Sunteți pe pagina 1din 1

M1 BAZELE CONTABILITĂȚII

Fişa de lucru 4

Recapitulare
Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea informațiilor contabile

Nume și prenume elev __________________________________.


Data__________________________
Timp de lucru: 15 minute.

I. Completaţi pe orizontală rebusul de mai sus utilizând cuvintele necesare completării


corecte a enunţurilor urmatoare care fac referire la documentul – FACTURA:

1. Document întocmit de ………………………. .


2. Cumpărătorului i se dă exemplarul …………………. .
3. Serveşte ca document de …………………….. în gestiune.
4. Se întocmeşte în …………… exemplare.
5. La furnizor rămân exemplarele ……………… şi verde.
6. Se întocmeşte la compartimentul………………al furnizorului.
7. Se poate întocmi ……………..sau cu ajutorul tehnicii de calcul.

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș