN, N. (1992) - Legumicultură generală. Vol.I şi II. Centrul de multiplicare,
Institutul Agronomic Iaşi.
STAN, N. (1993) - Tehnologia cultivării legumelor. Vol.I, Centrul de multiplicare,
Universitatea Agronomică Iaşi.
STAN, N. (1994) - Tehnologia cultivării legumelor. Vol.II, Centrul de multiplicare,
Universitatea Agronomică Iaşi.
ŞANDRU, I. (1996) - Protejarea culturilor agricole cu ajutorul pesticidelor. Edit.
Helicon, Timişoara.
ŞTEFAN, N. (1967) - Aspecte din legumicultură S.U.A., Edit. Agrosilvică, Bucureşti.
TOMA, D. (1983) - Posibilităţi de utilizare a surselor de energie (neconvenţionale) în
agricultură. Rev.Producţia Vegetală-Mecanizarea agriculturii, nr.4, Bucureşti.
VOINEA, M. şi colab. (1977) - Criterii pentru zonarea legumiculturii. Edit. Ceres,
Bucureşti.
VOICAN, V. (1984) - Răsadniţe şi solarii . Edit. Ceres, Bucureşti.
VOICAN, V., LĂCĂTUŞ, V. (1998) - Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii.
Edit. Ceres, Bucureşti.
x x x (1984) - Tehnologia culturii principalelor legume de câmp. MAIA, CLF, ICLF,
Bucureşti.
x x x (1981-1984) - Tehnologiile culturii legumelor în sere. MAIA, Bucureşti.
x x x (1981-1984) - Tehnologiile culturii legumelor în solarii. MAIA, Bucureşti.
x x x (1985) - Seminţe pentru însămânţat. Colecţie de standarde şi norme tehnice. Edit.
Tehnică, MAIA, Bucureşti.
x x x (1998) - Legislaţia seminţei şi materialului săditor în România. MAIA,
Bucureşti.