Sunteți pe pagina 1din 4

Noţiuni de Rezistenţa materialelor

Clasificarea materialelor
După natura deformaţiilor căpătate:
􀂾 elastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar revin la forma şi
dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;
􀂾 plastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar nu mai revin la
forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;
􀂾 elastoplastice - corpurile se deformează sub acţiunea forţelor aplicate, dar revin parţial
(mai mult sau mai puţin) la forma şi dimensiunile iniţiale după îndepărtarea acestora;
Observaţie: Între anumite limite, toate materialele prezintă o comportare elastică încât
calculul de rezistenţă se va face în ipoteza că toate materialele sunt elastice în anumite limite
precizate.
După mărimea deformaţiilor căpătate înainte de rupere:
􀂾 fragile sau casante - prezintă deformaţii foarte mici, neglijabile, înainte de rupere
(fonta, sticla, etc.);
􀂾 tenace sau ductile - prezintă deformaţii apreciabile înainte de rupere (cuprul,
plumbul, aluminiul, etc.);
După proprietăţile manifestate pe diverse direcţii în spaţiu, plecând din acelaşi punct:
􀂾 izotrope - prezintă aceleaşi proprietăţi de-a lungul tuturor direcţiilor care pleacă
dintr-un punct determinat (metalele turnate, etc.);
􀂾 anizotrope - prezintă proprietăţi diferite de-a lungul diferitelor direcţii care pleacă
dintr-un punct determinat (lemnul, etc.).
După proprietăţile manifestate în diverse regiuni ale spaţiului:
􀂾 omogene: prezintă aceleaşi proprietăţi în tot volumul ocupat (aluminiul pur, etc.);
􀂾 neomogene: prezintă proprietăţi diferite în diferite zone ale volumului ocupat
(beton armat)
Clasificarea corpurilor
􀂾 Bare- corpuri sau elemente de construcţii la care una dintre dimensiuni (lungimea)
este mult mai mare decât celelalte două ca ordin de mărime.

Ele pot fi:


􀂾 după mărimea axei longitudinale:
􀂾 bare scurte;
􀂾 bare lungi;
􀂾 după forma axei longitudinale:
􀂾 bare drepte;
􀂾 bare curbe:
􀂾 bare în plan;
􀂾 bare în spaţiu;
􀂾 după mărimea secţiunii:
􀂾 bare subţiri (fire);
􀂾 bare groase;
􀂾 după forma secţiunii:
􀂾 bare cu secţiune regulată;
􀂾 bare cu secţiune constantă;
􀂾 bare cu secţiune variabilă;
􀂾 bare cu secţiune neregulată;
􀂾 bare cu secţiune constantă;
􀂾 bare cu secţiune variabilă;

Observaţie: Firele sunt bare cu secţiune neglijabilă, flexibile şi lucrează doar la întindere.
􀂾 Plăci - corpuri sau elemente de construcţii la care două dintre dimensiuni (lungimea
şi lăţimea) sunt apropiate ca ordin de mărime şi mult mai mare decât cea de-a treia
(grosimea).

Ele pot fi:


􀂾 după mărimea suprafeţei mediane:
􀂾 plăci mici;
􀂾 plăci mari;
􀂾 după forma suprafeţei mediane:
􀂾 plăci plane;
􀂾 plăci curbe;
􀂾 plăci cu curbură simplă;
􀂾 plăci cu curbură dublă;
􀂾 după mărimea grosimii suprafeţei mediane:
􀂾 plăci subţiri (membrane);
􀂾 plăci groase;
􀂾 după forma grosimii suprafeţei mediane:
􀂾 plăci cu grosime constantă;
􀂾 plăci cu grosime regulată;
􀂾 plăci cu grosime neregulată;
􀂾 plăci cu grosime variabilă;

􀂾 plăci cu grosime regulată;


􀂾 plăci cu grosime neregulată;

Observaţie: Membranele sunt plăci cu grosime neglijabilă, flexibile şi pot prelua


numai forţe situate în planul propriu.
􀂾 Blocuri - corpuri sau elemente de construcţii la care cele trei dimensiuni sunt
apropiate ca ordin de mărime.

Clasificarea forţelor:
♦ După poziţia în spaţiu a punctului de aplicaţie:
♦ forţe de suprafaţă - acţionează pe anumite părţi ale suprafeţei exterioare a corpului;
♦ forţe de volum - acţionează în toate punctele corpului exterior;
♦ După locul punctului de aplicaţie:
♦ forţe exterioare:
♦ forţe direct aplicate (sarcini);
♦ forţe de legătură (reacţiuni);
♦ forţe interioare;
♦ După domeniul de acţiune:
♦ forţe concentrate - acţionează pe un domeniu atât de mic încât poate fi considerat un
punct;
♦ forţe distribuite - acţionează pe un domeniu finit;
♦ forţe uniform distribuite- intensitatea sarcinii distribuite p este constantă;
♦ forţe liniar distribuite - intensitatea sarcinii distribuite p variază de la 0 la o
valoare maximă pmax

♦ dstribuite după o lege oarecare p(x);


♦ După modul în care variază în timp intensitatea lor:
♦ forţe statice - sunt constante în timp ca intensitate, sau pleacă de la 0 (zero) şi cresc
până la o valoare finală după care rămân constante;
♦ forţe dinamice - intensitatea lor variază în timp:
♦ forţe de şoc - se aplică brusc astfel încât intensitatea lor variază foarte mult
în timp foarte scurt;
♦ forţe variabile - la care intensitatea variază continuu în timp după o lege
periodică;