Sunteți pe pagina 1din 18

PILDELE

ÎMPĂRĂȚIEI
Împărăția lui Dumnezeu descoperită prin pildele lui Isus
Pildele lui Isus
Adevărurile cardinale determinante
în înțelegerea și trăirea vieții

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Pilda iertării
#1. datori pe viață
#2. iertați definitiv

GRATITUDINE / extinderea iertării

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Pilda stăpânului generos
Matei 19:27 – 20:16

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Contextul Pildei
Matei 19:16-26 Tânărul bogat

„Ce să fac să moștenesc viața veșnică? ”

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Contextul Pildei
Matei 19:27-30 Petru / ucenicii

„iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat


Ce răsplată vom avea? ”
Renew Restore Reform
Biserica RENAȘTEREA Cj
Matei 19:28
Adevăratvă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al
măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M'ați urmat, veți ședea și
voi pe douăsprezece scaune de domnie, și veți judeca pe cele douăsprezece
seminții ale lui Israel.

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Matei 19:29
Și ori și cine a lăsatcase, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau
nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu,
va primi însutit, și va moșteni viața vecinică.

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Matei 19:30
Dar mulți din cei dintâi vor fi cei din urmă,
și mulți din cei din urmă vor fi cei dintâi.
PILDA STAPÂNULUI GENEROS
Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă;
pentrucă mulți suntchemați, dar puțini suntaleși.
Matei 20:16
Renew Restore Reform
Biserica RENAȘTEREA Cj
Răspunsul lui Isus:

#1. Îi asigură că va fi o răsplată (Mat. 19:28-29)


#2. aduce o AVERTIZARE – pilda stăpânului generos. (Matei 19:30-20:16)

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Mesajul PILDEI
#Scena 1. (v.1-7)

1. Diferențele de timp
2. Plata stabilită (1 dinar; ceea ce este drept!)

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Mesajul PILDEI
#Scena 2. (v.8-10)

1. Ordinea plății (v.8)


2. Plata oferită – în mod egal, 1 dinar. (v.9)
3. Cei dintâi au presupus că vor primi mai mult ! (v.10)
Renew Restore Reform
Biserica RENAȘTEREA Cj
Mesajul PILDEI
#Scena 3. (v.11-12)

1. Plângerile celor veniți primii!


2. Proprietarul este acuzat ca fiind NEDREPT !

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
Mesajul PILDEI
#Scena 4. (v.13-15)
Mustrarea lucrătorilor dintâi

1. Le reamintește că au fost tratați corect (v.13)


2. Le amintește că are dreptul să fie generos (v.14-15)
3. Îi confruntă cu privire la adevăratul motiv pentru care sunt invidioși! (v.15)
Renew Restore Reform
Biserica RENAȘTEREA Cj
APLICAȚIA PILDEI
(v.16)

1. Cei dintâi vor fi cei din urmă & cei din urmă vor fi cei dintâi !
2. Mulți chemați, puțini aleși !

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
#1. Cine sunt cei din urmă?
#2. Cine sunt cei dintâi?
#.3 Cine sunt cei din ceasul al 11-lea ?
#4. Cine sunt cei chemați & aleși ?

Renew Restore Reform


Biserica RENAȘTEREA Cj
CONCLUZII
1. Cei care au ”lăsat totul” pentru Hristos în această lume vor fi cei dintâi în
Împărăție după modelul ucenicilor în contrast cu tânărul bogat – deși ucenicii
nu vândut totul, ci au făcut o prioritate din urmarea lui Cristos.
2. Dumnezeu întotdeauna acționează cu integritate – chiar și atunci când ai
impresia că-i nedrept. (când nu face ceea ce te aștepți să facă)
3. Dumnezeu este GENEROS – toți vom primi peste măsură!
SLUJEȘTE și fii generos la rândul tău!
Renew Restore Reform
Biserica RENAȘTEREA Cj
Psalmul 103:1