Sunteți pe pagina 1din 2

Dimensionare

conform EUROCOD-RO

PROGRAM DE ELEMENTE FINITE PENTRU C ALCULUL STRUCTURILOR


ofertă valabilă până la 30 decembrie 2011

Facilitatea de bază a programului AxisVM – ideal pentru ingineri constructori – este sistemul integrat de
„modelare vizuală” cu ajutorul căruia proiectantul îşi poate construi modelul 3D.
Modelarea vizuală permite proiectantului urmărirea grafică a întregului proces de modelare, calcul până
la faza de evaluare a rezultatelor.
Vă propunem următoarele configuraţii:

1 Avansat ✓ EUROCOD-RO ANALIZA LINIARA (L3-L, RC12, SD12)


Structuri plane şi spaţiale din bare, şaibe, plăci plane şi învelitori (plăci curbe subţiri), analiză statică liniară,
analiză modală de ordinul I., analiză seismică bazată pe P100/2006, (EC8), armare plăci, diafragme,
învelitori, calculul deschiderii fisurilor, armare grinzi, verificare armare stâlpi, dimensionarea structurilor 1300 EUR
metalice.
Versiune LIMITATA
250 bare sau 500 zăbrele, 1500 elemente de suprafaţă, 20 ipoteze/combinaţii de încărcare, 90 moduri de vibraţie

2 Profesional ✓ EUROCOD-RO ANALIZA LINIARA (L3-P, RC12, SD12)


Structuri plane şi spaţiale din bare, şaibe, plăci plane şi învelitori (plăci curbe subţiri), analiză statică liniară
analiză modală de ordinul I., analiză seismică bazată pe P100/2006, (EC8), armare plăci, diafragme,
învelitori, calculul deschiderii fisurilor, armare grinzi, verificare armare stâlpi, dimensionarea structurilor 2600 EUR
metalice.

NELIMITAT

3 Profesional ✓ EUROCOD-RO ANALIZA NELINIARA (NL3-P, RC1234, SD12, TD1, MT, IFC-DXF)
Sunt prezentate numai module suplimentare faţă de Profesional 2
Analiză statică liniară şi neliniară, analiză de stabilitate, analiză modală de ordinul I. şi II., analiză
seismică bazată pe P100/2006, (EC8), verificare la străpungere şi determinarea forţei tăietoare capabile
3700 EUR
pentru plăci, dimensionarea fundatiilor izolate, dimensionarea structurilor din lemn, export fişiere DXF,
IFC, modul de calcul rapid MT.
NELIMITAT

4 Profesional ✓ EUROCOD-RO FULL (NL3-P, RC1234, SD12, TD1, PS1, TI, DYN, MT, IFC-DXF, DM)
Sunt prezentate numai module suplimentare faţă de Profesional 3
Analiză statică liniară şi neliniară, analiză de stabilitate, analiză modală de ordinul I. şi II., analiză
seismică bazată pe P100/2006, (EC8), dimensionarea structurilor din lemn, dimensionarea grinzilor
4600 EUR
posttensionate, interfaţă pentru programul TEKLA Structures, analiză DINAMICĂ - Time History Analisys,
export fişiere DXF, IFC, modul de calcul rapid MT.
NELIMITAT

ConSoft vă asigură:
✓ program şi manual în limba română,
✓ curs de iniţiere în cadrul programului de cursuri organizate de ConSoft Preţurile nu conţin TVA
✓ suport tehnic permanent si cursuri de perfecţionare, şi se vor calcula la cursul
✓ informaţii continue despre noutăţi. BNR din ziua efectuării plăţii.

C O N TAC TAŢ I - N E L A :

Tg-Mures, Bulevardul 1848 nr. 58 ap. 13, tel: (40.745)656.802, (40.752)197.944,


Miercurea-Ciuc, Aleea Narciselor nr. 7A/9, tel: (40.266)372.858,
Bucureşti, Sector 1, str. Sf. Constantin nr. 13A/2,
w w w . c o n s o f t . r o gsm: (40.745)656.802, e-mail: axis@consoft.ro
P RO G R A M D E E L E M E N T E F I N I T E P E N T R U C A LC U LU L S T R U C T U R I LO R
În tabelul de mai jos sunt prezentate toate configuraţiile posibile ale programului.

ELEMENT FINIT PROGRAM

bară, bară dublu articulată (zăbrea), nervură, arc, contact (numai pentru
analiză neliniară), element de legătură, corp rigid, diafragma ✓ ✓
şaibă, placă, învelitoare (plăci curbe subţiri) ✓
ANALIZĂ L1 NL1 L3 NL3

STATICĂ ŞI MODALĂ LINIARĂ, SEISM P100/2006, EC8 ✓ ✓ ✓ ✓


STATICĂ ŞI MODALĂ NELINIARĂ ✓ ✓
STABILITATE ✓ ✓
P / PROFESIONALĂ (EUR) 600 800 1800 2200

L / LIMITATĂ (EUR) 300 400 900 1100

PREŢ (EUR)
MODULE SUPLIMENTARE STANDARD
P L

RC1 EC Modul de armare 1: (plăci, diafragme, învelitori, plăci curbe subţiri) EC2 EUROCOD (RO) 200 100

RC2 EC Modul de armare 2: (verificare armare stâlpi şi armare grinzi) EC2 EUROCOD (RO) 200 100
Modul de armare 3: (verificare la străpungere şi determinarea forţei
RC3 EC EUROCOD (RO) 200 100
tăietoare capabile pentru plăci) EC2
RC4 EC Modul pentru dimensionarea fundatiilor izolate EC7 EUROCOD (RO) 100 50

RC1234 RC1 + RC2 + RC3 + RC4 combinat - se oferă o reducere EUROCOD (RO) 500 250
Dimensionarea structurilor metalice. EC3
SD12 EC EUROCOD (RO) 400 200
Verificare îmbinare cu şuruburi stâlp+grindă metalică. EC3
TD1 EC Dimensionarea structurilor din lemn. EC5 EUROCOD (RO) 200 100

PS1 EC Dimensionarea grinzilor posttensionate. EUROCOD (RO) 200 100

TI Interfaţă pentru programul Tekla Structures 400 200

DYN Analiza DINAMICA - Time History Analisys 200 100

MT Modul de calcul rapid (Intel p. cor 2 duo) 300 -

IFC/DXF Import inteligent de modele 3D din programe CAD (ArchiCAD, AutoCAD, ...) 100 50

DM Modul care permite utilizarea programului în diferite limbi: engleză, germană, ... 100 50

Capacitatea versiunii limitate: 250 bare, 500 zăbrele, 1500 elemente de suprafaţă, 20 ipoteze/combinaţii de încărcare, 90 moduri de vibraţie
Se oferă o reducere de 25% la a doua licenţă, 50% la a treia sau mai multe licenţe achiziţionate.
Modulele vechi după normativul STAS sunt oferite pe gratis la fiecare modul de EUROCOD-RO cumpărat.

C O N TAC TAŢ I - N E L A :

Tg-Mures, Bulevardul 1848 nr. 58 ap. 13, tel: (40.745)656.802, (40.752)197.944,


Miercurea-Ciuc, Aleea Narciselor nr. 7A/9, tel: (40.266)372.858,
Bucureşti, Sector 1, str. Sf. Constantin nr. 13A/2,
w w w . c o n s o f t . r o gsm: (40.745)656.802, e-mail: axis@consoft.ro