Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


2007
Lucrarea practica numarul 5
BALANTE DE VERIFICARE
Se intocmeste un bilant initial ce va cuprinde 10-15 elemente in Activ si 10-15 elemente in
Pasiv.
Se enunta 20-25 operatiuni economico-financiare care au loc la o societate comerciala cu
profil de productie de bunuri comercializate prin unitatile proprii de desfacere.
Se va descompune Bilantul initial in conturi.
Se vor inregistra in Registrul Jurnal operatiunile enuntate anterior, pentru fiecare din
acestea se va face analiza contabila.
Se va deconta T.V.A.–ul
Se va intocmi registrul Carte Mare pentru toate conturile utilizate in problema.
Se va completa Balanta de verificare pe 4 serii de egalitatii.

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la o


societate comeriala cu profil de productie de de bunuri comercializate prin unitatile proprii de
desfacere.

Activ
Bilantul nr. 8
Nr.
Pasiv Denumirea elementului Suma Nr. Denumirea elementului Suma
crt. crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri 6.000 1 Capital subscris varsat 100.000
2 Cladiri 70.000 2 Amortizari privind imobilizarile corporale 46.000
3 Instalatii tehnice, mijloace de transport, 5.000 3 Furnizori 121.000
animale si plantatii
4 Mobilier, aparatura birotica, echipamente 10.000 4 Efecte de platit 10.000
de protectie a valoeilor umane si
materiale si alte active corporale
5 Materi prime 25.000 5 Personal –salarii datorate 20.000
6 Materiale consumabile 3.000 6 Drepturi de personal neridicate 3.000
7 Materiale de natura obiectelor de inventar 1.000 7 Asigurari sociale 12.000
8 Marfuri 130.000 8 Ajutor de somaj 1000
9 Produse finitei 40.000 9 T.V.A. de plata 8.000
10 Clienti 25.000 10 Impozit pe profit (venit) 10.000
11 Debitori diversi 2.000 11 Impozit pe venituri de natura salariilor 4.000
12 Conturi la banci in lei 20.000 12 Fonduri speciale –taxe si varsaminte 500
asimilate
13 Casa in lei 3.000 13 Creditori diversi 4.500

  TOTAL ACTIV 340.000   TOTAL PASIV 340.000


1.Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 10.000
ron catre asociati
- P 1012 ‘Capital subscris varsat’  D
1
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
+ P 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C
1012 = 456 10.000
2.se ramburseaza contravaloarea sumei catre asociati prin contul de disponibil bancar
- A 5121 ‘Conturi la banci in ron’  C
- P 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D
456 = 5121 10.000
3.Societatea se aprovizioneaza cu marfuri de la furnizori :
a) materii prime 10.000
b) materiale consumabile 1.000
c) obiecte de inventar 1.000 T.V.A. 19%
+ A 301 ‘Materii prime’  D
+ A 302 ‘Materiale consumabile’  D
+ A 303 ‘Materiale de natura obiectelor de inventar’  D
+ A 4426 ‘TVA deductibil’  D
+ P 401 ‘Furnizori’  C
% = 401 14.280
301 10.000
302 1.000
303 1.000
4426 2.280
4.Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.
+ A 5121 ‘Conturi la banci in ron’  D
- A 411 ‘Clienti’  C
5121 = 411 20.000
5. Pe baza bonului de consum se scot din gestiune materii prime in valoare le 20.000 ron si materii
consumabile in suma de 500 ron.
+P 601 Cheltuieli cu materiile prime
-A 301 Materii prime
-A 302 Materii consumabile
601 = % 20.500
301 20.000
302 500
6. Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost de productie de 30.000 ron, si produse reziduale in
valoare de 500 ron
+ A 345‘Produse finite’  D
+ A 346‘Produse reziduale’  D
+ P 711 ‘Venituri din productia stocata’  C
% = 7111 30.500
345 30.000
346 500
7. Se receptioneaza c/v marfuri pentru a fi vandute prin magazinele proprii de desfacere .
- A 345 ‘Produse finite’  D
+ A 371 ‘Marfuri’  C
371=345 40.000
8. Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 40.000 TVA=19% costul
+ A 411 ‘Clienti’  D
+ P 707 ‘Venituri din vanzarea marfurilor’  C
+ P 4427 ‘TVA colectat’  C
411 = % 119.000
707 100.000
4427 19..000

9. Societatea factureaza si vind produsele reziduale la un pret de 600 ron pret de vanzare fara TVA ,
TVA=19%
+ A 411 ‘Clienti’  D
+ P 703 ‘Venituri din vanzarea produselor reziduale’  C

2
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
+ P 4427 ‘TVA colectat’  C
411 = % 714
703 600
4427 114
10.se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a produselor reziduale
- A 346‘Produse reziduale ’  C
+P 711 ‘Cheltuieli privind marfuri’  D
711=346 500
11.se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a marfurilor vandute
- A 371 ‘Marfuri’  C
+ A 607 ‘Cheltuieli privind marfuri’  D
607 = 371 40.000
12.Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil
bancar.
- A 5121‘Conturi la banci in ron’  C
- P 4311 ‘Contributia la fd. de asigurari sociale’ D
- P 4371 ‘Contributia la fondul de somaj’ D
- P 444 ‘Impozit pe salariu’ D
- P 447 ‘Fonduri si taxe speciale’ D
% = 5121 17.500
431 12.000
437 1.000
444 4.000
447 500
13.Se platesc salariile nete
- A 5311 ‘Casa’  C
- P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’  D
421 = 5311 18.000
14.Se platesc si drepturi neridicate
- A 5311 ‘Casa’  C
- P 426 ‘Personal-remuneratii datorate’  D
426 = 5311 2.000
15.Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.
+ A 5311 ‘Casa’  D
- A 461 ‘Debitori diversi’  C
5311 = 461 1.000
16.Se inregistreaza plata avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10.000 ron.
- A 5311 ‘Casa’  C
- P 425 ‘Avansuri acordate personalului’  D
425 = 5311 10.000
17.Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30.000 ron.
+ A 641‘Cheltuieli cu remuneratiile personalului’  D
+ P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’  C
641 = 421 30.000
18. Se inregistreaza contributii pentru salarii datorate de unitate (CAS, sanatate,fond somaj,alte taxe).
18.a + P 4311 ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’  C
+ A 6451 ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’  D
6451 = 4311 5.800
18.b + P 4371 ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’  C
+ A 6452 ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’  D
6452 = 4371 750
18.c + P 4313 ‘Fond de sanatatedatorat de societate’  C
+ A 6453 ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de sanatate ’  D
6453 = 4313 2.000
18.d + P 447 ‘Fonduri speciale si alte taxe ’  C
+ A 635‘Cheltuieli cu alte impozite si taxe ’  D
3
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
635 = 447 500
19.Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :
- pensie suplimentara 9.5%
- fond somaj 1%
- sanatate 6.5%
- impozit pe salarii 16%
+ P 4312 ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’  C
+ P 4372 ‘Contributia personalului la fondul de somaj’  C
+ P 4313 ‘Contributia la fondul de sanatate ’  C
+ P 444 ‘Impozit pe salarii’  C
+ P 425 ‘Avansuri acordate personalului’  C
- P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’  D
421 = % 19.100
4312 2.850
4372 300
4313 1.950
444 4.000
425 10.000
20.Se platesc salariile nete in suma de 10.900
- A 5311 ‘Casa’  C
- P 421 ‘Personal-remuneratii datorate’  D
421 = 5311 10.900
21.Se incaseaza amortizarea lunara in suma de 400 ron pentru imobilizarile corporale
+ A 681‘Cheltuieli de expoatare privind amortizarea imobilizarilor’  D
+ P 2811 ‘Amortizari privind imobilizarile corporale’  C
681 = 281 400
22.Se incaseaza prin casa coontravaloarea creantelor fata de clienti.
+A 5311 ‘Casa’  D
- A 411 ‘Clienti’  C
5311=411 40.000
23.Se regularizeaza fondurile de TVA.
4426 –TSD 2.280
4427 –TSC 19.114
4427 = % 19.114
4426 2.280
4423 16.834 se plateste la buget
24.Se inchid conturile de venituri.
% =121 130.600
703 600
707 100.000
711 30.000
25.Se inchid conturile de cheltuieli.
121 % 99.950
601 20.500
607 40.000 Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea
635 500 bilantului initial si operatiunile economice
641 30.000 inregistrate
6451 5.800
6452
6453
681
Registrul-
750
2.000
400

Jurnal
4
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
1. % = 891 340.000
2111 „Bilant de deschidere” 6.000
Terenuri
212 70.000
Constructii
213 5.000
Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii 10.000
214
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de
protectie a valorilor materiale si umane si alte
active corporale
25.000
301
Materii prime
302 3.000
Materiale consumabile
303 1.000
Materiale de natura obiectelor de inventar
371 130.000
Marfuri
345 40.000
Produse finite
4111 25.000
Clienti
461 2.000
Debitori diversi
5121 20.000
Conturi la banci in lei
5311 3.000
Casa in lei
Inregistrat descompunerea activului
in conturi
891 % 350.000
1012 100.000
Capital subscris varsat
281 46.000
Amortizari privind imobilizarile corporale
401 121.000
Furnizori
403 10.000
Efecte de platit
421 20.000
Personal –salarii datorate
426 3.000
Drepturi de personal neridicate
431 12.000
Asigurari sociale
437
Ajutor de somaj 1.000
4423
T.V.A. de plata 8.000
441
Impozit pe profit (venit) 10.000
444
Impozit pe venituri de natura salariilor 4.0000
447
2 = Fonduri speciale –taxe si varsaminte
asimilate 500
462
Creditori diversi 4.500

1 1012 = 456 10.000 10.000 +P=+P

5
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de
10.000 ron catre asociati
2 456 = 5121 10.000 10.000 -A=-P
Sse ramburseaza contravaloarea sumei catre asociati prin contul de
disponibil bancar
3 % = 401 14.280 +A=+P
301 10.000
302 1.000
303 1.000
4426 2.280
Societatea se aprovizioneaza cu marfuri de la furnizori :
materii prime10.000, materiale consumabile1.000, obiecte de inventar1.000
4 5121 = 411 20.000 20.000 -A=+A
Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti
5 601 = % 20.500 +P=-A
301 20.000
302 500
Pe baza bonului de consum se scot din gestiune materii prime in valoare le
20.000 ron si materii consumabile in suma de 500 ron.
6 % = 711 30.500 +A=+P
345 30.000
346 500
Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost de productie de
30.000 ron, si produse reziduale in valoare de 500 ron
7 371 = 345 40.000 40.000 -A=+A
Se receptioneaza c/v marfuri pentru a fi vandute prin magazinele proprii
de desfacere .
8 411% = 47.600 +A=+P
707 40.000
4427 7.600
Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 40.000
TVA=19%
9 411 = 714 +A=+P
703 600
4427 114
Societatea factureaza si vind produsele reziduale la un pret de 600 ron pret
de vanzare fara TVA , TVA=19%
10 711 = 346 500 500 -A=-P
Se inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a
produselor reziduale
11 607 = 371 40.000 40.000 +A=-A
Inregistreaza scoaterea din evidenta si descarcarea din gestiune a
marfurilor vandute
12 % 5121 17.500 -A=-P
431 12.000
471 1.000
444 4.000
447 500
.Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice
prin contul de disponibil bancar
13 421 = 5311 18.000 18.000 -A=-P
Se platesc salariile nete
14 426 = 5311 2.000 2.000 -A=-P
Se platesc si drepturi neridicate
15 5311 = 461 1.000 1.000 +A=-A
Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

6
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
16 425 = 5311 2.000 2.000 -A=-P
Se inregistreaza plata avansul salarial aferent exercitiului in curs in
valoare de 10.000 ron
17 641 = 421 30.000 30.000 +A=+P
Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in
valoare de 30.000 ron.
18 6451 = 4311 5.800 5.800 +A=+P
6452 = 4371 750 750 +A=+P
6453 = 4313 2.000 2.000 +A=+P
635 = 447 500 500 +A=+P
Se inregistreaza contributii pentru salarii datorate de unitate (CAS,
sanatate,fond somaj,alte taxe).
19 421 = % 19.100 -P=+P
4312 2.850
4372 300
4313 1.950
444 4.000
425 10.000
Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza
20 421 = 5311 10.900 10.900 -A=-P
Se platesc salariile nete in suma de 10.900

21 681 = 281 400 400 +A=+P


Se incaseaza amortizarea lunara in suma de 400 ron pentru imobilizarile
corporale
22 5311 = 411 40.000 40.000 +A=-A
Se incaseaza prin casa coontravaloarea creantelor fata de clienti.

23 4427 = % 19.114
4426 2.280
4423 16.834
Se regularizeaza fondurile de TVA.

24 % = 121 130.600
703 600
707 100.000
711 30.000
Se inchid conturile de venituri.
25 121 = % 99.950
601 20.500
607 40.000
635 500
641 30.000
6451 5.800
6452 750
6453 2.000
681 400

Se inchid conturile de cheltuieli

7
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007

Întocmirea evidenţei sistematice


Registrul Cartea – Mare
D 1012- Capital subscris varsat C D 121-Rezultatul reportat (profit) C
- 100.000 Sic - - Sic
[456]10.000 ] [601]20.500 600[703]
[607]40.000 100.000[707]
[635]500 30.000[711]
[641]30.000
[6451]5.800
[6452]750
[6453]2.000
[681]400
Rd 10.000- Rc Rd 99.950 130.600 Rc
Tsd 10.000 100.000 Tsc Tsd 99.950 130.600 Tsc
Sfc 90.000 Sfc 30.650

D 2111-Terenuri C D 212-Constructii C
Sid 6.000 - Sic Sid 70.000 - Sic

Rd Rc Rd Rc
Tsd 6.000 Tsc Tsd 70.000 Tsc
Sfc 6.000 Sfd Sfc 70.000 Sfd

D 213-Instalatii tehnice, mijloace de C D 214-Mobilier,aparatura birotica, C


transport, animale si plantatii echipamente de protectie a valorilor
materiale si umane si alte active corporale
Sid 5.000 - Sic Sid 10.000 - Sic

Rd Rc Rd Rc
Tsd 5.000 Tsc Tsd 10.000 Tsc
Sfc 5.000 Sfd Sfc 10.000 Sfd

D 281-Amortizari privind imobilizarile C D 301-Materii prime C


corporale
Sid 46.000 Sic Sid 25.000
400[681] [401]10.000 20.000[601]
Rd 400 Rc Rd 10.000 20.000 Rc
Tsd 46.400 Tsc Tsd 35.000 20.000 Tsc
Sfc 46.400 Sfd 15.000 Sfd

D 302 –Materiale consumaile D 303-Materiale de natura obiectelor de C


inventar
Sid 3.000 Sid 1.000
[401]1.000 500[601] [401]1.000 -
Rd 1.000 500 Rc Rd 1.000 - Rc
Tsd 4.000 500 Tsc Tsd 2.000 Tsc
3.500 Sfd 2.000 Sfd

D 345 Produse finite C D 346- Produse reziduale C


Sid 40.000 Sid .-
8
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
[711]-30.000 40.000[371] [711]-500 -500-[711]
Rd 30.000 40.000 Rc Rd 500 -500 Rc
Tsd 70.000 Tsc Tsd 500 500 Tsc
30.000 Sfd  Sfd

D 371-Marfuri C D 401-Furnizori C
Sid 130.000 Sic Sid 121.000 Sic
[345] 40.000 40.000[607] - 10.000[301]
1.000[302]
1.000[303]
2.280[4426]
Rd 40.000 40.000 Rc Rd - - Rc
Tsd 170.000 40.000 Tsc Tsd Tsc
130.000 Sfd 1.000 Sfd

D 403-Efecte de platit C D 4111-Clienti C


10.000 Sic 25.000 Sic
- - [4427]19114 20.000[5121]
[703]600 40.000[5311]
[707]100.000

Rd - Rc Rd 119.714 60.000 Rc
Tsd - 10.000 Tsc Tsd 144.714 60.000 Tsc
Sfc 10.000 Sfc 84.714 sfc

D 421-Personal –salarii datorate C D 426-Drepturi de personal neridicate C


Sid 20000 3000 Sic
[425]10.000 30.000[641] [5311]2.000 -
[4312]2850
[4313]1950
[444]4.000
[5311]28.900
Rd 48.000 30.000 Rc Rd 2.000 3.000 Rc
Tsd 48.000 50.000 Tsc Tsd 2.000 3.000 Tsc
Sfc 2.000 2.000 Sfd Sfc 1.000

D 425-Avansuri acordate personalului C D 4311-Contributia unitatii la asig. sociale C


Sid - 12.000 Sic
[5311]10.000 10.000[421] [5121]12.000 5.800[645]
Rd 10.000 10.000 Rc Rd 12.000 5.800 Rc
Tsd 10.000 10.000 Tsc Tsd 12.000 17.800 Tsc
 Sfd Sfc 5.800

D 4312-Contributia angajat la asig. sociale C D 431-Contributia unitatii la fd. de sanatate C


Sic Sic
- 2.850[421] - 1.950[421]
Rd - 2.850 Rc Rd - 2.000[6453] Rc
Tsd 2.850 Tsc Tsd 3.950 Tsc
Sfc 2.850 Sfc 3.950

D 4371-Contributia unitatii la fd. de somaj C D 4372-Contributia asigurati la fd. de somaj C


1.000 Sic Sic
9
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
[5121]1.000 750[6542] - 300[421]
Rd 1.000 750 Rc Rd - 300 Rc
Tsd 1.000 1.750 Tsc Tsd 300 Tsc
Sfc 750 Sfc 300

D 441-Impozit pe profit (venit) C D 4423-T.V.A. de plata C


10.000 Sic 8.000 Sic
- - - 16.834[4427]
Rd - - Rc Rd - 16.834 Rc
Tsd 10.000 Tsc Tsd 24.834 Tsc
Sfc 10.000 Sfc 24.834

D 4426 T.V.A. deductibila C D 4426-T.V.A. colectata C


Sic Sic
[401]-2.280 2280[4427] [4423]16.834 19.114[411]
[4426]2.280
Rd 2.280 2.280 Rc Rd 19.114 19.114 Rc
Tsd 2.280 2.280 Tsc Tsd 19.114 19.114 Tsc
Sfc  Sfc 

D 444-Impozit pe venituri de natura C D 447-Fonduri speciale –taxe si varsaminte C


salariilor asimilate
4.000 Sic 500 Sic
[5121]4.000 4.000[421] [5121]500 500[421]
Rd 4.000 4.000 Rc Rd 500 500 Rc
Tsd 4.000 8.000 Tsc Tsd 500 1.000 Tsc
Sfc 4.000 Sfc 500

D 456-Decontari cu actionarii (asociatii) C D 461-Debitori diversi C


privind capitalul
Sid - - Sic Sid 2000
[5121]10.000 10.000[1012] - 1.000[5311]
Rd 10.000 10.000 Rc Rd - 1.000 Rc
Tsd 10.000 10.000 Tsc Tsd 2.000 1.000 Tsc
 Sfd 1.000 Sfd

D 462-Creditori diversi C D 5121-Conturi la banci in lei C


4.500 Sic Sid 20.000
- [411]20.000 12.000[4311]
1.000[4371]
4.000[444]
500[447]
10.000[456]
Rd - Rc Rd 20.000 27.500 Rc
Tsd 4.500 Tsc Tsd 40.000 27.500 Tsc
Sfc 4.500 12.500 Sfd

D 5311-Casa in lei C D 601 Chelt. cu materiile prime C


Sid 3.000 Sid - -
[461]1.000 28.900[421] [301]20.000 20.500[121]
[461]40.000 10.000[425] [302]500
2.000[426]
10
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
2007
Rd 41.000 40.900 Rc Rd 20.500 20.500 Rc
Tsd 44.000 40.900 Tsc Tsd 20.500 20.500 Tsc
3.100 Sfd  - Sfd

D 607 Chelt. privind marfurile C D 635 Chelt. cu alte impozite si taxe C


Sid - - Sid - -
[371]40.000 40.000[121] [447]500 500[121]
Rd 40.000 40.000 Rc Rd 500 500 Rc
Tsd 40.000 40.000 Tsc Tsd 500 500 Tsc
 - Sfd  - Sfd

D 641 Chelt. cu salariile personal C D 6451 Contri. unit. la asig. sociale C


Sid - - Sid - -
[421]30.000 30.000[121] [4311]5.800 58.00121]
Rd 30.000 30.000 Rc Rd 5.800 5.800 Rc
Tsd 30.000 30.000 Tsc Tsd 5.800 5.800 Tsc
- - Sfd - - Sfd

D 6452 Contri. unit. la fd. de somaj C D 6453 Contri. unit. la fd. de sanatate C
Sid - - Sid - -
[4371]750 750[121] [4313]2.000 2.000[121]
Rd 750 750 Rc Rd 2.000 2.000 Rc
Tsd 750 750 Tsc Tsd 2.000 2.000 Tsc
- - Sfd - - Sfd

D 681 Chelt cu amortizarile –imoilizari C D 703 Venituri din vanzare produse C


crporale reziduale
Sid Sid - -
[281]400- 400[121] [121]600- 600[411]
Rd 400 400 Rc Rd 600 600 Rc
Tsd 400 400 Tsc Tsd 600 600 Tsc
- - Sfd - - Sfd

D 707 Venituri din vanzari de marfuri C D 711 Variatia stocurilor C

Sid Sid - -
[121]100.000- 100.000[411] [121]30.500- 30.000[345]
500[346]
Rd 100.000 100.000 Rc Rd 30.500 30.500 Rc
Tsd 100.000 100.000 Tsc Tsd 30.500 30.500 Tsc
 - Sfd  - Sfd

11

S-ar putea să vă placă și