Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățământ: Scoala

CHESTIONAR
pentru părinți

Scopul: Colectarea de informații asupra gradului de satisfacție al beneficiarilor indirecți ai


sistemului de educație (părinți), în ceea ce privește desfășurarea activității de învățare on-line

1. Sunteți la curent cu modul în care copilul dumneavoastră trebuie să participe la activitățile de


învățare de tip on-line?
DA
NU

2. Copilul dvs. are/a avut acces la Internet în perioada de învățare on-line:


X DA
NU

3. Copilul dumneavoastră are acces la:


Calculator
Telefon SMART
Televizor

Tableta
Laptop
Altele (Menționați-le!)_________________________________________________________

4. Există un program săptămânal pe care copilul dumneavoastră îl urmează, care include activități de
învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu?
DA
NU

5. Cunoașteți calendarul/planificarea activităților de învățare on-line stabilite la nivelul clasei de


elevi din care copilul dumneavoastră face parte?
DA
NU

6. Ce mijloace de comunicare cu elevii au folosit cadrele didactice la clasa din care face parte copilul
dumneavoastră, în perioada de instruire on-line?
E-mail
WhatsApp
Platforme educaționale
Altele (Menționați-le!) ______________________________________________________

7. În general, cât timp petrece/a petrecut pe zi, copilul dumneavoastră, pentru participarea la
activitățile de învățare on-line?

Mai puțin de o oră


Între 1-3 ore
Peste 3 ore

8. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de modul în care copilul dumneavoastră a beneficiat de serviciile


educaționale de tip on-line oferite de școală?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
În foarte mică măsură

9. Din relatările copilului dumneavoastră, care este/sunt disciplina/disciplinele de studiu la care


profesorul/învățătorul a desfășurat cele mai interesante, atractive și motivante activități, care au
răspuns nevoilor educaționale ale copilului dumneavoastră?
_______________________________________________________________________________

10. Ce aspecte din activitățile on-line la care copilul dumneavoastră a participat până acum v-au
nemulțumit?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11. Ce propuneri/recomandări aveți de făcut pentru a îmbunătăți accesul copilului dumneavoastră la


învățare și calitatea activității de instruire on-line?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vă mulțumim!