Sunteți pe pagina 1din 3

Roci de precipitatie (pag101) gresii 87; nisipuri 84; roci argiloase 93;

4.Prin ce se deosebesc din punct de vedere al proceselor genetice rocile detritice (epiclastice) de rocile
de precipitatie fizico-chimica si biochimica?

Rocile detritice rezulta in urma alterarii fizice a unor roci anterioare, fragmente mai mult sau mai putin
transportate, accumulate in bazine sedimentare si frecvenmt caracterizate prin ritm de depunere
(stratitificatie)

Rocile de precipitatie sunt formate prin precipitarea unor substante chimice din soltuii apoase fie pe cale
fizico-chimica, fie pec ale organogena.

5. Care este principalul proces prin care se formeaza rocile de precipitatie fizicochimica (=roci
evaporitice)

Precipitarea pe cale fizico-chimica a substantelor chimice din solutii apoase concentrate. Concentrarea
solutiilor se datoreaza: evaporarii, reactiilor chimice dintre diferite substante, pierderii de CO2, ridicarii
temperaturii solutiilor, scaderii presiunii solutiilor, schimbarii pH-ului.

6. Care este caracteristica prin ce se deosebesc ușor conglomeratele de gresii, gresiile de loessuri,
loessurile de argile, pietrisul de nisip sau de praf ?

7. Prin ce se deosebeste un nisip de o gresie ?

8. Care este roca de tranzitie dintre argila si calcar ?

Marna

9. Care sunt mineralele principale dintr-o gresie ?

Cuart , feldsapti, micacee

10. Care sunt mineralele principale dintr-o argila ?

Colinit, dikit, nacrit, halloysit, illit, glauconit, montmorillonite, nontronit, beidelit, vermiculit, clorit.
11. Care sunt mineralele principale dintr-o marnă ?
minerale autigene

12. Care sunt mineralele principale dintr-un calcar ?

13. Enumerati principalele tipuri de calcar (dupa criteriul genetic si petrografic).

Calcarele pot fi autohtone: de precipitatie chimica (in domeniul marin/lagunar/ continental)

14. Enumerati principalele tipuri de gresii (dupa compozitia mineralogo-petrografica). (pag87)

Monominerale (orctocuartite= gresii silicoase); Oligomictice ( gresii feldaspato- cuartice=subarcoze si


protocuartite); polimictive (gresii feldspatice=arcoze si gresii litice=grauwacke : feldspatice; lititce;
subgrauwacke)

15. Enumerati principalele tipuri de nisipuri (dupa origine, loc de formare si compozitie

mineralogica).

a. dupa origine si loc de formare: eluviale ; marine; fluviatile; eoliene;


b. dupa compozitia mineralogice: monominerale (Oligocene din flisul Panzei de Tarcau; tortoniene
din nordul Platformei Moldovenesti); oligomictice (feldspatice; glauconitice; micacee;
feruginoase; bituminoase; placars; cu minerale grele si rare; metalifere; gemifere); polimictice
(grus granitic)

16. Enumerati principalele tipuri de tuf vulcanic (dupa natura materialului piroclastic)

a. vitroclastice

b. cristaloclastice

c. litoclastice

d. tufite
17. Enumerati principalele tipuri de roci colectoare (=magazin) de hidrocarburi.

18. Enumerati principalele tipuri de roci generatoare (=mama) de hidrocarburi.

19. Enumerati principalele tipuri de roci ecran (=protectoare) pentru hidrocarburi.

20. Enumerati tipurile de carbuni humici.