Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba română (substantivul, articolul, prepoziția)

Clasa a V-a

1. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos, încercuind litera A (adevărat) dacă afirmația este
corectă sau litera F (fals) dacă afirmația este incorectă!
a. A/ F Substantivul este partea de vorbire care denumește un obiect.
b. A/F În seria următoare există doar substantive de genul neutru: raft, tren, ziar, râu.
c. A/ F Cuvintele din seria dată sunt prepoziții simple: la, un, despre, cu, pe, în.
d. A/ F Articolul este partea de vorbire care arată cât de bine cunoaște vorbitorul
obiectul denumit. 1 punct
2. Subliniază forma corectă a substantivelor de mai jos:
crenvurst/ crenvușt/ crenvurșt; maieu/ maiou; ecleruri/ eclere; Târgoviște/ târgoviște.
1 punct
3. Indică genul și numărul pentru substantivele: floare, popas, hoteluri, părinți. 1 punct
4. Transcrie în spațiul punctat din dreptul fiecărui substantiv aflat în prima coloană
sinonimul potrivit ales din coloana a doua:
a. Părere ................................................................A bolnav
b. Veșnicie...............................................................B eternitate
c. Boală....................................................................C opinie
d. Bucurie.................................................................D maladie
E fericire
G tristețe
1 punct
5. Identifică primele trei substantive din enunțul de mai jos, specificând și funcția lor
sintactică: Colegii și verișorii mei vorbesc despre noua invenție descoperită de savanții
de la Universitatea din București. 1,5 puncte
6. Extrage o prepoziție simplă și o prepoziție compusă din enunțul de mai sus. 0,5 puncte
7. Articulează cu articol hotărât și cu articol nehotărât, singular, următoarele substantive:
Tigru =
Umbrelă =
1 punct
8. Imaginează-ți că în drum spre școală te întâlnești cu substantivul, care este un personaj/ o
persoană. Redactează un dialog de șase-opt replici între tine și acesta (substantiv).
2 puncte

Nota! Se acordă 1 punct din oficiu!


Timp de lucru: 1 oră

Subiect redactat de prof. Cociug Cerasela