Sunteți pe pagina 1din 42

Pachetul de aplicaţii Microsoft Office

Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Calcul tabelar
Microsoft Excel
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

CUPRINS
CUPRINS ......................................................................................................................................................................................2
LECŢIA 1. UTILIZAREA APLICAŢIEI EXCEL ...................................................................................................................4
DESCHIDEREA APLICAŢIEI EXCEL...............................................................................................................................................4
DESCHIDEREA UNUI REGISTRU DE CALCUL EXISTENT .................................................................................................................4
DESCHIDEREA MAI MULTOR REGISTRE DE CALCUL .....................................................................................................................5
CREAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL NOU ................................................................................................................................6
SALVAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL ......................................................................................................................................6
SALVAREA REGISTRELOR DE CALCUL SUB ALT NUME SAU ÎN ALT FORMAT ................................................................................7
ÎNCHIDEREA REGISTRULUI ..........................................................................................................................................................7
ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI .............................................................................................................................................................7
FUNCŢIA AJUTOR .......................................................................................................................................................................8
FUNCŢIA DE MODIFICARE A DIMENSIUNII DE VIZUALIZARE A PAGINII PE ECRAN ........................................................................8
MODIFICAREA BAREI DE INSTRUMENTE ......................................................................................................................................8
MODIFICAREA OPŢIUNILOR DE BAZĂ ALE APLICAŢIEI .................................................................................................................9
REZUMAT..............................................................................................................................................................................10
LECŢIA 2. LUCRUL CU CELULE.........................................................................................................................................11
INTRODUCEREA DATELOR, TEXTULUI ÎNTR-O CELULĂ ..............................................................................................................11
ANULAREA ŞI REFACEREA COMENZILOR ..................................................................................................................................12
SELECTAREA CELULELOR, COLOANELOR ŞI RÂNDURILOR ........................................................................................................12
COPIEREA ŞI MUTAREA TEXTULUI ŞI A DATELOR ......................................................................................................................13
ŞTERGEREA TEXTULUI SAU A DATELOR ....................................................................................................................................14
GĂSIRE ŞI ÎNLOCUIRE ...............................................................................................................................................................14
 Găsirea unor date în foaia de calcul .........................................................................................................................14
 Înlocuirea unor date în foia de calcul .......................................................................................................................15
SORTAREA DATELOR ................................................................................................................................................................15
MODURI DE LUCRU CU RÂNDURI ŞI COLOANE ...........................................................................................................................16
 Introducerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru ...........................................................................................16
 Ştergerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru ...............................................................................................16
 Modificarea dimensiunii rândurilor şi a coloanelor .................................................................................................16
 Fixarea pe ecran a rândurilor şi coloanelor.............................................................................................................17
REZUMAT..............................................................................................................................................................................18
LECTIA 3. FOILE DE CALCUL .............................................................................................................................................19
LUCRUL CU FOILE DE CALCUL ..................................................................................................................................................19
 Inserarea unei noi foi de calcul.................................................................................................................................19
 Redenumirea unei foi de lucru ..................................................................................................................................19
 Ştergerea unei foi de lucru ........................................................................................................................................19
 Mutarea sau copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul sau în alt registru........................................20
REZUMAT..............................................................................................................................................................................21
LECŢIA 4. FORMULE ŞI FUNCŢII.......................................................................................................................................22
REFERINŢELE CELULELOR ........................................................................................................................................................22
FORMULE ARITMETICE .............................................................................................................................................................23
 Crearea formulelor de calcul folosind operatori aritmetici şi referiri către alte celule ...........................................23
 Recunoaşterea erorilor standard asociate formulelor ..............................................................................................24
LUCRUL CU FUNCŢII .................................................................................................................................................................24
 Scrierea formulelor de calcul utilizând funcţiile sumă, medie, minim, maxim, funcţia de numărare .......................24
 Construirea formulelor utilizând funcţia IF..............................................................................................................26
REZUMAT..............................................................................................................................................................................27
LECŢIA 5. FORMATARE........................................................................................................................................................28
FORMATAREA NUMERELOR/DATELOR ......................................................................................................................................28
 Formatarea celulelor pentru a afişa diferite formate................................................................................................28
 Formatarea privind alinierea textului.......................................................................................................................28
 Formatarea textului...................................................................................................................................................29
 Copierea formatului unei celule................................................................................................................................30
 Adăugarea bordurilor unei celule .............................................................................................................................30

2
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT..............................................................................................................................................................................31
LECŢIA 6. GRAFICE ...............................................................................................................................................................32
UTILIZAREA GRAFICELOR ŞI A DIAGRAMELOR ..........................................................................................................................32
 Crearea graficelor de diferite tipuri..........................................................................................................................32
 Adăugarea, ştergerea titlului şi a etichetelor unui grafic .........................................................................................33
 Modificarea culorii de umplere a unui grafic ...........................................................................................................34
 Modificarea tipului graficului ...................................................................................................................................34
 Modificarea culorii seriilor de date ..........................................................................................................................35
 Copierea, mutarea graficului în aceeaşi foaie de calcul sau între foi de calcul diferite...........................................35
 Redimensionarea, ştergerea şi deplasare graficelor.................................................................................................36
REZUMAT..............................................................................................................................................................................37
LECŢIA 7. IMPRIMAREA FOILOR DE CALCUL..............................................................................................................38
SETAREA PAGINII ......................................................................................................................................................................38
 Schimbarea orientării şi dimensiunii foii de calcul...................................................................................................38
 Modificarea dimensiunilor marginilor paginii..........................................................................................................38
 Stabilirea antetului şi subsolului ...............................................................................................................................39
 Alte formatări asupra foii de calcul ..........................................................................................................................40
VIZUALIZAREA ÎNAINTEA IMPRIMĂRII ......................................................................................................................................40
IMPRIMAREA FOII DE CALCUL ...................................................................................................................................................40
REZUMAT..............................................................................................................................................................................42

3
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 1. Utilizarea aplicaţiei Excel


Aplicaţia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office şi este destinată
efectuării diferitelor operaţii cu date organizate matriceal în linii şi coloane:
 Se pot efectua foarte multe calcule cu ajutorul unor formule simple sau complexe;
 Aveţi la dispoziţie un spaţiu de lucru mare care se poate formate şi proteja;
 Puteţi să reprezentaţi grafic datele numerice;
 Oferă facilităţi de exploatare şi interogare a bazelor de date.

Deschiderea aplicaţiei Excel

Pentru a deschide aplicaţia Microsoft Excel aveţi la dispoziţie următoarele posibilităţi:


 mergeţi în butonul Start, Programs, Microsoft Excel;

 faceţi clic pe pictograma asociată aplicaţiei.


După utilizarea uneia dintre opţiunile de mai sus, pe ecran va apărea fereastra corespunzătoare
aplicaţiei, în care se vor putea identifica mai multe componente:

Bara de titlu Bara de meniuri Butoane de control

Bara cu instrumente
standard
Bara cu instrumente
de formatare
Bara de derulare
Bara de formule pe verticală

Bara de derulare
Foaia de lucru pe orizontală

Bara de stare

Specifică aplicaţiei Microsoft Excel este bara de formule care permite editarea, respectiv afişarea
valorii sau formulei utilizate într-o celulă.

Deschiderea unui registru de calcul existent

Aplicaţia Microsoft Excel va crea fişiere cu extensia .xls. Un astfel de fişier se numeşte registru
de lucru şi poate să conţină una sau mai multe foi de lucru.
Foaia de lucru este documentul elementar utilizat în Excel pentru prelucrarea şi stocarea datelor.
O găsim numai în cadrul unui registru de lucru care, iniţial, conţine trei foi de lucru. Fiecare foaie are
ataşată o etichetă (un nume) care apare deasupra barei de stare a ferestrei aplicaţiei (iniţial: foaie1, foaie2,
4
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

foaie3). Vizual, foaia de lucru este configurată sub forma unui tabel, cu rânduri şi coloane. Rândurile sunt
marcate cu cifre, respectiv numere, iar coloanele cu litere, apoi combinaţii de litere.
Dreptunghiul aflat la intersecţia dintre o coloană şi un rând poartă numele de celulă. Numele unei celule
este format din numele coloanei urmat de numărul rândului care o intersectează.

Pentru a deschide un registru de calcul existent se poate alege una din următoarele metode:
 Din meniul Fişier al aplicaţiei se alege comanda Deschidere; va
apărea o fereastră din care va trebui să selectaţi registrul de lucru
pe care trebuie să-l deschideţi.

Aici alegeţi locul


unde se află registrul

Aici selectaţi registrul


pe care îl deschideţi
Apăsaţi aici ca să
deschideţi registrul

Apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+O va conduce la acelaşi rezultat.

 Din bara de instrumente standard a aplicaţiei alegeţi butonul ;


 Cu ajutorul aplicaţiei Windows Explorer mergeţi în locul unde este stocat registrul pe care doriţi
să-l deschideţi şi faceţi dublu clic stânga pe numele lui. Va apărea fereastra Microsoft Excel care
va prezenta registrul deschis.

Deschiderea mai multor registre de calcul

În acelaşi timp se pot deschide mai multe registre de calcul. Numele lor vor
apărea pe Bara de Start (Taskbar). Pentru a trece de la un registru la altul va trebui să
faceţi clic pe numele lui în partea de jos a ecranului,

sau
să mergeţi în meniul Fereastră şi să-l selectaţi din lista care apare.

5
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Crearea unui registru de calcul nou

Pentru a crea un registru de calcul nou aveţi la dispoziţie următoarele posibilităţi:


 Din meniul Fişier selectaţi comanda Nou.

Din fereastra care se va deschide selectaţi opţiunea registru de lucru şi apăsaţi butonul OK.

Apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+N conduce la acelaşi rezultat.

 Din bara de instrumente standard selectaţi butonul care va deschide automat un registru de
lucru nou.
 Dacă sunteţi în fereastra Explorer puteţi să faceţi un clic dreapta cu mouse-ul şi să alegeţi din
meniu comanda New, Foaie de lucru Microsoft Excel. Se va crea un fişier cu extensia .xls pe
care puteţi să-l deschideţi cu dublu clic pe el.

Salvarea unui registru de calcul

Pentru a salva un registru de calcul aveţi următoare posibilităţi:


 Din meniul Fişier alegeţi comanda Salvare. Dacă registrul nu a mai fost
salvat anterior, pe ecran va apărea fereastra Salvare ca unde va trebui să
stabiliţi un nume şi locul de salvare al registrului.
Aici stabiliţi
locul de salvare

Aici stabiliţi
numele registrului

Apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+S duce la acelaşi rezultat.

6
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Din bara de instrumente standard selectaţi butonul ;

Dacă aţi salvat un registru şi, la un moment dat doriţi să-i schimbaţi fie numele, fie locul de salvare sau
tipul fişierului, va trebui să alegeţi comanda Salvare ca.

Salvarea registrelor de calcul sub alt nume sau în alt format

Implicit, tipul fişierelor create cu aplicaţia Microsoft Excel este .xls. Dacă doriţi să salvaţi un
registru de calcul cu o altă extensie va trebui să-l deschideţi şi să apelaţi comanda Salvare ca din meniul
Fişier. În partea de jos a ferestrei aveţi secţiunea Tip fişier care vă stabileşte tipul fişierului salvat:
Registru de lucru Microsoft Excel (*.xls), Pagină web (*.htm, *.html), Şablon (*.xlt), Text (*.txt) etc.

Închiderea registrului

Pentru a închide un registru de lucru deschis pe ecran aveţi mai multe variante:
 Din meniul Fişier apelaţi comanda Închidere;

 Din colţul din dreapta sus al ecranului faceţi clic pe butonul de închidere corespunzător
ferestrei registrului;
La închiderea registrului va apărea o fereastră în care veţi fi întrebaţi dacă salvaţi sau nu
modificările făcute în timpul sesiunii de lucru. Confirmaţi salvarea modificărilor cu clic pe butonul Da
sau infirmaţi cu clic pe butonul Nu. Dacă doriţi să anulaţi operaţia faceţi clic pe butonul Revocare.

Închiderea aplicaţiei

Dacă doriţi să închideţi aplicaţia puteţi să alegeţi una din următoarele variante:
 Din meniul Fişier alegeţi comanda Ieşire;
 Faceţi clic pe butonul de închidere din colţul din dreapta sus al ecranului.

7
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Funcţia Ajutor

Dacă nu ştiţi să folosiţi toate funcţiile programului, Excel vă pune la dispoziţie funcţia Ajutor
care vă poate ajuta în diferite situaţii. Puteţi să o apelaţi dacă mergeţi în meniul Ajutor şi alegeţi comanda
Ajutor pentru Microsoft Excel sau puteţi să apăsaţi tasta F1. Se va deschide o fereastră în care, în
secţiunea Search puteţi să scrieţi cuvântul care defineşte noţiunea pentru care căutaţi informaţii. Prin
apăsarea butonului List Topics, în partea din stânga a ferestrei vor fi afişate toate rezultatele referitoare la
cuvântul scris. Dacă doriţi să vedeţi conţinutul unui rezultat, atunci puteţi să-l deschideţi cu dublu clic pe
el sau prin apăsarea butonului Display după ce l-aţi selectat. Acesta va fi vizualizat în partea din dreapta a
ferestrei.

Aici scrieţi cuvântul


pentru care căutaţi
informaţii

Aici este afişat conţinutul


unui rezultat

Aici sunt afişate


rezultatele găsite

Funcţia de modificare a dimensiunii de vizualizare


a paginii pe ecran

Pentru a face această modificare puteţi să folosiţi butonul Panoramare


din bara de instrumente standard sau comanda Panoramare din meniul
Vizualizare. Dacă folosiţi butonul din bara de butoane, puteţi să alegeţi una
dintre valorile existente în lista derulantă sau puteţi să introduceţi o valoare de la
tastatură după care apăsaţi Enter. Dacă folosiţi comanda din meniu, puteţi să
alegeţi una dintre valorile existente sau să introduceţi o valoare în secţiunea
Particularizare.

Modificările care se vor vedea în cadrul paginii nu au nici un efect asupra datelor din foaie!

Modificarea barei de instrumente

Pentru a afişa sau a elimina de pe ecran anumite bare


de instrumente trebuie să mergeţi în meniul Vizualizare şi să
alegeţi comanda Bare de instrumente. Prin bifarea sau
debifarea opţiunilor prezente în listă veţi putea să afişaţi sau
să eliminaţi barele de instrumente de pe ecran.
8
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Modificarea opţiunilor de bază ale aplicaţiei

Dacă mergeţi în meniul Instrumente şi apelaţi comanda Opţiuni se va deschide o fereastră în


care sunt afişate diferite opţiuni implicite ale aplicaţiei Microsoft Excel. De aici veţi putea să modificaţi
numele utilizatorului, locul de salvare implicit a fişierelor, opţiuni de vizualizare şi calcul, etc.

De aici modificaţi locul


de salvare a fişierelor
De aici modificaţi
numele utilizatorului

9
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 1. UTILIZAREA APLICAŢIEI EXCEL
 DESCHIDEREA APLICAŢIEI EXCEL
 DESCHIDEREA UNUI REGISTRU DE CALCUL EXISTENT – FIŞIER, DESCHIDERE;
 DESCHIDEREA MAI MULTOR REGISTRE DE CALCUL - FIŞIER, DESCHIDERE;
 CREAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL NOU – FIŞIER, NOU;
 SALVAREA UNUI REGISTRU DE CALCUL – FIŞIER, SALVARE;
 SALVAREA REGISTRELOR DE CALCUL SUB ALT NUME SAU ÎN ALT FORMAT –
FIŞIER, SALVARE CA…;
 ÎNCHIDEREA REGISTRULUI – FIŞIER, ÎNCHIDERE;
 ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI – FIŞIER, IEŞIRE;
 FUNCŢIA AJUTOR – AJUTOR, AJUTOR PENTRU MICROSOFT EXCEL;
 FUNCŢIA DE MODIFICARE A DIMENSIUNII DE VIZUALIZARE A PAGINII PE
ECRAN – VIZUALIZARE, PANORAMARE;

 MODIFICAREA BAREI DE INSTRUMENTE – VIZUALIZARE, BARE DE


INSTRUMENTE;
 MODIFICAREA OPŢIUNILOR DE BAZĂ ALE APLICAŢIEI – INSTRUMENTE,
OPŢIUNI;

10
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 2. Lucrul cu celule


Introducerea datelor, textului într-o celulă

Definiţie: O celulă în cadrul unei foi de calcul este formată la intersecţia dintre un rând şi o coloană.
Foaia de lucru din cadrul unui registru de calcul este organizată sub forma unei grile cu rândurile
marcate cu cifre, respectiv numere, iar coloanele marcate cu litere. Excel foloseşte o adresă sau o
referinţă pentru a identifica o celulă. Această referinţă este formată din numele coloanei urmat de numele
rândului care intersectează coloana respectivă. De exemplu, la intersecţia coloanei B cu rândul 6 se
formează celula cu referinţa B6.
Poziţionarea pe o anumită celulă se face printr-un clic cu butonul stâng al mouse-ului în locul
respectiv, iar deplasarea dintr-o celulă în alta se face fie cu ajutorul săgeţilor, fie cu mouse-ul. La un
moment dat doar o singură celulă este considerată ca fiind celula activă şi o puteţi recunoaşte după faptul
că este încadrată de un chenar îngroşat. Atunci când selectaţi o celulă, numele ei va apărea în caseta de
nume, în colţul din stânga sus al ecranului, iar conţinutul ei apare în bara de formule din dreapta.

În bara de formule se poate


În caseta de nume apare edita conţinutul celulei
referinţa celulei selectate

Este selectată celula B6


Celula se află la intersecţia devenind celula activă
coloanei B cu rândul 6

În cadrul unei celule, datele se introduc de la tastatură. Editarea datelor introduse se poate face fie
cu ajutorul barei de formule care permite efectuarea de modificări, fie prin dublu clic pe celula respectivă.
Microsoft Excel vă permite completarea automată a unor serii de date. Pentru acest lucru va
trebui să scrieţi în două celule alăturate primele două valori din seria de date pe care doriţi să o creaţi.
Apoi va trebui să selectaţi cele două celule trecând peste ele cu butonul din stânga al mouse-ului apăsat.
După ce aţi făcut selecţia veţi observa în colţul din dreapta jos al selecţiei un punct negru. Plasaţi cursorul
mouse-ului în acel loc, iar când acesta se transformă într-o cruciuliţă de culoare neagră ţineţi apăsat
butonul din stânga şi deplasaţi peste rândul sau coloana de celule unde trebui să se genereze seria. Veţi
observa că în celulele respective au apărut automat valorile următoare din serie.
De exemplu: dacă doriţi să generaţi o serie cu datele de la 1 la 50, va trebui să introduceţi în două
celule alăturate primele două valori ale seriei: 1, 2. Apoi completaţi automat până la valoarea dorită. Seria
se poate genera şi cu altă diferenţă între două valori alăturate (pasul să fie 2 sau 5 sau altă valoare).
Aici apare ultima valoare
Primele două din serie. Dacă doriţi să
valori din serie completaţi până la valoarea
50 va trebui să deplasaţi
Locul unde trebuie până când în căsuţă o să
poziţionat cursorul apară valoarea 50.

O serie poate fi completată crescător sau descrescător. Pentru ordinea crescătoare deplasaţi în jos
sau la dreapta, pentru ordinea descrescătoare deplasaţi în sus sau la stânga. Acelaşi mecanism de
completare se poate aplica şi la formule, atunci când trebuie să faceţi acelaşi calcul pentru celule
alăturate. În urma generării, valorile din formulă vor fi reactualizate pentru fiecare celulă în parte.

11
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Anularea şi refacerea comenzilor

Dacă aţi făcut o anumită operaţie într-o foaie de lucru şi doriţi să o


anulaţi din anumite motive, puteţi să mergeţi în meniul Editare şi să alegeţi
comanda Anulare sau să alegeţi butonul din bara de instrumente de formatare.
Astfel, ultima operaţie pe care aţi efectuat-o va fi anulată.
Nu pot fi anulate anumite operaţii, cum ar fi cea de salvare sau tipărire. De asemenea, dacă aţi
închis registrul de calcul nu veţi mai putea să anulaţi niciuna dintre operaţiile efectuate anterior închiderii.
Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z are acelaşi efect.

Operaţia complementară anulării este refacerea. Pentru a reface o


comandă puteţi să mergeţi în meniul Editare şi să alegeţi comanda
Refacere sau să alegeţi butonul din bara de instrumente standard.
Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y are acelaşi efect.

Selectarea celulelor, coloanelor şi rândurilor

 Selectarea unei celule: se poate realiza fie printr-un clic cu butonul stâng al mouse-ului pe ea, fie
prin introducerea numelui ei în caseta de nume şi apăsarea tastei Enter. De exemplu, dacă în
caseta de nume treceţi referinţa B16 şi apăsaţi tasta Enter veţi observa că se va selecta celula B16.
Dacă doriţi să selectaţi mai multe celule nealăturate, trebuie să faceţi clic pe fiecare celulă în parte
ţinând tasta Ctrl apăsată.

 Selectarea unui domeniu de celule: domeniul de celule reprezintă un grup de celule alăturate două
câte două. Cea mai simplă modalitate de selectare a unui domeniu constă în folosirea mouse-ului.
Cu butonul din stânga apăsat, porniţi din colţul din stânga sus al domeniului şi deplasaţi până când
ajungeţi în colţul din dreapta jos al domeniului. O altă modalitate constă în utilizarea casetei de
nume. Scrieţi în caseta de nume referinţa către celula din colţul stânga sus al domeniului, urmată
de semnul „:” (două puncte) şi referinţa către celula din colţul dreapta jos al domeniului. De
exemplu, domeniul de celule din imagine se poate defini prin notaţia A1:D4.

În caseta de nume scrieţi


referinţele din colţurile
domeniului şi apăsaţi tasta Enter

 Selectarea unui rând întreg: trebuie să faceţi clic pe eticheta de rând. De exemplu, pentru a selecta
rândul 3 trebuie să faceţi clic pe eticheta 3.

12
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Selectarea unei colane: trebuie să faceţi clic pe eticheta de coloană. De exemplu, pentru a selecta
toată coloana B va trebui să faceţi clic pe eticheta B.
 Selectarea împreună a unui rând şi a unei coloane: dacă doriţi să
selectaţi împreună mai multe rânduri şi coloane va trebui să faceţi clic
pe eticheta de rând şi eticheta de coloană ţinând tasta Ctrl apăsată.

 Selectarea întregii foi de calcul: pentru acest lucru trebuie să faceţi clic cu butonul stâng al
mouse-ului în căsuţa aflată deasupra rândului 1 şi în stânga coloanei A
Trebuie să faceţi
clic aici pentru a
selecta întreaga
foaie de lucru

Copierea şi mutarea textului şi a datelor

Datele dintr-o foaie de calcul se pot copia sau se pot muta în cadrul aceleiaşi foi de calcul sau
chiar în foi de calcul diferite sau în registre diferite. Acest lucru este posibil datorită existenţei unei zone
de memorie specială numită Clipboard în care se va stoca informaţia copiată sau decupată la un moment
dat. De aici, ea poate fi preluată şi lipită în diverse locuri (aceeaşi foaie de calcul sau altă foaie sau alt
registru de lucru).
 Copierea datelor: există mai multe metode prin care se poate realiza această operaţie. Este
obligatoriu ca înainte de a începe operaţia de copiere să selectaţi datele ce vor fi copiate.
 Metoda1: din meniul Editare alegeţi comanda Copiere. Poziţionaţi cursorul în
locul unde doriţi să lipiţi datele, iar din meniul Editare alegeţi comanda Lipire.

 Metoda2: din bara de instrumente standard alegeţi butonul pentru a copia.


Poziţionaţi cursorul în locul unde doriţi să lipiţi datele şi alegeţi butonul pentru
a lipi.
 Metoda3: apăsaţi simultan tastele Ctrl+C pentru a copia. Poziţionaţi cursorul în
locul unde doriţi să lipiţi datele şi apăsaţi
simultan tastele Ctrl+V pentru a lipi.
 Metoda4: faceţi clic dreapta cu mouse-ul
pe datele selectate şi alegeţi comanda
Copiere din meniul care apare.
Poziţionaţi cursorul în locul unde doriţi
să lipiţi datele, faceţi clic dreapta cu
mouse-ul şi alegeţi comanda Lipire.
13
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Mutarea datelor: există mai multe metode prin care se poate realiza această operaţie. Este
obligatoriu ca înainte de a începe operaţia de mutare să selectaţi datele respective.
 Metoda1: din meniul Editare alegeţi comanda Decupare. Poziţionaţi cursorul în
locul unde doriţi să lipiţi datele, iar din meniul Editare alegeţi comanda Lipire.

 Metoda2: din bara de instrumente de standard alegeţi butonul pentru a decupa.


Poziţionaţi cursorul în locul unde doriţi să lipiţi datele şi alegeţi butonul pentru
a lipi.
 Metoda3: apăsaţi simultan tastele Ctrl+X pentru a decupa. Poziţionaţi cursorul în
locul unde doriţi să lipiţi datele şi apăsaţi simultan tastele Ctrl+V pentru a lipi.
 Metoda4: faceţi clic dreapta cu mouse-ul pe datele selectate şi alegeţi comanda
Decupare din meniul care apare. Poziţionaţi cursorul în locul unde doriţi să lipiţi
datele, faceţi clic dreapta cu mouse-ul şi alegeţi comanda Lipire.

 Folosirea comenzii LIPIRE SPECIALĂ: această comandă vă oferă posibilitatea să stabiliţi cum
anume vor fi lipite datele aflate în Clipboard.

În această casetă de
dialog vă puteţi
stabili modul în care
vor fi inserate datele
copiate sau decupate

Ştergerea textului sau a datelor

Pentru a şterge informaţia dintr-o celulă sau un grup de celule, selectaţi-le şi apăsaţi tasta Delete.
Dacă doriţi să ştergeţi numai anumite caractere trebuie să selectaţi celula, mergeţi în bara de formule unde
apare conţinutul ei şi folosiţi tasta BackSpace pentru a şterge fiecare caracter în parte.

Găsire şi înlocuire

 Găsirea unor date în foaia de calcul


La un moment dat, poate trebuie să găsiţi unele date din foaia de calcul. Pentru a vă uşura
căutarea, puteţi să utilizaţi funcţia Găsire şi meniul Editare. Această comandă poate fi apelată şi prin
apăsarea simultană a tastelor Ctrl+F. Se va deschide o fereastră în care puteţi să setaţi opţiunile căutării.

14
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

În secţiunea De găsit trebuie să introduceţi valoarea pe care o căutaţi. Dacă în foia de calcul aţi
selectat o coloană sau un rând atunci căutarea se va face în acea zonă selectată, altfel căutarea se va face
în toată foia de calcul. Apăsaţi butonul Următorul găsit pentru a declanşa procesul de căutare. În cazul în
care valoarea a fost identificată în foaie, atunci celula care o conţine va fi selectată, altfel veţi primi un
mesaj prin care veţi fi anunţat că acea valoare nu poate fi găsită.

 Înlocuirea unor date în foia de calcul


În cazul în care sunteţi nevoiţi să înlocuiţi nişte date din foaia de calcul puteţi să apelaţi comanda
Înlocuire din meniul Editare. Aceeaşi comandă poate fi apelată şi cu ajutorul combinaţiei de taste
Ctrl+H. Se va deschide o fereastră în care, în secţiunea De găsit va trebui să introduceţi valoarea pe care
vreţi să o înlocuiţi, iar în secţiunea Înlocuire cu veţi scrie valoarea cu care veţi face înlocuirea.

După stabilirea celor două valori puteţi să apăsaţi butonul Înlocuire pentru a face înlocuirea pas
cu pas sau puteţi să apăsaţi butonul Înlocuire peste tot pentru a înlocui toate valorile găsite cu noua
valoare. La finalul procesului de înlocuire se va afişa o fereastră care vă va spune câte înlocuiri au fost
făcute.

Sortarea datelor

Pentru a aranja datele din foia dumneavoastră într-o anumită


ordine, crescătoare sau descrecătoare puteţi să folosiţi comanda Sortare
din meniul Date. Înainte de apelarea comenzii trebuie să selectaţi datele care trebuie sortate. Funcţia
Sortare va deschide o fereastră în care veţi putea să stabiliţi maxim trei criterii de sortare.

Aici stabiliţi ordinea de


Aici stabiliţi câmpul după sortare: crescătoare sau
care se face sortarea descrescătoare

Puteţi să folosiţi opţiunile


pentru introducerea celui de-al
doilea criteriu de sortare
Apăsaţi aici pentru a
începe sortarea

15
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

O modalitate mai rapidă de sortare este cu ajutorul butoanelor existente pe bare de instrumente.
Pentru a sorta datele, după ce aţi selectat coloana sau rândul dorit, apăsaţi butonul pentru a sorta
crescător şi butonul pentru a sorta descrescător.

Moduri de lucru cu rânduri şi coloane

 Introducerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru


Pentru a introduce un rând nou într-o foaie de
calcul puteţi să apelaţi din meniul Inserare comanda
Rânduri. Un rând nou va fi introdus deasupra rândului pe
care îl aveţi marcat în foaie.
O altă posibilitate de inserare constă în efectuarea unui clic dreapta pe
eticheta rândului deasupra căruia doriţi să creaţi un rând nou. Din meniul care
apare alegeţi comanda Inserare.
La fel se poate proceda şi în cazul inserării de
coloane. Se selectează coloana în stânga căreia se doreşte
inserarea unei coloane noi. Din meniul Inserare se alege
comanda Coloane. O coloană nouă va apărea la stânga
celei selectate.
Altfel, faceţi clic dreapta pe eticheta coloanei în stânga căreia doriţi să
inseraţi. Din meniul apărut alegeţi comanda Inserare. O coloană nouă va apărea
la stânga celei selectate.

 Ştergerea rândurilor şi coloanelor în foaia de lucru


Pentru a şterge rânduri sau coloane din foaia de calcul va trebui să
selectaţi iar din meniul Editare să alegeţi comanda Ştergere. Altfel, faceţi clic
dreapta pe rândul sau coloana care trebuie ştearsă, iar din meniul care apare
alegeţi comanda Ştergere.
Puteţi să ştergeţi numai
anumite celule dacă le selectaţi,
iar din meniul Editare alegeţi
comanda Ştergere… Apare o
casetă în care va trebui să
selectaţi ce doriţi să ştergeţi.
Puteţi să ştergeţi un rând întreg dacă bifaţi
butonul Rând întreg sau puteţi să ştergeţi o coloană
întreagă dacă bifaţi butonul Coloană întreagă.
Ştergerea se poate realiza cu deplasarea celulelor la
stânga sau cu deplasarea celulelor râmase în sus. De aici realizaţi
Aceeaşi fereastră se va deschide dacă faceţi un ştergerea unui
clic dreapta pe grupul de celule care trebuie şterse, iar rând întreg sau
a unei coloane.
din meniul care apare alegeţi comanda Ştergere.

 Modificarea dimensiunii rândurilor şi a coloanelor


Pentru a modifica înălţimea unui rând sau lăţimea unei coloane aveţi la dispoziţie două metode:
manuală şi automată.
 Metoda manuală: pentru modificarea înălţimii unui rând puneţi cursorul pe linia de
îmbinare dintre rândul pe care trebuie să-l modificaţi şi cel de sub el. Ţineţi apăsat butonul din
stânga al mouse-ului şi deplasaţi în sus dacă trebuie să micşoraţi sau în jos dacă trebuie să
măriţi.
16
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Dacă faceţi dublu clic pe linia de îmbinare dintre cele două


rânduri, atunci înălţimea rândului va fi modificată astfel încât
să încadreze datele pe care le conţine.
Pentru modificarea lăţimii unei coloane plasaţi cursorul
pe linia de îmbinare dintre coloana care trebuie modificată şi
cea din dreapta ei. Trageţi spre stânga dacă trebuie micşorată
sau spre dreapta dacă trebuie mărită, ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. Dacă faceţi un
dublu clic pe linia de îmbinare dintre cele două coloane, atunci lăţimea coloanei se va modifica
astfel încât să încadreze textul pe care îl conţine.

 Metoda automată: selectaţi rândul pentru


care trebuie să modificaţi înălţimea. Din
meniul Format alegeţi comanda Rând,
Înălţime. Se va deschide o fereastră în care
veţi putea scrie o valoare pentru înălţimea
rândului. Aceeaşi fereastră se va deschide şi
dacă faceţi un clic dreapta pe rând, iar din
meniu alegeţi comanda Înălţime.
Pentru modificarea lăţimii unei coloane,
selectaţi coloana iar din meniul Format
alegeţi comanda Coloana, Lăţime. Apare o
casetă unde puteţi scrie o dimensiune pentru
lăţimea coloanei. Aceeaşi fereastră se va
deschide şi dacă faceţi un clic dreapta pe
coloană, iar din meniu alegeţi comanda
Lăţime.

 Fixarea pe ecran a rândurilor şi coloanelor


Dacă doriţi să derulaţi foaia de calcul pe verticală sau pe orizontală şi, în
acelaşi timp, să aveţi tot timpul vizibile pe ecran anumite rânduri sau coloane de la
început, puteţi să apelaţi funcţia de îngheţare. Pentru acest lucru va trebui să selectaţi
rândul de sub rândurile pe care le îngheţaţi sau coloana din dreapta celor pe care le
îngheţaţi apoi, din meniul Fereastră apelaţi comanda Îngheţare panouri.

Apariţia unor linii îngroşate pe orizontală sau pe verticală indică fixarea coloanelor sau a rândurilor.
Pentru a reveni la forma iniţială a foii de calcul, din meniul Fereastră se va selecta comanda
Anulare îngheţare panouri.

17
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 2. LUCRUL CU CELULE
 INTRODUCEREA DATELOR, TEXTULUI ÎNTR-O CELULĂ
 ANULAREA ŞI REFACEREA COMENZILOR – EDITARE, ANULARE, REFACERE;
 SELECTAREA CELULELOR, COLOANELOR ŞI RÂNDURILOR
 COPIEREA ŞI MUTAREA TEXTULUI ŞI A DATELOR – EDITARE, COPIERE,
DECUPARE, LIPIRE;
 ŞTERGEREA TEXTULUI SAU A DATELOR – TASTELE BACKSPACE, DELETE;
 GĂSIRE ŞI ÎNLOCUIRE – EDITARE, GĂSIRE, ÎNLOCUIRE;
 SORTAREA DATELOR – DATE, SORTARE;
 INTRODUCEREA RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR ÎN FOAIA DE LUCRU – INSERARE,
RÂNDURI, COLOANE;
 ŞTERGEREA RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR ÎN FOAIA DE LUCRU – EDITARE,
ŞTERGERE;
 MODIFICAREA DIMENSIUNII RÂNDURILOR ŞI A COLOANELOR – FORMAT, RÂND
– ÎNĂLŢIME, COLOANĂ – LĂŢIME;
 FIXAREA PE ECRAN A RÂNDURILOR ŞI COLOANELOR – FEREASTRĂ, ÎNGHEŢARE
PANOURI.

18
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 3. Foile de calcul


Lucrul cu foile de calcul

 Inserarea unei noi foi de calcul


La deschiderea unui registru nou de calcul veţi observa că acest conţine trei
foi de calcul . Pentru a insera o nouă foaie puteţi să mergeţi
în meniul Inserare şi să alegeţi comanda Foaie de lucru. Se observă că lângă foile
de calcul deja existente a apărut o altă foaie de calcul nouă.
O altă metodă de inserare constă în execuţia unui clic dreapta pe eticheta
unei foi de calcul, în partea de jos a ecranului. Din meniul care apare alegeţi comanda Inserare. Se va
deschide o fereastră din care va trebui să alegeţi opţiunea Foaie de lucru şi să
apăsaţi butonul OK.

 Redenumirea unei foi de lucru


Pentru a redenumi o foaie de lucru faceţi un clic dreapta pe eticheta foii
respective, în partea de jos a ecranului, iar din meniul deschis alegeţi comanda
Redenumire. Se va activa caseta de nume a foii. Ştergeţi vechiul nume şi
introduceţi altul.
După ce aţi introdus numele trebuie să apăsaţi tasta Enter sau să faceţi un clic
în foie.

 Ştergerea unei foi de lucru


Pentru a şterge foia de lucru puteţi să mergeţi în meniul Editare şi să
alegeţi comanda Ştergere foaie .
O altă metodă: faceţi clic dreapta pe eticheta foii de calcul care trebuie
ştearsă, iar din meniul deschis apelaţi comanda Ştergere.
La apelarea comenzii se va deschide o fereastră în care trebuie să
confirmaţi ştergerea cu butonul Ştergere sau anulaţi comanda cu butonul
Revocare.

19
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Mutarea sau copierea unei foi de calcul în acelaşi registru de calcul


sau în alt registru
Pentru această operaţie trebuie să mergeţi în meniul Editare şi să apelaţi comanda
.
Sau, puteţi să faceţi clic dreapta pe eticheta foii de calcul, în partea de jos
a ecranului, iar din meniul care se deschide trebuie să apelaţi comanda Mutare
sau copiere.
Se va deschide o fereastră în care vă puteţi face anumite setări:

Aici selectaţi registrul


de lucru în care se face
copierea sau mutarea
Aici selectaţi foia de
calcul înaintea căreia
se va face lipirea

Bifaţi aici dacă


doriţi să copiaţi

Puteţi să copiaţi sau să mutaţi o foaie şi cu ajutorul mouse-ului. Dacă faceţi clic pe eticheta foii pe
care trebuie să o mutaţi, ţineţi apăsat butonul stâng şi deplasaţi până în poziţia în care doriţi să lipiţi, apoi
eliberaţi butonul. Veţi observa că foaia a dispărut din poziţia iniţială şi s-a fixat în noua poziţie.

Copierea cu ajutorul mouse-ului se face identic, numai că, atunci când deplasaţi cu butonul stâng
al mouse-ului apăsat, va trebui să ţineţi apăsată şi tasta Ctrl.

20
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 3. FOILE DE CALCUL
 INSERAREA UNEI NOI FOI DE CALCUL – INSERARE, FOAIE DE LUCRU;
 REDENUMIREA UNEI FOI DE LUCRU – CLIC DREAPTA PE ETICHETĂ,
REDENUMIRE;
 ŞTERGEREA UNEI FOI DE LUCRU - CLIC DREAPTA PE ETICHETĂ, ŞTERGERE;
 MUTAREA SAU COPIEREA UNEI FOI DE CALCUL ÎN ACELAŞI REGISTRU DE CALCUL
SAU ÎN ALT REGISTRU - CLIC DREAPTA PE ETICHETĂ, MUTARE SAU COPIERE.

21
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 4. Formule şi funcţii


Referinţele celulelor

O referinţă identifică o celulă sau un grup de celule şi îi specifică programului Excel unde să caute
valorile sau datele pe care să le utilizeze în formule. Cu ajutorul referinţelor puteţi utiliza date care se află
în diferite părţi ale foii de calcul sau în alte foii de calcul, chiar în alte registre de lucru.
Definiţie:
Referinţele la celulele din alte registre de calcul se numesc referinţe externe.
Definiţie:
Referinţele la datele existente în alte aplicaţii se numesc referinţe îndepărtate.
În Excel există mai multe tipuri de referinţe folosite în declararea formulelor:
 Referinţa de tipul A1: este referinţa utilizată implicit de aplicaţia Microsoft Excel şi cu ajutorul ei
puteţi referi toate cele 256 de coloane şi toate rândurile de la 1 la 65536 dintr-o foaie de calcul.
Pentru a referi adresa celulei aflate la intersecţia coloanei D cu rândul 35 se poate folosi referinţa
D35. Pentru a vă referi la un domeniu de celule trebuie să specificaţi celula din colţul din stânga
sus urmată de semnul „:” şi referinţa la celula din colţul din dreapta jos. De exemplu, expresia
A3:D18 cuprinde toate celulele delimitate de A3 în stânga sus şi D18 în dreapta jos.
 Referinţa de tipul R1C1: în acest tip de referinţă se indică poziţia celulei folosind litera R urmată
de numărul rândului şi poziţia coloanei folosind litera C urmată de numărul coloanei.

Exemple de referinţe Tip A1 Tip R1C1


Pentru a vă referi la celula din coloana A rândul 10 va A10 R10C1
trebui să scrieţi:
Pentru a vă referi la un grup de celule din coloana A şi A10:A20 R10C1:R20C1
rândurile 10 până la 20 va trebui să scrieţi:
Pentru a vă referi la grupul de celule de pe rândul 15 şi B15:E15 R15C2:R15C5
coloanele B până la E va trebui să scrieţi:
Pentru a vă referi la toate celulele existente în rândul 5 va 5:5 R5
trebui să scrieţi:
Pentru a vă referi la toate celulele existente în rândurile 5 5:10 R5:R10
până la 10 va trebui să scrieţi:
Pentru a vă referi la toate celulele existente pe coloana H va H:H C8
trebui să scrieţi:

Schimbarea stilului de referinţă din A1 în R1C1 se realizează cu ajutorul comenzii Opţiuni din
meniul Instrumente. În fereastra deschisă mergeţi pe submeniul General şi bifaţi opţiunea Stil referinţă
R1C1.
 Referinţa relativă: presupunem că, la un moment dat, în celula B1 vreţi să aveţi datele din celula
A1. Dacă acele date din A1 se modifică, atunci trebuie să se modifice şi conţinutul celulei B1.
Pentru a obţine acest lucru va trebui să creaţi în B1 o referinţă relativă către celula A1. Pentru asta,
trebuie să scrieţi în B1 semnul „=” urmat de referinţa A1, apoi apăsaţi tasta Enter. O să observaţi
că în B1 a apărut conţinutul celulei A1. Dacă modificaţi conţinutul din A1 atunci se va modifica şi
conţinutul din B1. În plus, dacă veţi copia formula din B1 pe coloană în B2 atunci în B2 veţi avea
formula =A2, dacă veţi copia pe rând în C1, atunci aici veţi avea formula =B1.
Aici copiaţi
Aici copiaţi formula din B1.
formula din B1. Aici aveţi Veţi avea =B1
Veţi avea =A2 formula =A1

22
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Referinţa absolută: defineşte celulele dintr-o poziţie specificată şi nu se modifică automat atunci
când se face copierea. Pentru a realiza acest lucru va trebui să puneţi semnul $ în faţa rândului şi
în faţa coloanei care trebuie să rămână constante. De exemplu, pentru a realiza o referinţă absolută
către celula A1 va trebui să scrieţi $A$1.
În B2 s-a creat o referinţă
absolută către A2

Acelaşi lucru îl obţineţi şi dacă apăsaţi tasta F4 după ce aţi selectat celula căreia doriţi să-i adăugaţi
o referinţă absolută.
 Referinţa mixtă: în cadrul acesteia se păstrează constantă doar o parte din adresa celulei. De
exemplu, pentru a păstra constantă doar coloana A, nu şi rândul, va trebui să scrieţi =$A1. Dacă
veţi copia formula în altă celulă, atunci coloana va rămâne constantă dar se va modifica rândul.
Pentru a păstra constant doar rândul va trebui să scrieţi =A$1. Atunci, la operaţia de copiere se va
modifica numele coloanei dar rândul va rămâne constant.
 Referinţa cu ajutorul numelor sau etichetelor: pentru a nu
vă referi la o celulă prin intermediul adresei, puteţi realiza
referirea celulei respective cu ajutorul numelui său. Pentru a
atribui un nume unei celule va trebui să apelaţi funcţia
Definire din comanda Nume pe care o găsiţi în meniul
Inserare. Se va deschide o fereastră în care veţi putea să
definiţi numele celulei.

Aici scrieţi
numele pe care îl
atribuiţi celulei
Apăsaţi aici pentru a
crea numele

O altă modalitate mai simplă de a acorda un nume unei celule se realizează


prin tastarea numelui dorit în caseta de nume şi apoi apăsarea tastei Enter.
După ce aţi creat o referinţă prin nume, de fiecare dată când veţi selecta
celula respectivă în caseta de nume va apărea denumirea asociată celulei.

Formule aritmetice

 Crearea formulelor de calcul folosind operatori aritmetici şi referiri


către alte celule
Formulele de calcul se realizează cu ajutorul operatorilor aritmetici cunoscuţi (adunarea +,
scăderea -, înmulţirea *, împărţirea /). Ordinea de execuţie a operaţiilor este cea matematică, pe primul
nivel fiind înmulţirea şi împărţirea, urmează pe nivelul următor adunarea şi scăderea. Această ordine
poate fi schimbată prin folosirea parantezelor rotunde (). Pentru a introduce o formulă va trebui să
selectaţi celula respectivă şi să introduceţi semnul „=” urmat de formula pe
care o creaţi. De exemplu, pentru a calcula în C1 suma dintre A1 şi B1 se
va scrie în C1 semnul = urmat de cele două celule despărţite de semnul +.

23
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

În locul referinţelor celulelor se pot folosi valorile efective aflate în celule. De asemenea,
selectarea celulelor care fac parte din formulă se poate face fie prin precizarea referinţelor sau a valorilor,
fie prin selecţie cu mouse-ul.

Se observă că în timp ce se
editează formula, ea va apărea
şi în bara de formule

O formulă definită anterior poate fi aplicată şi altor celule folosind una dintre următoarele metode:
 Prin facilitatea de autoumplere:
 Se selectează celula care conţine formula;
 Se pune cursorul pe colţul din dreapta jos; cursorul se modifică într-o cruciuliţă neagră;
 Se trage mouse-ul peste grupul de celule unde trebuie copiată formula ţinându-se
apăsat butonul din stânga.

 Folosind funcţiile Copiere – Lipire:


 Se selectează celula din care trebuie copiată formula;
 Se apelează printr-una dintre modalităţile cunoscute comanda Copiere;
 Se selectează celula sau celulele unde trebuie lipită formula;
 Se apelează comanda Lipire.

 Recunoaşterea erorilor standard asociate formulelor


Atunci când construiţi o formulă este posibil să greşiţi, iar în locul rezultatului aşteptat să apară o
eroare. Cele mai des întâlnite erori sunt: #NULL!, #DIV/0!, #VALUE!, #REF!, #NAME?, #NUM!,
#N/A!
În continuare sunt descrise motivele care duc la apariţia acestor erori.
Nume eroare Explicaţie
#NULL! Apare atunci când se specifică o intersecţie a două suprafeţe care nu se
intersectează. Operatorul intersecţie este un spaţiu între referinţe.
#DIV/0! Apare atunci când un număr este împărţit la zero (0).
#VALUE! Apare atunci când este utilizat tipul greşit de argument sau de operand.
#REF! Apare atunci când o referinţă la celulă nu este corectă.
#NAME? Apare atunci când Microsoft Excel nu recunoaşte text într-o formulă.
#NUM! Apare când sunt valori numerice incorecte într-o formulă sau funcţie.
#N/A! Apare atunci când o valoare nu este disponibilă la o funcţie sau formulă.

Lucrul cu funcţii

 Scrierea formulelor de calcul utilizând funcţiile sumă, medie,


minim, maxim, funcţia de numărare
Aplicaţia Microsoft Excel pune la dispoziţia utilizatorului diverse funcţii
predefinite care pot fi împărţite în mai multe categorii: funcţii de dată şi oră,
financiare, logice, matematice, statistice etc.
Pentru a introduce o funcţie puteţi să apelaţi comanda Funcţie din meniul
Inserare sau puteţi să faceţi clic pe butonul din bara de formule.
24
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Se va deschide fereastra Inserare funcţie din care vă puteţi alege categoria de funcţii dorite şi
puteţi să selectaţi funcţia pe care trebuie să o utilizaţi. De exemplu, dacă trebuie să calculaţi o sumă va
trebui să mergeţi în categoria Mat&Trig şi să alegeţi funcţia SUM. Pentru a calcula media aritmetică, din
categoria Statistice alegeţi funcţia AVERAGE. Funcţia MAX va afişa valoarea maximă dintr-un
domeniu de celule, funcţia MIN afişează valoarea minimă din domeniu, iar funcţia COUNT numără
celulele dintr-un domeniu de celule ce conţin valori numerice.
În categoria Cele mai
recent utilizate veţi găsi
funcţiile care au fost ultima
dată folosite. Din meniul derulant
Pentru a calcula în alegeţi categoria
care vă interesează
celula C1 suma celulelor A1,
B1, va trebui să selectaţi C1
şi să apelaţi funcţia SUM din De aici selectaţi
categoria Mat&Trig. La funcţia care vă
apelare se va deschide o trebuie
fereastră în care va trebui să
stabiliţi parametrii funcţiei.

Aici trebuie să apară domeniul


de celule care se însumează

Apăsaţi OK când aţi terminat de


introdus seriile

Aici apare valoarea calculată


de funcţie

O modalitate mai rapidă de calculare a sumei unei serii este


cu ajutorul butonului existent în bara de instrumente standard.
Astfel, se selectează celula unde se doreşte să se afişeze rezultatul
sumei şi se apasă butonul . Excel va înconjura cu un chenar
punctat domeniul de celule ce se presupune că va fi însumat. Dacă
selecţia realizată de program este corectă, trebui să apăsaţi tasta
Enter. Dacă selecţia nu este cea corectă, atunci se selectează
celulele care trebuie însumate şi apoi se apasă tasta Enter.
Pentru a calcula valoarea medie, valoarea maximă, minimă sau pentru a număra termenii unei
serii, trebuie să se selecteze funcţia potrivită pentru fiecare operaţie în parte şi să se specifice domeniul de
celule pe care se aplică funcţia respectivă.
Astfel, pentru a calcula:
 Valoarea medie a unei zone de celule se apelează funcţia AVERAGE;
 Valoarea minimă a unei zone de celule se apelează funcţia MIN;
 Valoarea maximă a unei zone de celule se apelează funcţia MAX;
 Numărul termenilor unei serii se apelează funcţia COUNT.

25
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Pentru a afla anumite rezultate puteţi să folosiţi şi bara de stare aflată în


partea de jos a aplicaţiei. În dreapta ei se află o zonă numită
„Autocalculate” (calcul automat) unde este afişată în
mod predefinit, suma valorilor selectate. Astfel, dacă
doriţi să vedeţi suma valorilor dintr-o zonă de date, le
selectaţi iar în bara de stare va fi fişată acea valoare. Dacă
doriţi să vedeţi valoare maximă a zonei selectate, faceţi
clic dreapta în zona de calcul automat şi alegeţi MAX.

 Construirea formulelor utilizând funcţia IF


Există multe situaţii în care aveţi de ales între două posibilităţi. Pentru acest lucru puteţi să folosiţi
funcţia condiţională IF. Aceasta returnează False dacă nu a fost îndeplinită condiţia logică din enunţ sau
va returna True dacă acea condiţie a fost îndeplinită. Funcţia IF se găseşte în categoria funcţiilor Logice.
Sintaxa ei este:
IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
Prima dată se va evalua condiţia dată de logical_test. Dacă rezultatul evaluării este True atunci se
va executa instrucţiunea dată de value_if_true, altfel se va executa instrucţiunea dată de value_if_false.
De exemplu, se consideră următorul enunţ: „Dacă în celula B1 este o
valoare mai mare decât 100, atunci afişaţi în B4 suma valorilor de la B1 la B3,
altfel afişaţi în B4 media aritmetică a valorilor de la B1 la B3.”
Pentru rezolvare va trebui să mergeţi în celula B4 şi să apelaţi funcţia IF.

În secţiunea logical_test
se construieşte testul
logic conform enunţului

În secţiunea value_if_true se
scrie valoarea returnată în
cazul condiţiei îndeplinite

În secţiunea value_if_false se
scrie valoarea returnată în
cazul condiţiei neîndeplinite

Aici vedeţi rezultatul


returnat de funcţie

26
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 4. FORMULE ŞI FUNCŢII
 REFERINŢELE CELULELOR
 FORMULE ARITMETICE
 CREAREA FORMULELOR DE CALCUL FOLOSIND OPERATORI
ARITMETICI ŞI REFERIRI CĂTRE ALTE CELULE

 RECUNOAŞTEREA ERORILOR STANDARD ASOCIATE FORMULELOR


 LUCRUL CU FUNCŢII – INSERARE, FUNCŢIE;
 SCRIEREA FORMULELOR DE CALCUL UTILIZÂND FUNCŢIILE SUMĂ,
MEDIE, MINIM, MAXIM, FUNCŢIA DE NUMĂRARE – SUM(),
AVERAGE(), MIN(), MAX(), COUNT();
 CONSTRUIREA FORMULELOR UTILIZÂND FUNCŢIA IF – IF().

27
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 5. Formatare
Formatarea numerelor/datelor

 Formatarea celulelor pentru a afişa diferite formate


Pentru a aplica un anumit format pe o celulă sau pe un grup de celule, trebuie să selectaţi zona
respectivă iar din meniul Format alegeţi comanda Celule. Apăsarea simultană a
tastelor Ctrl+1 sau clic dreapta pe grupul de celule selectat şi alegerea comenzii
va conduce la acelaşi rezultat. Se va deschide o fereastră de unde puteţi să alegeţi
formatul de date dorit.

Din câmpul Categorie


alegeţi formatul dorit Aici puteţi să setaţi
pentru celulă numărul de cifre care se
vor afişa după virgulă

Bifaţi aici ca să folosiţi


virgula ca separator
pentru mii
Alegeţi forma de
prezentare a numerelor
Aici sunt oferite negative
explicaţii pentru fiecare
opţiune în parte

Cu ajutorul opţiunilor din câmpul Categorie pot fi formatate numere, valori monetare, date
calendaristice etc.

 Formatarea privind alinierea textului


Pentru a selecta diferite opţiuni legate de alinierea textului din cadrul unui
grup de celule va trebui să selectaţi zona respectivă şi să apelaţi comanda Celule
din meniul Format. Apăsarea simultană a tastelor Ctrl+1 sau clic dreapta pe
grupul de celule selectat şi alegerea comenzii va conduce la acelaşi rezultat.
Din fereastra Formatare celule mergeţi pe submeniul Aliniere.
Opţiunile pe care le găsiţi aici vă vor permite să faceţi următoarele operaţii:
 Să aliniaţi textul pe orizontală;
 Să aliniaţi textul pe verticală;
 Să încadraţi textul la dimensiunea unei celule prin modificarea înălţimii rândului;
 Să încadraţi textul la dimensiunea unei celule prin reducerea textului;
 Să îmbinaţi două sau mai multe celule;
 Să stabiliţi direcţia de introducere a textului într-o celulă;
 Să modificaţi orientarea textului cu un anumit unghi.

Pentru îmbinarea celulelor şi alinierea textului se poate utiliza butonul din bara de instrumente
standard.

28
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Aici schimbaţi alinierea textului pe orizontală

Aici schimbaţi alinierea textului pe verticală

Bifaţi aici pentru a distribui textul la spaţiul rezervat celulei,


păstrând lăţimea coloanei şi modificând înălţimea rândului

Bifaţi aici pentru a potrivi textul la dimensiunea celulei prin


reducerea acestuia. Dimensiunea fontului nu se va modifica

Bifaţi aici pentru a îmbina două sau mai multe celule

Aici stabiliţi direcţia de introducere a textului într-o celulă

Aici puteţi să modificaţi orientarea textului cu un anumit unghi

 Formatarea textului
Pentru a face modificări asupra fontului, culorii, dimensiunii textului trebuie să mergeţi în
fereastra Formatare celule pe submeniul Font.

Aici modificaţi Aici modificaţi


tipul fontului dimensiunea fontului

Aici modificaţi
stilul fontului Aici modificaţi
culoarea fontului
Aici modificaţi
tipul de subliniere

Aici aplicaţi efecte


speciale

Pentru a formata puteţi să folosiţi şi butoanele din bara de butoane de formatare:


 pentru modificarea fontului folosiţi secţiunea ;
 pentru modificarea dimensiunii folosiţi butonul ;
 pentru aplicarea stilului aldin (îngroşat - bold) folosiţi butonul ;
 pentru aplicarea stilului cursiv (înclinat - italic) folosiţi butonul ;
 pentru subliniere cu o linie folosiţi butonul ;
 pentru subliniere cu două linii folosiţi butonul ;
 pentru modificarea culorii textului folosiţi butonul ;
 pentru modificarea culorii de umplere a unei celule folosiţi butonul .

29
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Copierea formatului unei celule


Dacă doriţi să aplicaţi formatările dintr-o celulă la altă celulă sau la un grup de celule trebuie să
respectaţi următorii paşi:
 Selectaţi celula de la care vreţi să copiaţi formatul;
 Din bara de instrumente standard selectaţi butonul (descriptorul de formate);
 Selectaţi grupul de celule la care trebuie să aplicaţi formatul copiat anterior.
Dacă doriţi să aplicaţi un format la mai multe celule nealăturate va trebui să faceţi dublu clic
stânga pe butonul , iar apoi un clic stânga pe fiecare celulă căreia îi aplicaţi formatul copiat.
Dacă trebuie să aplicaţi lăţimea unei coloane la altă coloană, selectaţi coloana „model”, faceţi clic
stânga pe butonul , iar apoi faceţi clic stânga pe coloana la care aplicaţi formatul.

 Adăugarea bordurilor unei celule


Modalitatea clasică de adăugare a bordurilor unei celule este prin intermediul meniului Bordură
din fereastra Formatare celule.

De aici selectaţi stilul de linie


pe care îl vreţi să-l aplicaţi

Apăsaţi butoanele dorite


pentru a adăuga bordura
celulei respective
De aici selectaţi culoarea
liniei de contur

O altă modalitate mai rapidă de aplicare a bordurilor este cu ajutorul butonului Borduri din bara
cu instrumente de formatare.

30
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 5. FORMATARE
 FORMATAREA NUMERELOR/DATELOR
 FORMATAREA CELULELOR PENTRU A AFIŞA DIFERITE FORMATE –
FORMAT, CELULE;
 FORMATAREA PRIVIND ALINIEREA TEXTULUI – FORMAT, CELULE,
ALINIERE;
 FORMATAREA TEXTULUI – FORMAT, CELULE, FONT;
 COPIEREA FORMATULUI UNEI CELULE
 ADĂUGAREA BORDURILOR UNEI CELULE – FORMAT, CELULE,
BORDURĂ.

31
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 6. Grafice
Utilizarea graficelor şi a diagramelor

 Crearea graficelor de diferite tipuri


Aplicaţia Microsoft Excel oferă posibilitatea reprezentării datelor cu
ajutorul graficelor şi diagramelor.
Pentru a crea un grafic trebuie să selectaţi datele care stau la baza graficului,
apoi să mergeţi în meniul Inserare şi să alegeţi comanda Diagramă sau să mergeţi
în bara de butoane standard şi să selectaţi butonul Expert Diagramă .
La apelarea comenzii se va deschide fereastra Expert Diagramă care vă va
conduce pas cu pas prin procesul de creare a unui grafic:

Pasul1: Din secţiunea Tip


de diagramă trebuie să
alegeţi tipul de grafic pe
care doriţi să-l creaţi. Din
secţiunea Subtip de
diagramă trebuie să alegeţi
unul dintre subtipurile
corespunzătoare categoriei De aici alegeţi tipul
selectate în stânga. După ce de grafic pe care
doriţi să-l creaţi
aţi selectat opţiunile
necesare puteţi să treceţi la
pasul următor prin apăsarea
butonului Următorul. De aici alegeţi
subtipul dorit

Apăsaţi acest buton


pentru a trece la
pasul următor

Pasul2: În cazul în care nu aţi selectat zona de


date pentru care se construieşte graficul, stabiliţi
acest lucru la pasul 2, în secţiunea Zonă de date.
Bifaţi butoanele Rânduri sau Coloane pentru a
vedea cum arată graficul construit în funcţie de
datele de pe rândurile sau coloanele seriei de date
selectate. Trecerea la pasul următor se va face cu
butonul Următorul.

Aici stabiliţi zona de date pentru care


se construieşte graficul

Bifaţi unul dintre aceste butoane pentru a


vedea cum se modifică graficul

Apăsaţi aici pentru a trece la pasul următor

32
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Pasul3: Acum aveţi posibilitatea să stabiliţi particularităţile graficului dumneavoastră: titlul graficului,
legenda graficului, etichetele de date, tabelul de date. Puteţi să treceţi la ultimul pas al expertului cu
ajutorul butonului Următorul.

Aici puteţi să scrieţi un


titlu pentru graficul
dumneavoastră

Apăsaţi aici pentru a


trece la pasul următor

Pasul4: Este ultimul pas al expertului. Aici trebuie să stabiliţi modalitatea de plasare a diagramei: cu o
foaie nouă în cadrul registrului în care lucraţi sau ca obiect în foaia de calcul care conţine datele pe baza
cărora s-a construit graficul. Crearea graficului se va încheia prin apăsarea butonului Terminare.

După ce aţi executat paşii necesari, în foia de calcul va apărea graficul creat conform
specificaţiilor dumneavoastră. Acesta va putea fi poziţionat cu ajutorul mouse-ului în locul dorit de
dumneavoastră în cadrul foii de calcul sau în afara ei.
1200

1000

800
Serie1
600 Serie2
Serie3
400

200

0
Avioane Masini Motociclete Biciclete

 Adăugarea, ştergerea titlului şi a etichetelor


unui grafic
După ce aţi construit un grafic, puteţi să modificaţi anumite lucruri
legate de el. Pentru a adăuga un titlu sau pentru a-l şterge, în cazul în care
există, va trebui să selectaţi graficul cu un clic pe el, iar din meniul
Diagramă să alegeţi comanda Opţiuni diagramă. Se va deschide fereastra Opţiuni diagramă unde
puteţi să faceţi modificările necesare.

33
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Din submeniul Titluri, în secţiunea Titlu diagramă puteţi să scrieţi un titlu pentru graficul
dumneavoastră.
Pentru modificarea poziţiei legendei în cadrul graficului
va trebui să mergeţi pe submeniul Legendă şi să bifaţi
una dintre opţiunile prezentate.

Pentru stabilirea informaţiilor care vor apărea pe


etichetele de date trebuie să mergeţi în submeniul
Etichete de date şi să bifaţi opţiunile dorite.

 Modificarea culorii de umplere a unui grafic


Puteţi să modificaţi culoarea de umplere a graficului. Pentru acest lucru trebuie să selectaţi
graficul şi să alegeţi una dintre următoarele metode:
 Din meniul Format alegeţi comanda Suprafaţă selectată a diagramei;

 Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+1;


 Clic dreapta pe suprafaţa graficului, iar din meniu alegeţi comanda ;
 Din bara de butoane de formatare alegeţi butonul ; faceţi clic pe săgeata din dreapta şi
puteţi să alegeţi o culoare prezentată în paleta de culori.

La apelarea comenzii prin una dintre metodele de mai sus se va deschide o fereastră din care vă
puteţi alege culoarea cu care doriţi să coloraţi suprafaţa diagramei.

Aici puteţi alegeţi


diferite opţiuni legate de
chenarul graficului
De aici alegeţi
culoarea de umplere

Aici puteţi să
selectaţi diferite
efecte de umplere

 Modificarea tipului graficului


Dacă doriţi să modificaţi tipul graficului, trebuie să-l selectaţi, iar din
meniul Diagramă alegeţi comanda Tip de diagramă. Altfel, faceţi clic
dreapta pe suprafaţa diagramei, iar din meniul care apare alegeţi comanda Tip de diagramă.

34
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Se va deschide o fereastră din care puteţi să selectaţi un alt tip şi un subtip corespunzător pentru
graficul dumneavoastră. Prin apăsarea butonului OK din fereastră, tipul iniţial al graficului se va modifica
în tipul de grafic pe care l-aţi selectat.
De aici alegeţi tipul de grafic pe care
doriţi să-l aplicaţi graficului deja existent

De aici alegeţi subtipul de grafic


corespunzător categorie selectate în stânga

Avioane
Masini
Motociclete
Biciclete

 Modificarea culorii seriilor de date


Dacă doriţi să modificaţi culoarea seriilor de
date atunci va trebui să selectaţi seria de date care vă
interesează. Acest lucru se realizează printr-un clic pe
seria de date, apoi încă un clic pe seria pentru care
doriţi să modificaţi culoarea. Veţi observa că acesta
va fi încadrată de mai multe puncte de control. Apoi
mergeţi în meniul Format şi alegeţi comanda
sau faceţi un clic dreapta
pe seria selectată şi alegeţi comanda Formatare
puncte de date. Apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+1
conduce la acelaşi rezultat. Se va deschide o fereastră din care vă puteţi alege culoarea cu care doriţi să
umpleţi seria respectivă.

 Copierea, mutarea graficului în aceeaşi foaie de calcul


sau între foi de calcul diferite
Pentru a copia un grafic, va trebui să-l selectaţi şi să apelaţi comanda de copiere prin una dintre
următoarele metode:
 Din meniul Editare alegeţi comanda Copiere ;
 Selectarea combinaţiei de taste Ctrl+C conduce la copierea obiectului selectat;
 Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alegeţi comanda Copiere;
 Din bara de instrumente standard alegeţi butonul ;
După ce aţi copiat, trebuie să mergeţi în locul în care vreţi să lipiţi (aceeaşi foaie de calcul sau altă
foaie de calcul pe care trebuie să o deschideţi) şi să alegeţi comanda de lipire prin una dintre următoarele
metode:
 Din meniul Editare alegeţi comanda Lipire ;
 Selectarea combinaţiei de taste Ctrl+V conduce la lipirea obiectului selectat;
 Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alegeţi comanda Lipire;
35
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Din bara de instrumente standard alegeţi butonul .


Dacă doriţi să mutaţi graficul în cadrul aceleiaşi foi de calcul sau într-o altă foaie de calcul,
procedeul este asemănător cu copierea, cu excepţia faptului că în locul comenzii de copiere se apelează
comanda de decupare, astfel:
 Din meniul Editare alegeţi comanda Decupare ;
 Selectarea combinaţiei de taste Ctrl+X conduce la decuparea obiectului selectat;
 Clic dreapta pe grafic, iar din meniul apărut alegeţi comanda Decupare;
 Din bara de instrumente standard alegeţi butonul ;
După ce aţi decupat va trebui să mergeţi să lipiţi în locul dorit cu ajutorul comenzii de lipire.

 Redimensionarea, ştergerea şi deplasare graficelor


Dacă doriţi să modificaţi dimensiunile unui grafic va trebui să-l selectaţi şi să folosiţi butoanele de
control apărute în jurul lui. Vă poziţionaţi cu mouse-ul pe aceste butoane, ţineţi apăsat butonul din stânga
şi deplasaţi în sus, jos, la stânga, la dreapta sau pe diagonală pentru modificarea dimensiunilor graficului.
Pentru a şterge graficul, trebuie să-l selectaţi şi puteţi să apăsaţi tasta Delete.
Pentru a deplasa graficul trebuie să vă poziţionaţi pe el, iar când obţineţi cursorul sub forma unei
cruciuliţe formate din săgeţi apăsaţi butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi în direcţia dorită.

36
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 6. GRAFICE
 UTILIZAREA GRAFICELOR ŞI A DIAGRAMELOR
 CREAREA GRAFICELOR DE DIFERITE TIPURI – INSERARE,
DIAGRAMĂ;
 ADĂUGAREA, ŞTERGEREA TITLULUI ŞI A ETICHETELOR UNUI
GRAFIC – DIAGRAMĂ, OPŢIUNI DIAGRAMĂ;

 MODIFICAREA CULORII DE UMPLERE A UNUI GRAFIC – FORMAT,


SUPRAFAŢĂ SELECTATĂ A DIAGRAMEI;
 MODIFICAREA TIPULUI GRAFICULUI – DIAGRAMĂ, TIP DE
DIAGRAMĂ;
 MODIFICAREA CULORII SERIILOR DE DATE – FORMAT, SERIE DE
DATE SELECTATĂ;
 COPIEREA, MUTAREA GRAFICULUI ÎN ACEEAŞI FOAIE DE CALCUL
SAU ÎNTRE FOI DE CALCUL DIFERITE – EDITARE, COPIERE,
DECUPARE, LIPIRE;
 REDIMENSIONAREA, ŞTERGEREA ŞI DEPLASARE GRAFICELOR –
BUTOANE DE CONTROL, TASTA DELETE.

37
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Lecţia 7. Imprimarea foilor de calcul


Setarea paginii

Înainte de a trimite la imprimantă foaia de calcul puteţi să faceţi anumite setări asupra ei. Aceste
setări sunt posibile datorită comenzii Iniţializare pagină din meniul Fişier.

 Schimbarea orientării şi dimensiunii foii de calcul


Pentru a schimba orientarea paginii sau dimensiunea foii de calcul va trebui să mergeţi în
submeniul Pagină aflat în fereastra care se deschide la apelarea comenzii Iniţializare pagină. În acest
submeniul aveţi următoarele opţiuni pe care le puteţi utiliza:
 Orientare – tip Portrait (pagina va fi orientată pe verticală), tip Vedere (pagina va fi orientată pe
orizontală;
 Scalare – se foloseşte pentru încadrarea conţinutului foii de calcul în dimensiunile unei coli de
hârtie. Va trebui să micşoraţi procentul din secţiunea Ajustare sau în secţiunea Potrivire va trebui
să aveţi numărul de pagini pe care doriţi să distribuiţi conţinutul foii de calcul.
 Dimensiune hârtie – puteţi să modificaţi dimensiunea foii de calcul (Letter, A4 etc.).

De aici modificaţi
orientarea paginii

De aici modificaţi
dimensiunea foii
de calcul

 Modificarea dimensiunilor marginilor paginii

Pentru a schimba marginile foii de


calcul trebuie să mergeţi în
submeniul Margini din fereastra
Iniţializare pagină. Aveţi
posibilitatea să schimbaţi marginile
din stânga, dreapta, sus, jos ale foii
de calcul, precum şi centrarea
datelor în pagină, pe orizontală şi pe
verticală.

De aici modificaţi
centrarea datelor în pagină

38
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Stabilirea antetului şi subsolului


Dacă mergeţi în submeniul Antet/Subsol din cadrul comenzii Iniţializare pagină veţi putea să
stabiliţi un antet şi un subsol pentru foaia dumneavoastră de calcul.

Pentru a crea un antet trebuie să


mergeţi pe butonul Antet
particularizat. Se va deschide o
fereastră în care veţi putea defini un
antet folosind cele trei secţiuni
corespunzătoare:
• secţiunea din stânga pentru
definirea părţii din stânga a
antetului;
• secţiunea din centru pentru
definirea părţii centrale a antetului;
• secţiunea din dreapta pentru
definirea părţii din dreapta a
antetului.

Pentru a crea un
subsol se va merge
pe butonul Subsol
particularizat. Se
va deschide aceeaşi
fereastră ca în cazul
antetului.

În cadrul ferestrelor corespunzătoare antetului particularizat şi subsolului particularizat dispuneţi


de o bară de butoane care vă va ajuta să introduceţi anumite elemente atunci când construiţi un antet şi un
subsol.
 Formatarea textului din antet şi subsol se face cu ajutorul butonului ;
 Introducerea numărului de pagină se face cu ajutorul butonului ;
 Introducerea numărului total de pagini din cadrul foii de calcul se face cu butonul ;
 Introducerea datei curente se face cu butonul ;
 Introducerea orei o realizaţi cu butonul ;
 Scrierea locului de salvare al fişierului se face cu butonul ;
 Numele registrului din care face parte foaia de calcul se inserează cu butonul ;
 Numele foii de calcul se inserează cu butonul ;
 O imagine puteţi să o inseraţi cu butonul ;
 Formatarea imaginii inserate în antet sau subsol puteţi să o faceţi cu butonul .

39
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 Alte formatări asupra foii de calcul


Dacă mergeţi în submeniul Foaie din fereastra Iniţializare pagină veţi avea posibilitatea să faceţi
câteva setări speciale asupra foii de calcul:
 Puteţi să stabiliţi zona de date care trebuie tipărită în secţiunea Zona de imprimat;
 Puteţi să selectaţi rânduri care să se repete la începutul fiecărei foi de hârtie prin clic în
secţiunea Imprimare titluri, Rânduri de repetat la început şi selectarea rândului care
trebuie repetat;
 Puteţi să selectaţi coloane care să se repete pe fiecare foaie de hârtie prin clic în secţiunea
Imprimare titluri, Rânduri de repetat la început şi selectarea coloanei care trebuie să se
repete;
 Dacă doriţi să se imprime şi liniile de grilă atunci bifaţi butonul Linii de grilă;
 Butonul Titluri rânduri şi coloane va tipări etichetele de rânduri şi coloane;
 Butonul Alb-negru va tipări numai alb-negru.

Aici stabiliţi Aici stabiliţi


zona de date rândurile care
care se tipăreşte se repetă

Aici stabiliţi
coloanele care
se repetă
Bifaţi aici pentru a
tipări liniile de grilă Bifaţi aici pentru a
tipări etichetele de
rânduri şi coloane

Vizualizarea înaintea imprimării

Pentru a vedea cum arată pagina înaintea trimiterii la imprimantă puteţi să alegeţi din meniul
Fişier comanda Examinare înaintea imprimării sau din bara de instrumente
standard puteţi să alegeţi butonul . Pe ecran va apărea foaia de calcul exact în forma în care va fi
tipărită la imprimantă.

Imprimarea foii de calcul

Pentru a trimite la imprimantă conţinutul unei foi de calcul va trebui să mergeţi în meniul Fişier şi
să alegeţi comanda Imprimare . Apăsarea simultană a tastelor
Ctrl+P va conduce la acelaşi rezultat.
La apelarea comenzii se va deschide fereastra Imprimare.
În cadrul acestei ferestre se pot face câteva setări:
 Se poate stabili zona de date care se va imprima din cadrul secţiunii Zonă de imprimat:
dacă se tipăresc toate paginile trebuie bifat butonul Toate, dacă se tipăresc doar anumite
pagini trebuie bifat butonul Pagini, iar în secţiunea De la … la va trebui să specificaţi
domeniul de pagini care se tipăreşte;

40
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

 În secţiunea De imprimat puteţi să imprimaţi doar o anumită zonă de date selectate


anterior cu ajutorul butonului Selecţie, sau puteţi să imprimaţi numai foaia de calcul activă
sau se poate imprima tot registrul de lucru cu ajutorul butonului Tot registrul de lucru;
 Puteţi să stabiliţi numărul de copii care se vor tipări în secţiunea Copii, Număr de copii.
Aici stabiliţi numele
imprimantei la care
se face tipărirea

Bifaţi aici pentru a face


tipărirea în fişier

Aici stabiliţi
Aici stabiliţi zona numărul de copii
de date pe care o
tipăriţi
Aici stabiliţi datele
pe care trebuie să
le imprimaţi

Dacă doriţi să faceţi imprimarea într-un fişier cu extensia .prn va trebui să selectaţi butonul
Imprimare în fişier. După apăsarea butonului OK se va deschide o fereastră în care va trebui să
denumiţi fişierul în care se va face imprimarea;

O altă metodă prin care puteţi să stabiliţi o anumită zonă de date pe care să o imprimaţi constă în
apelarea comenzii Zona de imprimat, Stabilire zonă de imprimat din meniul Fişier. Înainte de
apelarea comenzii va trebui să selectaţi zona de date pe care o tipăriţi. Apelaţi comanda de stabilire a
zonei de imprimat, apoi puteţi să apelaţi comanda Imprimare pentru a tipări zona selectată.

Pentru a tipări direct la imprimantă, fără a mai deschide fereastra Imprimare, puteţi să alegeţi
butonul din bara de instrumente de formatare. Datele din foaia de calcul vor fi trimise la imprimantă
folosind opţiunile implicite.

41
Pachetul de aplicaţii Microsoft Office
Suport de curs CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

REZUMAT
LECŢIA 7. IMPRIMAREA FOILOR DE CALCUL
 SETAREA PAGINII
 SCHIMBAREA ORIENTĂRII ŞI DIMENSIUNII FOII DE CALCUL –
FIŞIER, INIŢIALIZARE PAGINĂ, PAGINĂ;
 MODIFICAREA DIMENSIUNILOR MARGINILOR PAGINII - FIŞIER,
INIŢIALIZARE PAGINĂ, MARGINI;
 STABILIREA ANTETULUI ŞI SUBSOLULUI - FIŞIER, INIŢIALIZARE
PAGINĂ, ANTET/SUBSOL;
 ALTE FORMATĂRI ASUPRA FOII DE CALCUL - FIŞIER,
INIŢIALIZARE PAGINĂ, FOAIE;
 VIZUALIZAREA ÎNAINTEA IMPRIMĂRII – FIŞIER, EXAMINARE ÎNAINTEA
IMPRIMĂRII;
 IMPRIMAREA FOII DE CALCUL – FIŞIER, IMPRIMARE.

42