Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar elevi

Dragi elevi, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională


(CMBRAE)/ CMBAP realizează un studiu cu privire la motivaţia care stă la baza
învăţării. În acest sens, vă rugăm să completaţi chestionarul de mai jos. Sinceritatea
răspunsurilor voastre asigură acurateţea rezultatelor studiului.

Motivele pentru care învăţ sunt... Încercuieşte 5 variante care ţi se potrivesc cel mai mult!
a. pentru a fi cel mai bun
b. pentru a fi recunoscut şi respectat de către ceilalţi
c. pentru ca profesorul explică pe înţelesul meu
d. pentru ca profesorul are un stil de predare atractiv
e. pentru ca profesorul e apropiat de noi
f. pentru ca profesorul e plăcut ca înfăţişare fízică
g. pentru ca profesorul e calm, nu se enervează
h. pentru ca profesorul îmi inspiră teamă
i. pentru ca profesorul îmi inspiră respect, fiind un model pentru mine
j. pentru ca materia e interesantă
k. pentru ca materiile îmi vor fi utile mai târziu
l. pentru ca părinţii insistă să învăţ m. pentru ca părinţii mă recompensează dacă învăţ
n. pentru ca îmi place să studiez
o. pentru ca sarcinile de învăţare date de către profesor sunt clare
p. pentru ca profesorul face o evaluare corectă
q. pentru a lua note bune
r. pentru a nu mă face de ruşine
s. pentru a avea o carieră de succes
t. altele...

Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciază în ce măsură acestea corespund


modului tău de a învăţa. Notează cu X în rubrica ce indică cel mai bine frecvenţa acestui
comportament. Variante de răspuns întotdeau na de cele mai multe ori uneori rareor i
nicioda tă
a. când învăţ urmăresc să înţeleg ce predă profesorul, în clasă
b. când studiez asociez noile cunoştinţe cu cele deja cunoscute
c. pentru a învăţa mai bine, încerc să reţin logic informaţiile predate (sub forma
schemelor, tabelelor, formulelor, etc.)
d. apelez la informaţiile pe care consider că le deţin părinţii, fraţii/surorile, bunicii, alte
persoane, alte surse de informaţii
e. când învăţ, încerc să găsesc utilitatea informaţiilor în viaţa de zi cu zi f. obişnuiesc să
învăţ pe de rost

Bifează activităţile extraşcolare în care te-ai implicat:


a. Sport
b. Artă (pictură, desen, modelaj)
c. Dans
d. Vizionare de spectacole/ filme/ concerte
e. Vizite la muzeu
f. Excursii
g. Voluntariat
h. Programe/ proiecte educaţionale la şcoală
i. NS/NR

În ce măsură te-au ajutat aceste activităţi extraşcolare în învăţare? foarte mult mult
potrivit puţin deloc
Crezi că există alte modalităţi de a reuşi în viaţă în afară de învăţarea în şcoală? Da Nu 8.
Dacă DA, care sunt
acestea? .................................................................................................................................
............... ................................................................................................................................
................ ..................................................................

Pe o scală de la 1- 10 apreciază-ţi nivelul de motivaţie pentru învăţare, unde 1 este cel


mai puţin, 10 este cel mai mult. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.
Ce te-ar ajuta mai mult să înveţi? Bifaţi variantele care ţi se potrivesc!
a. informaţiile predate să-ţi fie folositoare b. atmosfera din timpul orelor de curs
c. recompensa prin laude, aprecieri pozitive, încurajări, premii
d. recompensa prin cadouri, bani, alte avantaje primite
e. orele să fie antrenante
f. părerea mea să fie luată în considerare de către profesori
g. să aplic practic ceea ce am învăţat
h. NS/NR

Pentru tine, succesul în viaţă înseamnă: Variante de răspuns 1 puţin 2 3 4 5 mult


a. întemeierea unei familii
b. prestigiul social
c. cariera de succes
d. banii e. relaţiile armonioase cu ceilalţi 1

2. Pentru tine în ce măsură o carieră de succes este importantă în viaţa? foarte mare mare
potrivit mică foarte mică

13. Ce contribuie, din punctul tău de vedere, la construirea unei cariere de succes?
51 ...........................................................................................................................................
..... ..........................................................................................................................................
...... ......................................................

14. Nu învăţ pentru că:


a. nu am condiţii (căldură, apă curentă, curent electric, camera mea, rechizite şcolare,
etc.)
b. nu am voinţă
c. atât pot eu
d. nu am timp
e. nu mă interesează ce fac la şcoală
f. nu vreau
g. nu vreau să fiu considerat tocilar
h. pentru familia mea nu contează
i. nu înţeleg nimic din ce se predă
j. profesorul nu mă apreciază/ valorizează
k. nu îmi foloseşte în ceea ce mi-am propus să fac mai târziu
l. NS/ NR

15. În şcoala mea:


a. se desfăşoară activităţi practice în laboratoare/ cabinete
b. este încurajată competiţia
c. sunt încurajate colaborarea, cooperarea
d. în clasa mea este important să ai rezultate bune
e. în clasa mea este important să fim prieteni buni f. altele...

16. Din punctul tău de vedere, ierarhizează de la 1 la 6, unde 1 este primul loc, 6 este
ultimul loc, mediul care determină succesul în viaţă.
a. şcoala
b. familia
c. grupul de prieteni
d. mass media
e. activităţi extraşcolare (sport, muzică, pictură, dans, etc.)
f. programe/ proiecte educaţionale (antreprenoriat, stil de viaţă sănătos, etc.)
g. NS/ NR

17. Consideri că succesul in şcoală contribuie la cresterea şanselor pentru reuşita în viaţă?
în foarte mare măsură în mare măsură în potrivită măsură în mică măsură în foarte mică
măsură NS/ NR

Care sunt domeniile de cel mai mare interes pentru tine în legătură cu care cauţi
informaţii sau programe în mass media (pe internet, la radio, tv, în presă etc.).
Din lista de mai jos încercuieşte cel mult trei variante de răspuns!
1.) Muzică
2.) Sport
3.) Paranormal (horoscop, astrologie, OZN-uri etc.)
4.) Modă (vestimentaţie, cosmetice, gadget-uri etc.)
5.) Filme artistice
6.) Ştiinţă şi tehnică
7.) Viaţa vedetelor
8.) Umor, divertisment, jocuri
9.) Literatură , artă
10.) Dragoste, prietenie
11.) Erotism, sexualitate
12.) Religie, spiritualitate
13.) Altceva, şi anume ………………
Se întâmplă ca o temă despre care ai învăţat la şcoală să te intereseze atât de mult
încât să cauţi pe internet informaţii suplimentare, nesolicitate de profesor?
1.) Adesea
2.) Uneori
3.) Rareori
4.) Niciodată

Cu cine îţi pregăteşti temele de obicei?


1.) Singur
2.) Cu unul sau mai mulţi prieteni
3.) Cu cineva din familie
4.) Cu cineva specializat (un profesor/meditator/pedagog din afterschool)
5.) Altcineva, şi anume ……………

Cine constituie pentru tine un model de reuşită în viaţă?


…………………………………………………………………………………………..

După opinia ta, ce însemnă pentru tine să reuşeşti în viaţă? Alege cel mult trei
răspunsuri !

1.) Să reuşesc în profesia aleasă, să mă realizezi în carieră

2.) Să am mulţi bani cu care să-mi poţi îndeplini orice dorinţă

3.) Să-mi întemeiez o familie în care să domnească dragostea şi armonia

4.) Să devin o persoană publică admirată (om de afaceri, lider politic etc.)
5.) Să ajung o vedetă (în modă , muzică, cinematografie, sport etc.)
6.) Nu ştiu, nu m-am gâ ndit
7.) Altceva, şi anume ……………….……………………………..

Ce este important pentru tine? Alege cel mult trei răspunsuri !

1.) Să fiu un om moral, de caracter

2.) Să fiu atră gă tor, sexy

3.) Să fiu descurcă reţ, să mă orientez în orice situaţie

4.) Să fiu apreciat de profesori

5.) Să fiu apreciat de colegi

6.) Să fiu original

7.) Să îmi fac mulţi prieteni


8.) Să-i mulţumesc pe pă rinţi

9.) Să fiu bine educat, cultivat

10.) Nu ştiu

11.) Altceva, şi anume …………..…………

Ce te nemulţumeşte cel mai tare la şcoala ta? Alege cel mult trei răspunsuri !
1.) Programul prea lung, încă rcat
2.) Relaţiile dintre elevi şi unii profesori
3.) Relaţiile cu unii copiii mai mari decâ t mine
4.) Relaţiile cu unii copiii din clasa mea sau din clasele paralele
5.) Profesorii prea exigenţi
6.) Lipsa disciplinei din clasă /şcoală
7.) Regulile prea stricte impuse de şcoală elevilor (punctualitate, uniformă etc.)
8.) Nerespectarea regulilor de că tre toţi
9.) Ceea ce se predă la şcoală
10.) Altceva, şi anume………………………….
11.) Nu mă nemulţumeşte nimic
12.) Nu ştiu

Ce ţi-ar plăcea să se facă la tine în şcoală şi nu se face sau nu se face suficient? Alege
cel mult trei variante de răspuns !
1.) Sport
2.) Activită ţi de voluntariat

3.) Proiecte
4.) Ajutor individualizat (de tipul meditaţiilor)
5.) Cercuri pentru cei cu talent într-un anumit domeniu (informatică , dans etc.)
6.) Activită ţi de recreere
7.) Altceva, şi anume …………………………….
8.) Nu ştiu

Care sunt principalele probleme cu care te confrunţi la şcoală? Alege cel mult trei
răspunsuri !
1.) Prea multe teme pentru acasă
2.) Prea multă materie de învă ţat
3.) Manuale prea dificil de parcurs
4.) Lipsa de disciplină din şcoală
5.) Lipsa de seriozitate şi interes din partea unor cadre didactice
6.) Persecutarea din partea colegilor mai mari sau de aceeaşi vâ rstă
7.) Persecutarea din partea profesorilor
8.) Neglijarea din partea profesorilor
9.) Climatul de lucru ostil, neprietenos
10.) Agresiunea verbală dintre elevi (înjură turile)
11.) Agresiunea fizică dintre elevi (bă taia)
12.) Altceva, şi anume ……………………………………….
13.) Nu există probleme pentru mine
14.) Nu ştiu

S-ar putea să vă placă și