Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICAT DE PRESĂ

11 august 2020
Chișinău

Declaraţia societăţii Danube Logistics Holding BV

Cu referire la articolele publicate recent de un şir de canale de ştiri, care conţin informaţii false
şi induc în eroare cu privire la achiziţionarea de către Danube Logistics Holding BV a societăţii
Danube Logistics SRL – operatorul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, prin prezenta
oferim următoarele clarificări.

Prin hotărârile definitive emise de instanţele de judecată din Ţările de Jos, Anglia şi Republica
Moldova, instanţele respective au stabilit că acţiunile nejustificate iniţiate de Bemol Retail SRL
cu privire la achiziţionarea de către Danube Logistics Holding BV a operatorului portului în
2011 sunt lipsite de temei. La momentul de faţă, proprietarul cotei de 100% în capitalul social
al Danube Logistics SRL este Danube Logistics Holding BV, al cărei proprietar este o altă
societate olandeză. Participaţiunea deţinută de Danube Logistics Holding BV în cadrul
operatorului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti este obiectul unui acord de
participaţiune şi partajare a beneficiilor economice, în baza căruia BERD este titularul
dreptului asupra 65% din veniturile din vânzările părţilor sociale şi din dividendele
distribuite de către Danube Logistics SRL.

Începând din luna septembrie 2019, Bemol întreprinde încercări de a urmări în mod ilegal
partea majoritară a părţilor sociale în cadrul Danube Logistics SRL, în baza unei pretenţii
financiare înaintate împotriva unuia din beneficiarii finali ai societăţii şi, concomitent, în
detrimentul societăţii Danube Logistics Holding BV şi al tuturor celorlaltor părţi care deţin
interese economice legitime în cadrul societăţii. Danube Logistics Holding BV nu are datorii
restante faţă de Bemol. Mai mult decât atât, Danube Logistics Holding BV nu a fost parte la
procesele de judecată, în rezultatul cărora a fost admisă cererea societăţii Bemol împotriva
unuia din beneficiarii finali ai Danube Logistics SRL, aceste procese fiind contestate la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.

În mai 2020, Curtea de Apel Chişinău a pronunţat o decizie prin care a confirmat în mod
nejustificat legalitatea unei somaţii emise de un executor judecătoresc cu privire la blocarea
plăţilor de la Danube Logistics SRL către Danube Logistics Holding BV în baza cererii depuse
de Bemol. La momentul actual, Danube Logistics Holding BV contestă această decizie
controversată, prin care se încalcă nu doar legislaţia aplicabilă a Republicii Moldova, dar şi
numeroase angajamente internaţionale ale Republicii Moldova. Societăţile nu poartă
răspundere pentru datoriile niciunuia din asociaţii săi direcţi sau indirecţi – acesta este un
principiu fundamental consfinţit în Codul Civil, care se aplică tuturor societăţilor care
activează în Republica Moldova. Subminarea acestui principiu fundamental în baza unor
pretenţii financiare care au fost admise în rezultatul unor procese civile în instanţele de
judecată prejudiciază într-o măsură substanţială climatul investiţional din Republica Moldova.

Informații pentru presă pot fi obținute de la:


Eleonora Mihaila
PR and Communication Officer
Danube Logistics SRL
Str. M. Eminescu 9, MD-2009 Chișinău
tel: +373 696 10 486
email: e.mihaila@danlog.md