Sunteți pe pagina 1din 2

GRAFICUL EXAMENELOR DE GRADUL II

SESIUNEA AUGUST 2019

PERIOADA: 26.08.2019-30.08.2019

Nr. SPECIALITATEA PROBE DE EXAMEN DATA ORA SALA


1. Educatoare/ Metodica predării limbii române şi
Institutori/ literaturii pentru copii, metodica predării
27.08.2019 9.00 D215
Prof.înv. activităţilor instructiv- educative în
preşcolar grădiniţa de copii - scris
Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
29.08.2019 8.00 DP13
sociologie educaţională – oral
2. Învăţători/ Metodica predării limbii şi literaturii
Institutori/ române, metodica predării matematicii - 26.08.2018 9.00 D215
Prof.înv. primar scris
Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
28.08.2019 8.00 DP13
sociologie educaţională - oral
3. Limba şi Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 8.20 DP13
literatura sociologie educaţională - oral
română Metodica predării limbii şi literaturii
28.08.2019 9.00 D224
române -scris
4. Limba şi Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 10.50 DP13
literatura sociologie educaţională - oral
engleză Metodica predării limbii şi literaturii
28.08.2019 9.00 D215
engleze - scris
5. Limba şi Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 8.00 DP13
literatura sociologie educaţională - oral
franceză Metodica predării limbii şi literaturii
28.08.2019 9.00 D224
franceze - scris
6. Matematică Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 11.10 D224
sociologie educaţională - oral
Metodica predării matematicii - scris 27.08.2019 9.00 D224
7. Biologie Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 10.10 D224
sociologie educaţională - oral
Metodica predării biologiei - scris 27.08.2019 9.00 D224
Nr. SPECIALITATEA PROBE DE EXAMEN DATA ORA SALA
8. Contabilitate Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 8.30 D224
sociologie educaţională - oral
Metodica predării specialităţii - scris 27.08.2019 9.00 D224
9. Marketing Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 8.00 D224
sociologie educaţională - oral
Metodica predării specialităţii - scris 27.08.2019 9.00 D224
10. Management Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
26.08.2018 9.40 D224
sociologie educaţională - oral
Metodica predării specialităţii - scris 27.08.2019 9.00 D224
11. Educaţie fizică Metodica predării educaţiei fizice şi
29.08.2019 9.00 D215
sportului - scris
Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
30.08.2019 9.10 DP13
sociologie educaţională – oral
12. Kinetoterapie Metodica predării educaţiei fizice şi
29.08.2019 9.00 D215
sportului - scris
Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
30.08.2019 8.40 DP13
sociologie educaţională – oral
13. Ingineri Metodica predării specialităţii - scris 29.08.2019 9.00 D215
(ED.TEH. Pedagogie şi elemente de psihologie şi de
30.08.2019 8.00 DP13
+IPMI+IPA) sociologie educaţională - oral

Obs.: 1) Repartizarea candidaţilor pe săli se va afişa cu o zi înainte de susţinerea


examenelor.
2) Pentru probele scrise candidaţii vor fi prezenţi în săli la ora 8.00, cu
buletin/carte de identitate, fără materiale ajutătoare.