Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ

UZATĂ ÎN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

OBIECT: Stabilirea conditiilor si posibilitatilor de executare a lucrarilor de paralelism


conducta apa/ canalizare in UAT Beclean, Figa, Coldau si Rusu

DOCUMENTATIE TEHNICA

PARALELISM C.F. 416 DEJ-BECLEAN DE LA KM CF 21+890 LA KM CF 27+280


PARTEA STANGA+DREAPTA IN SENS KILOMETRIC

BENEFICIAR:
COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A.
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Cod postal: 400604
Jud. Cluj, Romania

PRESTATOR / PROIECTANT GENERAL:


Asocierea S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. - S.C. COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ŞI
ASISTENŢĂ TEHNICĂ S.R.L. - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS RAIL S.A.

Contract nr.:
DOCUMENTATIE TEHNICA

BORDEROU

A. Partea scrisa
CAP.I. DATE GENERALE..........................................................................................................3
1.1. Denumirea obiectivului investiţiei:.......................................................................................3
1.2. Amplasamentul investiţiei:....................................................................................................3
1.3 Beneficiarul investiţiei:...........................................................................................................3
1.4 Proiectant:...............................................................................................................................3
CAP.II DESCRIEREA PROIECTULui.......................................................................................4
2.1. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:.....................................................4
2.2. Descrierea investiţiei.............................................................................................................5
CAP.III DATE TEHNICE...................................................................................................................8
3.1. Zona si amplasamentul.........................................................................................................8
3.2. Solutia tehnică........................................................................................................................9

2
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PARALELISM C.F. 416 DEJ-BECLEAN DE LA KM CF 21+890 LA KM CF 27+280 IN


INTERSTATIA COLDAU-BECLEAN PE SOMES, PARTEA STANGA+DREAPTA IN SENS
KILOMETRIC

CAP.I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului investiţiei:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA IN


JUDETUL BISTRITA-NASAUD

1.2. Amplasamentul investiţiei:

Lucrările în sisteme de apă, canalizare şi apă uzată sunt amplasate în judeţul BISTRITA-NASAUD,
municipiul BISTRITA

1.3 Beneficiarul investiţiei:

COMPANIA DE APA SOMES S.A.

1.4 Proiectant:

Asocierea S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. - S.C. COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ŞI


ASISTENŢĂ TEHNICĂ S.R.L. - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS RAIL S.A.

3
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

CAP.II DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:


Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Compania de Apă Someş S.A.
(CAS SA).
S.C. Compania de Apa SOMES S.A. este succesoarea Uzinelor de Apa si Canalizare Cluj
înfiinţate in 1892. După 1991, unitatea a funcţionat ca si Regia Autonoma Judeţeana Apa - Canal
Cluj in subordinea Consiliului Judeţean Cluj, deservind initial municipiul Cluj-Napoca si livrând apa
către Gherla, apoi începând cu 2004 extinzând-şi aria de operare la nivel judeţean prin preluarea
altor 24 de localităţi rurale din Cluj. Prin Hotărârea nr. 213/2004, Consiliul Judeţean Cluj a decis
reorganizarea Regiei in societate comerciala pe acţiuni, acţionar unic fiind Consiliul Judeţean Cluj.
Înregistrarea S.C. Compania de Apa SOMES S.A. a avut loc la 6 ianuarie 2005. La 1 iulie 2006 a
avut loc extinderea efectiva a operării la nivel regional prin preluarea in operare a activităţii de
tratare, transport si distribuţie a apei potabile, respectiv a colectării si epurării apelor uzate
menajere, pluviale si industriale din şapte noi localităţi urbane din judeţele Cluj si Sălaj: oraşul
Huedin, municipiul Gherla, municipiul Dej, municipiul Zalău, oraşul Cehu Silvaniei, oraşulŞimleu
Silvaniei si oraşul Jibou.
In prezent, Compania deserveşte o infrastructura de reţele de apa si reţele de canalizare
pe o suprafaţă de cca. 10.500 kmp care cuprinde opt municipii si oraşe (Cluj-Napoca, Zalău, Dej,
Gherla, Huedin Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei, Jibou) si peste 165 de localităţi rurale din judeţele
Cluj si Sălaj, noi localităţi fiind preluate in continuare.
Toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de Companie, sunt reunite in ADI –
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – cu numele de Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes – Tisa.
S.C. CAS S.A. îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu Statutul sau si cu prevederile
legale in vigoare, in scopul realizării obiectului sau de activitate si a îndepliniriiatribuţiilor stabilite in
sarcina sa. Obiectul de activitate al OR este operarea serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare a cărui gestiune i-a fost delegata conform Contractului de Delegare, in aria delegării,
respectiv in aria de competenta teritoriala a Asociaţiei Somes - Tisa. OR îşidesfăşoară activitatea
exclusiv pentru autorităţile locale membre ale Asociaţiei. Potrivit Statutului S.C. CAS S.A. atât
domeniul principal de activitate, cat si activitatea principala ale OR sunt „Captarea, tratarea si
distribuţia apei” (Cod CAEN 3600).

4
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

2.2. Descrierea investiţiei

OBIECT: Stabilirea conditiilor si posibilitatilor de executare a lucrarilor de paralelism


conducta apa/ canalizare in UAT Beclean, Figa, Coldau si Rusu.

UAT BECLEAN
Conducta de alimentare a rezervorului Beclean este amplasata pe proprietati private si este
realizata dintr-un material vechi si necorespunzator (OL-Azbo) si de aceea se propune inlocuirea
acesteia:

Reabilitare conducta transport


STAP - REZERVOR Conductă proiectată
DN 600 MM, OL 2X2450 m = 4900 m (PAFSIN)
DN 600 mm, OL, PREMO 810 m PAFSIN(FD) DN600 mm
REZERVOR – Str. Parcului
(Biserica)
DN 400mm , OL 2700 m FD, DN400 mm

Extindere retele de sitributie


Se propune extinderea sistemului de distributie, conform tabelului de mai jos:

Nr.C Diametru
Tronson / localitate deservită Lungime (m) Material
rt. (mm)

1 Valea Viilor 635 110 PEID


2 Zona Pasarela 1475 125 PEID
3 Beclenut 1630 90-110 PEID
4. Ion Creanga 1200 110-125 PEID
5 Drumul Pacii 620 125 PEID

Extinderea retelelor de distributie cuprinde inclusiv realizarea bransamentelor (conducta de


bransament, camin echipat cu contor si robineti de concesie)
Reabilitare retele de distributie
Mai multe tronsoane de distributie din orasul Beclean sunt realizate din materiale
necorespunzatoare si au o vechime de 35-40 de ani (vezi situatia existenta). Astfel, se propune
inlocuirea lor, conform tabelului de mai jos, pe o lungime totala de 10 363 m. Conductele de
distributie vor fin PEID PN10, SDR17.6.

5
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

Material
Nr.C Lungime Diametru existent
Tronson / localitate deservită Material
rt. (m) (mm)

1. 1 Mai 230 110 OL PEID

6
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

Material
Nr.C Lungime Diametru existent
Tronson / localitate deservită Material
rt. (m) (mm)

2. Scurta 123 110 OL PEID


3. Closca 500 125 OL PEID
4. Crisan 440 63-125 OL?? PEID
530 OL
5. I. P. Reteganu PEID
63-125
6. N. Balcescu 415 63-125 OL PEID
7. Liliacului 170 110 OL PEID
8. Dobrogeanu Gherea 805 63-125 azbo PEID
9 Garii 620 90-125 azbo PEID
10 Bobilna 355 110 OL PEID
11 P. Maior 820 125 OL PEID
12 M. Viteazu 635 110 OL??? PEID
13 O. Goga 425 110 OL??? PEID
14 Parcului 810 110-125 OL PEID
15 Somesului 573 110-125 OL PEID
16 Cosbuc 520 63-110 OL PEID
17 Castanului 240 125 OL PEID
18 Florilor 100 125 OL PEID
19 Primaverii 210 110 OL PEID
20 Toamnei 255 110 OL PEID
21 Sieului 265 110 azbo PEID
22 G. Silasi 990 63-125 azbo PEID
23 Bicaz 240 110 OL PEID
24 Teiului 180 110 OL PEID
25 Zorilor 230 125 PEID
26 Grivitei 315 125 OL PEID
27 Gh. Doja 1345 180-225 Azbo PEID
TOTAL 12341

Inlocuirea retelei de distributie mai cuprinde si:


- Inlocuirea vanelor existente in caminele de jonctiune
- Reabilitarea (daca este cazul) caminelor de vane de legatura intre reteaua existenta si cea
proiectata
- Inlocuirea conductelor de bransament, a contoarelor, a robinetilor de concesie si a
caminelor de bransament dupa caz

7
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

- Amplasarea hidrantilor pentru stingerea incendiilor, care pe majoritatea strazilor


prezentate mai sus, lipsesc sau sunt nefunctionali
- Aducerea stratului rutier la starea initiala
- Dezafectarea conductelor existente
- Asigurarea functionarii retelei de distributie pe perioada realizarii lucrarilor, prin
conducte tip provizorat.

LOCALITATEA FIGA

Reteaua de distributie functioneaza defectuos, iar exploatarea este dificila, de aceea se


propune amplasarea unei statii de pompare tip hidrofor care sa transporte debitul necesar, catre
consumatorii localitatii. Statia de pompare se va amplasa la cota 307 si va avea parametrii
hidraulici: Q = 2.0 l/s; H= 60.00 m.c.a.
In plus pentru compensarea debitelor, in zona cabanelor de langa baile Figa se va amplasa
un rezervor cu volumul de 200 mc, care va fi alimentat prin intermediul unei conducte PEID DN
110 mm.

Localitatea Figa
Conducta distributie PEID DN90 mm,
595 m
PN10, SDR17.6
Conducta distributie PEID DN63 mm,
1456m
PN10, SDR17.6
Statie de pompare Q= 2.00 l/s, H=60.00
m.c.a + sursa de rezerva energie 1 buc
electrica
Rezervor |Figa V=200 mc + statie
1 buc
clorinare
Conducta alimentare rezervor PEID
340.00 m
DN110 mm, PN10, SDR 17.6

LOCALITATEA RUSU DE JOS

Reteaua de distributie existenta din OL este amplasata doar pe partea stanga inspre Rusu de
Sus, iar presiunea este insuficienta. Se propune, astfel, amplasarea unei statii de pompare in zona
cimitirului si realizare retelei de distributie pe partea dreapta a drumului judetean 172A. Aceasta se
va amplasa la cota 263, va avea parametrii hidraulici: Q = 2.00 l/s, H = 45.00 m.c.a. si va fi de tip
2A+1R Pe conducta de distributie se vor amplasa camine de vane de aerisire, impuse de morfologia
terenului.

Localitatea Rusu de Jos


Statie de pompare Q=2.00 l/s, H=45.00
m.c.a + sursa de rezerva energie 1 buc
electrica
Conducta aductiune PEID DN110 mm,
3542 m
PN10, SDR17.6

8
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

LOCALITATEA COLDAU

Distributia apei in localitatea Coldau, se realizeaza necorespunzator direct din conducta de


aductiune Beclean-C. Cristesti. Se propune astfel, realizarea unei injectii din conducta de aductiune
existenta, de unde, prin intermediul unei statii de pompare sa se alimenteze un rezervor de
inmagazinare cu V=200 mc. Prin intermediul aceleasi conducte, apa va fi distribuita in reteaua
existenta in Beclean, avand atat rol de alimentare a rezervorului cat si de distributie a debitului de
consum. Statia de pompare se va amplasa la cota 280 si va avea Q = 3.00 l/s si H= 60.00 m.c.a.
Conducta noua de aductiune se va amplasa in aliniamentul drumului national DN17 sub
conducta existenta. Pe anumite portiuni, pozarea acesteia prin sapatura este dificila din cauza
densitatii de retele si a infrastructurii CNADNR. Astfel, pe aceste tronsoane conducta se va poza
prin foraj dirijat. Conducta existenta de aductiune va ramane in functiune ca si conducta de
distributie. La iesirea din localitatea Coldau, inspre C. Ciceiului, aceasta va fi dezafectata.

Localitatea Coldau
Conducta aductiune rezervor Coldau
2050 m
PEID DN125 mm, PN10, SDR17.6
Conducta aductiune C. Ciceiului PEID
3500 m
DN225 mm, PN10, SDR17.6
Conducta distributie PEID DN125 mm,
635 m
PN10, SDR17.6
Conducta distributie PEID DN110 mm,
710 m
PN10, SDR17.6
Rezervor de inmagazinare V=200 mc +
1 buc
statie de clorinare
Statie de pompare Q=3.00, H=60.00
1 buc
m.c.a

CAP.III DATE TEHNICE

3.1. Zona si amplasamentul

Beclean este un oras in judetul Bistrita-Nasaud situat in partea de nord a Podisului


Transilvaniei intre Dealurile Ciceului si Dealurile Lechintei, la confluenta raurilor Somesul Mare cu
Sieu, fiind strabatut de DN 17, aflandu-se la o distanta de 36 km fata de Bistrita, resedinta judetului
Bistrita-Nasaud. Are o suprafata totala de 5957 ha, impreuna cu cele 3 localitati componente: Figa
la 5 km (sud-est), Rusu de Jos la 2 km (sud) si Coldau la 2 km (vest).
Limitrofele orasului Beclean se afla: la est comuna Sintereag si Sieu-Odorhei, la sud
comuna Nuseni, la vest comuna Uriu iar la nord comuna Caianu Mic si Chiuza. Este un important
nod de cale ferata, fiind strabatut de magistralele Baia-Mare – Bucuresti, Iasi-Cluj-Timisoara si
Bucuresti-Sighetul Marmatiei.
Localitatea Figa este situata intr-o depresiune inconjurata de dealurile Becleanului.
Rusu de Jos este un sat care apartine de comuna Beclean.

3.2. Solutia tehnică


 UAT Beclean, Figa, Coldau, Rusu

9
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

Proiectarea se realizeaza în concordanţă cu standardele şi normele româneşti, cu


respectarea prevederilor normativelor în vigoare şi cu specificaţiile tehnice ale producătorilor de
materiale şi echipamente.

Adoptarea soluţiei tehnice şi proiectarea lucrărilor se va realiza respectând prevederile


standardelor şi normativelor interne de specialitate relevante, dintre care amintim:

 SR 1343-1/2006 - Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru


localităţi urbane şi rurale;
 SR 4163-1/1995 - Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de
proiectare;
 SR 4163-2/1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul;
 SR 4163-3/1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi
exploatare;
 STAS 9312-87 – Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte;
 NE 035-06 – Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul
apei;
 I 22-99 – Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor
de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor;
 Legea 10/95 privind calitatea în construcţii.
 P100-1/2006 – Cod de proiectare seismică — Partea I — Prevederi de proiectare pentru
clădiri;
 P130 /99 – Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor.

Paralelismul cu linia CF 416 se realizeaza conform tabelului centralizator de mai jos:

D min
De la km CF… Partea stanga/ fata de In dreptul
L = …. M
La km CF… Partea dreapta ax ultima km CF…
LCF …m
1. Pe zona
cadastrala 21+893 la 21+938 Partea stanga 64 m 20 m 21+938
CFR si pe
27+049 la 27+068 Partea stanga 160 m 20 m 27+049
zona de
siguranta
TOTAL 21+893 la 27+068 Partea stanga 224 m
2. Pe zona
cadastrala
CFR si in
afara zonei
de

10
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

siguranta,
dar pe zona
de
protectie
TOTAL
3. Pe zona
cadastrala
CFR si in
afara zonei
de
protectie
TOTAL

4. In afara
zonei
cadastrale 21+890 la 21+893 Partea stanga 8m 20 m 21+890
CFR si pe 22+750 la 23+872 Partea stanga 1108 m 15 m 22+750
zona de
siguranta

TOTAL 21+890 la 23+872 Partea stanga 1116 m

5. In afara 21+890 la 21+907 Partea stanga 82 m 100 m 21+907


zonei
21+938 la 22+165 Partea stanga 244 m 100 m 22+165
cadastrale
CFR si in 22+028 la 22+200 Partea dreapta 182 m 100 m 22+200
afara zonei 25+270 la 25+795 Partea dreapta 558 m 64 m 25+270
de 25+500 la 25+795 Partea stanga 254 m 45 m 25+500
siguranta, 27+015 la 27+049 Partea dreapta 95 m 100 m 27+015
dar pe zona
27+085 la 27+280 Partea stanga 156 m 100 m 27+280
de
protectie 27+068 la 27+315 Partea dreapta 200 m 100 m 27+315

Partea stanga si
TOTAL 21+890 la 27+315 1771 m
Partea dreapta
6. In afara
zonei
cadastrale
CFR si in
afara zonei
de
protectie

TOTAL

11
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

- Limita zonei CFR pe porţiunea analizată este dată în coordonate CFR (X/Y) faţă de
linia de referinţă (416– Dej-Beclean pe Someș), astfel:
Profilele transversale aferente zonei de paralelism sunt prezentate in detaliile anexate

Suprastructura liniei CFJ este formata din sina tip 65, traverse din beton.
Linia CF este de tip: dubla, electrificata, interoperabila, in aliniament

In zona in care se vor efectua lucrarile pentru noua retea de alimentare cu apa potabila si
pentru reteaua de canalizare menajera, exista urmatoarele cabluri :

Cabluri SCB pe parte dreaptă sens km la o distanță de 7m din ax linie cf și o adâncime de


0,80m.
Cabluri TTR pe parte dreaptă sens km la o distanță de 7m din ax linie cf și o adâncime de
0,80m.
LC pe ambele părți ale liniei cf. FO pozată pe stâlpii LC pe partea dreaptă sens km.
Există un cablu de alimentare pentru semnalul rutier suplimentar, pe partea dreaptă sens
km, care necesită pichetare înainte de ănceperea lucrărilor.
- Limita zonei CFR pe porţiunea analizată este dată în coordonate CFR (X/Y) faţă de
linia de referinţă (416– Dej-Beclean pe Someș), astfel:
o În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi
reorganizarea S.N.C.F.R. aprobată prin Legea nr. 89/1999, se atrage atenţia că limita a 20m de o
parte şi de alta faţă de axul căii ferate este constituită zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice. În această zonă, în cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri
proprietate privată, pot fi efectuate exproprieri pentru cauze de utilitate publică, în condiţiile
legii.
o NOTĂ: A. Pentru construcţii în apropierea liniilor electrificate: În cazul în care există
construcţii confecţionate din părţi metalice influenţelor căii ferate electrificate prin legarea
acesteia la o priză de pământ individuală, aflându-se în zona de influenţă a liniei de contact
(conform prevederilor STAS 4392/1962 şi a Normativului pentru protecţia împotriva
influenţelor căilor ferate electrificate monofazat 25kV, 50 Hz – cap. 4, pct. 4.1.5).
TĂ :B. Pentru construcţii în zona în care există cabluri şi instalaţii ale Sucursalei Regionala
CF Cluj – Divizia Instalaţii şi a Sucursalei Regionala de Telecomunicaţii Cluj, se impune
ca beneficiarul, înainte de începerea lucrărilor, să solicite asistenţa tehnică a
reprezentanţilor acestora pentru pichetarea şi protecţia cablurilor existente în zonă;
beneficiarul fiind obligat să admită accesul pentru intervenţii şi/sau lucrări la aceste
cabluri.
- Eventualele pagube aduse de beneficiar CNCF”CFR”SA vor fi suportate de către acesta.
- CNCF”CFR”SA NU îşi asumă răspunderea pentru eventualele pagube produse din cauza
trepidaţiilor provenite din traficul feroviar.
- DOCUMENTATIILE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR CFR VOR FI INTOCMITE DE
CATRE O UNITATE AUTORIZATA AFER CARE VA PREZENTA AUTORIZATIA DE
FURNIZOR SI AGREMENTUL TEHNIC IN COPIE FATA-VERSO.
- LUCRARILE DE PARALELISM SE VOR EXECUTA DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA
AFER CARE VA PREZENTA AUTORIZATIA DE FURNIZOR FEROVIAR SI
AGREMENTUL TEHNIC IN COPIE FATA-VERSO.

12
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020
DOCUMENTATIE TEHNICA

- PE PARCURSUL LUCRARILOR SE VA SOLICITA SI ASIGURA ASISTENTA TEHNICA DIN


PARTEA SECTIEI L.8 Bistrița, CT 2 Dej, SUC. REG. DE TELECOMUNICAŢII CFR CLUJ,
SUC. DE ELECTRIFICARE PTR. CARE SE VA ÎNTOCMI DE CATRE ACESTIA UN DEVIZ
PENTRU ASISTENTA.
- LUCRAREA NU SE VA RECEPTIONA DECAT DUPA ACHITAREA CONTRAVALORII
ACESTUI DEVIZ.
- DOCUMENTATIA LA FAZA AUTORIZATIE M.T. VA CUPRINDE UN PLAN DE
ANSAMBLU CU TRASEUL GENERAL AL INVESTIŢIEI.
- DOCUMENTATIA VA CUPRINDE PLANUL DE SITUATIE CU AMPLASAMENTUL
PROPUS AL INVESTIŢIEI VIZAT DE CATRE SERVICIUL CADASTRU DIN CADRUL
Sucursalei Regionala C.F. Cluj.
- Termenul de soluționare de către CNCF CFR SA a cererilor de avizare: documentații
tehnice (specificații tehnice, caiete de sarcini), acord de principiu de utilizare pe rețeaua de
cale ferată, acord de construire în zona de protecție feroviară este de 30 zile lucrătoare, iar
pentru regim de urgență, 5 zile

Intocmit, Verificat,
ing. Gheorghe Bibolar Ing. Alexandru Bucur

Manager Proiect
ing. Laurentiu Pitul

13
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020

S-ar putea să vă placă și