Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele elevului: ……………………………………….

Clasa: ……………
Data: …………….

TEST PRACTIC
„Obiceiuri de Paște în Statele Europei”

Deschideți aplicația PowerPoint și creați o prezentare cu tema „Obiceiuri de Paște în


Austria”.
Conținutul diapozitivelor să fie după cum urmează:
 Primul diapozitiv să conțină numele temei și numele realizatorului prezentării.
 Cel de-al doilea și cel de-al treilea diapozitiv să conțină imagini sugestive și text: numele
capitalei, steagul, numărul de locuitori, localizare, moneda folosită, portul tradițional.
 Al patrulea diapozitiv să conțină o hartă a statului respectiv.
 Cel de-al cincilea și cel de-al șaselea diapozitiv să conțină imagini sugestive și text
privind tradițiile de Paște în Austria.
Salvați prezentarea cu numele „Austria” în folderul clasei voastre.

Succes!

-1-
ANEXA 1
LISTA CU STATELE EUROPENE

STATUL
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croaţia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria

-2-
ANEXA 2
FIȘĂ DE AUTOEVALUARE

Respectarea cerințelor din fișa de lucru:


□ 10 p □ 20 p □ 30 p □ 40 p □ 50 p

Creativitate în transmiterea informațiilor prin intermediul prezentării create:


□ 5p □ 10 p □ 15 p

Elemente de cromatică și originalitate:


□ 5p □ 10 p □ 15 p

Mesajul transmis prin intermediul prezentării create:


□ 5p □ 10 p

Se vor acorda din oficiu 10 p.

TOTAL PUNCTAJ ACORDAT ____ p

-3-