Sunteți pe pagina 1din 220

TEHNOLOGIA PROTEZEI

TOTALE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Șabloanele de ocluzie
• Piese auxiliare indispensabile în
tehnologia protezelor totale;
• Necesare pt determinarea și
înregistrarea relațiilor
intermaxilare;
• Reproduc aproximativ baza și
arcadele dentare artificiale ale
viitoarei proteze;

Componente:
-baza șablonului;
-bordurile de ocluzie.
Șabloanele de ocluzie

Baza șablonului

-asemănătoare cu lingura individuală;


-confectionată de obicei din placă de bază;
-este confectionată din rasini acrilice dacă:
• Condițiile de menținere și stabilitate oferite
de câmpul protetic sunt deficitare;
• Când sunt prevăzute înregistrări grafice pt
determinarea relației intermaxilare.

-trebuie să fie bine adaptată pe modelul final,


să nu basculeze
-marginile șablonului reproduc fundurile de sac
-poate fi armată pentru a i se mări rezistența
Șabloanele de ocluzie
Bordura de ocluzie

-forma și dimensiunea asemănătoare cu ale arcadei dentare;


-pozitionată corespunzător mijlocului crestei alveolare;
-realizată din ceară roz sau Stent`s;
-inălțime- 10 mm anterior, 8 mm posterior;
-lațime – 6 mm frontal, 8 mm în zona molarilor;
-limita posterioară a bordurii se oprește în unghi de
45⁰ la 1,5 cm față de tuberozitate sau tuberculul
piriform
-muchiile rotunjite, suprafețe plane;
-solidarizată la baza șablonului prin lipire cu ceară.
Șabloanele de ocluzie
Caracteristicile șabloanelor de ocluzie:

bază rigidă, nedeformabilă, rezistentă la


-

presiune, în contact intim cu suprafața


câmpului protetic;
-marginile șablonului au forma și dimensiuni
corespunzătoare fundurilor de sac;
-șablonul poate fi îndepărtat și repus pe model
-bordurile de ocluzie montate corect pe crestele
alveolare;
-bordura de ocluzie să fie simetrică pe linia
mediană
-înalțimea șablonului maxilar este de 20-22mm
iar cel mandibular 18-20 mm
Înregistrarea grafică a relațiilor
intermaxilare

• Se face cu ajutorul plăcuțelor


Gerber
• Vârful arcului gotic reprezintă
poziția neutrală a mandibulei
• Pacientul realizează mișcarea
de propulsie si de lateralitate
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Pentru poziţionarea tridimensională a celor două modele
în laborator trebuie parcursă o etapă clinică de
înregistrare a relaţiilor intermaxilare.

În urma pierderii dinţilor, la edentatul total, au dispărut


rapoartele ocluzale determinate de contactele dento-
dentare şi ca atare determinarea relaţiilor intermaxilare
întâmpină unele greutăţi. Rămâne practic nemodificată
la edentatul total poziţia de relaţie centrică.

Obiectivul final al determinării relaţiilor intermaxilare îl


constituie determinarea şi înregistrarea relaţiei centrice.

Relaţia centrică (RC) nu are nimic de-a face cu prezenţa


dinţilor, ea fiind o poziţie reproductibilă şi în absenţa lor.

RC reprezintă o relaţie conceptuală dintre maxilar şi


mandibulă.
Determinarea relațiilor
intermaxilare
• Anatomic, RC este definită ca poziţia mandibulei faţă de maxilar
atunci când discul articular se află în cavitatea glenoidă, iar
condilul este în poziţia cea mai superioară şi anterioară.
• Conceptual, RC este definită ca poziţia mandibulei faţa de
maxilar atunci când muşchii masticatori sunt în poziţie relaxată
şi de echilibru.
• Semnificaţia relaţiei centrice: aceasta este o poziţie de referinţă
a aparatului dento-maxilar, reproductibilă şi înregistrabilă atât la
pacienţii dentaţi, cât şi la cei edentaţi.
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Etajele feței:
• Etajul superior : cuprins între linia
subnazală și linia intersprâncenoasă.
• Etajul inferior : cuprins între menton și o
linie care trece pe sub aripile nasului (linia
subnazală).
Linia Camper: este linia care unește
punctul tragus cu punctul subnazal de pe
ac parte a feței. Planul de ocluzie al dinților
laterali este paralel cu aceasta linie;
Planul de ocluzie  care este determinat
de contactul arcadelor dentare in ocluzie
centrică. Planul astfel descris este o
suprafață curbă. Planul de ocluzie propriu-
zisă este media curburii acestei suprafețe.
Planul de orientare ocluzală unește
marginile incizale ale frontalilor superiori cu
vf cuspizilor disto-linguali ai M2
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Date înregistrate cu ajutorul șabloanelor de ocluzie:

• Curbura vestibulară a arcadelor dentare


• Direcția planului de ocluzie în zona frontală și
laterală
• Dimensiunea verticală a etajului inferior
• Poziția mandibulei în relație centrică
• Repere pentru alegerea dinților frontali și montare
(linia mediană, liniile canine, linia surâsului)
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie
Curbura vestibulară
• reprezintă curbura viitoarei arcade artificiale ce
va asigura suportul părților moi
• Precizează poziția fețelor vestibulare ale dinților
frontali superiori
• La maxilar curbura vestibulară este situată mai
anterior decât mijlocul crestei
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie

Suprafețele libere
• Prin contactul lor permit solidarizarea șabloanelor
• Locul de contact reprezintă planul de orientare ocluzală

• În regiunea frontală planul este paralel cu linia bipupilară, și


este situat cu 2mm sub marginea liberă a buzei superioare
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie

Suprafețele libere
• În regiunea laterală planul este paralel cu planul
lui Camper
• Nivelul este situat in general la mijlocul distanței
dintre cele 2 creste
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie

Dimensiunea în sens vertical

• Poate fi modificată prin reducere sau


adăugare
• Permite repoziționarea mandibulei
pentru a reda DVO optimă
• Mandibula va fi poziționată în relație
centrică
• Această poziție asigură confortul
pacientului și funcționalitatea
protezelor
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie

Raportul în plan orizontal


• Șabloanele solidarizate exprimă poziția de relatie
centrică
Privind raportul dintre RC și IM exista mai multe teorii:
• Long centric – IM se realizează mai anterior cu 0.3-1.3
mm
• Point centric – IM coincide cu RC
• Șabloanele sunt solidarizate cu ajutorul unor cleme
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele de ocluzie

Repere la nivelul șablonului


superior:
• Linia mediană
• Linia comisurilor(linia caninului)
corespunde vârfului cuspidului
caninului
• Linia surâsului – limita coletului
dinților frontali superiori
Determinarea relațiilor
intermaxilare
Șabloanele sunt însoțite de fișa de laborator cu
detalii privind:
• Cromatica,mărimea dinților
• Forma dinților
• Relieful suprafețelor ocluzale
• Materialul din care sunt confecționați dinții
• Gradul de supraocluzie
• Artificii de montare, modificări de culoare, de
formă, acoperirea cu coroane metalice
• Rapoartele de ocluzie în zona frontală
Fixarea modelelor în
ocluzor
• Se fixează modelul mandibular
• Planul de orientare ocluzală paralel cu planul mesei
• Planul medio-sagital corespunde cu linia mediană a
ocluzorului și perpendicular pe axa balama
• Distanța de la punctul interincisiv la axa balama
10,5 cm
• După fixare șurubul distanțor ia contact cu bratul
superior și se va bloca
• Apoi se adaugă ghips peste modelul maxilar și
brațul superior

Pot apare urmatoarele erori


• Poziționarea prea anterioară sau posterioară a
modelelor
• Poziționarea asimetrică
• Orientarea ascendentă sau descendentă a planului
de ocluzie
Transferul reperelor de pe șabloane pe
modele
• Linia mediană se prelungește pe
soclul ambelor modele,
reprezintă locul unde se vor
întâlni fețele meziale ale celor doi
IC
• Liniile caninilor
• Linia surâsului-trasată pe bordura
de ocluzie, folosește la stabilirea
înalțimii dinților frontali superiori
• Planul de ocluzie se trasează o
linie paralelă pe soclul modelului
Transferul reperelor de pe șabloane pe
modele
• Curbura vestibulară – metoda clasică prin
obținerea unei amprente cheie, metoda
lui Pedro Saizar pe o plăcuță metalică

• Liniile crestei alveolare -mijlocul crestelor,


se trasează și se prelungesc posterior și
anterior pe soclul modelului.

• Linia curburii crestei alveolare inferioare –


la nivelul molarilor , paralelă cu vf crestei,
determină curbura sagitală de ocluzie ca
suprafețele ocluzale să fie paralele cu
creasta alveolară
Cunoștințe minime
• Care sunt elementele componente ale
șabloanelor de ocluzie?
• Caracteristicile șabloanelor de ocluzie.
• Ce date sunt înregistrate cu ajutorul
șabloanelor de ocluzie?
• Regulile montării ansamblului de modele
- șabloane în ocluzor.
• Ce repere sunt transferate pe modele de
pe șabloane?
Vă mulțumesc!
TEHNOLOGIA PROTEZEI
TOTALE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Pregătirea machetelor pentru probă

• Modelaj definitiv doar în zona frontală


• Se verifică fața mucozală pentru a nu
avea asperități
• Marginile se rotunjesc
• Macheta trebuie întărită pentru a nu se
deforma sau fractura prin armare cu
sârmă de 1,5mm la mandibulă sau placă
de bază la maxilar
• Machetele sunt reaplicate pe modele
Verificarea machetelor
Control extra-oral Control intra-oral

• Liniile trasate pe modele • Relația centrică și IM


• Montarea estetică a • DVO și DVR
grupului frontal • Valoarea fizionomică și
• Montarea corectă a fonetică a dinților frontali
grupului lateral
• Respectarea regulii lui
Pound
• Intercuspidarea maximă și
mișcările mandibulei în
propulsie
Verificarea machetelor
Zona frontală
• Montarea s-a realizat în funcție de forma
arcadei
• Linia mediană a fost transferată corect
• Dinții sunt montați simetric
• S-au respectat liniile canine
• Distanța dintre linia surâsului și planul de
orientare ocluzală = h dinților
• S-a respectat curbura vestibulară
• Dinții au fost montați în funcție de regulile
de montare
• Contactul marginilor incizale cu planul de
ocluzie
• Overjet și overbite corecte(OJ compensat
de OB)
Verificarea machetelor
Zona laterală
• Poziția este corectă pe creasta
edentată
• Contactele dento dentare sunt
corecte
• Nu s-au montat dinți pe zonele
biostatice
• Dimensiunea V-O a dinților
corelată cu lațimea crestei
• S-a respectat regula lui Pound
• S-au realizat curbele de
ocluzie
Macheta definitivă
2/3 din depresibilitatea
țesuturilor
Pregătirea modelelor
Maxilar
• Folierea zonelor de despovărat
(torus, exostoze, papila
incisivă)
• Gravarea zonei Ah

Mandibulă Lățime 3mm central


• Foliere (linia oblică externă, diminuă spre distal

exostoze, torus)
• Gravarea la nivelul tubercului
piriform (1mm L, 1mm H)

H 1,5 mm
Macheta definitivă
Modelarea definitivă

Obiectivul fizionomic

• Se va modela versantul vestibular pentru a


imita bosele și fosele naturale
• Se va modela festonul gingival și papilele
interdentare
• Linia de colet a dinților
grupului frontal
• IC are festonul gingival cu 1-2mm mai sus decât
lateralul
• Caninul are festonul gingival mai sus decât IC
• Papila interdentară adaptată vârstei pacientului
• Lărgirea spațiilor interdentare la vârstnici
• Coletul va fi acoperit cu 1mm pentru a avea o
bună stabilitate în baza protezei
• În zona laterală acest obiectiv este mai puțin
important
Macheta definitivă
Modelarea definitivă

Obiectivul menținerii și stabilității

• Marginile machetei modelate cu formă și grosime


funcțională
• Versantele vestibulare ușor convexe
• Versantul lingual plan sau concav
• Machetele acoperă tuberozitățile
și tuberculii piriformi (1/3)
• Ocolirea frenurilor și bridelor
Macheta definitivă
Modelarea definitivă

Obiectivul menținerii igienei


• Suprafețe plane, netede, neretentive
• Excepție zona frontală

Obiectivul fonetic
• Volum cât mai redus
• Modelajul rugilor și al papilei
• Înclinația O-V a dinților
• Versantele orale concave pentru acțiunea limbii

Obiectivul rezistenței mecanice


• Grosimea plăcii palatinale este de 2 mm
• Se pot adăuga armături
• Se pot folosi plăci palatinale metalice
Pregătirea pentru ambalare
• Dinții machetei se curăță de ceară
• Machetele se degresează cu alcool
• Se îndepărtează modelele din simulator
• Se reduc soclurile modelelor astfel încât
macheta si modelul să aiba 15mm , iar la
periferia machetei să fie un spațiu de minim 10
mm pentru ghips
• Machetele se lipesc cu ceară pe modele
• Alegerea chiuvetelor în funcție de dimensiunile
modelelor
Ambalarea
Ambalarea indirectă (fără val)
Ambalarea indirectă (fără val)
Ambalarea indirectă (fără
val)
Avantaje

• Ușor de realizat
• Ceara se poate îndepărta
cu ușurință
• Dinții își păstrează poziția
• Izolarea este facilă
• Pasta de acrilat se introduce ușor în tipar
Dezavantaje
Înălțarea ocluziei – forța de presare insuficientă/chiuvetă de
Ambalarea
• Ambalarea directă (cu val)
Ambalarea directă (cu val)
Ambalarea directă (cu val)
Ambalarea directă (cu val)
Dezavantaje

• Greu de executat
• Ceara se indepărtează cu greutate
• Izolarea este dificilă
• Nu se poate verifica dacă pasta a
pătruns corect în tipar
• Spargerea valului la introducerea pastei de acrilat

Avantaje

• Păstrarea înălțimii de ocluzie


Îndepărtarea cerii din tipar
• Chiuveta este introdusă
in apa ce are
temperatura de 100°
pentru 4-6”
• Apoi resturile de ceară
sunt spălate
• Se spală cu o soluție de
detergent pentru a
îndepărta acizii grași și a
favoriza izolarea
Izolarea

Se aplică pe suprafața tiparului soluția, cu excepția zonelor


de legătură a dinților artificiali cu baza protezei
• Previne aderența acrilatului la tipar
• Facilitează dezambalarea (reducând riscul de fractură) și
desprinderea protezei din tipar
• Păstrează calitățile acrilatului prin prevenirea pătrunderii
monomerului în ghips/apei din ghips
• Se realizează când modelul este cald (40⁰)
• Se aplică de 2-3 ori, după ce fiecare strat s-a uscat
Prepararea pastei de acrilat
• Se folosește un godeu de sticlă/ceramică
• Se folosesc ≈ 6-8 ml lichid și 30g pulbere (pentru prot
max+mand)
• Se saturează cu pulbere lichidul
• Godeul se menține acoperit pentru a preveni evaporarea
monomerului și inhibarea polimerizării de către O₂

Etapele de polimerizare
• Stadiul de sedimentare-aspect nisipos
• Stadiul de dizolvare-aspect lipicios
• Stadiul de saturație-aspect păstos (inserare în tipar)
• Stadiul evaporării- pastă elastică- fază depășită
Introducerea acrilatului în
tipar
• Rășina este modelată
cilindric și introdusă în
jumatatea tiparului în care
se află dinții
• Se aplică o folie
• Se presează
• Se verifică umplerea
tiparului
• Se asamblează fără folie și
se presează din nou
• Presarea se poate face
timp de 30-60 minute Presarea finală minim 15 minute
la 3 bari
• Chiuveta se scoate după
Polimerizarea acrilatului
-timp de 60′ temperatura 60-65 °
-temperatura 100° unde se menține 60′ după care
se răceste lent.

-se poate introduce chiuveta în apă rece


-se ridică temperatura în 30′ la 65°, se menține 1h
-se ridică temperatura la 100° unde se menține 1h
-se răcește lent

• Dacă se depășește 100° se produce volatilizarea


monomerului
Posibile erori ale metodei
manuale
-erori de dozare a pulberii sau lichidului
• Excesul de polimer- rezistență mecanică
scazută, modificări de culoare a bazei
• Excesul de monomer- monomerul rezidual
este toxic pentru fibromucoasă, crește
coeficientul de contracție
-polimerizarea poate fi incompletă
-proteza poate avea porozități
-contracție mare la polimerizare
-deformarea arcadelor dentare cu modificări
ale ocluziei
Dezambalarea protezelor
• Se efectuează după răcirea
completă a tiparelor
• Chiuveta se scoate din ring
• Se desfac cele 2 jumătați ale
chiuvetei
• Se îndepărtează ghipsul cu atenție
pentru a nu produce fisuri sau
fracturi ale protezei
• Dacă izolarea a fost bine realizată
proteza va fi îndepărtată cu ușurință
și prelucrarea va fi rapidă
• Curățarea fragmentelor mici de
ghips se face manual, jub jet de apă
sau prin menținerea în citrat de
sodiu 30% sau alți dizolvanți pentru
ghipsuri și spalare ulterioară
Prelucrarea protezelor
• Se îndepărtează excesul de
acrilat și resturile de ghips
• Frezele trebuie să fie active
• Nu trebuiesc folosite presiuni
mari / perioade de timp lungi
pentru a nu supraîncălzi
acrilatul
• Viteza trebuie să fie mică
• Se folosesc freze cu granulație
mare și apoi mică
• Nu se deformează marginile
protezei
• Nu se fac modificări ale formei
dinților
Prelucrarea protezelor
• PLANAREA
-prelucrare grosieră cu freze de
acrilat
-se folosesc mișcări largi pe
suprafețe mari

• NETEZIREA
-prelucrare fină la nivelul
festonului gingival
Lustruirea protezei
• Se urmărește obținera unor
suprafețe externe lucioase
• Se folosesc
- filțuri, perii, pufuri
- filțurile și periile se folosesc
cu pastă (oxid de fier)
- lustruirea se incheie cu pufuri

După lustruire proteza se menține în apă pentru a preveni contracția acrilatulu


Aplicarea protezelor în cavitatea
bucală
• Control exobucal
• Inserția protezelor în cavitatea bucală
• Controlul menținerii și stabilității
• Retușuri
• Echilibrare ocluzală
Vă mulțumesc!
TEHNOLOGIA PROTEZEI
TOTALE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Alegerea dinților artificiali
După reperele trasate pe
bordurile de ocluzie se determină:

• Lațimea dinților frontali


superiori este corelată cu
reperele înscrise pe model
• Înalțimea incisivilor centrali
superiori – distanța dintre planul
de ocluzie și linia surâsului
• Dinții frontali inferiori, laterali
superiori și inferiori sunt aleși în
concordanță cu dimensiunile
frontalilor superiori
Alegerea dinților artificiali
După analiza modelelor montate în ocluzor/articulator:

• Lațimea vestibulo-orală a dinților laterali corelată cu


lațimea crestei
• Dimensiunea mezio-distală, grupul lateral ocupă
spațiul de la canin până la 5-6 mm înainte de
tuberozitate sau înaintea tuberculului piriform
• Înalțimea dinților laterali este determinată de
distanța dintre cele două creste, înălțimea
premolarilor este dependentă de cea a caninului
datorită vizibilității
Alegerea dinților artificiali
După indicațiile scrise pe fișa de
laborator:

• Forma dinților frontali


• Culoarea dinților
• Aspecte particulare
• Relieful ocluzal
Alegerea dinților artificiali
Avantajele dinților cuspidați:

• Au efect triturant mare datorită reliefului cu


creste, cuspizi, pante și șanțuri
• Efortul muscular necesar triturării alimentelor este
mic
• Creează o stare de confort masticator
• Relieful ocluzal accentuat cuspidat trebuie corelat
cu o bună determinare a RC, neconcordanța
ducând la instabilitate pe câmpul protetic
Alegerea dinților artificiali
Dezavantajele dinților cu relief ocluzal șters:

• Au efect triturant redus


• Efortul muscular ptr triturarea alimentelor este
foarte mare ducând la oboseală musculară
• Masticația este produsă prin mișcări orizontale
de frecare interocluzală ce duc la dislocarea
protezelor
• Triturarea este obținută prin presiuni ocluzale
mari ce duc la atrofia câmpului protetic
Folierea modelului
• Se foliază zonele cu mucoasă subțire
sau cu mucoasă balantă
• Torusul maxilar sau mandibular
• Exostozele, tuberozitățile maxilare
• Papila incisivă
• Se folosește folie de plumb de 0,2-1
mm
Machetele protezelor totale
Macheta bazei protezei

• Realizată din ceară roz


• Se izolează modelul în apă 1-2 min
• Adaptarea intimă a unei jumătăţi de placă roz la
suprafaţa modelului, până la fundurile de sac

Arcadele dentare artificiale

• Grupul dinţilor din zona frontală este montat după


reperele trasate pe şabloanele de ocluzie, repere
antropometrice, echilibrul ocluzal și cerințele
fizionomice
• Grupul dinţilor laterali este montat în mod diferit .
Toate conceptele îşi propun ca prin aşezarea
dinţilor faţă de creasta edentată să se obţină o
stabilizare foarte bună a protezei pe câmpul
protetic
Macheta bazei protezei
• Se folosește ceară calibrată
de 2mm
• Se pot folosi armături din
sârmă
• Ea respectă conturul trasat,
ocolește frenurile și bridele
• Se poate îndepărta de pe
model
• Are marginile rotunjite
• Se adaugă un rulou de ceară
pe mijlocul crestei pentru a
se putea monta dinții
Montarea dinţilor după Gysi
• Foloseşte dinţi artificiali anatoformi
• Arcadele sunt realizate pe un
articulator care reproduce mişcările
mandibulei
• Este folosită o riglă concepută de
autor
• Autorul a conceput o serie de reguli
generale și individuale
Montarea dinţilor după Gysi
Reguli generale :

• Dinţii laterali sunt montaţi pe mijlocul crestei edentate


• Dinţii frontali superiori sunt montaţi în afara crestei, pentru a
restabili relieful buzei superioare
• Planul de ocluzie formează în sens sagital, o curbură cu
concavitatea în sus (CURBA SAGITALĂ), iar în sens transversal
se formează curba transversală de asemenea cu concavitatea
superioară
• RC coincide cu IM
• În propulsie să stabilească contacte multiple (minim 3 pcte)
• În lateropulsie să existe contact atât pe partea lucrătoare cât
și cea nelucrătoare
• Curba sagitală de ocluzie rezultă prin unirea
cu o linie a vârfurilor cuspizilor vestibulari ai dinților
laterali mandibulari
• Curba transversală de ocluzie rezultă prin unirea cu o
linie a cuspizilor vestibulari și orali  ai dinților laterali
mandibulari
Montarea dinţilor după Gysi
Montarea dinţilor după Gysi
Reguli generale :

• Montarea începe cu grupul dinților


1 2 3 4 5 6
frontali superiori , de o parte și de alta
3 4 2 5 6 1
a liniei mediene
• Dinții inferiori sunt montati după cei
superiori astfel: M1, C, IC, IL, PM1, PM2, M2.
• Se urmăresc 3 repere:
1. raportul marginii incizale sau feței ocluzale cu plăcuța
2. Unghiul pe care axul longitudinal al dintelui îl face cu
linia mediană
3. Unghiul pe care axul longitutdinal îl face cu verticala
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul central superior

• Fața mezială pe linia mediană


• Marginea incizală în contact cu planul de orientare ocluzală
• Axul longitudinal V-O 5-8°, maxim 10°
• Coletul ușor palatinizat, marginea incizală vestibularizată
• Axul longitudinal M-D 2-3°
• Incisivii centrali prezintă o mică divergență spre colet
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul lateral superior

• Axul longitudinal V-O 6-10 °


• Axul longitudinal M-D 3-5 °
• Marginea incizală este situată la 0,5-1mm de
planul de ocluzie
• Fața mezială este în contact cu fața distală a IC
Montarea dinţilor după Gysi
Caninul superior

• Axul longitudinal V-O 2-5 °


• Axul longitudinal M-D 1,5 °
• Vârful cuspidului este în contact cu planul de ocluzie
• Înclinația M-D este de 1,5-2 mm spre distal
• Este mai proeminent decât IL
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul I superior

• Axul longitudinal perpendicular pe planul de ocluzie


• Doar cuspidul vestibular atinge planul
• Varful cuspidului palatinal rămâne la 0.5 mm de planul de ocluzie
• Șanțul M-D al dintelui corespunde mijlocului crestei
• Uneori se montează la 0,5 mm de fața distală a caninului pentru a permite
angrenarea cu caninul inferior
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul II superior:

• Coletul este orientat ușor spre mezial (0,5mm)


• Axul longitudinal perpendicular pe planul de ocluzie
• Atinge planul de ocluzie cu ambii cuspizi
• Șanțul M-D al dintelui corespunde mijlocului crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul I superior

• Axul longitudinal înclinat spre oral


• Coletul orientat spre mezial
• Cuspidul mezio-palatinal atinge planul de ocluzie
• Fața ocluzală este orientată în jos spre vestibular și distal, formând un unghi de
6 ° cu planul de orientare ocluzală
• Șanțul intercuspidian plasat pe mijlocul crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul II superior

• Axul longitudinal mai înclinat decât M1


• Fața ocluzală nu are contact cu planul de ocluzie
• Cuspidul mezio-palatinal este cel mai apropiat de planul de ocluzie, la 0,5-1mm
• Fața ocluzală înclinată spre vestibular și distal
• Se montează pe mijlocul crestei
Reguli generale de montare a
dinților frontali inferiori

• Coletul este plasat pe mijlocul crestei


• Marginea incizală este puțin vestibularizată
• Între fața vestibulară și baza protezei se
realizează un unghi diedru pentru
poziționarea orbicularului buzei
• Se urmărește creearea spațiului necesar
pentru limbă
• Se urmărește montarea în culoarul neutral
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul I inferior

• Cuspidul M-V articulează între versantul distal al cuspiszilor PM2 și cuspidul M-V
al M1
• Cuspizii vestibulari ai molarului superior îi depășesc pe cei mandibulari
• Cuspidul M-P superior intră în foseta centrală a M1 inferior

Cheia lui Angle: : santul intercuspidian al M1 mandibular se afla in dreptul cuspidul MV al M1 maxilar.

Excepții
• M1 mezializat
pentru prognatism
mandibular
• M1 distalizat pentru
retrognatism
mandibular
Montarea dinţilor după Gysi
Caninul Inferior

• Poziție aproape verticală, ușoară înclinare linguală, coletul ușor distalizat


• Angrenează cu incisivul lateral și caninul superior
• Axele longitudinale ale celor doi canini converg
• Marginea incizală ușor mezializată și înclinata
spre oral
• Coletul este pe creastă
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul central inferior

• Coletul se plasează pe mijlocul crestei, ușor oralizat față de cel al IL


• Perpendicular pe planul de ocluzie
• Fața mezială în contact cu linia mediană
• Marginea vestibulară ușor vestibularizată
• Marginea incizală sub cea incisivului superior ce îl acoperă 1,5-2 mm,
inocluzie sagitală de 1-2 mm
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul lateral inferior

• Poziție asemănătoare cu cea a IC


• Marginea incizală cu 0,5-1 mm deasupra IC
• Marginea incizală articulează cu 1/3 distală a IC și 1/3 mezială a IL
• Marginea incizală are ac overbite și overjet ca și IC
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul I inferior

• Cuspidul vestibular situat în nișa dintre canin și PM 1


• Se montează pe mijlocul crestei
• Fața ocluzală ușor lingualizată
• Cuspidul vestibular este acoperit de ½ din cuspidul vestibular maxilar
• Dacă spațiul este insuficient se poate șlefui sau elimina
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul II inferior

• Cuspidul vestibular articulează în nișa dintre PM1 și PM2


• Fața ocluzală ușor lingualizată
• Se montează pe mijlocul crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul II inferior

• Axul este perpendicular pe creasta alveolară


• Are contact cu M1 și M2
• Se montează pe mijlocul crestei
• Fața ocluzală în sus, oral și mezial
Regula lui Pound

• Fețele linguale ale dinților inferiori nu trebuie să depășească spre


oral linia care unește marginea linguală a tuberculului piriform cu
marginea mezială a caninului.
• latimea dintilor inferiori nu va depași proiecția verticală ridicată
tangent la creasta milohioidiană
Montarea dinţilor după Gysi
Rapoartele interdentare dintre cele două arcade
artificiale

• În zona frontală dinții superiori îi acoperă pe cei inferiori


cu 1,5-2 mm
• În sens sagital in IM există o inocluzie de 1-2 mm
• În zona laterală dinții superiori depășesc cu ½ cuspid
dinții inferiori
• Curba sagitală se realizează pentru a compensa inocluzia
produsă distal în mișcarea de protruzie a mandibulei
• Curba transversală este dată de înclinarea orală a dinților
inferiori, favorizează apariția punctelor de contact atât pe
parte lucratoare cât și cea nelucrătoare în mișcarea de
lateralitate
FIXAREA IN OCLUZOR ȘI TRANSFERUL
REPERELOR
În cabinetul de medicină dentară se trimit șabloanele și modelele functionale pentru ca

colecție D.Burgă

medicul să determine și să înregistreze relațiile intermaxilare.

Din cabinet ,se primesc șabloanele de ocluzie și modele finale, solidarizate în poziția de
relație centrică.

În situația dată, în care nu avem un pacient care să ne furnizeze relația intermaxilară,


verificăm ca :

*ceara șabloanelor să aibă dimensiunile standard( 10mm*5mm grupul frontal, 6mm*8mm


grupul lateral)

*Pe ceara șablonului superior să avem trasate următoarele repere:

-linia medio -sagitală

-liniile canine(corespunde pe model varfului primei rugi palatine)

-linia planului de ocluzie

-linia surâsului

Se ramolește ceara șabloanelor la nivel ocuzal și se lipesc bordurile conform planului de


ocluzie .

Complexul modele-șabloane se pregătește pentru a fi fixat între brațele ocluzorului.

Se verifică dacă bordurile de ocluzie sunt lipite între ele corespunzător si dacă baza
șabloanelor are stabilitate pe modele. În cazul în care este necesar se poate reduce din soclul
modelelor, realizându-se totodată și retenții liniare. Baza șabloanelor se fixează de model prin
depunere de ceară fierbinte la nivelul marginilor fundurilor de sac. Soclurile modelelor se
fixează de asemenea între ele cu ajutorul unor tije de dimensiuni corespunzătoare.

Astfel pregătit,complexul modele-șabloane se montează în ocluzor începând cu modelul


inferior și apoi cel superior,între cele două brațe. Gipsarea respectă trei reguli:
-planul de orientare ocluzală (planul de unire dintre cele două borduri) să fie paralel cu planul
orizontal al mesei;

-planul medio-sagital al modelelor se suprapune pe planul medio-sagital al ocluzorului fiind


perpendicular pe axa balama;

-distanța dintre intersecția liniei mediene cu planul de ocluzie să fie la 10.5cm de axa balama

După ghipsarea în ocluzor, se fixează șurubul ocluzorului pentru a nu se modifica DVO


stabilită.

Se transfera reperele stabilite pentru montarea dinților pe soclul modelelor.

colecție D.Burgă

Ansamblul șabloane de ocluzie- modele finale fixate în ocluzor.Se observă reperele


trasate pe bordura de ocluzie si transferul lor pe soclul modelului superior (plan de ocluzie,
linia medio-sagitală ,linia surâsului,liniile caninilor)
OBTINEREA MACHETEI
PROTEZEI TOTALE MAXILARE

Lipirea plăcuței Pedro Saizar pe bordura superioară

Închiderea ocluzorului cu plăcuța între borduri

Normă laterală. Închiderea ocluzorului cu plăcuța între borduri


Ocluzorul cu plăcuța între borduri și mărirea DVO

Transferul reperelor pe plăcuța Pedro Saizar ( planul de ocluzie, plan medio-


sagital. Liniile caninilor) și curba vestibulara dată de ceara sablonului superior
Normă frontală, aspectul complexului după îndepărtarea șablonului maxilar si
lipirea placuței de șablonul de ocluzie inferior

Normă laterală stângă, aspectul complexului după îndepărtarea șablonului maxilar


Normă frontală

Aplicarea unei 1/2plăci de ceară roz ramolită pe modelul superior și ingroșarea cu bandă
de ceară aplicată pe vârful crestei edentate pt a asigura suport dinților
Montarea incisivilor centrali pe macheta bazei din ceară roz respectând regulile de
montare cu plăcuța Pedro Saizar

Montarea incisivilor laterali


Montarea caninilor
Montarea premolarilor I

Montarea premolarilor II
Montarea molarului I stănga

Montarea molarului I dreapta


Molar doi dreapta

Arcada maxilară integră.

Respectă curbura vestibulară transferată de pe bordura de ocluzie pe plăcuță cât și linia


medio-sagitală și liniile caninilor
Macheta protezei arcadei superioare
TEHNOLOGIA
PROTEZELOR FLEXIBILE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Tipuri de materiale
• Nu conține monomeri
• Biocompatibil
• Poate fi reparat sau rebazat
• Estetică îmbunătățită
• Rezistență deosebită
• Este indicat persoanelor cu
alergii la comp acrilici
• Își păstrează forma și
volumul în timp
• Incasabilă
• Ușor de lustruit
• Mai multe nuanțe
Tipuri de materiale
• Ușor de prelucrat și lustruit
• Luciu îmbunătățit
• Disponibil și transparent
• Flexibilitate bună
• Recomandat pacienților cu
alergii
• Nu apar modificări de formă în
timp
• Nu se poate rupe
• Confort sporit pentru pacient
• 3 nunațe disponibile
• Nu produce presiune pe
câmpul protetic
• Față de Flexite plus este mai
puțin flexibil dar și mai exact
Tipuri de materiale
• Recomandat pacienților cu alergii
• Nu se poate rupe
• Se poate modifica
• Cel mai flexibil material la ora actuală
• Recomandat doar pentru proteze parțiale
• Pentru câmpuri protetice deficitare (exostoze, torus, retentivități, despicături
palatine)
• Nu necesită preparări ale dinților
• Pentru pacienții
cu alergii
• Luciu puternic
• Culoare stabilă
în timp
• Nu apar
modificări de
volum
• Biocompatibil
• Croșete de
culoarea dinților
• Rezistență în timp
• Nu se îmbibă cu
fluid salivar
• Croșete cu
elasticitate mare
• Croșetele nu
afectează dinții
stâlpi
• Disponibilă în 4
culori
Amprenta preliminară
• Lingura trebuie să cuprindă tot
câmpul protetic
• Se folosesc materiale de tipul
alginatelor sau siliconi
Modelul preliminar
• Se folosește pentru obținerea lingurii
individuale
• Se analizează câmpul protetic
• Se folosește ghips normal
• Se delimitează marginile viitoarei
linguri
• Pentru materialul de amprentă
trebuie să fie un spațiu de ≈1,5 mm
Amprenta finală

• Este copia negativă a câmpului


protetic
• Se fac mișcări de modelare
marginală
• Se urmărește înregistrarea în
totalitate a câmpului protetic,
până la limita de mucoasa neutră
• Marginile protezei vor fi
corespunzătoare fundurilor de sac
Modelul funcțional
Se foliază
• Coletele dinților restanți
• Zonele retentive ale câmpului protetic
• Zonele cu mucoasă subțire sau sensibilă
• Se face cu ceară de 0,2-0,3 mm
Modelul duplicat
• Se folosesc hidrocoloizi reversibili sau elastomeri de
sinteză
• În conformatorul obținut se toarnă ghips dur
Șablonul de ocluzie
• Piese auxiliare indispensabile în tehnologia
protezelor totale;
• Necesare pt determinarea și înregistrarea relațiilor
intermaxilare;
• Reproduc aproximativ baza și arcadele dentare
artificiale ale viitoarei proteze;

Componente:
-baza șablonului;
-bordurile de ocluzie.
Montarea modelelor în
ocluzor
• Se face cu ajutorul șabloanelor
• Se transferă datele de pe șabloane
Realizarea machetei
protezei
Proba machetei
Proba machetei pe câmpul protetic:

• Rapoartele de ocluzie în relație centrică, propulsie,


lateralitate
• În poziție de relație centrică avem un număr maxim de
contacte dento-dentare
• Restaurarea aspectului fizionomic (breșe frontale, fronto-
laterale)
• Culoare , dimensiunea dinților artificiali
• Montarea să respecte linia surâsului, să refacă curbura
vestibulară
• Se verifică stabilitatea machetei
Modelarea finală și pregătirea
pentru ambalare
Se urmăresc
• Obiectivul fizionomic
• Obiectivul igienic
• Obiectivul fonetic
• Obiectivul stabilității

Pregătirea pentru ambalare


• Se reduc soclurile
• Dinții restanți sunt secționați
Ambalarea machetei
Obținerea tiparului
Injectarea materialului termoplastic

• Preîncălzirea cartușului
• Încalzirea materialului
• Injectarea materialului
• Răcirea tiparului
• Detașarea chiuvetei
Dezambalare și prelucrare
VĂ MULȚUMESC!
TEHNOLOGIA PROTEZEI
PARȚIALE ACRILICE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Proteza parțială acrilică
• Restaurează arcadele dentare ce prezintă
edentații întinse, folosind sprijin dento-
parodontal și muco osos
• Sunt recomandate pentru edentații
subtotale, terminale, edentații întinse,
edentații de hemiarcadă

Caracteristicile protezelor parțiale:


• Restaurează multe forme de edentație
• Sunt simplu de realizat, timp scurt, cost
redus
• Se pot repara
• Transmit preziunile predominant muco-
osos(nefiziologic)
• Pot duce la tulburari dento-parodontale ale
dinților restanți
Câmpul protetic
• Țesuturile ce vin în contact cu proteza
parțială
Este format din :
• Dinți restanți și parodonțiul – suport
dento-parodontal
• Crestele alveolare – suport muco-osos
Câmpul protetic
Suportul dento-parodontal

• Este alcătuit din totalitatea dinților


restanți și tesuturile parodontale

Stabilitatea protezei parțiale depinde de:


• Repartizarea topografică a dinților
• Numărul dinților restanți
• Poziția de implantare a dinților restanți
• Morfologia coronară
• Impantarea dinților restanți
Câmpul protetic
Suportul dento-parodontal

Repartizarea topografică
• Pot fi situați în diferite regiuni ale
arcadei, separați de breșe edentate
• Dinții situați în planuri diferite oferă
condiții optime pentru protezare

Numărul dinților restanți


• Un număr redus de dinți repartizați în
diferite zone ale arcadei este de
preferat
• Dinții restanți alăturați au rezistență
mai mare și pot fi solidarizați
Câmpul protetic
Suportul dento-parodontal

Poziția de implantare a dinților stâlpi

• Axele dinților superiori sunt convergente către apex


iar cei inferiori sunt divergenți către apex

Migrările orizontale
• se produc prin înclinarea și bascularea coroanei către
spațiul edentat
• translație – coroana și rădăcina se deplasează în
același sens

Migrările verticale
• Egresiune – dintele se deplasează împreună cu
procesul alveolar
• Extruzia – dintele se deplasează către spațiul edentat
fără procesul alveolar
Câmpul protetic
Suportul dento-parodontal

Morfologia coroanelor

• Subecuatorial se plasează elementele elastice


ale crosetelor
• Supraecuatorial se plasează elementele rigide
ale croșetelor
• Ecuatorul de implantare- ax ecuatorial comun
pentru toți dinții stâlpi
• Molarii superiori sunt retentivi vestibular, cei
inferiori lingual
• Premolarii pot prezenta retentivități pe fața
vestibulară sau orală
• Retentivitatea este mai mare pentru coroanele
înalte
• Dacă dinții nu prezintă zone retentive se vor
acoperi cu microproteze

Implantarea dinților
Câmpul protetic
Suportul muco-osos

Mucoasa câmpului protetic

• Acoperă crestele alveolare și bolta palatină


• Nu este adaptată pentru a prelua presiunile masticatorii
• Se poate comprima și reveni la starea inițială– reziliență
• Zonele cu mucoasă groasă și strat submucos bine reprezentat pot
suporta presiuni mai mari
• Zona de mucoasă pasiv mobilă reprezintă limita pentru marginile
protezei
Câmpul protetic
Suportul muco-osos

Creasta alveolară – rezultă din procesul alveolar după pierdera dinților


Forma și dimensiunea crestelor depinde de:
• Cauzele pierderii dinților
• Troficitatea țesuturilor
• Vârsta pacientului
• Vârsta edentației

Tuberozitatea maxilară și tuberculul piriform


• Zone biostatice
• Pot avea formă și volum variabil
• Participă la stabilizarea și sprijinul protezelor

Bolta palatină
• Suprafața mare crește stabilitatea
• Poate avea o varietate de forme
• Resorbția osului este mai lentă
Proteza parțială acrilică

• Piesă protetică ușor de realizat

Este compusă din :

• Arcada artificială
• Șeile
• Elementele de legătură între șei
• Elementele de menținere, sprijin și
• stabilizare
Proteza parțială acrilică
Arcadele dentare artificiale

• Se pot folosi dinți din acrilat sau porțelan


• Se preferă dinții din acrilat deoarece cei de
ceramică nu pot fi șlefuiți , sunt casanți, se
fixează prin intermediul unor crampoane
Proteza parțială acrilică
Șeile

• Acoperă crestele alveolare, pe ele sunt fixați


dinții
• Versantul oral – bine delimitat la proteza
inferioară la cea superioară se continuă cu
placa palatinală
• Versantul vestibular – zona cervicală a
dinților și marginea șeii ce ajunge în fundul
de sac
• Fața orală- bine lustruită
• Fața mucozală – reproduce microrerieful
câmpului protetic
Proteza parțială acrilică
Elementele de legătură între șei

Placa palatinală
• Se întinde de la zona supracingulară a dinților frontali până la zona Ah, în plan
sagital
• În plan transversal se întinde de la ecuatorul fețelor palatinale ale dinților unei
hemiarcade până la cei de pe hemiarcada opusă

Poate fi redusă astfel:


• Placă palatinală răscroită distal- zona distală decupată ovalar 1-2 cm
• Placă palatinală fenestrată – zona centrală decupată sub forma unui cerc
• Placă palatinală decoletată- zona parodonțiului marginal este răscroită
Proteza parțială acrilică
Elementele de legătură între șei

Placa linguală

• Acoperă versantul lingual de la suprafața orală


a dinților (subecuatorial) până în fundurile de
sac
Plăcile protezelor trebuie să menajeze un spațiu
de 1-2 mm subecuatorial și pentru parodonțiul
marginal
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetele de sârmă

• Se confecționează din sârmă de wipla, 0,7- 0,8 mm

Croșetele au trei segmente:


• Segmentul dentar- aplicat pe fața vestibulară a dintelui într-o zonă rentivă,
subecuatorial
• Segmentul elastic
• Segmentul de fixare în șaua sau baza protezei, are formă de linie frântă

Reguli pentru confecționare croșetelor:


• Sârma sa fie îndoită o singură dată într-un singur sens pentru a nu afecta
rezistența la rupere
• Sârma sa nu fie încalzită
• Sârma să fie modelată cu clești fără zimti
TEHNOLOGIA PROTEZEI
PARȚIALE ACRILICE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul cervico-alveolar deschis dental

• Recomandat pe dinții stâlpi cu retentivități mari și o implantare


parodontală mai puțin rezistentă
• Segmentul elastic- formă de buclă, lungime mare ce-i oferă grad mare de
elasticitate
• Segmentul dentar – sub ecuatorul protetic
• Extremitatea liberă – orientată spre dinții restanți
• Se opune tendințelor de desprindere prin pozitia subecuatorială și
destalizării prin porțiunea ce inconjoară jumătatea mezială a dintelui
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul cervicoalveolar deschis edental

• Are extremitatea liberă orientată spre edentație


• Se recomandă pentru protezele terminale deoarece se
opune tendinței de basculare prin desprindere distală
• Se opune mișcarii de distalizare

Croșetele cervico –alveolare sunt mai puțin vizibile , ele fiind


poziționate subecuatorial în jumătatea cervicală a coroanelor
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul cervico ocluzal deschis dental

• Este recomandat pentru dinți cu o convexitate vestibulară redusă


• Încercuiește dintele pe fața vestibulară cu segmentul dentar
• Segmentul dentar are 2 zone:
1.una subecuatorială așezată în partea retentivă, traiectul este
paralel cu festonul gingival și extremitatea liberă orientată spre
dinții vecini.
2.una supraecuatorială – traiect oblic spre marginea vestibulo-
proximală a dintelui unde se intoarce, ajunge pe fata proximală sub
creasta marginală.
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul cervico-ocluzal deschis edental

• Traiectul este același ca și la croșetul deschis dental dar


extremitatea liberă este orientată spre spatiul edentat.
• Indicat în edentațiile terminale dacă intre dintele stâlp și dintele
vecin exista spațiu interdentar.
• Extremitatea liberă a segmentului dentar se opune tendinței de
desprindere a protezei, basculării prin desprindere.
• Porțiunea supraecuatorială se opune înfundării și mișcărilor de
lateralitate.
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul Stahl (ocluzo-interdentar)

• Indicat în edentațiile uniterminale și unilaterale pt ancorarea


protezelor mobilizabile.
• Extremitatea liberă a segmentului dentar – formă de ansă așezată
pe fața vestibulară sub punctul de contact a 2 dinți vecini, ajunge
ocluzal, traversează arcada dentară prin nișa masticatorie, iar pe
fața orală patrunde în baza protezei.
• Ansa de sub punctul de contact se opune mișcarilor de
desprindere, iar partea ocluzală celor de înfundare
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul inelar Jackson

• Segmentul dentar incercuieste coroana dintelui pe toate fețele


• Traiectul pe fața vestibulară a coroanei este situat orizontal,
subecuatorial, se îndreaptă spre marginile proximale, traversează
arcada prin nișele masticatorii și ajunge pe fața orală în baza protezei.
• Indicat în edentațiile unilaterale si uniterminale
• ADAMS pt a mări elasticitatea croșetului, a realizat 2 bucle la întâlnirea
porțiunii vestibulare, orizontale cu porțiunile proximo-verticale ale
croșetului.
Proteza parțială acrilică
Elemente de menținere, sprijin și stabilizare

Croșetul muco-alveolar

• Nu prezinta contact cu dintele


• Așezat pe mucoasa versantului vestibular al
procesului alveolar în edentațiile termino-
terminale maxilare.
• Realizat din ansă dublă de sârmă de wipla cu
grosimea de 0,7 mm.
Proteza parțială acrilică
Amprenta în edentația parțială

Portamprentele:
• Standard
• Individuale – amprenta este mai precisă la nivelul marginilor și în
restul suprafeței datorită grosimii uniforme a materialului

Caracteristicile portamprentelor:
• Să fie rigide, nedeformabile
• Marginile să aibă o grosime ce permite retenția materialului de
amprentă
• Să acopere în totalitate suprafața câmpului protetic
• Să retenționeze materialul de amprentă
• Să prezinte mâner
Proteza parțială acrilică
Amprenta în edentația parțială

Materiale de amprentare

Materiale elastice:
• Hidrociloizi (alginate)
• Elastomeri de sinteză

Materialele semirigide:
• Materiale termoplastice și bucoplastice
• Pasta de ozid de zinc eugenol

Condițiile ce trebuie să le îndeplinească o amprentă corectă:


• Materialul să fie bine retenționat în portamprentă
• Grosime egală a materialului
• Amprenta cuprinde tot câmpul protetic
• Dinții restanți, crestele alveolare, tuberozitățile, tuberculii piriformi, bolta sa fie
redate cu fidelitate
• Zonele marginale să nu fie subțiri și nesusținute de lingură
Proteza parțială acrilică
Modelul preliminar

• Este realizat din ghips turnat în amprenta


câmpului protetic
• Este folosit la confecționarea lingurii individuale
• Examinarea câmpului protetic și alegerea
elementelor de stabilizare
Proteza parțială acrilică
Lingura individuală

• Este suportul rigid, nedeformabil cu ajutorul


căruia se obține amprenta funcțională
• Este compusă din bază și mâner
• Lingura inferioară are 2 butoni în zona
premolarilor înalți de 8-10 mm, lungi de 10-15
mm și lați de 4-5 mm

Caracteristicele lingurii individuale :


• Să fie rigidă si rezistentă
• Să acopere în totalitate câmpul protetic
• Marginile să aiba o grosime suficientă ptr
retenția materialului de amprentă
• Pe linia mediană să prezinte mâner
Proteza parțială acrilică
Șablonul de ocluzie

Baza șablonului – confecționată din placă de bază, rășini acrilice sau foto
Bordurile de ocluzie – confecționate din ceară cu o lătime de 10 mm și o
înalțime cu 2 mm mai mare decât a dinților restanți

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească șabloanele de ocluzie:

• Baza adaptată la suprafața modelului, să nu basculeze


• Sa acopere suprafața câmpului protetic fără a ajunge la periferia mobilă
• Să poată fi îndepărtate cu ușurință de pe model
• Baza sa aiba 1,5- 2mm grosime
• Marginile să fie netede
• Să prezinte menținere pe câmpul protetic
Vă mulțumesc!
TEHNOLOGIA PROTEZEI
PARȚIALE ACRILICE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Determinarea și înregistrarea relațiilor
intermaxilare
Metode de determinare pentru ocluziile stabile:

• Poziționarea directă a modelelor- stopuri


ocluzale multiple, stabile
• Poziționarea modelelor cu ajutorul
materialelor de amprentă (termoplastice sau
oxid de zinc eugenol)
Determinarea și înregistrarea relațiilor
intermaxilare
Metoda de determinare pentru ocluziile instabile:

• Contactele interdentare nu asigură stabilitatea


ocluziei
• Se folosesc unul sau 2 șabloane de ocluzie
• Modelele sunt poziționate în articulator sau
ocluzor cu ajutorul șabloanelor
Indicații privind proteza parțială

Indicații asupra dinților

• Culoarea – corelată cu cea a dinților restanți


• Forma și volumul
- stabilite în concordanță cu caracteristicile dinților restanți
- Relieful suprafețelor ocluzale ales în funcție de tipul masticator

• Poziția dinților
- în edentațiile reduse poziția e determinată de dinții restanți
- în edentațiile întinse frontale maxilare pe șabloane sunt înscrise linia mediană, curbura
șablonului determină curbura vestibulară
Indicații privind proteza parțială

Forma și dimensiunea bazei protezei:

Baza protezei

• Formează cu șeile și dinții artificiali un corp rigid, nedeformabil ce poate


prelua presiunile masticatorii
• Poate prezenta elemente de stabilizare ce transmit presiunile ocluzale
dinților restanți
• Baza protezei cu spijin mucozal este întinsă la maxim

Limitele protezei
• Sunt trasate pe model
• Pot fi răscroite distal sau fenestrate
• Pentru atrofii mari ale crestei se îngroașă versantul vestibular
• Grosimea este de minim 1,5 mm
Indicații privind proteza parțială

Elementele de stabilizare:

• Croșete realizate din sârmă de 0,6-0,8 mm


• Se opun mișcărilor de desprindere , deplasărilor
orizontale și basculării
• nu produc leziuni țesuturilor parodontale
• Pe dinți retentivi dar cu slabă implantare se
folosesc croșete cu efect retentiv redus, grosime
0,6 mm sau segment elastic mai lung
• Nu trebuie să fie vizibile în timpul fonației
Sunt indicate în funcție de :
• Tipul de edentație
• Vizibilitatea dinților stâlpi
• Poziția dintelui, forma rădăcinii, troficitatea
parodonțiului
• Forma dintelui - convexitate
Macheta protezei parțiale acrilice

Pregătirea modelului

Delimitarea câmpului protetic

• Se realizează pe modelul definitiv


• Urmărește mucoasa neutră
• Sunt incluse tuberozitățile si cele 2/3 anterioare ale
tubercului piriform
• În edentațiile întinse limita este la linia Ah
• În edentațiile reduse placa poate fi răscroită, fenestrată
sau decoletată
Macheta protezei parțiale acrilice

Pregătirea modelului

Folierea modelului:
• Trebuiesc ocolite zona parodonțiului marginal, torusul,
papila incisivă, exostozele
• Folierea se face cu folie de plumb 0,1 – 1mm

Deretentivizarea modelului

• Datorită migrărilor, înclinarilor dentare protezele nu


pot fi aplicate pe câmpul protetic
Macheta protezei parțiale acrilice

Alegerea dinților artificiali

• Materialul, culoarea și forma sunt transmise de către medic


• Sunt montați în concordanță cu linia mediană, linia surâsului,
linia caninilor, nivelul si direcția planului de ocluzie
• Dinții de porțelan: adaptare dificilă, nu se pot șlefui ,
solidarizare fizică, cost ridicat
• Dinții din acrilat: se prelucrează ușor, solidarizare chimică,
pot fi adaptați după montarea în proteză
Macheta protezei parțiale acrilice

Confecționarea croșetelor

Principii biomecanice:
• Forța de agățare să asigure menținerea și stabilizarea și să permită desprinderea
• Forța de agățare să nu fie mai mare decât rezistența parodontală
• Croșetul să nu producă leziuni smalțului
• Să își păstreze calitățile mecanice
• Să nu se rupă în urma solicitărilor
• Croșetul să nu fie vizibil

Elasticitatea croșetului depinde de

• Aliajul folosit
• Diametrul secțiunii transversale
• Lungimea segmentului elastic
• Poziția segmentului dentar se determină la paralelograf
• Poziția segmentului dentar aplicat în apropierea coletului determină o forță mai
mare
• Brațul croșetului nu este aplicat în zona cea mai retentivă deoarece forțele ce
rezultă la îndepărtarea protezei de pe câmpul protetic sunt mai mari
Macheta protezei parțiale acrilice

Montarea dinților artificiali

• Urmează confecționarea și montarea croșetelor, pentru a se putea adapta


dinții montați în proteză
• Se aplică o placă de ceară care acoperă tot câmpul stabilit până la fețele
orale ale dinților restanți
• Se adaptează și se montează dinții pentru a avea raport corect cu
antagoniștii si cu creasta alveolară
• În zona frontală se folosesc dinții restanți ca repere
• Dinții frontali se pot monta în afara crestei pentru a restaura fizionomia
• Se vor respecta direcția și nivelul planului de ocluzie, linia mediană,
curbura frontală
Macheta protezei parțiale acrilice

Proba machetei pe model:

• Existența contactelor dento dentare cu antagoniștii


• DVO a fost transferată corect pe ocluzor
• Dinții artificiali să respecte curbura arcadei
• Dinții artificiali realizeaza unități masticatorii cu
antagoniștii
• Dinții laterali montați pe mijlocul crestei
• Forma , dimensiunea dinților artificiali corelată cu cei
restanți
• Închiderea breșelor edentate
Macheta protezei parțiale acrilice

Proba machetei pe câmpul protetic:

• Rapoartele de ocluzie în relație centrică, propulsie,


lateralitate
• În poziție de relație centrică avem un număr maxim de
contacte dento-dentare
• Restaurarea aspectului fizionomic (breșe frontale, fronto-
laterale)
• Culoare , dimensiunea dinților artificiali
• Montarea să respecte linia surâsului, să refacă curbura
vestibulară
• Se verifică stabilitatea machetei
Macheta protezei parțiale acrilice

Macheta definitivă

Obiectivul fizionomic

Versantul vestibular
• va avea grosimea necesară să compenseze atrofia crestei edentate
• În edentația frontașă de hemiarcadă urmărim sa ajungem la o simetrie între
cele 2 hemiarcade
• În edentația frontală intercalată ( sau la pacinții cu progenie) dinții artificiali
se pot așeza cu coletul pe creasta alveolară fără să se mai realizeze versant
vestibular

Gingia artificială:
• Nivelul marginii gingivale va fi la nivelul festonului gingival al dinților naturali
• Papilele interdentare corelate cu vârsta pacientului
• Modelajul feței externe va reda convexitățile și depresiunile din dreptul
rădăcinilor
• La protezele inferioare versantul vestibular este vizibil foarte rar
Macheta protezei parțiale acrilice

Macheta definitivă

Obiectivul igienic

• Modelarea plană, fără spații interdentare, fără papile și margini


proeminente

Obiectivul fonetic

• Macheta modelată cu o grosime cât mai mică


• Se vor modela rugi palatine și papila interincisivă
• Placa palatinală va avea 2 mm grosime
• Dacă este răscroită se va îngroșa sau arma
Macheta protezei parțiale acrilice

Macheta definitivă

Obiectivul stabilității

• Limitele machetei nu depășesc mucoasa fixă


• Versantul șeii va fi ușor convex pentru a
contribui la menținerea pe câmpul protetic
datorată tonicității musculaturii periprotetice
• Versantul lingual se modeleaza concav pentru a
asigura spațiu pentru limbă
Tiparul
Ambalarea directă ( cu val )

• Dinții și croșetele rămân în aceeași parte a chiuvetei

Indicată in 2 situații:
-in edentatiile frontale, cand dintii artificiali sunt montati cu coletul in
contact direct cu creasta alveolara
-in edentatiile mixte, cu spatii intercalate reduse, cu brese multiple.

Dezavantaje:
• Dinții se pot desprinde
• Izolarea tiparului este dificilă
• Fularea acrilatului se face cu dificultate
• Valul de ghips se poate fractura
Tiparul

Ambalarea indirectă ( fără val )

• Este ușor de realizat tehnic


• Dinții artificiali își păstrează poziția în tipar
• Izolarea se poate face cu ușurință
• Introducerea acrilatului cu ușurință și
verificarea acestuia ulterioară

Dezavantaj : dacă nu este închisă bine chiuveta


se poate înălța ocluzia
Tiparul
Tehnica de lucru:

• dinții restanți de pe model sunt secționați dinspre cervical


spre ocluzal
• modelul și macheta sunt introduse in apă câteva minute
• pasta de ghips este turnată într-o jumatate a chiuvetei
• modelul cu macheta sunt introduse în pasta de ghips până
la marginea vestibulară a machetei, macheta este lăsată
neacoperită
• suprafața ghipsului este netezită pt a nu fi retentivă în
nicio zonă
• Se montează cealaltă jumatate a chiuvetei și se toarnă
ghipsul după izolarea prealabilă
Proteza parțială acrilică
Îndepărtarea cerii din tipar

• Se obține tiparul în care se introduce acrilatul


• Chiuveta este introdusă pentru 5 minute în apă la 100° C

Izolarea tiparului
• Se face pentru a ușura dezambalarea și preveni fracturarea protezei

Introducerea pastei de acrilat

• Se introduce sub forma de rulor deasupra dinților artificiali, deasupra palatului sub
formă de placă
• Se strange progresiv la presa tiparul
• Dupa presare se desface tiparul pentru a verifica umplerea corectă
• Se strange la presă si apoi într-un ring

Polimerizarea

• 30 min la 60° C , timp de 30’ se ridică la 100° C unde se menține pentru 30’
Proteza parțială acrilică
Dezambalarea

• Deschiderea chiuvetei se face încet prin tracțiune egală pentru a nu


produce deformarea sau smulgerea croșetelor, fisurarea sau
fracturarea bazei, fracturarea sau desprinderea dinților

Curățarea protezei

• Se face sub jet de apă

Prelucrarea și lustruirea

• Netezirea- îndepărtarea surplusului de acrilat cu ajutorul frezelor


• Lustruirea – suprefața externă trebuie să prezinte luciu

Inserția protezei în cavitatea bucală


TEHNOLOGIA PROTEZEI
TOTALE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Alegerea dinților artificiali
După reperele trasate pe
bordurile de ocluzie se determină:

• Lațimea dinților frontali


superiori este corelată cu
reperele înscrise pe model
• Înalțimea incisivilor centrali
superiori – distanța dintre planul
de ocluzie și linia surâsului
• Dinții frontali inferiori, laterali
superiori și inferiori sunt aleși în
concordanță cu dimensiunile
frontalilor superiori
Alegerea dinților artificiali
După analiza modelelor montate în ocluzor/articulator:

• Lațimea vestibulo-orală a dinților laterali corelată cu


lațimea crestei
• Dimensiunea mezio-distală, grupul lateral ocupă
spațiul de la canin până la 5-6 mm înainte de
tuberozitate sau înaintea tuberculului piriform
• Înalțimea dinților laterali este determinată de
distanța dintre cele două creste, înălțimea
premolarilor este dependentă de cea a caninului
datorită vizibilității
Alegerea dinților artificiali
După indicațiile scrise pe fișa de
laborator:

• Forma dinților frontali


• Culoarea dinților
• Aspecte particulare
• Relieful ocluzal
Alegerea dinților artificiali
Avantajele dinților cuspidați:

• Au efect triturant mare datorită reliefului cu


creste, cuspizi, pante și șanțuri
• Efortul muscular necesar triturării alimentelor este
mic
• Creează o stare de confort masticator
• Relieful ocluzal accentuat cuspidat trebuie corelat
cu o bună determinare a RC, neconcordanța
ducând la instabilitate pe câmpul protetic
Alegerea dinților artificiali
Dezavantajele dinților cu relief ocluzal șters:

• Au efect triturant redus


• Efortul muscular ptr triturarea alimentelor este
foarte mare ducând la oboseală musculară
• Masticația este produsă prin mișcări orizontale
de frecare interocluzală ce duc la dislocarea
protezelor
• Triturarea este obținută prin presiuni ocluzale
mari ce duc la atrofia câmpului protetic
Folierea modelului
• Se foliază zonele cu mucoasă subțire
sau cu mucoasă balantă
• Torusul maxilar sau mandibular
• Exostozele, tuberozitățile maxilare
• Papila incisivă
• Se folosește folie de plumb de 0,2-1
mm
Machetele protezelor totale
Macheta bazei protezei

• Realizată din ceară roz


• Se izolează modelul în apă 1-2 min
• Adaptarea intimă a unei jumătăţi de placă roz la
suprafaţa modelului, până la fundurile de sac

Arcadele dentare artificiale

• Grupul dinţilor din zona frontală este montat după


reperele trasate pe şabloanele de ocluzie, repere
antropometrice, echilibrul ocluzal și cerințele
fizionomice
• Grupul dinţilor laterali este montat în mod diferit .
Toate conceptele îşi propun ca prin aşezarea
dinţilor faţă de creasta edentată să se obţină o
stabilizare foarte bună a protezei pe câmpul
protetic
Macheta bazei protezei
• Se folosește ceară calibrată
de 2mm
• Se pot folosi armături din
sârmă
• Ea respectă conturul trasat,
ocolește frenurile și bridele
• Se poate îndepărta de pe
model
• Are marginile rotunjite
• Se adaugă un rulou de ceară
pe mijlocul crestei pentru a
se putea monta dinții
Montarea dinţilor după Gysi
• Foloseşte dinţi artificiali anatoformi
• Arcadele sunt realizate pe un
articulator care reproduce mişcările
mandibulei
• Este folosită o riglă concepută de
autor
• Autorul a conceput o serie de reguli
generale și individuale
Montarea dinţilor după Gysi
Reguli generale :

• Dinţii laterali sunt montaţi pe mijlocul crestei edentate


• Dinţii frontali superiori sunt montaţi în afara crestei, pentru a
restabili relieful buzei superioare
• Planul de ocluzie formează în sens sagital, o curbură cu
concavitatea în sus (CURBA SAGITALĂ), iar în sens transversal
se formează curba transversală de asemenea cu concavitatea
superioară
• RC coincide cu IM
• În propulsie să stabilească contacte multiple (minim 3 pcte)
• În lateropulsie să existe contact atât pe partea lucrătoare cât
și cea nelucrătoare
• Curba sagitală de ocluzie rezultă prin unirea
cu o linie a vârfurilor cuspizilor vestibulari ai dinților
laterali mandibulari
• Curba transversală de ocluzie rezultă prin unirea cu o
linie a cuspizilor vestibulari și orali  ai dinților laterali
mandibulari
Montarea dinţilor după Gysi
Montarea dinţilor după Gysi
Reguli generale :

• Montarea începe cu grupul dinților


1 2 3 4 5 6
frontali superiori , de o parte și de alta
3 4 2 5 6 1
a liniei mediene
• Dinții inferiori sunt montati după cei
superiori astfel: M1, C, IC, IL, PM1, PM2, M2.
• Se urmăresc 3 repere:
1. raportul marginii incizale sau feței ocluzale cu plăcuța
2. Unghiul pe care axul longitudinal al dintelui îl face cu
linia mediană
3. Unghiul pe care axul longitutdinal îl face cu verticala
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul central superior

• Fața mezială pe linia mediană


• Marginea incizală în contact cu planul de orientare ocluzală
• Axul longitudinal V-O 5-8°, maxim 10°
• Coletul ușor palatinizat, marginea incizală vestibularizată
• Axul longitudinal M-D 2-3°
• Incisivii centrali prezintă o mică divergență spre colet
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul lateral superior

• Axul longitudinal V-O 6-10 °


• Axul longitudinal M-D 3-5 °
• Marginea incizală este situată la 0,5-1mm de
planul de ocluzie
• Fața mezială este în contact cu fața distală a IC
Montarea dinţilor după Gysi
Caninul superior

• Axul longitudinal V-O 2-5 °


• Axul longitudinal M-D 1,5 °
• Vârful cuspidului este în contact cu planul de ocluzie
• Înclinația M-D este de 1,5-2 mm spre distal
• Este mai proeminent decât IL
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul I superior

• Axul longitudinal perpendicular pe planul de ocluzie


• Doar cuspidul vestibular atinge planul
• Varful cuspidului palatinal rămâne la 0.5 mm de planul de ocluzie
• Șanțul M-D al dintelui corespunde mijlocului crestei
• Uneori se montează la 0,5 mm de fața distală a caninului pentru a permite
angrenarea cu caninul inferior
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul II superior:

• Coletul este orientat ușor spre mezial (0,5mm)


• Axul longitudinal perpendicular pe planul de ocluzie
• Atinge planul de ocluzie cu ambii cuspizi
• Șanțul M-D al dintelui corespunde mijlocului crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul I superior

• Axul longitudinal înclinat spre oral


• Coletul orientat spre mezial
• Cuspidul mezio-palatinal atinge planul de ocluzie
• Fața ocluzală este orientată în jos spre vestibular și distal, formând un unghi de
6 ° cu planul de orientare ocluzală
• Șanțul intercuspidian plasat pe mijlocul crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul II superior

• Axul longitudinal mai înclinat decât M1


• Fața ocluzală nu are contact cu planul de ocluzie
• Cuspidul mezio-palatinal este cel mai apropiat de planul de ocluzie, la 0,5-1mm
• Fața ocluzală înclinată spre vestibular și distal
• Se montează pe mijlocul crestei
Reguli generale de montare a
dinților frontali inferiori

• Coletul este plasat pe mijlocul crestei


• Marginea incizală este puțin vestibularizată
• Între fața vestibulară și baza protezei se
realizează un unghi diedru pentru
poziționarea orbicularului buzei
• Se urmărește creearea spațiului necesar
pentru limbă
• Se urmărește montarea în culoarul neutral
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul I inferior

• Cuspidul M-V articulează între versantul distal al cuspiszilor PM2 și cuspidul M-V
al M1
• Cuspizii vestibulari ai molarului superior îi depășesc pe cei mandibulari
• Cuspidul M-P superior intră în foseta centrală a M1 inferior

Cheia lui Angle: : santul intercuspidian al M1 mandibular se afla in dreptul cuspidul MV al M1 maxilar.

Excepții
• M1 mezializat
pentru prognatism
mandibular
• M1 distalizat pentru
retrognatism
mandibular
Montarea dinţilor după Gysi
Caninul Inferior

• Poziție aproape verticală, ușoară înclinare linguală, coletul ușor distalizat


• Angrenează cu incisivul lateral și caninul superior
• Axele longitudinale ale celor doi canini converg
• Marginea incizală ușor mezializată și înclinata
spre oral
• Coletul este pe creastă
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul central inferior

• Coletul se plasează pe mijlocul crestei, ușor oralizat față de cel al IL


• Perpendicular pe planul de ocluzie
• Fața mezială în contact cu linia mediană
• Marginea vestibulară ușor vestibularizată
• Marginea incizală sub cea incisivului superior ce îl acoperă 1,5-2 mm,
inocluzie sagitală de 1-2 mm
Montarea dinţilor după Gysi
Incisivul lateral inferior

• Poziție asemănătoare cu cea a IC


• Marginea incizală cu 0,5-1 mm deasupra IC
• Marginea incizală articulează cu 1/3 distală a IC și 1/3 mezială a IL
• Marginea incizală are ac overbite și overjet ca și IC
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul I inferior

• Cuspidul vestibular situat în nișa dintre canin și PM 1


• Se montează pe mijlocul crestei
• Fața ocluzală ușor lingualizată
• Cuspidul vestibular este acoperit de ½ din cuspidul vestibular maxilar
• Dacă spațiul este insuficient se poate șlefui sau elimina
Montarea dinţilor după Gysi
Premolarul II inferior

• Cuspidul vestibular articulează în nișa dintre PM1 și PM2


• Fața ocluzală ușor lingualizată
• Se montează pe mijlocul crestei
Montarea dinţilor după Gysi
Molarul II inferior

• Axul este perpendicular pe creasta alveolară


• Are contact cu M1 și M2
• Se montează pe mijlocul crestei
• Fața ocluzală în sus, oral și mezial
Regula lui Pound

• Fețele linguale ale dinților inferiori nu trebuie să depășească spre


oral linia care unește marginea linguală a tuberculului piriform cu
marginea mezială a caninului.
• latimea dintilor inferiori nu va depași proiecția verticală ridicată
tangent la creasta milohioidiană
Montarea dinţilor după Gysi
Rapoartele interdentare dintre cele două arcade
artificiale

• În zona frontală dinții superiori îi acoperă pe cei inferiori


cu 1,5-2 mm
• În sens sagital in IM există o inocluzie de 1-2 mm
• În zona laterală dinții superiori depășesc cu ½ cuspid
dinții inferiori
• Curba sagitală se realizează pentru a compensa inocluzia
produsă distal în mișcarea de protruzie a mandibulei
• Curba transversală este dată de înclinarea orală a dinților
inferiori, favorizează apariția punctelor de contact atât pe
parte lucratoare cât și cea nelucrătoare în mișcarea de
lateralitate
TEHNOLOGIA PROTEZEI
TOTALE

Șef de lucrări Dr. Alexandru


Ștefârță
Lingura individuală
• Portamprentă individualizată, adaptată particularităţilor
câmpului protetic al pacientului
• Suportul rigid al materialului de amprentare funcțională
• Se realizează pentru a obține o bună închidere marginală
• Se obține succiunea și adeziunea pentru viitoarea proteză

Elementele componente ale lingurii individuale:

Baza lingurii individuale


• acoperă întreaga suprafaţă de sprijin a câmpului protetic şi
urmăreşte conturul marginal marcat
• grosime de aproximativ 1,5 mm
• marginile să fie in contact intim cu periferia modelului
• să nu prezinte perforații pt a permite verificarea testelor de
succiune.

Accesoriile
• mâner, butoni de presiune, întărituri şi, uneori, borduri de
ocluzie
Lingura individuală
Accesoriile

Mânerul lingurii
• are forma paralelipipedică,
• dimensiunile şi poziţia celor doi incisivi centrali (h= 10 mm l= 17mm )
• respectă libertatea de contracţie a orbicularului
• are rol în manipularea lingurii individuale în timpul adaptării acesteia şi în amprentarea
finală.

Butonii de presiune
• blocuri paralelipipedice, se poziţionează în zona premolară mandibulară.
• rolul lor este în distribuţia uniformă a presiunilor pe câmpul protetic în timpul amprentării
şi în menţinerea în poziţie corectă a lingurii pe câmpul protetic.
• Proeminențe paralelipipedice de:
- 5mm inalțime;
- 2-4 mm lațime;
- 15 mm lungime.
Lingura individuală
Accesoriile

Întăriturile din sârmă (Ø 1,5mm)


• se utilizează la lingura individuală mandibulară din placă de bază, în
grosimea bazei pe vf crestei.
• Sârmă Ø 1-1,5mm, 8-10 cm lungime
• Lingura acrilică este îngroșată la nivelul crestei
• La maxilar se poate folosi o bucată de placă de bază pe fața orală a
plăcii palatinale

Bordurile de ocluzie
• se utilizează în unele tehnici de amprentare, fiind realizate din
ceară, stents sau răşini acrilice.
• imită aspectul arcadelor naturale.
• Utilizate pentru amprentarea finală și determinarea rel intermaxilare
cu mijloace grafice intra si extra orale
Lingura individuală
Caracteristicile lingurilor individuale

• Confecționate pe modelul preliminar


• Sunt stabile pe modelul preliminar
• Au rigiditate pentru a nu se deforma în timpul amprentei finale
• Sunt bine adaptate pe câmpul protetic, nu depășesc limitele trasate pe
model
• Se pot insera și dezinsera cu ușurință
• Grosimea marginilor corespunde fundurilor de sac
• Marginile sunt rotunjite si decupate în dreptul frenurilor și bridelor
Lingura individuală
Lingurile individuale se pot realiza din:

• placă de bază
• răşini acrilice auto sau
termopolimerizabile
• poliesteri
• materiale fotopolimerizabile
• metal (turnare, ştanţare)
Lingura individuală
Lingura din placă de bază

Tehnica de realizare:

-delimitarea pe modelul preliminar a zonei de sprijin, sunt insemnate limitele


mucoasei fixe, se ocolesc frenurile, bridele, creasta milohioidiană si cele 2/3
anterioare ale tuberculului piriform.
-izolarea modelului prin introducerea in apa 3-5 min.
-baza lingurii -2 mm grosime si acopera intreaga mucoasa fixa.
-marginile bazei- până la linia trasată cu creionul chimic, rotunjite, de grosime
1,5-2 mm.
-aplicarea manerului si butonilor
-intaritura – sarma cu diametrul 1-1,5mm si lungime de 8-10 cm.
Lingura individuală

Lingura din acrilat autopolimerizabil

Tehnica de lucru:
-delimitarea zonei de sprijin;
-izolarea modelului-solutii alginice sau lacuri speciale;
-prepararea pastei de acrilat autopolimerizabil;
-modelarea bazei lingurii – placa de acrilat in stare plastica se
aplica pe suprafata modelului indepartand apoi excesul ce
depaseste limitele trasate;
-din restul de acrilat se realizeaza manerul si butonii;
-lingura se mentine in contact cu modelul, inca 10-15 min pana la
definitivarea reactiei de polimerizare;
-prelucrarea lingurii prin rotunjirea si netezirea marginilor cu
ajutorul instrumentelor abrazive.
Lingura individuală
Lingura din acrilat termopolimerizabil

-delimitarea zonei de sprijin;


-izolarea modelului- apă, apă saponată sau apă cu
detergenți.
-modelarea machetei viitoare linguri din folie de ceară de
1,5-2 mm.
-ambalarea machetei în pastă de ghips;
-izolarea tiparelor;
-prepararea pastei de acrilat termopolimerizabil;
-termopolimerizare;
-dezambalare si prelucrare.
Amprenta finală
• Înregistrează dinamic detaliile câmpului protetic, obținută cu materiale de
amprentare cu calități speciale, susținute de linguri individuale.

• Lingurile individuale sunt adaptate pe campul protetic si controlate prin teste


specifice pentru maxilar si pentru mandibula până ce prezintă o stabilitate bună
pe câmpul protetic.

• Redă cu fidelitate maxima zona de sprijin si zona de succiune a câmpului protetic.

• Grosimea marginilor viitoarei proteze este prefigurată cu exactitate din faza de


amprenta a fundurilor de sac.
Amprenta finală
• Amprentele compresive exercită o anumită presiune asupra mucoasei fixe,
căutând să se obţină la periferie un surplus de mucoasă necesar închiderii
marginale. Sunt recomandate în cazul câmpurilor protetice dure, cu rezilienţă
scăzută a mucoasei.

• Amprentele de despovărare sunt indicate în cazul câmpurilor protetice


sensibile, incapabile să suporte presiuni. Aceste zone sensibile pot fi protejate
de acţiunea compresivă a materialelor de amprentă astfel:
- Costa recomandă crearea de orificii în dreptul zonelor sensibile;
- Pedro Saizar este de părere că lingura individuală trebuie să fie distanţată în
totalitate de mucoasa câmpului protetic;
- Lejoyeux recomandă folierea pe model a zonelor sensibile înainte de
realizarea lingurii individuale;
Realizarea orificiilor este metoda cea mai bună, dar în cazul unor exostoze, torus
proeminent, se recomandă şi folierea modelului pentru a preveni în acest fel
bascularea lingurii pe câmpul protetic.
Amprenta finală
Alegerea materialului de amprentă se face în funcţie de calitatea mucoasei fixe.
Există tehnici de amprentare care utilizează un singur material de amprentă, cu
condiţia ca lingura individuală să fie foarte bine adaptată pe cămpul protetic şi
există tehnici ce recomandă utilizarea mai multor materiale de amprentă cu
scopul de a realiza cât mai multe din obiectivele amprentei finale. În principiu,
primul material mai consistent se utilizează pentru realizarea închiderii
marginale, iar materialul mai fluid pentru amprentarea cât mai fidelă a
suprafeţei de sprijin.

Materiale de amprentă:

-pasta ZOE
Indicaţii:
• - câmpuri protetice moi şi intermediare la maxilar şi mandibulă
• - câmpuri protetice cu atrofie mare la maxilar şi mandibulă
• - câmpuri protetice neretentive sau foarte puţin retentive la maxilar şi mandibulă
-materiale elastice de tipul alginatelor;
-materiale elastice de tipul elastomerilor de sinteza;
Indicaţii:
- câmpuri protetice moi, medii şi dure la maxilar şi mandibulă.
- câmpuri protetice retentive la maxilar şi mandibulă
-materiale bucoplastice;
-materiale termoplastice
Amprenta finală
Analiza amprentei funcționale:

• centrarea lingurii pe câmpul protetic


• amprentarea în întregime a câmpului protetic
• stratul de material va fi subţire şi uniform
• să nu existe zone din lingură neacoperite cu
material de amprentă.
• modelajul marginilor conform fundurilor de sac
Amprenta finală
Configuratia marginilor amprentei la
maxilar

-pe linia mediana prezinta impresiunea


frenului buzei superioare;
-corespunzator incisivilor, marginea este mai
subtire;
-corespunzator caninilor, marginea este mai
inalta si mai groasa;
-corespunzator premolarilor sunt 2 incizuri
lasate de bridele gingivo-bucale laterale;
-in zona molarilor, marginea este mai groasa;
-corespunzator tuberozitatii, grosimea si
inaltimea sunt variabile, in functie de
existenta, aspect si dimensiunile lor.
Amprenta finală
Configuratia marginilor amprentei la
mandibula

-pe linia mediana – 2 incizuri date de cele 2


frenuri(al buzei si lingual);
-in dreptul incisivilor, marginea este mai subtire;
-corespunzator caninilor, marginea este mai
lunga si mai groasa;
-in dreptul PM, marginea este mai groasa +
impresiuni lasate de bridele gingivo-bucale
laterale;
-in dreptul molarilor, marginea se ingroasa
treptat;
-lingual, antero-paramedian, 15mm, marginea
este mai groasa;
-paralingual in dreptul PM si M marginea este
subtire;
-extremitatea distala are imprimata 2/3
anterioare ale tuberculului piriform.
Modelul definitiv
Caracteristici:
-obținut prin turnarea în amprenta definitivă;
-reprezinta copia exactă a câmpului protetic;
-reda cu fidelitate suprafața zonei de sprijin si zonei de
succiune;
-confecționat din materiale dure
Foloseste pentru:
-completarea examinării campului protetic;
-confecționarea șablonului de ocluzie;
-confecționarea machetei protezei;
-obținerea tiparului.
Modelul definitiv
Tehnica de confectionare

• Indiguirea amprentei;
• Cofrarea amprentei;
• Izolarea;
• Prepararea pastei;
• Turnarea;
• Demularea;
• Fasonarea soclului.
Modelul definitiv
Indiguirea amprentei

-se realizează pentru a evidenția marginile funcționalizate ale


amprentei
-lipirea unui rulou de ceara cu diametrul de 4-5mm la o distanta de 3-4
mm de marginile amprentei pe fata exterioara;
-astfel modelul va prezenta la nivelul fundurilor de sac un perete ce-l
delimiteaza spre exterior, inalt de 3-4 mm si gros de 4-5 mm;
-la amprenta mandibulara, la nivelul fundurilor de sac lingual se lipeste
o placuta de ceara asemanatoare planseului.
Modelul definitiv
Cofrarea amprentei

-consta in fixarea unei benzi de ceara lata de 1,5cm


față depunctul cel mai înalt al amprentei, împrejurul
ruloului utilizat pt îndiguire.
Scop:
-pasta de ghips turnata in amprenta este vibrata, fara
sa mai curga lateral;
-soclul modelului – dimensiuni corespunzatoare.
Modelul definitiv
Izolarea
-amprentele sunt spalate sub jet de apa

Prepararea pastei
-prin amestecarea manuala sau mecanica a pastei de ghips cu apa.

Turnarea
-masa vibratorie – structura densa si omogena a modelului.
-modelul functional va avea soclul de 10mm in dreptul boltii palatine iar la periferia
campului protetic mai inalt cu 3-4 mm si lat de 5 mm.

Demularea
*se face diferit in functie de natura materialului de amprenta.
• Pt materiale bucoplastice, termoplastice si pasta ZOE – prin incalzirea
in apa;
• Pt materiale elastice – prin tractionarea amprentei de pe model.

Fasonarea soclului
-sa reduca dimensiunile soclului
-sa contrureze forma asemanatoare cu cea a campului protetic;
-daca amprenta a fost indiguita si cofrata – soclarea este facuta doar pt
finisarea formei.
Cunoștințe minime
• Descrieți elementele componente ale lingurii
individuale.
• Descrieți tehnica de realizare a lingurii individuale
din placă de bază.
• Descrieți tehnica de realizare a lingurii individuale
din placă foto.
• Descrieți tehnica de realizare a lingurii individuale
din acrilat autopolimerizabil.
• Analiza amprentei funcționale.
• Descrieți tehnica de îndiguire și cofrare a amprentei
funcționale și obținerea modelului definitiv.
Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și