Sunteți pe pagina 1din 1

Pag Ina 2sa A D E VERUL gineri 15 genie 1934

5.000 lei premil


MARELE CONCURS CALEIDOSCOPUL VIETH INTELECTUALE Comedia urnaná
Un, pariu curios
LITERE, STUNT:A, ARTA
secretie le aproape o de gland&
DE SAN PRIN CORESPONDENTA Doinnig John Tirrel. Care, e 6 mfd putea addoga chiar caA_
glee e care deCi are predispaiaili
milenare pentru spleen", u inde- statarea de top CunoscuM, ed la
ed /110) agrementese viaia cu. an pubertate ennui Id schimM vocea,
Vor fi mantra' la aced concurs a. 13107xlie 41,..Aseirliori sedh pad./ original. A pus Miriam cd -Ca are o perioadd vigugeald
partkipan#L lacdforii cart vor
reoll nstituted Warburg" un an (tiara n'are sd vorbeased si apoi Mind. fixat la un ton mai
tos. FeriOndenta se observd in la alte
reall nil lnitngd redactla, vor lop
pdtli In mod evil prendul de 3.000
Cei cari vor pierde patilda, oar
fi prendati ',antra muldrile Immen-
se Nude, iar metal incdtordor vor
CONCURSUL 12E'5A10
al darului
ADEVERUL"
In memoria lui Vasile P5rvalt
Sub aceöt Wu o apArut de curtind
na frumos volum euprineand Audit
-- "lmulat
Pietitutul
cla) Ram-
la Londra
Warblire"
fi blblUated, Installtalui, o
burg
2 o Iscrare dr o adralroblIA 11-1 biblloted destInate, istoriel
note, estate& 0 dairilifice aduchnd Sahel mrime, au foot mutate la
n'are ea veal pe Mment,
inn lain war ri putut (magina
rticiodald posibilltatea unei Scemo-
mura abstioente. Pesten Sel englee
inset, care, or) de cdte or) sorbeote
sau se uild la un semen, in special
Wady: la coroSal de +motto, de
pilad, la care apogeul mores se
manifesta printrim ebetec violent,
co gi la cerbii care bonalluesc Spa-
Oaf aceleasi imprejurdri, oi ca (I
&Opt Ineurajare o HON No. 110 vorlate de ((Meanie, arts, istorie0 un ornaglli demo de militated, 0- Londra si. depind acorn de Culver- de altd nationalitate, face impre- pdsdr)te cdeltdloare, care (Ruin Mai
menlinne din parted Fieriest.

Rispans la reutarea
Mutarea redaepei
filozolle, etc., pc) care asociatia ad-
denda Vasile PArvan" fogtIlor
membd ai odalei romane din Roma,
il Iodine menioriel Inefaatulul
arheolog Il ganditor mire a fret
sited. de meta. Biblloteca ose 70
de inn de vo ume.
001 este considerate, IRMA.
Anglia n'a distat pane, sCuan
instltut asemAnlitor Module..
In sibil, dar.
sia cd isi ca/cd un asemenea pa-
rtu, faptul Po Oral nu mime! Pe-
cigar noon
Ceiace era de aoteptat, s'a imph-
nit: amnia Tirrell a cdstigat pa-
intensiv simfonice in firm° pd.
mdvarei
Neer. este fund mai propmo
pentru ineditatie, Omul °fled este
inclined, Mee. Este Nitta Meat-
Iota, de p110 o male a bibliote- Mid o simultaneltate absolute.
cetitorilor Vasile Plirvan.
01. Jeanne un redactor at tut Ob-
l. Ered od, dacd in conditille rd-
mdoagului ar figura libertatea de a Proltii care tac au reputatie de ft.
Lucrarea es/Remand peste 320 de server" (no. dela 10 Lintel, ita cal's losofi, iar lilosofii discursid si re-
E, Beldame (2) 31... 018-117. 32. DII pagint marl 01 numeroase planse, lima foot-ball sau golf, limes) nu
-e3. C. Motsesint 093 41_ Re4Nbl. 43. Numeir se meta cum dilute 0 medicine ar risca sd tie su asemenea pad. tori sunt minirromief
110-614. Marcel 131menzon (9) 26.. slohnge 1501510 colaborarea mud lean demoltat din magie. IntrOm 115051 engleaului Tirrell
mode de elevi,, malted. el admire- Ba shier o parte dintre englezi
b7-b6. 27. Ce5)08 ei dace 57Ne6. 28. colt Vecin aunt cesdie despre reli- (O-o nimpasers severitate dead( nangam, este demoralicant. Deed
Tal-67. M. Che fner (13) 43... 58--(0. tool atAl din lark eat 0 dln strei- gie campanile. Intr's Men seclte un encl. a biebunit tdednel
44. 014-0. Dt16-e6+. 45. 110-54. I. netate al regretatuad invMat si restnielie, din higiend ai epuralie
avem enctolopedille, ma cum s'au spirituald. ldndu-se an, darted nu mai
Constant)nesm (16) 43... 1655-50 44. 42 No de ordlne M. la tamaIn o serle de shoal, unele 00100101 dole Aristot Pena 10 Boo- putem MddIduf vOm scelpa de
-M. Mond Elm (17) 36... TO-h7 37, Informatia insd ne spune cd a-
P44-95, S. lAvian (38) 35._ Re7-d6. 36.
din ele deosebit de lmportante le. Ulnae e begat& de reltologie, a- ced viola nu prea emedienal, vorbe nici de cement. II/seamed
11/2-e3. D. Lewin (N) 28... c14-43. 22. N. B. Particlzemtil surd In Mad, de o ample, introduced mezdouel de psthologie si antropo- Sum"( cc a cdotigat, a inebunit. Ve- di suntem iremediabil conrupri e
a2-61. M. acmes (51) 29... Te83007. 30. rugati sfi mentioneze pe bibliografich el de articole privito- Ingle el Oats de arte". idea este totusi incomplectd. Pen- ra trebue ad trdim in societate,
0X91, Td8-61+. 31. /1131-h2, Vd1-01 are la aspectele diverse ale per- Institutul Warburg a fost 5111101 tru u,, englee ear fi putut tot aga dime e o mare desnddelde.
82. Del-dl. X. Domino. (61) 23.. boned de inai jos, abet mu. sohalitAlll III Vaslie Proom, se pot din Hamburg la Londra, din eada de sine ad inebuneased din canal --Delreostene Botez
De3X0 +. 24. 02-ca. P. Pane, d (72; Emma, cet si numerul de sernnala din (Morales] lucresil stm reginulul ha Hailer. cd incepea ad vorbIld l reintra
36... De5-555.6, 87. 542-02. 254 Vol-
(delve OD 23... Dhl-g7. 24. C(13-e5. ordine, dar nmi ales nu. dale tour (lament de otiMiA, streint Primal Aar oarecum In normal. pand Yanal
T. Flanboli 22,.. Rg8X18. 29. fe-f(1. meted fieserei muteri la ea J. Cadman, (Pals), P. Pod, mongol era menfinut in stare obionuild
Sohafer (13e) 32... Dba,,b2m. 93. lad care se refer& in resumes. 01301 %Strasburg), P. Orsi (Sams-
za), M. Dolla Corto (Pompei), G. Mongolti n'au avUt pane, in pre- prin tensitmea noUldlii lie care o
dia 0 care-I apdra de banal si de Contestalia in jurul ale-
XbI. St dark 53X15 34. 7033013. mut. zent ziarele lor, es.), ce forraeazA 'scald. Duna aceia insd, rein-
major Barba Ills) 8,.. M-061. Ce2-0, P Stevens (Roma), G. De Sanctls
(Roma), It FocIllon (Paris), o a. el una din pricirille Mapped( matu-
nun&
....11
Dan Climorghia (IO2) 20... Dd-c5+.21, rea in normal is'a perat fa- gerilor
Tokt-M. It. lanoval gaol) 28... 135-30. Dintre eolabOratorli romeni Mena rate in care MOM. In provincia ' nu a Mai ?Jobe od reeiste,
23. e5-el. M. Modes= (158) 26... T42 FARMACIILE DE SERVICIU Mamie d-lor C. Balmue, St. See- Chingan s'a areal IS prezent o edi- T inebunirea din canoe Id-
-45, 27. 101-ol. Mule Solomon (200) ded', I. Blam, Oh. I. BrAtienu, Al. tor& care va scoate prima Mar in Cuero 60 a Madre, pare d ea Coin-
511- Tes-ge, 28. A. kliMosa
Busuldeam, ' e limbo mongol*" am eb, rnongolli vox prehensibild, inai ales pantile men-. Buouregi
Ma) 28... h7-116. 27. 10-114. Flut. toa- IN NOAFTSA ((DE 14 Itlielt 1514 VI. Dumitreflm, Gr.
area posibilitatea a se Initia asu- Whey; noastrd. Cunotiotem dog,
lar 031POP (243) 13_ 03-6. 14. 053-44. Dr. Ai. leihaloviot, ealea Calatradlor 34 FlOresm, G. rotate, AI. Mares, Ca, pra evenireentelor tel 115055 lor pro- fiecare not desalt oanteni, si In fala contenciosalut
N. Gbhor (247) 25... Tetlx05. NI 514- teleion 3.21.66; MOM Jacobi, strode Pe- Remade, Poll NIcorescu, Sal. Pa- V. PARVAN
512. peptic( a doua oara. I. X. 500 (263) trie'. 14, teletoll 4.17.76; Parmode Ra- naltesd, P. P. Pallaiteseu, Sextil multi( de gust si de mare stlinte care prie. mai cu seams destule fame), care Orally 'Mode& de Apel s. I-a) Ia.
23... 003Xe3, 24. D03xe3, ch5-g7, 25. have (I. cristide), calm Rahovei 120, Paecariu, Andrei RA0110050, It. Out- a Suet profeSorul fi academielanal 'Cordes-lute ar inebuni detail fir fi oprite ad vor- Oldecal In preziva alegerilor cam,
sealed o Simard at. Li s'ar pdrea, note din Bucureeli outland. had-
III-03, Dr. Bolvinte (268) 21- 15-54. M1,5552.26,81; J. ConsteldIneseu FrOneit Pe, etc...
13. 011--e4. M. Stern (273) 15... e4-00. Bulevardui Carol 9; Ch. Dan, eales
Mantes.
Vasile Párvan, D.
blita
Mtrate Mimics
Iunie, Ora s
tine
seara, in
0
SAm-
aul
yiu cum, ad aerui pe care /I se- dase, de candida01 opolidei dole. dr.
TeiXe9. Orivitel 183, Olsten 2.12.15; Al. /13 a /rdmdne indeintru, cd se &do-
straaa N(oda 8, telefon 4.10.13; Caleidoscop" ,Fundatta
Dela Academia oonfarinta intsulati isolaI mueelor Unlversitari Carol I" o med, oi Ye nu se potite sa ou vor- Lumt, Dem. DObrescu, .A1. Protopo-
pee= ei eta InipOtriva ordonantel
margareta Naas, Dorobantilor 157, tell-
STIR! La 0141 spare
fon 2.16.16; J. Mattison, calm Moto- nOu& resist& literark, Calealoscop".
aIr catva timp o Romaine' get progresul gdndirir.
beascd. Sunt door atellia penfru
care vorba se confunad cu functia ministerului de Interne pan care se
Durnintel 10 Mule a avut Ice and,. Met 110, telefen 3.14.081 Pan/tads Be- Colaboratora ei In majoritate swat Sol 21 lunie a. c. ora 9 seara, d. organad a respiratiel. Aceia sea- Emu data 0 condalunite
lima creditor la categoric. II-a a earn- l'o"11 (3T2(5171r13).' VVIrrellndr*Ill V15e01 8 Innie, ors 3 d. a. Acade-
Ounoscutt itibitortilor de 0110. Re- mia Ronsfixe. a tinut eedinlk in- prof. dr. C. Vial va tine, In meld mend cu musiCutele de gurd, In alp.,
se cerea =alarm Ca ileg
plonatului ,,Turer. 135 Steele Pal/Mien made Cum vista este smile, dupe, toate result]. time, lac conferinM Nomads ei CriMina- care se footed Capiii O in care nu-j gale, a scrotal mdonanle. Curtea,
Au fast prenumo 1. la Shims ou 15N ledl Mate". On :Mind ad sufi fdrd ea sd dupe. desbateri, a acabnat pronun-
Vodk 81; Oh. CoroIeuca,
din 17 pbsibile. 14-4. L. 1001000,1 217, 1e10110 119.571 Fllarete zandires- eaten Magda: Morose. Padre eolaboratorti sIto- D. prof. L. Mrszec, presedintele
0. Au, ge cede, faringele sensib(t. tares, peste 6 de el dupe, aced
Chelman 31 D. Mendel au 13 panne, a. nodal nuraer al Amato' periodic Asadenliel, a metal Insemnitates peste alte 7 Me. Eri s'a dat lost°,
Vasile Braben ou 1234. urobrll pe lion a regelui Carol soclutatea Prietenit ocrotair ..405 esto de admiral el alma-
Frontale au comet In dap el re- giTZlheTroOTVgige1,1,`,Inillrgtg D. I. Biantt a coonunteat un docu- care se Ingrileete de asIstenla co- nenfa de a vorbi este /in mare sa- decizia prin care se declare, 60-
550001, SOrb deosebire de re- milieu, toed atone) Nina este dimes In contentios ea neadmIsi-
Stets de oh donate de Reelsta Roma- Mesal eitre tIneretul Ardeabilul 10- ment, cabaret le, numarul de Marto pllior ei nalionalitate, manta 0
n& de Sdll" gl de d.l M. Armand, pre, Epigrarnele aunt identificate 5 Male al zimulal h.. Balearic" ligie
000 vane de a se advice bel prinos de MA el o respinge ea Mare. Curtea
ochntele de Gnome al ceroulul. Au Mat Lloyd G rge e suferind de Immature, d-111 Cinatnat Pave- din Sofia, prin ease se arutIch fednla care debuts, se, se tine, di addnad emotie, omul de-abia face a stabilit astfel, ordottesaa ali-
apol euvantut d-nil Eschenagy 51 Davi- Academia balgart do etaille" va avea Mc Lunt 18 hoar, ora 9 sacrificha unei elope sea a cdtorva nleterului de limos termermlui .3i
Jesus jar poemele de acelea ale
Hoick din nobles conattetului d d. Mr- la Braila in 1870 sub seam, la Fundada L 1. Danes.
ans din partea preinlaelor.
Duranioa 24 Tanta a. c. se wool-
LONDRA, 13 (Radon).
Lloyd George, suferind de o rd.
-
d-lor Ion Th. Ilea, Petre Dainaselan, luat fend Socletates
D. C. Miti-Lerca, C. S. Andereo etc. numele de
Prom. Intr's do:00000 Inertial) de ged," a
literal% bul-
caret fondare a Too auto-
H. Blaziane Torsul
Slum
minute de tdcere. Aceastel fertfel
a muleniel o face 005(0051 numai
la aile marl ft in Wart indadtoare
cdnd moare rege, Yind se I
modalitAltle alegerli commute, ea
ti toate lucresite pregetitaare ale
acestor alegeri nu pot fl atacate de
mask, de Mlle cercul 5e sah Tura. o dyad, Oa (rebid sd Yea ntai mal- rizati de
fond el forn0 apartine d-lor Cor- admci ministru de Interne. Mihail leogalniceaml, Pe citt In comlietal central de real-
Forma Olsen, e 111151 unel plache- tdmpld vre-un cataclisin cdnd se mare.
ned exourste la pesters. Dambovicloa- Id Vrelne In casd. nelia AIM, AI. Celtieeanu, Tenlas D. G. Bala a proventat spot te scOase, de d. H. Blanton In care romemoresed vre-un rdaboi, sau in
Ions, Fllaret Barba, Olga Caba, tografia mut orar al Ial Redo Paiute se infilieddi unul din exemplarele fata soldatului necetelOSCut. Se
menera Marcel Vetter, M. G. Samarineanu el (Petru Voctfil pe.strat let mmeta eels nod pretinase achRitionate de obionuelle hound pdsci la minute MPSTHISEAN11111133P3EUENNIEMMINNI
11

Marla Parvulescu. Victoria ei Albert, din Londra. 0- d. Anastase sintu pent001 muroll de Moore, cronometratd, Asta-i
Ceslile sunl reCennate eu tenth rarta, Made fin ousut, are in par- care-i poartb numele. maximum. ULTIMELE NOUTATI I
1" sportiv olbeetivitatea tinereasch. Sant reco- dte0a,daelrluos,inoes,dulapdrat post,voonmelt,,es).: Luerarea e lipesitft pe Waite cro-
mandate ultimile daii scoase de
d-nil Zaharia Slams, Eugen aube- Voeved, fa abut 7004 05-15381.
lean% Dragoe Vranceamt, etc.
mo Il online cAteva liuOlOS5lelIli 1n
alma. de text.
Penal, un sOldat Yu, mu-4*w
nu poate consimli la ideere, add
nu poate zenunra eS vorbeascd.
Vials excite; In oes vorbirea.
LITERARE
RONIANE$TI ei STRAINS
Pr. Crowell. Itemize 1.0. 1) Dum- Caleidoscopul" artistic, llterar el Freud trebue 04 ague unites= cd
Diverse 050101 Inmarci a viad lungs si vorba are ceva sehual pI cd e in ie- le 99312 la

INFORMATILINI
brava, 0) Dolma, 3) Leopold.
Matchul Macebl-Elpla care se diode', Coto 11, 15, 17, 33. frumoad, pent= istoria noastal U. gdturd eu psihanallia. Aceasta n'ar
Dunlinlea pe arena Mamie, va fi con- Reams Ii-a, 1) llama 2) Magid. fi tocmai o erezie, pentru ed este
dos 0e d. Radu draw Coto 5(, 15, lc.
Pr. Hollis 1) Hamm 21 /by, 3) Dra, Polircea Eliadei
cunoscut efectul dragostel asupra
elocintei. El este invers proporflu- ILibbria ADEVERUL"
313-1 au Buena camptonatele Inter- otao. India" sat ra prostia amid. Cel deotept, Strad& Constantin Mina 5-7-9
, nation* ,de tennis. S'au dIsputat Pri- Cam 31, 12, 20, H. India", ultImut volurn ai d31111' PARIS, 19 (Rader), D. Chan. D. 1.1. Laded:01, anialstral mate-
eudiente. pe
rand e amoreacit, se prosiest°
lace, fry prostul amine gurativ
FalloW Adevand
sms parade. Matchurile vier centime 141121NICA 17 ItiviIS LA RANEASA - Mines Ellade se deosibede de alfe tempi a met se fie audial de mist, Paina,*.al
JU1. pr. 100112E-CLVIS earll de Meat gen din literature ea- shuns parlamentard lasesciestA au monSeBiona Valerie( Valeri, mmttu exuberant verbal. Prin ormare
ropeanh prin faptul cs nu e un (deceive /Revisit), apostolic. dependenid de cauaalitate ehistd
lambda se load la Strand inatctou donut betranilor, mesa.
Mull netepiate DAM cam- reportal superficial, seas dap& o chtar dad ea nu a fort ¡sad sesi-
cle nolo V.-Dada-0FR; Mr Dunham.
Band Mice cu Lee vidte, de cateva luni de zile, el cm D.sa vrea ((Mel ea respanda la
etetiglterul derby-ului Toug se vs prinde IMpresille unui neat.' care campanili.) ansmilier tiara, ears D-nele rnembre ale sm. Principele erild de Freud. vorba ear mitea sa CITITI LECTURA
Intralurea P1T-LN02. produce Durnmek la Mumma. Lan pus in mama in «ceased (Helen Maces" sunt rugate insistent o lua __APPaleararnfeennite_
wan men dammea, Sn veraickin ea- luat contact indelungat oil poportd In mod cu total pe nedrept 01 de/Si- parte la sedinta de lucru care va a-
85515511 ae dispute, la Tie o dam Maple generami trei mien, St lupta indian, care cmostea lanba linutu- rea loc l/ineri 15 Iunie, orele 5 d. a,
cu cei mat confirmati mo verlonci, E lot care era hatiat in religla st tuates Comishmea de (include va precede la odiul 15010630 ha strada Aurel
cle natalle centre categoria s dom.
Hippisni
matte greu le aceasta mock pentro
de 4 0 5 am, el dea 10 kgr. catlor ti-
ned. Numal dot eat cu Weirdo end-
damns. indlana. cat null degrabd la «admit d.lel Vlaica 19.
Chautomps.
SPECLZOLELE ZILEI
FLOREANCA 13 11(21E 1934 ;imam au reugit west mom la Poi, Za- UI birou de valid, functioneaak
REZIlLTATE TECHNICS greb 0 Cbquin. Asociapa generall a profesorllor in hall-ul administratie( ziarelor TEA TRE
Pr. Getisiett. I) Flying, 21 Lunde. Va remi acest tur de 100t1 &Said
mid sau Lea? rkspunsul 11 vom ca.
seconded educe la cumerinla Mu- noastre (Str. Const. Mille). Ales) =AMER. CARIBIM.
m, oolegelor si 00)91100, dm Sa- -
Cerubld- iglaltgRULe, 17.15113I58,..7; Splesndidul
3) Collean,
Cow 18, 12, 20, 17.
pr. Hmledoara. Reprma I-a, Il Oa-
ring, a) Lute, 3) Creme.
Coto 50, 23, 94, 22.
.
seta Dim-110100 due& agnisca la Banes-
Tatcdodett cola recedes pe Mani-
sa lui Toiag In Derby, Jolyon, Dudem
mosa et dun tare, ea coneresul ex( birou
15100 dIo aran,,uiasvOUOr a loc I
zim de Domintcd, 17 limit, ac., la ionele
vinde cu preturi oboiele
Bilete pentru C. F. R. si Mime-
&lets de vapor pentru toate
Express.
TErtrya.L
TATPOIL MARCONI.
=BANDA. -A
noadrk
-
Valsul Dlmi-
e

Program extraordinar.
0 Maus 001 au manna la revenge a- Cereal profesorilor secandari din
React. (l-a I) Marimcs 20 Irremea. supra acestuia, Roars dintre ei avand Bucareoti descIdadndase la orele 10 Companlile;
Cote: 26, 15 13, sate o owe. demon 100200e5 dud attn. Bilete pentru toate aee CINEMA TOGRAFE
Pr. Holed. I) Jeanine wanly, 2) Ce- boala 51104 lima Oto un bun galop pu-
liac,
Cosa: 17, 1040, 10.50.
blic, Ducisu a fost UM la un Odor,
lar Maus conform declaratiei jockeulul
Celegli parlamentari, senatori
deputali, de toots gradele de InveliIr
riene
Abonamente C. F', R.
CAPITOL (Sala gi gredina).
Beer, Primo Carnera in Idolul le-
Mau TRIANON. - -
Pentra oche tei fuldoei
cu Magda Schneider. Jurnal g1 cog
Pr. Hantedoara. Mal. 11 Mariam, OM din Derby -itengh
5) Variag. 01eit indlecat.
-a
fost nefe- meat si din lode gmllerile Pulittee, Tichete pentru trenuri rapide.
mat rugati 0 manatee la acest Legitimatii pentru targurile de ARENA TRIANON.
meilbra atonal.
-
pentm molt VOX.
medic
-
Ordonanta cu Marcelle Chan-
Oleo 13, II, Is. Tome aceste congres, pentru a adze, In sttensa itommi cu Magda Schneider, Moat ei magam la( Burldau au Rene
Pr, Gera Conde/ I) Mom 10 0- clude. c5 probe eonstateri due la con-
calaborare solidaritate, la Milo, moslre ;
Leven, Colette Dasfeull,
Panto.
Coto 211, 25, 14.
de Dominic& se ricild
In propertiLle umi advised regal spor. cele de lode pentru satufacerea re-
vendtcarilm noastre.
Cure (forfe(t) in stattuni bat- II comedie.
,
Pon. in RIO. -
Numal Moe in date ou Goo

Tombola.
tiv, fund
Pr, Ester. 1) 'Valencia, 2) Alfred, 31 de lubitomedentate, eu mare nereladare
spoutulut Maple.
El
Vize de pasapoarte.
Informatiuni gratuite.
Malta !menus( el humid.
REGAL. -
Centecele
Egsn.,,Enn
tav Froehlich, Camaia Horn.
mete te implore cITY (Bulevardul Carol 70.
ego bediteranee ou Annabelle 0 Jean Pads-
Mu.
-
Simfonic. cu de in-
Concerto! 700
strumeatiati, sub conducerea d-lui rele 8-13 si 16-19.
Buoul deschis publiauhn Aslan 01 Louise Urlieh.
FORUM. -De asi. fl IIboros Irenne
corelso. -
Mate elari ea Greta, Garbo
Fundatla UniversitariCarol I" Galen Victoriei locot. col. Egizio Massitd, va II unul Dunne si Clive Brook si Sant un va- Ramon Novarro el Cantectil Fericirel

VINERI 15 IUNIE, ora 6 p. m. ' slum, In seara zllei de 23 lunie Telefon l 3.84-30. gabond cu AI Jolson.
Casa - cu Wei ingeri cu Ondra et
Cs
-
tenbrul Herbert ErnY Groh.
Mica Regimentund co Anny
marele stadion al N. E. SELECT.
-
*
1934, la O. Simphonie.
D. MIRCEA ELIADE Inscrierito la lineal mnitar Prin- Charles Panel, Marguerite churchil OMNI& Misimea Dmalul Fu Man-
11 Charlie Rugglee
-
-
cipele Mired" se fac pane, la
D-1 POPESCU-TUDOR Volumul este seals viol, 100 tun- Acest concert hind repetitia ge-
gimi inutile, Yard descrlptli arneolo- aerate a programului au care grans Iunie I. c pentra clasa IV-a
24
GRADINA SELECT.
chu co Wasner
Casa riu tre1 Mtn oglinzii m Nancy Carroll.
Sneed cu Charles Farrel, Mara-aerate BIzANTIN. (Palatut corolui mailer).-
Oland si Shute in

VA CONFERENTIA DESPRE
gTe.eaSt& lacrare, pe Mug& intere- Intgltlftenolia =Zia la ctf Churchil si Charlie Ruggles.
- Nebunille Tinerell Cetad. femme

.1 A R" Tragedia fader de azi


(Romanul d.lui Liviu Reinvents)
sul general pc care-1 starneete In ,',rstvvourIlv,:r°e'r:rtu,TerVe: lui in Calea Vbcarmti No. 21, Bucu-
masa marelui public, este de un real galä, Corps) Diplomatic.
folos lentIl tinmetta studios In Otla)siltätl)e.
deosebi, Crania il desvelue multe la- Dat Mod retinerea de locuri, care
Guvorsul, deli
Wald
o EULEV.
co Lauri
PALACE.
Volpi sl
Cooper, Miriam Hopkins.
Trel
Centecul soarelul comma
12 una cu Gary LIDO. Negutetoral -
soda cu Szoke Szakall, ete.
de Slaty 0 Red-

lei role actM- _ uBblui patmantulul In 80


S1LETELE LA FEDER Parterre 40 lei; Balenanele 30 lei;
cloare 20 lel; Galeria gratuitk pentra studend
Loma In pi-
strevechil
Un bust lui Delavran-
cea la Oradia
os vOr exista bileto de tessera.

Prininn, din partea


--
turl noi ale sufletalui el eulturil a inceput sa se lack', se ammta sä tatea Marti 26 Dade are 6 4. a. cal MABNA.

mInisterdul
conlerinta Indreptarl scolare", in
sale
centrala
de festivitill
caselor
Gh. TiteMa"
natlonale
dela
(Cake
minute m Douglas Fairbanks. Jurnal
AMER"TOPAr(aLasia d oddball.
noapte divine cu John Boles 0 Dame
0
rend,.

Diglulike
-
gamer cu Jose Melia gi °overload
-..274eonaard:1, RuToffrig.or si Po-
Dumblice, 17 Bade se desveleete armatel.
Bads fidelitatea. j daub e asa tepentiltime? Desigur Ck sou. Hi la Cradle monumental ha Bubo Capttanul Petroviel din servielui
Victoriei 52). ' Tod.elaratarisacIU, F.toLeule0stc-.

dragos)el cu Madeleine 500011 0 Nu


Ewes.' EDISON. -
Strada 42 0 Misterelo de-
gedulta cu Torn Mix,
si ass. este, CUM Se poste decer- dine n'ar fl patut face Ver- Delavrancea
ne 1111 pretnis unut poet ad hod laine In l(mb5 Ial, putem admite pent. St. (1. lost! el reunttai
ei o plachele, de Moan gemii Palatutui n'a fost nunat ad- Tlneretul national liberal va tine fit getout(
nict sedinti 5551101 Jot 14 Iunle orele IZBANIA. Bellied: Dragoste clincolo
cu Andre
- Roane, etc. PARISI (sale. gi gradina). Mod lu. -
Hi dad traduCktorul sos e pOet, el ar pules. s'o Inch
an nepoet Ils
ridicate
turale
din
Cele
indatIva,
trei
.4. castardi, latent (maxilla al SureranMul

Crieuri".
cut- comandent 01 batationului de gar-
de., duck curn au publicat
de moment, verslune germane cu BAHOVA.
unele seam in sale de Jos a clubului cen- Norma Schemer 0 Jan Xlepure tin Brigitte Helm si Fedoarele de sal au
Femme -
o Cesnlele pariellani
cu milioane co
CUM de 051543A. el ab Se infAlleme liroba lul, improvizat tral dlu calea Victoria 14. Vs con-
Pianist la bratal lui Eminescu bo strainA) Luau!
poet In lim-
nici
Bragostea noastre ziare. ferentla 0. avocet Radu Colorlan, R1/61e.021J0Urunglat'unto' rlii si Ador fonds pAcHE. -
Meeti de mars 0 monce
$1 dad, cuteasa el sa 0 Yana, cum merit& <Escudo.
110 mai sea de toate - Coda cu Jeanette Macdonald.
e Meat sit o faca de !mast Aca- Milton, Dante, Leopardi, Baude-
demia nomad.?
DUOS Goethe, Aea se chiarni cel mai pedaled
tIneresc care &sedate in in-
333E0FloAlt lIrilfni 621000.
cu Barbara Btanwick 0 Nebulas, Ban-
Latana, DiPERIAL. -
Warne vielli 0 SO-
penal muntllor Seem artiati.
lane, Verlaine, Hugo, ete., 11011 volurn
plaut fi perfect traduel, de Peed tregime original10.01 caricarituris- MTA.174.0 (Selit el media). -
vellas VErrelOAT iPertloaclu11.10"411 pod 55.
demure au Man Crawford 0 Clerk pviewigy,40.,_, ,i5,4e din.i.,, in4meionn
tului Neagu Reduleseu.
Inli pot Inchipui un profesor Ca reputalle el In limbi evoluate, Dragostea noastre, cea de (oate
de Penn, reprOdutAnd pentril e- cum o 1h fie tradus EnlinesCa? gliele" este Inidadever o caste ce 0 AFACERE DE ONOARE Gable el Clubul noetambulllor ou
Clive Broock 0 George Raft.
ea uite, eI Parls-Mecliterana Ou
0,,

difiCare, cu creta pe tabeld, ta- Emineseu e tritraductibil. A-1 interesead, pe lubitoril de cuelnte
blourile 151 Leonardo, Rafael Sau traduce Inseamoil a-1 0=prd:di- frumoase el, ma) ales, pline de a-
SPLENDID.
Hanky 0 El. 0. S. (Icebox li.
-
Rasvatitul cu Mims LOLICA.
Annabelle.
den*. Venus ((ennead 0 modu-
Velasquez. Dar Mil Stk MIntes In te et a-1 conspronalte pe Elran0005 main Intre cele 200 81 ceva de file se 1,1111155
los la gendul Mt o Academle de Imes-Mnb a compromite Cu anti- POI Inticali buc001 care se intree In rele,
spre publiCare unnatoa- Qua de d. V. DrAghiceans, pan sr- LUCIFER, - veot es imo di cam Illa EPISCOPLE.
ticolul din Nearnul Rromanesc" cl Horn 0 hl ' ' dulca cu
Hary
-
Magda Schneider In
merlon II Barga face ;Rest ou Slag-
MOOT/ 1-ar seeds 0 distinctie cipalle orice posibilitate eventu- frommeti de limbe. si sari mai de Neamul Romanesc", sernnat de d. de d-sa.
pUblid Bead meads ocupatM. atl de transported a gandulta cart mat glumete. Neal:, Radaleocu
In urma publicarli unui articol In nr. 121 din 12 Ionic 1034, sermat Ernst Vor
vOLTA BM.
Virgil Drüghl- intiadtfitl
J

dine)
. et C a n-
died Arno.
APOLLO. - -
Ext..° 51 Serenala V-
latoricil literati Staid Miu ed romened In lanba strAing., CAM cunoseut buouredean DrAghicearal, secretar al Co-
misiel monumentelor istorice, ca
deck acela care e cunoscut &opt pentru linille lui expuse de trot art Puns unor articole privitoare la re- tului nostru, aft d-sa retrage ceie MARcoNI
2. Not martoril
ceana, deelaram, In numele alien- Volta. paella Ea, ' Mantai la
gentler.
R0A0A LIMIT -
Cel Wei rvinochetald
Set mat Mare poet roman e
Entinescu. Atot 91 ramie mat eel mat mare poet al tent nu In- in sala Mozart a Memel cu mutt ingroparea osemintelor de la Inse- dime In ostleelul incriminat deo- eu Ca- TERRA. -0
al Milady opera compleeta, vorlilta
noapte la Suzy cu DaUg.
-
1
role Lonedi (ghton 0 Fairbanks gi Cad/TM Intmertema.
E desigur reeretabll, dar seamnti, nimic
altfel na Se Imatk
si nimio nu port- succes
to sd insentne in traducere, -
d pe tirarnul lamer. FAO, SO am Sft. Gheorghe-NOu din Bucu- mrece intentioned d-sale nu a foot Coeforul
apunem poem multe dealers Drago- red1, publicate In boom.' de d. 2- do a 0 ense pe Il. Em. Hagi MIlos MODEL. --
stea sea de Mate Mete" aftepthrrt Mason Has1 MOMS, d-Sa are0D11- 61 Ca regreta aft mete cuelnte, de- Marley
( (

L.,
a Ooya. eliORA (grealna, wicare(tl 110).
u,,,,, (Iaby Dirliabllul ou Jack Flolt 01 La Mosul
-
BrAnsa de Braila, ea s'o deal- Ce 1nteres ar Mat putea preminta de la Memo Redulesca 0 eke carli 1 pro- II
du-se Insultat a cerut socoleeln pegind bitenthmen u.sate, 11 ellt ILEANA. - Je Ini, cl uIt Inue ATENEUL GOLESCIL -ilernoma ne-
In Spa. Pe uot poet, Ca eelleal, care, ar II poete mat a- pentru humid& noastrk unanima.
I .
rest, o avenluri c climes. cunescute 51 Fieeare eu nottoul lui.
14-1 del:Matadi, 11 4151 Pe Mans do de tradlle, dar despre care na.
Una 11133/0et St1-1 traduce- Em13 se Ole Made? Ciirti.reviste
driol VirgIlin
Intrunindu-se
Drfighiceanu.
Ita inenelat
Martorli din cadrul 51201 disculluni
IlLinetorul au atfit mat mull ea eat este convbia ne(i
oblective, ,

BARCELONA. -
WOO trupului, lurnal
Beam MI trebile depOetizat. Cred A apesut No.
Pennies, 100 011 cillduros ape rare" Colaboreadi I. Valerian. N.
eg numat Verlaine, at' 11 patut cAtre Oil Ocala Care tin la prea. Crevedia, oh. Atanastii, Vasile Da-
158 al Vletei Lae- cE 0VZItulFti ALSo

R. Stud-
eh I. Ent Haul Masco
d-sa Intendant ofansatoare.
nu a avUt nici ces soma)
LTA (GOY
85005895 0
, 41 ick, etc.
.e , a) , ea Call In INTIM-01305.
3

'010 Ilery 14
complectare I ecte artigti.
emo Sam sau goena
pat 0 Patna= m- -
milioane
gasi eChivalent loaned aerator deist 11001111 literar, sk nu Ind- maschlo, Rada Gyr, Maven Pave- a et colonel Alexandre Ghika, mar- to(l
patru rendurl: due publiCarea acestel tradUceri. Meat etc.
SalasernPnRC.atlIC

oril d-lui Enunoll Mono si


Falb de areas% drclaratie, nol Idle Pe
palm marina), declarArn Mole PELIZOR. 20 Tunis al -
GRAMM TEMPO ei SALA /RATAN.
Jiclovul ratticitor (1 Un flu din

Ditirre sate do eatange


doe& Millen! nu ink ye sprili- 0. NI. Canto...MO el 2. B. Arlon,
ni, a& stle 1,01 ca In alma ln care In tradmeree cl-lor R. Magian el martorli d-101 Virgil Draginceanu, Drept
deniut definitte InChls.
care am Inchelat pregentul MEMO
o compl
I 23). -
Sore VOCIA (itahova 238). Clubul tooted. -
Cdte lasd malurlie
Cate oare le vor 'verge
velum] va aparea 111 vitrina AI. A. Philippkte a (mina astazi In m-am Minna, aol 13 Tinto 1034,
ma 19, la Autormitill Club Regal Ro- ICYlre"unvuoirbpaelntriu" ftc"11're op"art¢p,'"e mina.-
REOELE
cu ' otoi, i Millar Maul 0 Miky Maus.
I afichno st, EISELdr, (Sad di grand).
N Bran] via Bldney, Mold& March in Maul
VAI- -
framed 51 eu acolo 51 ari- edltura Caged/rm." studial antizeNt
;
cu Meg
unde s'ar pIll Mela Care SU COn- tam Zweig, consacrat 1111 Citaco- mAn pent. a Won)" dlferendul loll (se)MertOrll
Vituturile, valurile? d-lat DrAghllealm. regursturall placerilor el Simone Lemon-
Vend. Sea old el Halms assir.
no Cassano,. calla/es de Seingall.
Dar Chlar Verlaine, ar 11 plitat tribult la aceasta, fulgerele mele E o Mountie critic6 00010 MI no- I. Not nurture. d-lai Emanoil Haig
G. M. Canteen/Ina, last V.
S. Arlon
de ntell
Can
,

'Tit ,311 adorain


ATENEUL TEI I. 0, DUCA,
Manna Blanche 0 Adovalla 101-0.-
Secrete!. -
II pare eke rnijlocul SS introdu- Il vor alunge 61-1 hOI Bind& multitoarea blank eare-1 mode, Mosco, calm in numele clientolui Martoril d-lul ling1 Mused. mea cu Nov 0 Floarea Me
I

ch la liruba Pranced, 01311812 an- AI. O. Teodoreanu dame, in manta auto,' Orman. nostru satisfactie pentat olensa a- (is) C. It. 511o1440. (Hi, Col, A. Ghilot allt Lai
I

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și