Sunteți pe pagina 1din 20

Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin

Echipamentul individual de protecție are


cinci părți componente:
– protecția capului
– protecția picioarelor
– protecția feței
– protecția respiratorie
– protecția corpului
 Casca de protecție, evident, are scopul de a-ți
proteja capul, permițându-ți să te concentrezi pe
ceea ce ai de meșterit, fără să porți grija obiectelor
sau materialelor ce te pot accidenta prin cădere.
Casca este necesara mai ales în lucrări de
construcție în apropierea schelelor, lucrări de
săpături de șanțuri, tunele, lucrări de detonare, sau
în preajma macaralelor și convoaielor.
 Merită menționat faptul ca nu ar trebui să
depășească 350 grame.
Încăltămintea de protecție și de lucru este indispensabilă pe
orice șantier, și ar trebui purtată chiar și de către mecanicii auto. Cu
alte cuvinte trebuie purtată în toate mediile de lucru unde este
necesară protejarea degetelor, metatarsienelor, tălpii și gleznei.
Încălțămintea de protecție se alege în funcție de pericolele la
care ești expus.
 Probabil primul obiect care ne vine în minte
când ne gandim la protecția ochilor sunt
ochelarii.
 Varietatea ochelarilor de protecție este
foarte mare, de la modele opționale (nu sunt
obligatorii) ce ofera simpla protectie UV, până
la ochelari de protecție închiși, folosiți în medii Ochelari sudor
in care predomină fumul, vaporii, praful sau
ateliere unde se prelucreaza materiale prin
așchiere și se sudează. Acolo unde există riscul
ca activitatea desfășurata să afecteze ochii
lucrătorului, este necesară purtarea unui tip de
ochelari care să îl ferească de aceste pericole.
 La aceast lucru trebuie
adăugat și faptul că, pe lângă
obligativitatea purtării ochelarilor
de protecție în practicarea
anumitor meserii, este necesară și
semnalizarea zonelor în care se
cere protecția ochilor și urechilor. Mască sudor Costum vopsitor
 Vizierele, măștile și ecranele
de protecție sunt solicitate acolo
unde este necesară protejarea
întregii fete. Există și opțiunea
unui echipament de protecție
integrat, față-cap, cum ar fi căștile
cu ecran de protecție sau cele de
șablor, ce acopera inclusiv ceafa.

Suport şi Cască
vizieră pentru protecţie
electricieni FIREFIGHTER
Protejarea urechilor este necesară în
locurile unde zgomotul depășește 80 dB
(trafic greu, șantiere pe care se folosesc
mașini electrice, ateliere de forjare,
aeroporturi, etc), iar persoanele care
lucrează în aceste medii trebuie să-și
verifice auzul la intervale regulate de timp.
 Cerința este ca orice lucrător expus
la gaze, vapori sau materii aflate în aer
trebuie să primească protecție adecvată
pentru respirație, iar în cazul în care
concentrația de oxigen în aerul
ambiental este scăzuta, lucrătorul
trebuie să primească și echipament cu
oxigen. Mască integrală
 Alegerea echipamentului de
protecție respiratorie reprezintă o
activitate complexă, în care trebuie să
se țină cont de o multitudine de factori. Semimască cu supapă
Din acest motiv, recomand ca alegerea
sa fie făcută cu ajutorul unui specialist
SSM sau dupa o cercetare temeinică
pentru identificarea fenomenelor
periculoase la care sunteți expuși tu și
colegii tăi.

Semimască simplă
Centură siguranţă
(de poziţionare) – Ansamblu centură
constructor + complexă tip
1mijloc de legătură sondor formată din
o centură complexă
şi mijloc de legătură
reglabil cu 2
carabiniere

Ansamblu centură
complexă tip sondor Centură lombo –
antiex (EX) formată din abdominala
centură complexă şi (circularist)
mijloc de legătura
reglabil cu 2 carabiniere
 Este obligatorie pentru orice
lucrător care riscă accidentari ale
brațelor sau vătămări ale pielii
cauzate de impacte mecanice, flăcări,
umiditate, căldură și frig, toxicitate,
Mănuşă piele spalt
materiale de lucru caustice sau
iritante. Manușile trebuie sa fie alese
în conformitate cu scopul protecției și Mănuşă electroizolantă
să se potrivească purtătorului.
 Durabilitatea și eficienta mănușilor
este sugerată de pictogramele înscrise
pe acestea și de indicii lor. Nu există
mănuși de protecție universale, însă
varietatea ne permite să alegem
mănusile potrivite pentru fiecare
activitate în parte. Mănuşă sudor

Mănuşă Merceds
(îmblănită)
 În funcție de situațiile în care este folosită, îmbrăcămintea
de protecție poate fi:
 – pentru riscuri minime – bună rezistență mecanică (ex.:
ateliere de producție, service-uri auto);
 – rezistentă la ploaie și intemperii (ex. :spălătorii auto,
șantiere deschise atunci când plouă);
 – termică sau pentru sudura (ex.: turnătorii/topitorii);
 – frig și temperaturi scăzute extreme (ex.: lucru în camera
frigorifică, lucru în mediu exterior pe timp de iarnă);
 – chimică și biologica (ex.: pentru cei care lucrează cu
substanțe toxice, caustice, iritante);
 – antistatică (ex.: recomandată în zone cu pericol de
explozie sau electrocutare);
 – împotriva fierăstrăului cu lanț;
 – pentru pompieri.
 IMPERMEABILE

 CU DESTINAŢII SPECIALE

 UZ GENERAL
NU EXISTĂ ECHIPAMENT UNIVERSAL
CARE SĂ FIE CORESPUNZĂTOR PENTRU ORICE
RISC , ORICE NIVEL DE RISC, ORICE LOC DE
MUNCĂ, ORICE PURTĂTOR.
Afecţiunile se pot datora :
 riscuri existente la locul de muncă:
◦ manipularea de obiecte grele;
◦ lucrul cu aparate şi dispozitive generatoare de vibraţii;
◦ poziţii de lucru care solicită anumite părţi ale corpului
: sprijin pe genunchi, susţinerea unor obiecte cu
piciorul sau braţele, etc.
◦ şocuri;
 proiectării sau alegerii defectuoase a echipamentului
individual de protecţie (când construcţia sa nu este
adecvată purtătorului, producând strangulări);
 unor boli cronice sau sechele ale unor expuneri
anterioare.
A.ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE PROIECTATE SPECIAL PENTRU
A PROTEJA ÎMPOTRIVA RISCURILOR CARE POT CONDUCE LA AFECŢIUNI
MUSCULO-SCHELETICE

A.1 Echipamente individuale de protecţie construite special pentru a proteja


împotriva vibraţiilor

◦ Suporturi elastice pentru


încheietura mâinii şi a palmei

◦ Mănuşi anti-vibraţii
SR EN ISO 10819: 2002 (EN ISO
10819: 1996) „ Vibraţii şi şocuri
mecanice. Vibraţii mână-braţ. Metodă
de măsurare şi evaluare a factorului
de transmitere a vibraţiilor de la
mănuşă la palmă”
◦ manşetă de protecţie a
încheieturii mâinii
pentru munci grele;

◦ centuri
lomboabdominale.

- glezniere detaşabile;
 standardele cuprind în prezent cerinţe de
performanţă practică

 evaluarea purtabilităţii prin efectuarea de mişcări


standardizate (mers pe orizontală, mers târâş,
aplecări, ridicat greutăţi etc)

 obligativitatea comunicării prin fişa de nstrucţiuni,


a masei produsului.

 Pentru aparatele de protecţie respiratorie- masa


este limitată ca valoare maximă, funcţie de durata
de purtare.
Afecţiuni cronice /anomalii
 picior plat (pes planus) ;
 picior scobit (pes cavus) ;
 călcâi în varrus; (călcâi
rotit spre axa corpului);
 pes-cavus-varrus;
(asociere celor două
anomalii);
 pes-planus-valgus (picior
plat cu călcâi rotit spre
exterior)
Echipamentele individuale de protecţie, fără a
se dori să reprezinte elementul de bază în
prevenirea afecţiunilor musculo-scheletice,
dacă sunt proiectate în conformitate cu
cerinţele ergonomice pot reprezenta un
element important, cel puţin în reducerea
stresului fizic, în menţinerea stării de sănătate
şi în îmbunătăţirea confortului la locul de
muncă
Vă mulţumim pentru atenţia acordată
şi vă dorim ca la locul dvs. de muncă să
utilizaţi cât mai multe echipamente
individuale de protecţie ergonomice.

Elev : Szekely Levente Profesor coordonator:


Clasa: a XI-a A Profesională Ing. Ceușan Liliana Daniela