Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ


Loc. Șimleu Silvaniei, str. 1 Decebrie 1918, nr. 53 Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059
Tel./ Fax: 0360566963 Tel: 0260661391, Fax: 0260619190,
E-mail: gradinitanr2simleu@yahoo.com E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro

Nr. ___________/ ______________________ Nr. ___________/ ______________________

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE


”FARMECUL CRĂCIUNULUI”
Înscris în CAER 2015,
Poziția 1230

Ediția a IV-a
DECEMBRIE 2015
CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE

”FARMECUL CRĂCIUNULUI”
DECEMBRIE 2015

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Prof. POP MARIA

INSPECTOR DE SPECIALITATE
Prof. SOUCA VALENTINA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 ȘIMLEU SILVANIEI


DIRECTOR,
Prof. CSATARI IOANA

PRIMĂRIA ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SILVANIA”


PRIMAR, ȘIMLEU SILVANIEI
Ing. ȚURCAȘ SEPTIMIU CĂTĂLIN DIRECTOR,
Prof. LIPO ANGELA

1
ORGANIZATOR: Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Șimleu Silvaniei
COORDONATORI: Prof. Ioana Csatari
Prof. Alina Balog

PARTENERI: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj


Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei
Primăria Orașului Șimleu Silvaniei
Asociația ”GRĂDINIȚA VESELIEI”

ARGUMENT

Motto: ”Crăciunul ridică o baghetă magică asupra acestei lumi și sub ea,
totul e mai moale și mai frumos.” (Norman Vincent Peale)
În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre
spirituale, deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm fermecat,de
neimaginat. Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare,
prin bucuria de a fi împreună şi a deveni mai buni, mai darnici.
Magia sărbătorilor de iarnă, cu toate obiceiurile și tradițiile ei, ne
cuprinde sufletul și .știm că niciun alt anotimp nu trezeşte în sufletul copiilor
atâta frumuseţe și emoţie ca anotimpul iarna. Bradul împodobit cu globuri de
toate culorile și ghirlande sclipitoare presărate cu steluțe are menirea de a
umple sufletele copiilor de bucurie și de-ai transpune în lumea magică a
Crăciunului. Undeva, pe un tărâm fermecat trăiește Moș Crăciun, iar copiii știu
că moșul cel bun le va îndeplini orice dorință! Bucuria copiilor este atât de mare
încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au acești copii de a
transmite și adulţilor emoțiile pe care ei le trăiesc la un nivel maxim.
Tocmai de aceea, în pragul sărbătorilor creștine, când colindul își
pornește drumul său de belsug și veselie dorim să oferim copiilor prin
intermediul acestui concurs prilejul de a-și transpune pe hârtie toate visele,
dorințele și așteptările pe care le au în Ajunul Crăciunului.

2
SCOP: valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor și al școlarilor cu
privire la capacitățile copiilor de a reda aspecte specifice sărbătorilor de
Crăciun.
OBIECTIVE:
Consolidarea unor deprinderi artistico-plastice și practice ale copiilor
preșcolari și școlari;
Stimularea creativității și expresivității copiilor prin desen, pictură, colaj;
Cultivarea sensibilității artistice a copiilor;
Stimularea cooperării între cadrele didactice din diferitele unități de
învățământ.
GRUP ȚINTĂ: preșcolarii și școlarii din clasa pregătitoare, cadre didactice
SECȚIUNI:
1. Pictură
2. Felicitări
3. Colaj
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
Ardelean Floare Ardelean Angela Potra Adriana
Pădurean Claudia Lipou Codruța Pop Manuela
Costea Ioana Muntean Maria Sale Claudia
Crișan Viorica Nedelcu Angela Sîrca Florica
Goste Ioana Pădurean Bianca Zegrean Lucia

3
RESURSE:

a) UMANE: cadrele didactice, preșcolarii și școlarii din clasa 0 de la cât


mai multe unități de învățământ din țară
b) MATERIALE: lucrările copiilor, panouri pentru expoziție, diplome
pentru copii, diplome și adeverințe pentru cadrele didactice, cadouri surpriză
pentru premianți
c) DE TIMP: 02.12.2015-11.12.2015 - trimiterea lucrărilor
15.12.2015 - desfășurarea concursului
18.12.2015-29.01.2016 - trimiterea diplomelor și a
surprizelor pentru copiii premiați
DISEMINARE:
 Invitații la expozițiile organizate;
 Expoziție cu lucrările premiate organizată la Primăria Șimleu;
 Mediatizare pe site- uri de specialitate:
www.didactic.ro, www.educatoarea.ro;
 Mediatizare în presa locală.
FINALITĂȚI:
 Expoziții;
 Diplome de participare pentru toți copiii înscriși la concurs;
 Diplome pentru copiii câștigători pe secțiuni și pe categorii de
vârstă;
 Diplome de participare și adeverințe pentru cadrele didactice
îndrumătoare.

4
PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Ioana Csatari, tel. : 0744756644


Prof. Alina Balog, tel. : 0753016081
REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul se adresează preșcolarilor și școlarilor din clasa pregătitoare,
precum și cadrelor didactice. Înscrierea se face în perioada 02- 11 decembrie
2015. Pentru aceasta se va completa fișa de înscriere și acordul de parteneriat.
Lucrările copiilor vor fi realizate pe suport A4, în tehnica de lucru dorită.
În colțul din dreapta, jos, se va aplica eticheta din anexa 3 pe care se vor
specifica următoarele date:

Titlul lucrării:
Numele și prenumele preșcolarului/ elevului:
Grupa/ Clasa:
Unitatea de învățământ:
Cadru didactic îndrumător:
Localitatea:
Județul:

Felicitările pot fi realizate în orice format.

Concursul este gratuit pentru preșcolari.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim trei lucrări, indiferent de


secțiunea la care se înscrie. Înscrierea se face în perioada 02- 12 dec. 2014. Taxa
de participare este de 8 lei pentru fiecare cadru didactic și se va depune în
contul bancar deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA S.A., CONT:
RO 12 RNCB0220106982570001, titular cont: ASOCIAŢIA "GRĂDINIŢA
VESELIEI" ŞIMLEU SILVANIEI, cu mențiunea pentru concurs.

5
Lucrările se vor expedia la adresa:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2


Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 53
Loc. ȘIMLEU SILVANIEI
Jud. SĂLAJ
Cod. 455300
Cu mențiunea: Pentru concursul ”FARMECUL CRĂCIUNULUI”
În plicul A 4 cu lucrările copiilor se vor mai pune următoarele:
 Fișa de înscriere
 Acordul de parteneriat cu număr de înregistrare între cele
două unități de învățământ completat, în 2 exemplare
originale, ștampilat și semnat de directorul unității
 Dovada achitării taxei de participare
 1 plic A4 autoadresat și timbrat
Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din:
 Inspector de specialitate- Valentina Souca
 Profesor de specialitate de la Șc. Gim. ”Silvania”- Sorina Moise
 Reprezentant al Primăriei- Luminița Pașca
 Două cadre didactice din grădinița organizatoare a concursului:
Muntean Maria
Goste Ioana
Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Respectarea temei concursului
 Originalitate
 Creativitate
 Acuratețe

6
Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni la fiecare secțiune, pe
categorii de vârstă și câte un cadou surpriză pentru premianți.
Toți copiii înscriși la concurs vor primi diplome de participare.
Cadrele didactice vor primi diplome de participare, o adeverință și
acordul de colaborare.

7
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2
________________________________________________________________________________________________________________
Loc. Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 53, tel./fax: 0360566963,
E- mail: gradinitanr2simleu@yahoo.com

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs Național de Creație
”FARMECUL CRĂCIUNULUI”
(CAER 2015, poziția 1230)

Decembrie 2015

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:_____________________________________


TELEFON CADRU DIDACTIC: _________________________________________
ADRESA GRĂDINIȚEI/ ȘCOLII: ________________________________________
_____________________________________________________________________

Nr. Numele și prenumele Titlul lucrării/ secțiunea Grupa/ clasa


Crt. copilului
1.

2.

3.
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Grădinița/Școala…………………………….
Loc.Şimleu Silvaniei Loc. ………………………………………………..
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 53 Judeţul ............................................................
Judeţul Sălaj, Tel: .................................................................
Tel./ Fax: 0360566963 Fax: ................................................................
Nr._________/_____________ Nr._________/______________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi,………………….

I. Părţile contractante:
 Grădinița cu P.P. NR.2 Șimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr.53, județul Sălaj,
reprezentată prin director prof. Csatari Ioana în calitate de APLICANT,
și
 Grădinița/ Școala, loc. .........................................str. ....................................,nr.
........... , jud............................ reprezentată prin director................................... ....... și
..........................................................................................., în calitate de PARTENER.
II. Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în Grădinița cu P.P.
NR.2 Șimleu Silvaniei, prin participarea la Concursul Național de Creație ”FARMECUL
CRĂCIUNULUI”, înscris în CAER 2015, poziția 1230, secțiunea ___________________.

III. Obligaţiile părţilor:


A) Aplicantul se obligă:
 să informeze instituţiile de învăţământ;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să distribuie diplomele în perioada anunţată.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


 să mediatizeze concursul în instituţie;
 să respecte regulamentul concursului.

IV.Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia.

V. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului.

VI. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil
pe perioada semestrului I al anului școlar 2015-2016.

Director, Director,
Prof. Csatari Ioana
Titlul lucrării ........................................................
Numele și prenumele preșcolarului/ elevului:
.................................................................................
Grupa/ Clasa:........................................................
Unitatea de învățământ:........................................
Cadru didactic îndrumător:...................................
..............................................................................
Localitatea:.............................................................
Județul:..............................................................

Titlul lucrării ........................................................


Numele și prenumele preșcolarului/ elevului:
.................................................................................
Grupa/ Clasa:........................................................
Unitatea de învățământ:........................................
Cadru didactic îndrumător:...................................
..............................................................................
Localitatea:.............................................................
Județul:..............................................................

Titlul lucrării ........................................................


Numele și prenumele preșcolarului/ elevului:
.................................................................................
Grupa/ Clasa:........................................................
Unitatea de învățământ:........................................
Cadru didactic îndrumător:...................................
..............................................................................
Localitatea:.............................................................
Județul:..............................................................

S-ar putea să vă placă și