Sunteți pe pagina 1din 7

FISA DE POST

Denumirea postului de munca:

Pozitia in COR:

Obiectivele specifice ale activitatii de munca: recrutare si selectie de personal

Integrarea in structura organizatorica:

Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizatiei :

 Postul imediat superior: manager general


 Postul imediat inferior: recrutor asistent
 Subordonari :
Are in subordine: recrutor asistent
Este inlocuit de: nu e cazul
Inlocuieste pe: managerul general in relatia cu clientii si furnizorii

Relatiile de munca:

 Ierarhice: manager general


 Functionale: compania-client
 De reprezentare: companii-client, furnizori

Responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca

a. Responsabilitati

 In raport cu ceilalti angajati ai firmei:


 Planificarea activitatii subordonatilor si a propriei activitati
 Supervizarea activitatii subordonatilor
 Evaluarea activitatii subordonatilor
 Oferirea de rapoarte de activitate periodice catre management

 In raport cu compania-client:
 Realizarea profilului candidatului dorit
 Recrutare si selectie de personal
 Mentinerea legaturii cu compania-client

 In raport cu candidatii:
 Respectarea intimitatii candidatului
 Oferirea de informatii corecte si complete in timpul procesului de selectie

 In raport cu produsele muncii:


 Constiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de indeplinit
 Pastrarea confidentialitatii rezultatelor obtinute si a informatiilor detinute cu
privire la candidati si la companiile-client
 Pastrarea spiritului stiintific in realizarea sarcinilor aferente postului

 In raport cu metodele folosite/instrumentarul utilizat:


 Adecvarea instrumentelor utilizate la cerintele clientului si la profilul postului
 Utilizarea instrumentelor si a metodelor cu fundamentare stiintifica
 Informarea continua cu privire la oferta de teste psihologice, tehnici de selectie
 Specializare continua in utilizarea instrumentarului adecvat

b. Sarcini si activitati specifice postului de munca

Sarcini si activitati specifice ce tin de procesul de recrutare si selectie:


1. Ofera o imagine realista a postului de munca disponibil:
 Obtine de la compania-client informatii relevante legate de profilul de
activitate si postul liber
 Redacteaza adecvat anuntul de munca
 Informeaza candidatul cu privire la caracteristicile firmei-client si ale postului
oferit
2. Analizeaza profilul candidatului dorit, in functie de calitatea fisei de post existente,
realizeaza o analiza a muncii in scopul identificarii criteriilor si a predictorilor de performanta
pentru respectivul post.
3. Posteaza anuntul:
 Redacteaza anuntul
 Alege modalitatea de a face public anuntul
 Posteaza anuntul
4. Selecteaza CV-urile:
 Colecteaza CV-urile candidatilor
 Respinge candidatii ale caror CV-uri nu corespund criteriilor stabilite anterior
 Informeaza candidatii respinsi
 Programeaza pentru interviu candidatii selectati in urma CV-ului
5. Deruleaza interviuri:
 Construieste ghidul de interviu
 Intervieveaza candidatii conform unui program prestabilit
6. Aplica baterii de teste/ ofera probe practice:
 Programeaza candidatii selectati in urma interviului
 Testeaza candidatii dupa un program prestabilit
7. Verifica referintele candidatilor selectati in urma testarii psihologice:
 Contacteaza telefonic persoanele de referinta ale candidatilor
8. Construieste lista finala a candidatilor propusi pentru post (3 candidati):
 Analizeaza toate informatiile detinute despre candidati
 Elaboreaza raportul ce va fi predat companiei-client, in care apar profilele
candidatilor propusi
9. Pune in legatura candidatii finali cu compania-client:
 Programeaza o intalnire intre reprezentanti ai companiei-client si candidatii finali
 Informeaza candidatii cu privire la intalnirea cu compania-client
 Insoteste candidatii la intalnire

Competentele postului de munca:

 Planificare, monitorizare si evaluare


 Gestionare resurse si personal
 Proceduri, metode, instrumente caracteristice evaluarii comportamentului
uman

Contextul muncii:
Relatiile interpersonale:

Comunicarea:
 Formalitatea: comunicare formala si informala, in interiorul organizatiei (cu
ceilalti angajati) si in afara acesteia (prin intermediul reprezentarii ei in fata
clientilor, a furnizorilor, firmelor partenere sau a oficialitatilor)
 Metoda: fata in fata, telefonic, prin e-mail, in scris
 Obiectivitatea: baze de date si informatie subiectiva in egala masura
 Frecventa: ridicata
 Intimitatea: comunicarea informatiilor poate fi monitorizata de catre compania-
client si de catre superiorul imediat

Tipuri ale relatiilor de rol solicitate:


 De planificare, coordonare si supervizare a activitatii: planificarea activitatii
proprii si a subordonatilor impreuna cu managerul general, coordonarea
activitatilor de recrutare si selectie, supervizarea desfasurarii procesului de
recrutare si selectie

Responsabilitatea pentru altii: responsabilitate pentru performanta subordonatilor in fata


managerului
Contacte conflictuale cu altii: relatii tensionate cu anumiti candidati/ companii-client

Conditiile fizice ale muncii:


 Postul de munca: munca de birou si de teren (pentru mentinerea unei legaturi
optime cu compania-client)
 Conditiile de mediu: nivel redus de zgomot sau conditii distractoare
 Solicitarile postului de munca: mentinerea unei pozitii sezande, utilizarea
frecventa a calculatorului, imbracaminte adecvata
 Orar: flexibil, cu un minim zilnic de 8 ore; posibilitatea efectuarii de ore
suplimentare
Caracteristicile structurale ale locului de munca:
 Criticabilitatea postului: impact ridicat al deciziilor fata de angajati, compania-
client si propria companie; un nivel ridicat de libertate in luarea deciziilor ce tin
de procesul de recrutare si selectie si de activitatea subalternilor
 Rutina vs provocarea muncii:
- Nivel mediu de prezenta al evenimentelor necontrolate ce pot
impiedica desfasurarea activitatii
- Nivel mediu de automatizare a muncii
- Nivel mediu de definire si comunicare a sarcinilor si obiectivelor
postului
- Nivel ridicat de atentie la detaliile ce tin de aplicarea de
proceduri/instrumente, intocmirea de rapoarte
- Nivel mediu de monotonie
- Nivel scazut de structurare a muncii: angajatul are libertatea de a-si
stabili obiective, de a-si planifica activitatea
 Ritm si planificare:
- Nivel ridicat de prezenta a termenelor limita
- Nivel ridicat de controlabilitate a intreruperilor ce apar in procesul
muncii

Cerintele psihologice ale postului de munca

Cunostinte:
 Administrare si management: cunostinte despre principii de afaceri si
management implicate in planificarea strategiei, alocarea resurselor, modelarea
resurselor umane, tehnici de leadership, coordonarea oamenilor si a resurselor
 Personal si resurse umane: cunostinte despre principii si proceduri de recrutare
de personal, selectie, training, compesatii si beneficii, relatii de munca si
negociere, sisteme de informare a personalului
 Limba romana: cunostinte despre structura si continutul limbii romane incluzand
intelegerea si scrierea cuvintelor, reguli de compunere si de gramatica
 Comunicare si media: cunostinte despre productiile media si comunicare.
Include metode alternative de informare media scrisa, orala si vizuala
 Servicii orientate spre client: cunostinte despre principii si procese pentru a
customiza si personaliza serviciile (include evaluarea necesitatilor clientului,
atingerea standardelor de calitate al serviciilor oferite, evaluarea satisfactiei
clientului).
 Vanzari si marketing: cunosinte despre perincipii si metode de expunere,
promovare si vanzare a serviciilor
 Psihologie: cunostinte despre comportamentul uman si perfomanta, diferente
interindividuale (abilitati, personalitate, interese), invatare si motivare, metode
psihologice de cercetare, evaluarea comportamentului.

Deprinderi:
 Intelegerea textelor: intelegerea frazelor si paragrafelor scrise in cadrul
documentelor legate de munca
 Managementul timpului: gestionarea propriului timp si a celorlalti

 De scriere: comunicare eficienta in scris, adaptata la nevoile auditoriului


 Evaluarea alternativelor si luare a deciziilor: luarea in considerare costurile si
beneficiile demararii actiunilor pentru a o alege pe cea mai potrivita
 Gandirea critica: utilizarea logicii si a rationamentului pentru a identifica
punctele tari si punctele slabe ale unor solutii alternative, concluzii sau abordari
ale situatiilor problema
 Managementul resurselor de personal: motivare, dezvolare si directionare a
activiatatii angajatiilor, identificarea celor mai potrivite persoane pentru post
 Persuasiune: determinarea schimbarii gandurilor si a comportamentului
celorlalti
 Invatarea activa: intelegerea implicatiilor informatiei noi asupra proceselor
decizionale si de rezolvare de problem, atat cele curente, cat si cele viitoare
 Monitorizare: monitorizarea si evaluarea propriei activitati si a celorlati cu
scopul de a adduce imbunatatiri si de a corecta active
 Rezolvarea problemelor complexe: identifica problemele complexe si
verificarea informatiilor relationate cu acestea pentru a dezvolta, evalua
optiunile si pentru a implementa solutii
 Coordonare: adaptarea propriilor actiuni in relatie cu actiunile celorlalti

Aptitudini:
 Intelegere verbala: capacitatea de a intelege informatii si idei prezentate oral
sau scris
 Intelegerea informatiilor scrise: aptitudinea de a citi si de a intelege informatii si
idei prezentate in scris
 Exprimare orala: aptitudinea de a comunica verbal informatii si idei astfel incat
sa se faca inteles de ceilalti
 Exprimare scrisa: aptitudinea de a comunica in scris informatii si idei asfel incat
sa se faca inteles de ceilalti
 Fluenta ideilor: aptitudinea de a veni cu un numar de idei despre o tema data.
Accentul este pus pe numarul de idei produse in detrimental calitatii
 Originalitate: aptitudinea de a veni cu idei neobisnuite sau inteligente cu privire
la o tema sau situatie data sau de a dezvolta modalitati creative de a rezolva o
problema
 Sensibilitatea la problema: aptitudinea de a spune cand ceva este gresit sau este
probabil sa mearga prost. Accentul este pus pe recunoasterea problemei
 Rationament deductiv: capacitatea de a aplica reguli generale la cazuri specifice
pentru a ajunge la raspunsuri logice.
 Rationament inductiv: aptitudinea de a combina informatii separate sau
raspunsuri specific la probleme, pentru a forma reguli generale sau concluzii
 Ordonarea informatilor: capaciatea de a urma corect o regula data sau un set de
reguli pentru a aranja actiuni sau lucruri
 Rationament matematic: aptitudinea de a intelege si a organiza o problema si de
a selecta o metoda matematica pentru a o rezolva
 Rationament numeric: capacitatea de a aduna, scadea, multiplica sau imarti
corect
 Memorizare: aptitudinea de a-ti reaminti informatii
 Atentia selectiva: aptitudinea de a se concentra si de a nu fi distras in timpul
realizarii unei sarcini de-a lungul unei perioade de timp
 Claritatea vorbirii: aptitudinea de a vorbi clar astfel incat alte persoane sa poata
intelege mesajul transmis

Interese:

 Caracter social: ocupatiile cu caracter social implica in mod frecvent


desfasurarea activitatii, comunicarea impreuna cu alte persoane
 Caracter investigativ: ocupatiile cu caracter investigativ presupun in mod
frecvent lucrul cu idei si necesita un efort cognitiv sustinut. Pot sa implice
identificarea factorilor si rezolvarea mentala de probleme
 Caracter conventional: ocupatiile cu caracter conventional presupun proceduri
de rutina ce includ analiza unor seturi de date, lucru cu detalii

Stilul de munca:

 Integritate - postul necesita onestitate si moralitate

 Atentia la detaliu – postul necesita atentie la detalii si meticulozitate in sarcini

 Cooperare – postul necesita sa fi placut cu ceilalti si sa dispui de o atitudine


cooperativa

 Incredere – postul necesita sa fii de incredere, sa indeplinesti obligatiile

 Interes pentru ceilalti – postul necesita sa fi sensibil fata de nevoile si


sentimentele celorlalti si sa fi de ajutor si intelegator

 Independenta – dezvoltarea unui mod personal de a face lucrurile, autoghidare cu


putina sau fara supraveghere

 Auto control – postul necesita mentinerea calmului, controlul furiei, evitarea


comportamentelor agresive, chiar si in situatii foarte dificile
 Toleranta la stres – acceptarea criticismului si stapanirea calma si eficace a
situatiilor stresante

 Leadership – placerea de a conduce de a-ti asuma responsabilitatea, de a oferi


opinii si directive

 Persistenta – postul necesita persistent in fata obstacolelor

 Efort/realizare – stabilirea si mentinerea scopurilor personale si exercitarea


efortului in a le indeplini

Valori ale muncii:

 Suport - ocupatiile care satisfac aceasta valoare a muncii ofera management


suportiv care se regaseste in spatele angajatilor. Nevoile corespunzatoare:
politica companiei, supraveghere: relatii umane si supraveghere: tehnice

 Realizare - ocupatiile care satisfac aceasta valoare sunt orientate pe rezultate si


permit angajatiilor sa-si foloseasca cele mai bune calitati, oferindu-le sentimentul
de implinire

 Conditiile muncii - ocupatiile care satisfac aceasta valoare ofera securitate


muncii si conditii bune de munca. Nevoile corespunzatoare sunt: activitatea,
compensarea, independenta, securitatea, varietatea si conditiile muncii

 Independenta - ocupatiile care satisfac aceasta valoare a muncii permit


angajatiilor sa lucreze la propriile lor decizii. Aceste nevoi sunt: creativitatea,
responsabilitatea, autonomia

 Relatiile - ocupatiile care satisfac aceasta valoare a muncii permit angajatiilor sa


furnizeze servicii altora si sa lucreze cu ceilalti angajati intr-un mediu prietenesc,
necompetitiv

 Recunoastere - ocupatiile care satisfac aceasta valoare ofera avansare, potential


de leadership, si sunt considerate de prestigiu. Nevoi corespunzatoare: avansare,
autoritate, recunoastere si status social

Pregairea necesara postului de munca:

 De baza: studii superioare in domeniul psihologiei

 De specialitate: psihologie

 Cursuri speciale: cursuri de perfectionare, acreditate de Colegiul Psihologilor

Salariul si conditii de promovare: nu este cazul

S-ar putea să vă placă și