Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, și în conformitate cu
prevederile art. VI din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe
perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se alocă 7792,0 mii lei, din fondul de intervenție al Guvernului, autorităților
administrației publice centrale și locale pentru acordarea indemnizațiilor unice
angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu (conform
anexei).
2. Autoritățile publice nominalizate în anexă, în calitate de beneficiari ai
mijloacelor financiare alocate, poartă responsabilitate pentru datele prezentate și vor
perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor
respective prin intermediul instituțiilor în care persoanele activează.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi

Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu

Ministrul apărării Alexandru Pînzari

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

Y:\200\2020\HOTĂRARI\16225\16225- redactat (ro).docx


3

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. /2020

LISTA
autorităților administrației publice centrale și locale cărora li se alocă mijloace
financiare pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților
infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu

Nr. Autoritățile administrației publice centrale Total mijloace pentru achitarea


crt. și locale indemnizațiilor unice (mii lei)
1. Ministerul Afacerilor Interne 1872,0
2. Ministerul Apărării 64,0
3. Ministerul Justiției 192,0
4. Serviciul de Protecție și Pază de Stat 96,0
5. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 224,0
6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 2112,0
7. Consiliul municipal Chișinău 368,0
8. Consiliul raional Anenii Noi 16,0
9. Consiliul raional Basarabeasca 32,0
10. Consiliul raional Cahul 128,0
11. Consiliul raional Căușeni 48,0
12. Consiliul raional Cimișlia 16,0
13. Consiliul raional Dondușeni 48,0
14. Consiliul raional Drochia 32,0
15. Consiliul raional Edineț 176,0
16. Consiliul raional Fălești 16,0
17. Consiliul raional Florești 64,0
18. Consiliul raional Glodeni 112,0
19. Consiliul raional Leova 16,0
20. Consiliul raional Nisporeni 32,0
21. Consiliul raional Orhei 112,0
22. Consiliul raional Rîșcani 16,0
23. Consiliul raional Sîngerei 96,0
24. Consiliul raional Strășeni 80,0
25. Consiliul raional Ștefan Vodă 176,0
26. Consiliul raional Soroca 32,0
27. Consiliul raional Taraclia 16,0
28. Consiliul raional Telenești 16,0
29. Consiliul raional Ungheni 16,0
30. Consiliul municipal Bălți 1056,0
31. Comitetul executiv al UTA Găgăuzia 512,0
Total 7792,0

Y:\200\2020\HOTĂRARI\16225\16225- redactat (ro).docx