Sunteți pe pagina 1din 1

Sunetul și litera H mare de tipar

 Privește imaginile, apoi descoperă unde se ascunde sunetul H.

 Trasează în spațiul dat litera H mare de tipar.

H
 Completează silabele.

___ A ___ E ___ I ____ O ___ U

 Descifrează propoziția.

HAINA ESTE NOUĂ ?