Sunteți pe pagina 1din 2

M1 – BAZELE CONTABILITĂȚII

Fişa recapitulativă

Nume şi prenume elev __________________________________.


Data__________________________

I. ACTIVUL PATRIMONIAL

Imobilizări necorporale

A
ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizări corporale
C
T
I
V Imobilizări financiare
U
L

P Stocuri
A
T
R
Creanţe
I ACTIVE CIRCULANTE
M
O
Investiţii pe termen scurt
N
I
A
L Casa şi conturi la bănci

CHELTUIELI ÎN AVANS

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș


M1 – BAZELE CONTABILITĂȚII

II.PASIVUL PATRIMONIAL (SURSELE DE FINANŢARE ale activului – surse proprii şi străine)

Capital social

P Prime legate de capital


A
CAPITALURI PROPRII
S
(Surse proprii)
I Rezerve din reevaluare
V
U
L Rezerve

P
A PROVIZIOANE PENTRU Rezultatul reportat
T RISCURI ŞI CHELTUIELE
R
I
Rezultatul exerciţiului
M
O
N
I Datorii financiare
A
L DATORII
(Surse străine) Datorii comerciale

Datorii salariale

Datorii sociale
VENITURI ÎN AVANS
Datorii fiscale

Datorii faţă de acţionari


sau asociaţi

Creditorii diverşi

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș