Sunteți pe pagina 1din 8

29.03.

2020

Renașterea

Niciodată
,
3R
SI GUR
Psalmul
88
1 Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi și 9 Mi se topesc ochii de suferință; în toate zilele Te chem,
noapte strig înaintea Ta! Doamne, și-mi întind mînile spre Tine!
2 S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! 10 Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții
Ia aminte la cererile mele; să Te laude?-
3 căci mi s'a săturat sufletul de rele, și mi se 11 Se vorbește de bunătatea Ta în mormînt, și de
apropie viața de locuința morților. credincioșia Ta în Adînc?
4 Sînt pus în rîndul celor ce se pogoară în 12 Sînt cunoscute minunile Tale în întunerec, și dreptatea
groapă, sînt ca un om, care nu mai are putere. Ta în țara uitării?
5 Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și 13 Doamne, eu își cer ajutorul, și dimineața rugăciunea
culcați în mormînt, de cari nu-Ți mai aduci mea se înalță la Tine.
aminte, și cari sînt despărțiți de mîna Ta. 14 Pentruce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentruce îmi
6 M'ai aruncat în groapa cea mai de jos, în ascunzi Fața Ta?
întunerec, în adîncuri. 15 Din tinereță, sînt nenorocit și trag să mor, sînt cuprins de
7 Mînia Ta mă apasă, și mă năpădești cu spaimele Tale, și nu știu ce să mai fac.
toate valurile Tale.- 16 Mînia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc
8 Ai îndepărtat dela mine pe toți prietenii mei, de tot.
m'ai făcut o pricină de scîrbă pentru ei; sînt 17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca niște ape, mă înfășoară
închis și nu pot să ies. toate deodată. 18 Ai depărtat dela mine pe prieteni și
tovarăși; și cei de aproape ai mei s'au făcut nevăzuți.
Psalmul 88

Cât poate să dureze suferința celui neprihănit ?

Până când să aștept ajutorul de la Domnul ?

Pentru ce motiv să cer/primesc ajutor?

Și totuși, cum pot să-L descriu pe Dumnezeu în astfel


de situații ?
Cât poate să dureze suferința celui neprihănit ?

1 Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!


2 S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
3 căci mi s'a săturat sufletul de rele, și mi se apropie viața de locuința morților.
4 Sînt pus în rîndul celor ce se pogoară în groapă, sînt ca un om, care nu mai are putere.
15 Din tinereță, sînt nenorocit și trag să mor, sînt cuprins de spaimele Tale, și nu știu ce
să mai fac.
9 Mi se topesc ochii de suferință; în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mînile
spre Tine!
10 Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude?-
16 Mînia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. 18 Ai
depărtat dela mine pe prieteni și tovarăși; și cei de aproape ai mei s'au făcut nevăzuți.
Până când să aștept ajutorul Domnului ?

1 Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!


2 S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
3 căci mi s'a săturat sufletul de rele, și mi se apropie viața de locuința morților.
4 Sînt pus în rîndul celor ce se pogoară în groapă, sînt ca un om, care nu mai are putere.
5 Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormînt, de cari nu-Ți mai aduci
aminte, și cari sînt despărțiți de mîna Ta.
6 M'ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întunerec, în adîncuri.
15 Din tinereță, sînt nenorocit și trag să mor, sînt cuprins de spaimele Tale, și nu știu ce
să mai fac.
16 Mînia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. 18 Ai
depărtat dela mine pe prieteni și tovarăși; și cei de aproape ai mei s'au făcut nevăzuți.
Pentru ce motiv cer/ aștept să primesc ajutor?

1 Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!


2 S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
10 Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude?-
11 Se vorbește de bunătatea Ta în mormînt, și de credincioșia Ta în Adînc?
12 Sînt cunoscute minunile Tale în întunerec, și dreptatea Ta în țara uitării?
Cum să-L descriu pe Dumnezeu acum ?

1 Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!


2 S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;
7 Mînia Ta mă apasă, și mă năpădești cu toate valurile Tale.-
8 Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m'ai făcut o pricină de scîrbă pentru ei;
sînt închis și nu pot să ies.
14 Pentruce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentruce îmi ascunzi Fața Ta?
16 Mînia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
18 Ai depărtat dela mine pe prieteni și tovarăși; și cei de aproape ai mei s'au făcut
nevăzuți.
29.03.2020

Renașterea

Niciodată
,
3R
SI GUR
Psalmul
88